خطرات احتمالی که ممکن است کالای باربری بیمه شده را تحت تاثیر خود قرار دهد به شرح زیر است:

خطرات اصلی بیمه باربری: آتش‌سوزی و حادثه وسیله نقلیه مثل تصادف، تصادم، واژگونی و سقوط وسیله نقلیه

خطرات اضافی بیمه باربری: این نوع خطرات بر اساس توافق با بیمه‌گر و به همراه دریافت حق بیمه اضافی در زمان صدور بیمه‌نامه به خطرات اصلی اضافه می‌گردد.

خطراتی مثل:

  • خسارت های ناشی از بارگیری و تخلیه
  • سرقت کل محموله به همراه وسیله نقلیه
  • آب دیدگی
  • سقوط کالای مورد بیمه از روی وسیله حمل