بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: تهدید به افشای سر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه که وکیل اینجانبه در پرونده کلاسه … با موضوع طلاق بوده است به جهت عدم توانایی پرداخت حق‌الوکاله نامبرده، مرا تهدید به افشای سر نموده است. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکیه