هنگامی‌که فرد شاکی در تلاش است که بتواند متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت را بنویسد، ضروری است که تمامی اطلاعات شخصی خود و مواردی که در این راستا اهمیت ویژه‌ای دارند را عنوان کند.

بهتر است که نام و نام خانوادگی خود را به‌ صورت کامل و نام شناسنامه‌ای خود را در متن استشهاد عنوان کند. در همین راستا نام پدر فرد شاکی و سن دقیق او نیز مهم می باشد.

اگر بخواهیم اطلاعات کامل ‌تری از فرد شاکی در نظر بگیریم، شغل او شماره تلفن و مکان آدرس دقیق محل کار او نیز لازم است که در متن استشهادیه ثبت شود،البته در برخی موارد ذکر شده که سطح تحصیلات یک فرد، مجرد یا متأهل بودن او نیز نیازمند متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت می‌باشد، البته لازم به ذکر است بدانید که یکی از ضروریات متن استشهادیه نوشتن کد ملی و شماره شناسنامه فرد شاکی می باشد.

در همین راستا نیاز است که آدرس دقیق ایمیل یا جیمیل نیز به همراه شماره تلفن ثابت و شماره موبایل فرد شاکی در متن استشهادیه ذکر شود.

بهتر است تاریخ انجام جرم و مزاحمت را به خاطر داشته باشید

بهتر است تاریخ انجام جرم و مزاحمت را به خاطر داشته باشید تا بتوانید در متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت تاریخ و روز و مکان دقیق به وجود آمدن مزاحمت را عنوان کنید.

این شرایط از مهم‌ترین شرایطی است که در متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت ذکر می‌شوند. بعد از این‌که اطلاعات دقیق خود را در متن استشهادیه ذکر کردید، نیاز است که شرح کاملی از وقایع اتفاق افتاده در آن روز را به طور مفصل ذکر کنید.

اگر در آن روز اقداماتی از جهت نیروی انتظامی صورت گرفته است، لازم است که گزارش کامل نیروی انتظامی را ضمیمه متن خود کنید.

هنگامی که قصد نوشتن متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت به طور کامل را دارید، نیاز است که اسامی افراد و شهود به صورت کامل در نظر گرفته شود و مشخصات فردی آن‌ ها اعم از آدرس منزل نام و نام خانوادگی، نام پدر و غیره و امضای آن‌ه ا باید در متن استشهادیه باشد.

اگر مستندات دیگری در این زمینه در رابطه با نشانی فرد مزاحم دارید نیاز است که مشخصات او را تا جای ممکن در متن استشهادیه بیاورید.

اگر شما در راستای متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت آگاهی لازم را ندارید، می‌توانید با راهنمایی‌ های سایت تهران لو به عنوان سایتی برای دریافت مشاوره حقوقی و انتخاب وکیل چیره‌ دست یک متن استشهادیه مناسب تهیه کرده تا بتوانید از حق و حقوق خود در این راستا دفاع کرده و آسایش و آرامش خود را بازگردانید.