تعیین خواسته وبهای آن تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تحویل کودک دختر تحت حضانت قانونی مادر و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات دادخواست ۱- فرم وکالتنامه، ۲- کپی سند نکاحیه، ۳- کپی مصدق شناسنامه دادخواست

ریاست محترم    خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موکله به علت ضرب و جرحهای عمدی از سوی همسر خود به لحاظ عدم امنیت جانی منزل را ترک نموده، لکن خوانده از تحویل کودک سه ساله دختر که مطابق مقررات قانونی (قانون اصلاح ماده ۱۱۶۰ ق.م) به مادر خودداری می نماید. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تحویل کودک ۳ ساله دختر به مادر و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را استدعا دارم.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت