به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۰۸ مطلب با موضوع «انواع قرارداد» ثبت شده است

ارکان صحت معاملات و قراردادها

منظور از ارکان صحت معاملات و قراردادها ، اموری است که بدون آنها، نمیتوان عقد واقع شده  را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان میباشند که شامل موراد زیر است :

 • قصد طرفین و رضای آنها ( به این معنی که طرفین معامله قصد انجام معامله و رضایت به انعقاد ان را داشته باشند. لذا قرارداد شخصی که فاقد قصد است مانند مجنون و دیوانه و شخصی که اجبار به انجام معامله شده به نحوی که عنصر قصد از وی ذایل شده صحیح نمیباشد).
 • اهلیت طرفین ( به این معنی که طرفین عقد توانایی دارا شدن حق انعقاد قرارداد و اجرای آن را داشته باشند که از آن به اهلیت تمتع و استیفا یاد میشود، به عبارتی متعاملین بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند. لذا در صورتی که طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده و قانونا رشید محسوب نشوند و یا دچار زوال عقل باشند مانند مجنون، نمیتوان چنین عقودی را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان هستند)
 • موضوع معین که مورد معامله باشد (به این معنی که در هر معامله ای یک بده بستان یا یک ازاء و یک ما به ازاء وجود دارد. مورد معامله میتواند مال یا انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به هم تعهداتی در خصوص آن مینمایند. در عوضین هر قراردادی، بایستی نفع عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و به نحوی بین طرفین معین گردد که ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد )
 • مشروعیت جهت معامله ( به این معنی که انگیزه طرف معامله از قرارداد بایستی مشروع بوده و قانونا به رسمیت شناخته شده باشد. به تصریح قانون مدنی لازم نیست در عقد لزوما جهت و انگیزه طرف در انجام عقد تصریح شود. مانند خرید انگور برای خوردن و … لیکن اگر تصریح شد لزوما بایستی آن جهت و انگیزه مشروع باشد ، لذا اگر تصریح شد که انگور فروخته شد برای درست کردن شراب ،آن عقد باطل میباشد).

شایان ذکر است مطالبی که بیان شد، صرفا بیان کلی شرایط صحت هر عقد و قراردادی بوده و مباحث بسیار فنی و کسترده در خصوص هر یک از ارکان ذکر شده  وجود دارد که هر یک به تنهایی میتواند قرارداد منعقد شده را مواجه با بی اعتباری و ابطال نماید.

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل نسبی بودن قراردادها

اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند ( قاعده نسبی بودن قرارداد ها ). لیکن در مواردی که عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت ، ولایت یا وصایت منعقد میشود و در قرارداد نیز به این امر تصریح میگردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد.

یا در موردی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص میشود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید و همچنین موردی که در عقد تعهدی به نفع شخص ثالثی ایجاد میشود ،در این موارد ، اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری مییابد به این معنی که اشخاص ثالث نیز میتوانند ایفای تعهد را از شخصی که تعهد نموده مطالبه نموده یا مورد مطالبه گری واقع شوند.

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل لزوم قراردادها

در باب حمایت قانون از قراردادها، ماده 219 قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لاز الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قرارداد هاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود مینماید .

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصول حاکم بر قراردادها

اصول حاکم بر قرارداد ها شامل اصل لزوم قرار دادها و اصل نسبی بودن قرارداد هاست.

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قراردادهای خصوصی

ماده 10 قانون مدنی نیز قرارداد های خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ دانسته است. لذا با وجود این مقرره طرفین عقد میتوانند هر گونه قراردادی را بین خود در صورتی که مخالفتی با صریح قانون نداشته باشند ، منعقد نمایند.

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط تنظیم قراردادها

  تنظیم هر قراردادی از حیث نوع عقد ،شرایط صحت آن و اهلیت و توانایی طرفین آن و شروط ضمن عقد مورد توافق طرفین و ایضا مخالفت یا عدم مخالفت تعهدات و شروط ضمن آن با قوانین جاری، نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین جاری و رعایت قوانین خاص هر موضوع بوده و در این بخش صرفا مقدماتی که هر قراردادی لزوما بایستی در بر دارنده آن باشد ، عنوان میگردد. لذا توصیه میگردد ،جهت پرهیز از عواقب اقدامات نسنجیده در هر قراردادی ، ابتدا با وکیل متخصص تنظیم قرارداد ها مورد اعتماد خود مشاوره تخصصی لازم را اخذ نمایید.

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات

قرارداد که در اصتلاح حقوقی به آن عقد نیز اطلاق میگردد در ماده 183 قانون مدنی به این صورت تعریف شده که: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

لذا با این تعریف میتوان ارکان و عناصر عقد را چنین توصیف نمود که در عقد حتما دو طرف وجود دارند(متهد به معنی کسی که تعهدی نموده و متعهد له به معنی کسی که تعهد به نفع او انجام شده است) که لزوما بایستی بین آنها تعهد به امری(اعم از انجام یا عدم انجام امری) در میان بوده و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی  آنها باشد .

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها

نکات تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها

وقتی دو نفر با هم رابطه مالی و شغلی و کاری ایجاد می کنند، یک رابطه ی حقوقی قراردادی بین آن ها شکل می گیرد که اعم از متن قرارداد است. اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف نیز قرارداد محکم حقوقی است. منظور از قرارداد محکم فقط متن آن نیست بلکه مراحل قبل و بعد آن نیز مهم است.

قرارداد محکم سه مرحله دارد :

 • قبل از قرارداد : تحقیقات حقوقی و اداری و میدانی
 • حین قرارداد : تنظیم حقوقی متن قرارداد
 • بعد از قرارداد : نظارت حقوقی بر اجرای قرارداد

در این مقاله برای درک بهتر جایگاه قرارداد، ابتدا منابع رابطه ی قراردادی و سپس برخی نکات مراحل سه گانه قرارداد را بررسی می کنیم.

الف : منابع رابطه ی قراردادی

رابطه ی قراردادی بین طرفین اعم از خود قرارداد است و به یک معنی نیست. رابطه قراردادی بین طرفین به ترتیب اولویت تحت حکومت منابع ذیل است :

 • اول : قوانین آمره و احکام شرعی
 • دوم : قرارداد (متن کتبی مشهود قرارداد یا توافقات شفاهی به صراحت بیان شده)
 • سوم : شروط بنایی (شروط مبنای انعقاد قرارداد)
 • چهارم : شروط ضمنی و تلویحی و التزامی (شروط غیر مشهود در متن و یا غیر مذکور در توافقات شفاهی)
 • پنجم : عرف
 • ششم : قوانین تکمیلی (پیش فرض های قانونی)
 • هفتم : اصول و قواعد حقوقی و شرعی
 • هشتم : فتاوی فقهی
 • نهم : تفسیرهای قضات (رویه قضایی) و تفسیرهای اساتید حقوق (دکترین حقوقی)
 • دهم : عدل و انصاف و اخلاق

اکنون برخی از موارد فوق را توضیح می دهیم :

منظور از قوانین آمره یعنی قوانینی که خلاف آن نمی توان توافق نمود و مقدم بر قرارداد است مثل خسارت روزانه مازاد بر تورم در تعهدات پولی چک و یا شرط سلب حق رجوع به مراجع قضایی و برخی شروط مذکور در قانون کار و قانون خانواده و قانون حمایت از مصرف کننده و قانون پیش فروش ساختمان و …

منظور از قرارداد مشهود یعنی بندها و مواد قرارداد که مشاهده می شود و یا اگر قرارداد کتبی نیست، در صحبت ها و مذاکرات حین معامله به آن تصریح شده بود. (اثبات شدن یا نشدن صحبت ها بحث دیگری است)

منظور از شروط بنایی یعنی شرطی آنقدر مهم و بدیهی و مسلم بوده که طرفین در قرارداد ذکر نکرده اند ولی مبنا و فونداسیون قرارداد بوده است. مثل شرط بنایی شهرت و نمایش اثر در قرارداد فیلم

منظور از شروط ضمنی و التزامی یعنی در قرارداد فلان تعهد نیست ولی از جمع مواد ۵ و ۸ و ۲۶ برمی آید که به عهده طرف است و یا لازمه ی آن است. مثلاً تعهد به تحویل ریموت دلالت التزامی آن این است که پس پارکینگ دارد.

منظور از عرف، رویه مستمر در نوع آن قرارداد در یک صنف و یا یک منطقه است. مثلاً در قرارداد خرید آپارتمان، عرف کسر از ثمن در صورت کمتر بودن متراژ واقعی از متراژ مذکور در قرارداد نداریم ولی همین حالت در قرارداد پیش خرید آپارتمان، عرف مسلم است.

منظور از قوانین تکمیلی یعنی پیش فرض هایی که قانونگذار در موارد سکوت منابع بالاتر پیش بینی کرده است. مثلاً اگر در قرارداد شرط فسخ بابت گران فروشی ذکر نشده باشد، خب خود قانونگذار از قبل خیار غبن را گفته است. در تعهدات بر اساس قوانین تکمیلی، می توان تعهد قانونی خود را در قرارداد اسقاط نمود و یا به عهده طرف مقابل گذاشت.

منظور از اصول و قواعد حقوقی و فقهی یعنی اصولی و قواعد کلی در مقامی که هیچ دلیلی نیست و منابع بالاتر وجود ندارد، لاجرم باید بر اساس آن روابط قراردادی را حل و فصل نمود. مثلاً وقتی تاریخ تعهد ذکر نشده است و هیچ عرفی هم نیست، باید طبق اصل فوری بودن تعهدات، تعهد را حال و فوری دانست.

منظور از فتاوی فقهی، استنباط شرعی است که یک عدالت خواه فقیه در خصوص یک چالش قراردادی صادر می کند و می تواند مستند رای دادگاه واقع شود.

منظور از نظرات اساتید حقوق یعنی تحلیل های اساتید دانشگاهی و فقهی در مورد اختلافات قراردادی. مثلاً این آیا عقد از زمان تحقق معلق علیه اثر دارد و یا از زمان انعقاد آن ؟؟ حال اگر در یک قرارداد معلق در مورد زمان اثر عقد چیزی گفته نشده باشد، می توان به نظرات مرحوم دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران و یا اساتید دیگر استناد کرد.

عدل و انصاف و اخلاق در حقوق ایران به عنوان یک منبع مستقل که قاضی بتواند فقط بر اساس آن رای صادر نماید خصوصاً که بالاتر از منابع دیگر قرار گیرد، مرسوم نیست ولی به هر حال قابل استناد است. مثلاً در بحث وجه التزام های گزاف.

قرارداد بهترین منبع رابطه قراردادی

در تنظیم قرارداد باید همه منابع رابطه ی قراردادی را در نظر گرفت. اگر تعهدی در متن قرارداد ذکر نشده باشد، اتوماتیک دایورت می شود روی منبع بعدی و نباید تصور کنیم که تعهد مسکوت در قرارداد به معنی فقدان آن تعهد است.

در بسیاری از موارد به ما گفته می شود که فلان بند رو حذف کن ! ولکن با حذف آن کار درست نمی شود چون در این صورت صرفاً منبع آن تعهد مثلاً از منبع قوی تر متن صریح قرارداد تبدیل می شود به منبع ضعیف تر عرف. فلذا باید ذکر نمود که فلان تعهد را ندارد نه این که صرفاً حذف گردد.

بنابراین علت و حکمت تنظیم قرارداد محکم بخاطر این است خودمان تنظیمات را انجام دهیم و کار و زندگی خود را به دست منابع بعدی ندهیم و تا جای ممکن منبع رابطه ی قراردادی به خود متن مشهود و صریح قرارداد (منبع دوم) ارجاع گردد نه منابع دیگر.

مثلاً در خصوص گران خریدن باید خودمان در قرارداد تعیین تکلیف کنیم که هم می توانم فسخ کنم و یا معادل دو برابر مازاد قیمت متعارف را به عنوان خسارت مسترد کنم ولی اگر این موارد ذکر نشود، فقط با خیار غبن باید فسخ شود که به درد خریدار نمیخورد. وسط زمستان خانه را تخلیه کند و فروشنده سودجو را به سود بیشتر برساند ؟!! پس گاهی پیش فرض های قانونی احمقانه می شود.

ب : مراحل رابطه ی قراردادی

برای داشتن یک قرارداد محکم و امن، سه مرحله وجود دارد که در این جا مختصراً توضیح می دهیم :

۱- قبل از تنظیم قرارداد

فقط به متن حقوقی خود قرارداد و قشنگی و با آب و تاب بودن و بندها و تبصره های قراردادتان دلخوش نکنید. اگر یک قرارداد خیلی حرفه ای و صد صفحه و با صد وکیل به نفع خود نوشتیم و بعداً مشخص شد که طرف اصلاً مالک نبوده دیگر چه سود دارد؟ بنابراین تحقیقات میدانی و اداری حتماً باید در کنار متن حقوقی و تخصصی قرارداد مورد توجه قرار گیرد. این تحقیقات شامل موارد ذیل می شود :

تحقیق در خصوص وضعیت حقوقی خود موضوع قرارداد

مال غیر نبودن، مشاعی نبودن، در رهن نبودن، در توقیف و بازداشت نبودن، وقفی نبودن، معارض نداشتن، در پروسه دعوای قضایی قرار نداشتن، مسروقه نبودن، در اجاره مستاجر نبودن، تداخل نداشتن با املاک مجاور، در حریم دکل برق و رودخانه و جاده نبودن، در طرح دولت و شهرداری و یا طرح تفصیلی نبودن، عقب نشینی و اصلاحی نداشتن، ملی نبودن، تحت حق ارتفاق قرار نداشتن و…

تحقیق در خصوص روابط حقوقی دست های قبلی

مبادا طرف معامله با دست قبلی خود در دعوا باشد و نتیجه آن دعوا به قرارداد شما هم سرایت کند. در این خصوص می توانیم به دادگاه محل وقوع ملک یا محل کار و سکونت طرف معامله تان مراجعه کنید و اسم فروشنده را به مسئول رایانه بدهید تا اگر پرونده ای در جریان است مشخص شود.

تحقیق در خصوص قراردادهای دست های قبلی

گاهی قرارداد را بر اساس قراردادی که طرف معامله تان با اشخاص قبلی نوشته است، منعقد می کنید. در این صورت از آن قرارداد و نحوه اجرای آن و عدم فسخ و اقاله آن و شروط ضمن عقد و الحاقیه ها و متمم های بعدی آن و همچنین صحت تاریخ آن مطمئن شوید. چون تاریخ قرارداد در برابر ثالث قابل استناد نیست.

مضافاً بررسی شود که حق انتقال مورد معامله از طرف قراردادتان سلب نشده باشد. حتماً اصل یا دست کم یک کپی امضاء شده از آن قرارداد (قرارداد دست قبلی) را از طرف معامله تان بگیرید. ضمناً دیدن پشت برگه قراردادهای ایادی سابق هم یادتان نرود و ترتیب و تطبیق قراردادها را با یکدیگر بررسی کنید.

تحقیق در خصوص متزلزل نبودن مالکیت طرف قرارداد

پیش از تنظیم قرارداد باید توجه داشته باشید که صرف مالک بودن طرف قرارداد کفایت نمی کند. این مالکیت باید منجز و قطعی باشد. کسی که بر اساس حکم غیابی ملک را در مزایده خریداری کرده و مالک شده و یا دست قبلی علیه طرف قرارداد شما شرط فسخ کرده است، اگر چه در حال حاضر مالک هستند و قانوناً حق تصرف و فروش دارند ولی معامله با این دسته از مالک ها ریسک زیادی دارد.

تحقیق در خصوص اهلیت طرف قرارداد

طرف قرارداد ممنوع المعامله، ممنوع الفعالیت، محجور، ورشکسته نباشد. در قرارداد با شرکت ها و تجار حتی احتمال ورشکستگی هم می دهید معامله نکنید. در قرارداد با پیران و سالخوردگان و بیماران مواظب باشید فرزندان و ورثه اش بعداً ادعا نکنند که پدرمان آلزایمر داشت و عقلش زایل شده بود.

تحقیق در خصوص هویت طرف قرارداد

 • آیا شخصی که می خواهید با او قرارداد بنویسید واقعاً همان کسی است که اسم آن در قرارداد ذکر شده است؟
 • یعنی مصداق همان فرد است؟
 • به عکس کارت ملی و شناسنامه اعتماد نکنید و تحقیق محلی کنید. پرونده کلاهبرداری داشتم که خواهر دوقلوی مالک مبایعه نامه را امضاء کرده بود!!

تحقیق در خصوص صفات و مشخصات طرف قرارداد

اگر قانوناً و یا طبق قرارداد در طرف معامله اوصاف خاصی شرط باشد که مستقیماً ارتباط به معامله دارد مثل قرارداد وکالت با وکیل دادگستری و یا آن اوصاف ارتباطی به معامله ندارد لکن بنای رغبت شما در معامله با طرف است مثل قرارداد خرید خودرو از پزشک، در هر حال مدارک آن را از طرف بخواهید و خجالت نکشید. اگر با مهندس معامله می کنید پروانه نظام مهندسی اگر با وکیل دادگستری معامله می کنید پروانه وکالت دادگستری اگر با پزشک معامله می کنید مجوز نظام پزشکی را درخواست کنید.

تحقیق در خصوص هویت موضوع قرارداد

آیا این زمینی که نشان شما داده اند همان زمین موضوع قرارداد است؟ خصوصاً در زمین های واقع در دشت ها و کوهها که امکان اشتباه انداختن و فریب بیشتر است. در برخی موارد، زمین مورد معامله، زمین مورد مشاهده نبوده است.

تحقیق در خصوص مشخصات موضوع قرارداد

قیمت و ارزش موضوع معامله و مشخصات رنگ و اندازه و جنس و نیز عیوب و نواقص را بررسی کنید. توابع موضوع معامله از جمله اصل اسناد و مدارک گمرگی و بیمه و فاکتورها و دستورالعمل های نحوه استفاده کالا هم بررسی شود.

تحقیق در خصوص اسناد و مدارک مربوط به قرارداد

اسناد و مدارک و مستندات قرارداد از حیث اصالت آن ها باید بررسی شود. اولین قدم در این رابطه مطالبه اصل سند و مدرک از طرف مقابل قرارداد است. مرحله بعدی بررسی جعلی نبودن اصل سند است که به دو طریق انجام می شود. راه اول این که با کارشناس رسمی دادگستری در امور جعل مشاوره حضوری صورت گیرد. راه دوم این که به همراه مالک سند و یا حتی به تنهایی به اداره یا شخص صادرکننده سند مراجعه و حتی الامکان اطلاعات لازم کسب شود.

۲- نکات تنظیم متن قرارداد

بعد از انجام کامل تحقیقات، نوبت به تنظیم حقوقی متن قرارداد می رسد. در تنظیم قرارداد نکات زیادی وجود دارد که برخی از موارد آن را ذکر می کنیم :

هر قرارداد دارای ارکان اصلی عنوان و طرفین و موضوع و عوض و مدت و شروط ضمن عقد است. در تنظیم قرارداد نباید فقط جنبه های ثبوتی مورد توجه قرار گیرد بلکه جنبه های اثباتی نیز مهم است. ملاحظه ی نکات شکلی در زمان امضای قرارداد نیز بسیار ضروری است. الفاظ و کلمات قرارداد نیز جزء اساسی یک قرارداد محکم است.

عنوان قرارداد

منظور عنوانی از عقود است که طرفین بر قرارداد خود می گذارند همچون بیع، اجاره، جعاله، وکالت. عنوان قرارداد مهم است و می تواند یکی از ملاک های اصلی در تفسیر و آثار قرارداد باشد. بنابراین باید کاملاً منطبق بر ماهیت رابطه حقوقی طرفین باشد.

طرفین قرارداد

در قسمت طرفین قرارداد باید مشخصات کامل و شناسنامه ای و کد ملی و آدرس و شماره تلفن و اقامتگاه طرفین ذکر شود. اسم کامل شناسنامه ای و پسوندها و پیشوندهای نام و نام خانوادگی طرف در قرارداد نوشته شود. حتما صفحه توضیحات شناسنامه را هم ببینید. اگر طرف قرارداد دارای اسم مستعار و لقب مشهور است، به این موضوع نیز در قرارداد اشاره شود. مضافاً باید مشخص شود امضا کننده ی قرارداد نماینده است یا اصیل. این موضوع خصوصاً در قرارداد با شرکت ها اشکالاتی را به وجود آورده است. مثلاً باید نوشت طرف اول : شرکت … با نمایندگی آقای … نه این که بنویسیم طرف اول : آقای … نماینده و مدیر عامل شرکت …

مدت قرارداد

در قراردادهایی که ذکر مدت در آن شرط صحت قرارداد است مثل اجاره، مدت قرارداد هم جزء ارکان نوشتاری قرارداد است. البته مدت قرارداد با مدت تعهد تفاوت مهم دارد که در اغلب موارد این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه گرفته می شود.

موضوع و مبلغ قرارداد

موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد می بایست به نحوه واضح و کامل معلوم و معین گردد. اگر این امر رعایت نشود، می تواند به بطلان قرارداد بینجامد. موضوع و مبلغ قرارداد دقیقاً باید در قبال یکدیگر و شاخ در شاخ هم باشند چرا که تعهدات اصلی قرارداد هستند. فلذا نباید تعهدات فرعی را در موضوع قرارداد نوشت والا تصور و تفسیر می شود که مبلغ قرارداد در عوض آن تعهد نیز قرار گرفته است.

قسمت مبلغ قرارداد نیز در واقع عوض قرارداد است. اگر طرف معامله شماره حساب شخص دیگر را می دهد در قرارداد قید شود. اگر در قرارداد به شما چک می دهد آیا چک خودش است؟ اگر چک دیگری باشد، طرف قرارداد پشت چک را به عنوان ظهر نویس امضاء کند. همچنین رضایت صاحب حساب چک را مطمئن شوید.

اگر خریداران چند نفر هستند و فقط یکی از آن ها چک ثمن را صادر می کند، سایر خریداران هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کنند. امضای طرف را در قرارداد با امضای مندرج در چک مقایسه کنید. وقتی چک می دهید رسید تحویل چک را از طرف مقابل بگیرید و یا در قرارداد تصریح شود. حتماً از چک های ثمن قرارداد کپی بگیرید تا در آینده بتوانید تاریخ قرارداد را در مقابل اشخاص ثالث و مراجع قضایی اثبات نمایید.

شروط ضمن عقد

بهترین قسمت برای مانور دادن و توافقات تکمیلی و پوشاندن تمام درزهای اختلاف برانگیز است. کلیه موارد مربوط به خسارات ها و مسئولیت ها و میزان آن ها (بالمناصفه، تضامنی، نسبی) خیارات و فسخ، زمان ها و مواعد، ضمانت اجراها، حق حبس و گروکشی تعهدات، سلب حقوق، داوری و … باید در قسمت شروط ضمن عقد پیش بینی شود. یادتان باشد هر تعهدی در قرارداد باید دارای ضمانت اجراء باشد و این ضمانت اجرا هم نباید به طور کلی تعیین شود چرا که ضمانت اجرای یک تعهد قابل تسری به تعهد دیگر نیست.

در شروط ضمن عقد باید همه فروض و حالت ها پیش بینی شود. مثلاً ننویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ شد… بلکه بنویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ یا منحل شد… چون ممکن است قرارداد فسخ نشود ولی منفسخ یا باطل یا اقاله شود که همه این موارد نیز مشمول واژه انحلال می شود.

علاوه بر این که هر یک از ارکان قرارداد باید جامع و مانع و کامل باشد، چینش و ترتیب و نحوه جا دادن و گنجاندن مواد و تبصره های قرارداد در ذیل هر یک از ارکان نوشتاری قرارداد هم بسیار مهم است.

مثلاً این که اندازه و رنگ در ذیل ماده مربوط به موضوع قرارداد ذکر شود و یا در ذیل ماده مربوط به شروط ضمن عقد آورده شود، ممکن است آثار حقوقی متفاوت داشته باشد و یا در تفسیر قرارداد اثر داشته باشد. گنجاندن رنگ در ذیل موضوع قرارداد، به معنای تعیین مبیع است و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای عدم تحویل است. ولی گنجاندن رنگ در ذیل شروط ضمن عقد، ممکن است نمایانگر صرفاً رغبت خریدار باشد و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای تحقق تحویل و با لحاظ حق فسخ (با خیار تخلف وصف یا تخلف از شرط صفت) برای خریدار است.

بار اثبات در قرارداد

منظور از بار اثبات یعنی تکلیف اثبات انجام یک تعهد و یا واقعه به عهده یک طرف. طبق قوانین عام، بار اثبات به عهده مدعی است ولی در قرارداد تا حدودی می توان در خصوص تغییر بار اثبات هم تعیین تکلیف نمود. فلذا فقط پیش بینی حقوق و تعهدات طرفین در مرحله ثبوت کافی نیست و در بعضی از قراردادها لازم است که در خصوص جنبه اثباتی مفاد قرارداد و انتقال بار اثبات هم توافق شود.

مثلاً طبق قانون اثبات تحویل جنس با فروشنده است ولی می توان توافق نمود که خریدار وقتی می تواند دعوای عدم تحویل را علیه فروشنده اقامه نماید که آمادگی کامل خود را در خصوص تحویل گرفتن جنس به اثبات رسانده باشد. ولی اگر چنین شرطی پیش بینی نشود، بار اثبات لج بازی و خودداری خریدار از تحویل گرفتن جنس نیز با فروشنده است !!

مثال شایع تر در مورد چک ها و سفته های ضمانت حسن انجام کار است. به طور کلی همین که کارفرما مدعی شود که کارمند تعهدات خود را انجام نداده، کافی برای مطالبه سفته است و کارمند باید حسن انجام تعهد خود را اثبات کند. ولی می توان شرط نمود که کارفرما وقتی می تواند چک و سفته تضمینی را به اجرا گذارد که با دلایل موجه و مستند، تخلف کارمند را از فلان تعهد در قرارداد اثبات نماید.

و یا این که در قرارداد مشارکت در ساخت اگر بنویسم در صورت امکان تامین ۱۰ پارکینگ، سازنده مکلف است که اخذ نماید، در این عبارت بار اثبات تقصیر سازنده با مالک است ولی اگر نوشته شود، سازنده مکلف به تامین ۱۰ پارکینگ است مگر این که طبق قانون ممکن نباشد. در این حالت بار اثبات عدم تقصیر به عهده سازنده است.

ادله اثبات در قرارداد

ادله اثبات ادله ای هستند که قانون آن ادله را دلیل اثبات یک عمل یا واقعه حقوقی می داند. مثلاً شهادت شهود یک دلیل قانونی اثبات دعاوی است و یا سند تک برگی دلیل اثباتی اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول است. به طور کلی در قراردادها نمی توان در خصوص بی اعتبار کردن یک دلیل قانونی و یا اعتبار دادن به یک امری که قانون آن را دلیل اثبات دعاوی نمی داند توافق نمود. لکن تا حدودی می توان در یک قرارداد به این منطقه ممنوعه نیز قدم گذاشت.

مثلاً می توان در یک قرارداد، دلیل اثباتی مطلع شدن فروشنده از یک مسئله را فقط از طریق ارسال اطلاعات به ایمیل فروشنده توافق نمود. فلذا خریدار دیگر نمی تواند از طریق جمع کردن چند شاهد از کف خیابان، اطلاع یافتن فروشنده را به اثبات برساند.

الفاظ و کلمات در تنظیم قرارداد

عبارات و الفاظ و واژگان در تنظیم قرارداد باید صحیح و در معنای حقوقی خود به کار رود و اجمال و ابهام نداشته باشد. مثلاً عباراتی همچون به هم زدن معامله، خلل وارد کردن به معامله، رد معامله و… مبهم است و الفاظ حقوقی نیست

گاهی کاربرد نابجای کلمات (نیز) باعث اختلاف در تفسیر قرارداد شده است. مثلاً به این دو جمله دقت کنید : فروشنده نیز حق فسخ دارد. فروشنده حق فسخ نیز دارد. همچنین کلمات منفی (بدون و عدم و غیر و نا و بی) باید در جایی در جمله استفاده شود که عطف به کلمه مثبت بعدی نگردد. مثل این عبارت : تقسیم حقوق غیر مادی و مالی متعلق به طرفین قرارداد. در این جا اگر منظور حقوق مالی است، کلمه غیر در پشت مادی این تفسیر را ایجاد می کند که به مالی هم سرایت کرده است در حالی که اگر منظور حقوق مالی است باید بنویسیم : تقسیم حقوق مالی و غیر مادی.

علاوه بر الفاظ و واژگان قرارداد، کاربرد صحیح علائم نگارشی خصوصاً ویرگول هم مهم است. مثلاً این دو جمله را با هم مقایسه کنید تا ببینید ویرگول چگونه باعث اختلاف در یک قرارداد مشارکت شد : (پس از دریافت پول از شرکت، توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت خواهد شد) و (پس از دریافت پول از شرکت توسط طرف اول، به طرف دوم پرداخت خواهد شد.)

نکات شکلی در تنظیم قرارداد

 • برای امضای قرارداد عجله نکنید. قرارداد را نخوانده امضاء نکنید. پیش نویس آن را چند بار مطالعه کنید.
 • حتی اگر نمی توانید در پیش نویس قراردادی که جلوی شما گذاشته اند تغییری دهید، باز هم با مشاور حقوقی و وکیل متخصص قراردادها مشورت کنید.
 • قرارداد را تایپ کنید تا همه نسخه های آن متحد المتن و متحد الشکل باشد.
 • کلیه صفحات قرارداد امضاء شود نه فقط صفحه آخر!! کلیه اوراق پیوست های قرارداد امضاء شود و در قرارداد به پیوست داشتن و در کلیه اوراق پیوست نیز به منضم بودن به قرارداد شماره …. مورخ …. تصریح شود.
 • از طرف بخواهید در ذیل امضای خود نام کامل خود را به همراه تاریخ با دست خط خودش درج کند و اثر انگشت هم بزند. حتی الامکان طرف دو بار امضاء کند تا اگر امضای واقعی خودش رو نزده باشد، دروغش معلوم شود. بنابراین به امضای خالی اکتفا نکنید چرا که برخی اشخاص چند امضاء دارند.
 • تعداد نسخه های اصل قرارداد ذکر شود و این که مبادله گردیده است.
 • اگر نسخه های قرارداد کاربنی است، نسخه های کاربنی بدون کاربن امضاء شود. چون به اعتقاد برخی نسخه کاربنی نسخه اصل نیست.
 • از خط خوردگی، ابرو باز کردن، عوض کردن خودکار، نوشتن مجدد روی امضا، پر رنگ کردن یک کلمه یا عدد و … جداً پرهیز شود.
 • مواظب اشکال تایپی و سهو قلم و غلط املایی و صفرها و ریال و تومان و تاریخ ها و … باشید. در آینده می تواند باب سوء استفاده را باز کند.
 • قرارداد را از اول سطر کاغذ شروع نکنید. چون سطر اول زیر گیره فلزی پوشه می رود و خوانده نمی شود.
 • فضاهای خالی و فاصله بین کلمات امکان جعل رو زیاد می کند.
 • خودکار یا قلمی که قرارداد با آن نوشته می شود و طرف مقابل با آن امضاء می کند، موضوع مهمی است که باید جدی گرفته شود. باید مواظب خودکارهایی که جوهر آن بعد از چند روز محو می شود، باشیم. مورد داشتیم طرف خوشحال و خندان از این که ملکی را ارزان خریده بود ولی بعد از دو هفته دید که مبایعه نامه اش سفید سفیده!!
 • قرارداد حتی الامکان به امضای شهود معتبر برسد و مشخصات شهود ذکر شود. همچنین شماره و تاریخ قرارداد.
 • در قراردادهای چاپی فقط به مطالب دستنویس اهمیت ندهید. قسمت های چاپی را هم بخوانید و در صورت تعارض با موارد دستنویس، آن ها را خط بزنید.

۳- نکات بعد از امضای قرارداد

بعد از امضای یک قرارداد و رعایت کلی نکات حقوقی در آن، کار تمام نشده است. چرا که ممکن است با یک پیامک و یا یک تعویض چک و یا یک متمم و صورتجلسه غیر حرفه ای تمام نتایج کار خراب گردد. فلذا صرف تنظیم یک قرارداد محکم کافی نیست و باید در حین اجرای قرارداد تا اتمام کار نیز جوانب حقوقی را رعایت نمود.

همچنین باید برای قابل اثبات نمودن تاریخ قرارداد در برابر اشخاص ثالث، اقدامات قانونی نمود. چرا که طبق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. فلذا باید پیشدستی کرد و یک اظهارنامه و یا تامین دلیل صوری ثبت نمود تا کاغذ قرارداد در یک پرونده دولتی درج شود تا اثبات شود در آن تاریخ قرارداد شما وجود خارجی داشته است و بعداً اشخاص ثالث نتوانند ادعا کنند که قرارداد را دیروز نوشته اید و تاریخ آن را به ما قبل زده اید. بار اثبات یک سال پیش نوشتن قرارداد به عهده شماست.این یک نکته ای که کمتر کسی دقت می کند.

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فسخ قرارداد

فسخ قرارداد، اقاله (تفاسخ) و انفساخ قانونی و انفساخ با شرط فاسخ و بطلان و انقضای مدت، اسباب انحلال قراردادها هستند. انحلال قرارداد بر اساس خیارات قانونی و یا قراردادی صورت می گیرد. خیارات قانونی همان خیاراتی هستند که در قانون مدنی و سایر قوانین برای مجوز فسخ پیش بینی شده است و خیارات قراردادی، شروط ضمن عقد برای منحل کردن قرارداد در صورت تخلف طرف مقابل می باشد.

شرط فسخ با شرط فاسخ متفاوت است. شرط فاسخ همان انفساخ و فسخ خود به خودی معامله است در حالی که در خالت شرط فسخ، باید فسخ معامله اعلام گردد. شرط فسخ به مراتب بهتر از شرط انفساخ قرارداد است. چرا که کنترل بقای معامله از ید صاحب فسخ خارج نمی گردد و در صورت تمایل و صلاحدید خود اقدام به فسخ قرارداد می نماید در حالی که در حالت انفساخ، قرارداد خود به خود منفسخ می گردد و ممکن است به ضرر متعهد له باشد.

گاهی شرط فسخ بخاطر تخلف طرف نیست بلکه به سبب رویداد اوضاع و احوال خاص و حتی تخلف اشخاص ثالث و یا تخلف طرف قرارداد در قرارداد دیگر و یا طول کشیدن شرایط فورس ماژور و … نیز می توان شرط فسخ نمود و نباید ذهن فقط متمرکز به درج فسخ به دلیل تخلف طرف مقابل باشد. مثلاً شرط فسخ به علت یکطرفه شدن خیابان در حالی که فروشنده تخلف ننموده است. البته در این موارد دیگر امکان مطالبه خسارت نیست.

شرایط فسخ قرارداد

در زمان تنظیم قرارداد و در قسمت فسخ، می بایست شرایط مهمی را رعایت نمود در غیر اینصورت فسخ ممکن است به ضرر خود فسخ کننده تمام شود :

تعیین صاحب خیار

در صورت تعدد طرفین معامله مثلاً سه فروشنده، باید مشخص گردد که آیا متفقاً صاحب حق فسخ هستند و یا منفرداً و در صورت منفرداً نیز آیا یک نفر از فروشندگان، کل معامله را می تواند فسخ کند و یا فقط سهم مشاع خود را و اکثریت فروشندگان حق فسخ دارند. در این موارد باید در خصوص ورثه ی متوفی نیز ذکر گردد که آن ها نیز متفقاً فقط یک رای مورث خود را دارند.

ذکر مدت فسخ قرارداد

شرط فسخ باید مدت داشته باشد. مثلاً در صورت برگشت هر یک از چک ها و انقضای یک ماه و عدم پر کردن حساب، فروشنده به مدت ۹۰ روز از تاریخ اطلاع از تخلف حق فسخ دارد. البته اگر مدت ذکر نشود، محمول بر مدت متعارف است.

سلب حق معامله قبل از تعیین تکلیف فسخ

جهت قابلیت استناد شرط فسخ در برابر اشخاص ثالث طبق ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، باید اولاً شرط فسخ در خود قرارداد اصلی ذکر شود نه متمم تا برای اشخاص ثالث قابل اطلاع باشد. ثانیاً حق تصرفات ناقله تا قبل از تعیین تکلیف فسخ، از طرف مقابل سلب گردد. در غیر این صورت فسخ معامله به درد نمی خورد و در برابر خریدار دوم قابل استناد نیست و یا باید با دشواری و با استناد به قاعده اشتراط ضمنی و قابل مشاهده بودن شرط و تزلزل معامله و قاعده اقدام، حق فسخ خود را به خریدار دوم بقبولاند که در دادگاه ها خیلی پذیرفته نیست و جا نیافتاده و تلف حکمی مبیع فرض می کنند. مانند این که خریدار قبل از این که چک های ثمن وصول شود، با مبایعه نامه همان ملک را بفروشد و سپس فروشنده اول معامله را فسخ نماید.

عدم سقوط فسخ با مطالبه مکرر

طبق ماده ۴۰۳ قانون مدنی، ممکن است مطالبه مبلغ قرارداد و ثمن موجب سقوط ضمنی حق فسخ باشد.به همین دلیل بهتر است که شرط شود که در مدت فسخ، مطالبه مکرر و یا مثلاً برگشت زدن متوالی چک ها، مسقط حق فسخ بابت برگشت آخرین چک نیست در غیر این صورت برگشت متوالی چک ها به معنی اسقاط ضمنی حق فسخ است.

تعیین تکلیف آثار و تبعات بعد از فسخ قرارداد

تعیین تکلیف عواقب بعد از فسخ بسیار مهم است چرا که در غیر این صورت ممکن است حتی فسخ قرارداد به ضرر فسخ کننده تمام شود و مانند تیر کمونه به سمت خودش کند.

۱- شروط مستقل از اعتبار عقد

از جمله مهم ترین شروط مربوط به دوران بعد از فسخ، تعیین شروط مستقل از اعتبار عقد است. چرا که طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، با فسخ قرارداد شروط ضمن عقد باطل میشود در حالی که ما نمی خواهیم برخی شروط باطل شود و علیرغم فسخ قرارداد، به عنوان یک تعهد مستقل از اعتبار عقد، قابل استناد باشد. مانند شروط مطالبه خسارت روزانه تاخیر در ایفای تعهد تا فسخ، وجه التزام فسخ قرارداد، شرط بقای اعتبار و عدم ابطال شرط تضامین و رهن و وثیقه و ضمانت و وکالت نامه و مسئولیت تضامنی و …

۲- گروکشی ها و حق حبس های بعد از فسخ

حق حبس و گروکشی تعهدات بعد از انحلال قرارداد وجود ندارد معذلک می توان در قالب شروط مستقل از اعتبار عقد، در خصوص زمان استرداد عوضین و ترتیب و تقدم و تاخر و الزامات بعد از فسخ قرارداد نیز تعیین تکلیف نمود.

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای تنظیم قرارداد اجاره 99ساله چه باید کرد؟

همان‌طور که گفتیم، بیشتر افرادی که اقدام به تنظیم قرارداد اجاره 99ساله می‌نمایند جزء اشخاص حقوقی به‌حساب می‌آیند. به همین منظور، اگر یکی از اموال دولتی موضوع یک قرارداد اجاره قرار بگیرد، معمولاً تنها اعیان در مالکیت مستأجر خواهد بود اما زمین و ملک به مستأجر متعلق نیست.

ازآنجایی‌که این قرارداد در بیشتر موارد از جانب اشخاص حقوقی و دولت‌ها تنظیم می‌گردد، لازم است تشریفات مقرر ازجانب نهاد مربوطه رعایت شود.

در پایان به یاد داشته باشید

هرچند که قرارداد اجاره 99ساله بیشتر از جانب دولت‌ها و اشخاص حقوقی انجام می‌گیرد، نکته‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از افراد، از عدم آگاهی افراد بسیاری از چندوچون این ماجرا سوء استفاده نموده و به همین ترتیب، کلاه‌برداری‌های بسیار زیادی ممکن است رخ بدهد. همچنین، مستأجری که برای انعقاد یم قرارداد اجاره‌ 99ساله اقدام نموده است، می‌بایست نسبت به اینکه مالکیت عرصه و اعیان به چه شکل است، اطلاعات کامل را کسب کند و با اطمینان خاطر به تنظیم قرارداد بپردازد. ازآنجایی‌که ممکن است این قرارداد اجاره برای بسیاری از افراد ناشناخته باشد، دریافت مشاوره برای تنظیم قرارداد اجاره 99ساله می‌تواند این موضوع را تا حد زیادی به اطلاع افراد برساند.

 

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اجاره 99ساله چه نوع قراردادی است؟

این نوع از قرارداد اجاره، در بیشتر موارد از سوی افراد حقوقی که درصدد ارائه تسهیلاتی به افراد هستند، تنظیم می‌گردد. هرچند که قانوناً مانعی برای اجاره دادن 99ساله اموال توسط اشخاص حقیقی وجود ندارد، تنظیم این قرارداد در کشور ما در میان اشخاص حقوقی رواج دارد که به‌منظور ارائه تسهیلات مسکن یا به‌دلیل وجود محدودیت‌های فروش موقوفات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به‌موجب این قرارداد، مالکیت ملک همچنان با فردی است که به‌عنوان موجر آن را در اختیار مستأجر قرار داده است و بر همین اساس، مستأجر نمی‌تواند ملک را به فروش برساند.

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اجاره به چه قراردادی گفته می‌شود؟

همان‌طور که گفتیم، مؤلفه اصلی یک قرارداد که به‌عنوان قرارداد اجاره در نظر گرفته می‌شود، این است که طی مدت‌زمان قیدشده در قرارداد، مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد. قرارداد اجاره همان اجاره‌نامه است و به همین ترتیب، مشخص‌کننده نحوه ارتباط موجر و مستأجر و تعهدات آن‌ها نسبت به یکدیگر است. با توجه به مدت‌زمان قرارداد اجاره و توافق بر سر میزان اجاره‌بها، میان موجر و مستأجر این قرارداد تنظیم می‌شود و طرفین، ملزم به اجرای تعهدات قرارداد می‌شوند.

علاوه بر نکاتی که لازمه یک قرارداد اجاره است، شرایط و نکاتی ممکن است ذیل این موارد در اجاره‌نامه قید شود که این ارتباط را دستخوش تغییر کند. به همین ترتیب، تمامی آنچه در قرارداد قید می‌شود، می‌تواند تأثیر به‌سزایی داشته باشد و نحوه این ارتباط را تحت تأثیر قرار دهد.

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درباره قرارداد اجاره 99 ساله چه می‌دانید؟

قراردادی که تحت عنوان قرارداد اجاره تنظیم می‌گردد، به این منظور انجام می‌شود که در یک مدت‌زمانی که توسط طرفین قرارداد تعیین می‌شود، مورد اجاره در اختیار فرد مستأجر قرار بگیرد. به همین ترتیب، قرارداد اجاره عبارت است از انتقال مالکیت منافع یک مال در یک مدت‌زمان محدود و مشخص که این مدت‌زمان با توجه به تاریخی که در قرارداد قید شده است، مشخص می‌شود. این مدت‌زمان، با توجه به اینکه افراد مورد اجاره را برای چه مسئله‌ای در نظر گرفته‌اند و یا توافقاتی که ممکن است بین موجر و مستأجر رخ بدهد، می‌تواند متفاوت باشد.

به همین ترتیب، نوعی از قرارداد اجاره وجود دارد که افراد، مستأجر هستند، ولی در عین حال، مورد اجاره به‌نوعی به خودشان تعلق دارد. این نوع از قرارداد اجاره، به قرارداد اجاره 99ساله معروف است.

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد صلح عمری ملک به فرزند

گاهی اوقات انتقال ملک یا منافع از طریق بیع صورت نمی گیرد و در قالب صلح نامه به فرزند یا طرف دیگر منتقل می شود.

۱- مصالح: آقای/ خانم … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد سال … به شماره ملی … به نشانی … تلفن … اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً/ قیمومتاً/ وصایتاً/ وکالتاً/ به نمایندگی و امضاء مجاز/ از طرف … به موجب … و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح: آقای/ خانم … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد سال … به شماره ملی … به نشانی … تلفن …اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً/ قیمومتاً/ وصایتاً/ وکالتاً/ به نمایندگی و امضاء مجاز/ از طرف … به موجب … و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

٣-مورد صلح و حدود آن: کلیه حقوق متعلق به … دانگ پلاک ثبتی شماره … واقع در … با مشخص نمودن قدرالسهم از عرصه، مشاعات و مشترکات ملک مطابق با قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن که متصالح با اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد صلح اقدام به قبول مورد صلح نموده است.

مصالح متعهد گردید که هرگونه بدهی مورد صلح را از بابت شارژ ساختمان به ادارات آب و برق و گاز و غیره تا تاریخ تحریر این سند، شخصا اقدام به پرداخت نماید.

۴-شرایط صلح: اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن و غبن فاحش (باستثنا خیارشرط) از طرفین بعمل آمد و متصالح با اطلاع کامل از موقعیت مورد صلح قبول مصالحه نمود و بنابراین بین طرفین شروط ذیل الذکر مقرر گردید:

۱-۴ منافع مورد صلح مادام الحیات مصالح برای وی برقرار گردید (تا زمانی که او در قید حیات است) و مصالح حق استیفاء مادام العمر خود از منافع مورد صلح را دارا خواهد بود. محرز است که پس از فوت مصالح منافع موصوف در مالکیت متصالح مستقر می گردد.

۲-۴ مصالح از لحظه تحریر این سند الی … سال شمسی حق فسخ این مصالحه را به صورت یک جانبه و بدون نیاز به صدور هیچگونه حکمی از محاکم  قضائی دارا خواهد بود.

به واسطه نزدیکی و ارتباط عاطفی که بین پدر و فرزند وجود دارد پدر علاوه بر دو مورد فوق می تواند ملک خود را به دیگری هبه نماید.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۱:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد صلح دعوی

صلح عبارتست از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین باشد، یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق وغیر آن باشد. طبق ماده ۷۵۲ قانون مدنی، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جوگیری تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. طبق تعریف استاد لنگرودی، صلح عبارتست از توافق برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی بدون اینکه بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد. درخواست صلح اقرار بر حق بودن شخص طرف مقابل نیست. طبق ماده ۷۶۰ قانون مدنی، «عقد صلح همیشه لازم است؛ اگرچه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.» صلح می تواند برای رفع تنازع باشد که به آن صلح دعوی نیز می گویند که همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.

نوع سند: صلح

مصالح: خانم/آقای: ….   فرزند آقای….  و نام مادر خانم ….  دارای شناسنامه شماره….صادره از …. متولد….  ساکن:….

متصالح: خانم/آقای: ….  فرزند آقای …. دارای شناسنامه شماره…. صادره از…. متولد  ساکن:…..

مورد مصالحه: کلیه حقوق و دعاوی واقعیه، فرضیه و احتمالیه مصالح ناشی از طرح دعوی علیه متصالح به شرح پرونده شماره …..  مطروحه در دادگاه حقوقی ….  تهران شعبه….   از هر حیث و بدون استثناء بنحویکه دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبوره در مورد صلح بالا برای مصالح باقی نیست و تمامی آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است.

مال الصلح: مبلغ …. ریال رایج که تماماً و نقداً تسلیم مصالح گردیده باقراره.

کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجراء شده و طرفین ضمن العقد هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره نسبت به مفاد متن از خود سلب نمودند.

بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۰  – ۱۴/۱/۵۸ ثبت کل به متصالح تذکر داده شده و مع الوصف مسئول شناسائی مصالح گردید.

مبلغ …..  ریال حق الثبت طی فیش شماره….  به بانک ملی ایران شعبه….  تأدیه و قبض حق التحریریه به شماره …. تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:

سری (           ).

تاریخ: ….ماه یکهزار و سیصد و …. ۱۳ شمسی

محل امضاء:….

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد انتقال اجرایی

در صورتی که بدهکار بانکی که نزد بانک ملکی را به وثیقه گذاشته است، بدهی خود به بانک را وصول نکند، بانک پس از گذشت مدت ۶ ماه اقدام به مزایده ملک در رهن بانک می نماید. پس از مزایده و طی تشریفات آن ملک به تملک بانک در می آید در اینجا با ارسال صورتجلسه تنفیذ مزایده و دستور رئیس اجرای ثبت، سند ملک از نام راهن خارج و به اسم بانک یا موسسه اعتباری انتقال پیدا می کند و بانک یا موسسه می تواند به موجب سند مالکیت، از دادگاه حقوقی متصرف حکم خلع ید بگیرد و متصرف را از ملک خارج نماید، حتی اجرت المثل ایام تصرف از مزایده تا لحظه خلع ید و اجرای آن را از متصرف دریافت می نماید.

 خانم / آقای:….فرزند آقای….  دارای شناسنامه شماره….  صادره از…. ساکن تهران:

به موجب سند رهنی شماره…. مورخ  /    /   ۱۳ دفترخانه شماره….. تهران شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی احداثی در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت…. متر مربع دارای پلاک فرعی از…. اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک فرعی از اصلی مرقوم…  واقع در اراضی بخش ثبتی تهران که ذیل شماره….  مورخ …. صفحه…. دفتر املاک بخش مربوطه بنام مشار الیها ثبت و سند صادر گردیده و محدود است به حدود اربعه ذیل: شمالاً           شرقاً              غرباً                        جنوباً

به انضمام برق شماره پرونده ….. و آب شماره اشتراک….  و گاز شهری شماره شناسائی منصوبه های در آن از تاریخ    /  /  ۱۳ به مدت سه سال در قبال مبلغ…. ریال به انضمام خسارات در وثیقه بانک…. مقیم تهران به نشانی: …. گزارده و در موعد مقرر مذکور نسبت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده لذا پس از صدور اجرائیه و تشکیل پرونده در دایره…. اجراء به کلاسه ….  اجرائیه در تاریخ   /   /  ۱۳ ابلاغ و صحت آن نیز توسط متصدی مربوطه گواهی شده و چون مدیون ظرف شش ماه مدت قانونی برابر گواهی متصدیان مربوطه درخواست حراج ملک مورد وثیقه را ننموده است بنابراین پس از انقضاء مدت هشت ۸ ماه مهلت مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و باتوجه به اینکه در ظرف هشت ماه مذکور به موجب گواهی متصدیان اعتراضی به عملیات اجرایی نشده و طلب طلبکار هم تودیع نگردیده و با عنایت به اینکه کلیه حقوق دولتی نیز وصول شده ملک مزبور با ضمایم مرقوم در قبال مبلغ      ریال اصل طلب و مبلغ ریال خسارت تأخیر و مبلغ …. ریال نیم عشر اجرائی طبق مقررات آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذکر به بانک ….  به مشخصات فوق واگذار می شود و این ورقه به منزله سند انتقال اجرائی است.

 ضمناً نیم عشر اجرائی مذکور به موجب فیش شماره…. وصول گردیده و مبلغ …..  ریال وصولی از بستانکار طی فیش شماره  ….بنفع مدیون در صندوق اجراء تودیع شده است.

تذکاریه: ۱. این انتقال بدون ارائه سند مالکیت به لحاظ اظهار به عدم دسترسی به سند مالکیت، صورت پذیرفته ۲. از سوی اداره اجراء خانم/ آقای:….  فرزند آقای  …. دارای شناسنامه شماره….صادره از….طبق معرفی نامه شماره ….  و از سوی ….بانک ….خانم/ آقای ….  فرزند آقای ….  دارای شناسنامه شماره…. صادره از …. برابر معرفی نامه شماره ….  این سند را امضاء نموده و می نمایند.

 

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد اقاله

اقاله یکی از اسباب سقوط تعهد است که موجب انحلال عقد می گردد. زمانی که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر اقدام به انحلال قرارداد می نمایند، اقاله صورت می گیرد. برخی معتقدند که از آن جهت که اقاله نیاز به توافق طرفین دارد، شبیه عقد است. به دلیل شباهت اقاله به عقد، رعایت قواعد عمومی قراردادها در آن ضروری است. اقاله علاوه بر اینکه رابطه حقوقی سابق طرفین را ازبین می برد، موجب زوال آثار ناشی از عقد در آینده نیز می شود. برخی با توجه به اینکه اقاله، نوعی قرارداد است این مبحث را مطرح نموده اند که آیا اقاله قابل اقاله است؟ در اینجا برخی معتقدند که اقاله همچون فسخ است و دیگر نمی توان اقاله را اقاله نمود. اما طبق نظر طرفداران عقد بودن اقاله، می توان پذیرفته که اقاله را اقاله نمود. اما این مساله ضعف نظریه دوم را می رساند. در نظام حقوقی ایران نظر غالب آن است که اقاله نوعی فسخ است و قابل اقاله نیست.

قرارداد اقاله

مقایل: خانم/ آقای…. فرزند آقای….دارای شناسنامه شماره…. صادره از…. متولد….  ساکن….

متقایل: خانم/ آقای…فرزند آقای …. دارای شناسنامه شماره….  صادره از…. متولد…. ساکن….
موضوع قراداد (مورد اقاله): تمامت مورد معامله بیع نامه قطعی شماره….مورخ   /    /  ۱۳ تنظیمی دفترخانه شماره …. تهران واقعه بین طرفین که عبارت از شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت …. متر مربع دارای پلاک ….  فرعی از  ….  اصلی واقع در بخش ثبتی ….  تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره …..مورخ …..صفحه …. جلد….  به شماره چاپی  می‌‌باشد، با جمع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و با برق شماره پرونده ….و آب اشتراک….  و گاز شهری شماره شناسایی …..  منصوبه‌های در آن.

عوض اقاله:

مبلغ  …..ریال رایج (معادل ثمن معامله سند بیع نامه شماره مذکور) که نقداً و تماماً تسلیم گردید باقراره.

کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش احتیاطاً اسقاط گردیده است.

منافع مورد اقاله قبلاً به کسی واگذار نشده و بر حسب اظهار متقایل با رؤیت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.

توضیحات:

 1. به اقرار هیچگونه نماآت و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملک مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالی آن متعلق به مقایل است که مقایل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت متصله به متقایل است
  ۲. متقایل اقرار نمود که پس از عقد در مورد معامله تصرفاتی ننموده که موجب ازدیاد قیمت آن شود بنابراین هیچگونه استحقاقی در این مورد ندارد.

محل امضاء طرف اول قرارداد….

محل امضاء طرف دوم قرارداد….

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن خام قرارداد در خصوص ابراء دین

ابراء نوعی ایقاع است که به اراده‌ی طلبکار صورت می‌­پذیرد و اراده مدیون در آن نقشی ندارد؛ در ابراء، داین بدون هیچ گونه عوضی از حق خود می­‌گذرد، لذا بعد از ابراء دین کأن لم یکن می شود. اثر اصلی ابراء سقوط طلب و برائت ذمه‌ی مدیون است. ابراء تنها در حقوق دینی جریان دارد. در حق عینی، ابراء امکان پذیر نیست و اگر طلبکار بخواهد حق عینی خود را بر بدهکار ببخشد از آن اعراض می نماید. اهلیت داین در ابراء شرط است. ابراء با هر لفظ یا عملی که دلالت بر ابراء نماید صورت می گیرد. ابراء می تواند نسبت به تمام یا بخشی از دین صورت گیرد و در هر دو صورت صحیح است.

قرارداد ابراء

اینجانب…..  فرزند آقای …..  و نام مادر خانم….. دارای شناسنامه شماره صادره از….. متولد…..  ساکن…..

که داین سند شماره….. مورخ    /   / ۱۳ تنظیمی دفترخانه شماره…..تهران هستم به اختیار و به موجب این سند از حق خود در آن سند نسبت به خانم / آقای….. فرزند آقای….. دارای شناسنامه شماره …… صادره از…..  (مدیون آن سند) صرفنظر نموده و می نمایم بنابراین، تعهد مدیون نامبرده در آن سند در قبال اینجانب ساقط و مشارالیها/ مشارالیها بری الذمه می گردد.

قبض حق التحریر بشماره تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:

سری (                        )

تاریخ….. ماه یکهزار و سیصد و ….. ۱۳ شمسی.

محل امضاء…..

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اجازه اشتغال همسر

اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.» اما ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حق اشتغال زن را با محدودیت روبرو کرده است. ماده ی ۱۱۱۷ ق.م. چنین مقـرر مـی دارد: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشـد، منـع کند.» معیار تنـافی شغل زوجه با حیثیت شوهر یا زن مشخص نیست از این رو ممکن است شغل از مشـاغل مشـروع باشد ولی در عین حال با مصالح خانواده یا حیثیت زوجین ناسازگار باشد. از آنجا که در صورت استخدام زن در محلی و عدم رضایت شوهر، همسر وی می تواند با مراجعه به دادگاه حکم بر منع از انجام آن شغل بگیرد، لذا برخی ادارات پیش از استخدام زنان متاهل برای جلوگیری از ضرر تقاضای اجازه نامه کتبی همسر برای استخدام را می نمایند. نمونه ای از این اجازه نامه را در ذیل می بینیم.

قرارداد اجازه اشتغال همسر

اینجانب: ………………………… فرزند آقای……………………. و نام مادر خانم ………………………….. دارای شناسنامه شماره …………………. صادره از …………………… متولد ……………………… ساکن:…………………………….

به همسرم بانو:……………………. فرزند آقای……………….. و نام مادر خانم………………………… دارای شناسنامه شماره  ………………. صادره از……………………… متولد …………………… ساکن نشانی فوق با التفات به نکاحیه شماره ……………. مورخ    /   /  ۱۳ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………….. تهران اجازه اشتغال در شرکت به شغل می دهم.

قبض حق التحریر بشماره ……………………… تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:

سری (……………………..).

تاریخ:

امضا:

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد در خصوص طلاق نامه خلع

طلاق خلع یکی از انواع طلاق است که در آن زن به واسطه کراهتی که از همسر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می‌دهد که در اصطلاح بدان فدیه می گویند، طلاق بگیرد. این مال می تواند عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. این نوع طلاق از یک سو تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین یا ایجاب و قبول آنها را دارد و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن به ایقاع شباهت دارد و آثار ایقاعات را دارد. در این نوع طلاق، شوهر در مدت عده، حق رجوع به زوجه را ندارد.

طلاق نامه

طلاق دهنده: آقای …………………………… فرزند آقای ………………………………… و نام مادر خانم………………………… دارای شناسنامه شماره         …………………………… صادره از …………………………………… متولد روز………….. ماه…………….. سال…………… ساکن …………………………………………………………………….. مسلمان و تابع ایران

طلاق داده شده: بانو: …………………….. فرزند آقای …………………….. و نام مادر خانم ………………………… دارای شناسنامه شماره ………………………………….. صادره از ……………………….. متولد روز…………. ماه ……………… سال………………………

ساکن:……………………………………………….. مسلمان و تابع ایران.

نوع طلاق: خلع نوبت اول.

شرح طلاق و قراردادهای ضمن طلاق: با مراجعه مکرر زوجین بدفترخانه و پند و نصایح لازم از انجام طلاق منصرف نگردیدند و پس از تفهیم مفاد بخشنامه های ثبت کل و مهلت مقرره باز هم از طلاق انصراف نیافتند و زوجه (طلاق داده شده) بواسطه کراهت با صرفنظر کردن از نفقه نیز قامت مهریه موضوع نکاحیه شماره مورخ     /   /   ۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره…………………… تهران را به زوج خود در مقابل طلاق خلع بذل نمود و زوج هم قبول بذل نموده و مشارالیها را مطلقه به طلاق خلعی نمود و راجع بهحضانت تنها فرزند خردسال پسر موسوم به:………………….. نیز مقرر شده که طلاق داده شده او را نگهداری کرده و طلاق دهنده متعهد به پرداخت ماهانه مبلغ …………………………. ریال به عنوان هزینه حضانت، به طلاق داده شده تا سن ۱۸ سالگی فرزند مزبور در مقابل اخذ رسید می باشد و در کلیه موارد ولایت فرزند مرقوم، زوج (طلاق دهنده ) اختیارات خود را به طلاق داده شده تفویض نموده است.

امضاء زوجین:

عدلین: حضرات حجج الاسلام آقایان: ………………………. و …………………………… معروف در همین دفتر و عدلین در دفترخانه اجرای صیغه طلاق مزبور را استماع نمودند.

امضاء عدلین:

معرفین: آقایان:………………………………… فرزند آقای …………………………….دارای شناسنامه شماره ………………………… صادره از …………………………. متولد …………………………….. ساکن:

و………………………… فرزند آقای………………………. دارای شناسنامه شماره        ……………………… صادره از ………………… متولد…………………… ساکن: …………………………………………………

اظهار می دارند که زوجین را به خوبی می شناسند و صحت هویت آنان را گرامی دارند.

امضاء معرفین:

صیغه طلاق بوسیله اینجانب: ……………………………… سردفتر جاری شده است.

امضاء:

 

با احراز هویت زوجین بوسیله معرفین صحت ثبت با طلاقنامه را تصدیق و تمام مراتب مسطوره نزد اینجانب واقع شد.

امضاء سردفتر و مهر دفترخانه

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر