به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۲۶ مطلب با موضوع «نکته های حقوقی» ثبت شده است

صلاحیت رسیدگی به امور قضایی به دو دسته تقسیم میشود:

⭕️ صلاحیت ذاتی

⭕️ صلاحیت محلی

 

1⃣صلاحیت ذاتی :


❇️صلاحیت ذاتی دارای سه مولفه است:

1⃣صنف ( قضایی یا اداری )

2⃣ نوع (عمومی یااختصاصی )

3⃣درجه ( بدوی یا تجدیدنظر )

📚 تقسیم بندی مراجع از حیث صنف:


1⃣مراجع قضایی:

⏮ مانند دادگاه ها و شورای حل اختلاف 

2⃣مراجع اداری:

⏮ مانند دیوان عدالت اداری

📚 تقسیم بندی مراجع از حیث نوع:


1⃣مراجع عمومی: 

⏮مراجعی که صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی و اختلافات را دارند جز آنچه به موجب قانون در صلاحیت سایر مراجع میباشد.


2⃣  مراجع استثنائی (اختصاصی): 

⏮مراجعی که فقط صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی را دارند که صراحتا طبق قانون در صلاحیت آنها میباشد.


📚تقسیم بندی مراجع از حیث درجه:

♻️مراجع رسیدگی دارای سلسله مراتبی است که باید رعایت شوندکه به تالی و عالی تقسیم میشوندشورای حل اختلاف و محکمه عمومی مرجع تالی و دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مرجع عالی میباشند.


🔰نکته:

⏮تا زمانیکه به ماهیت دعوایی در مرجع پایین تر رسیدگی نشده باشد رسیدگی به آن در مرجع بالاتر امکان پذیر نیست.

2⃣صلاحیت محلی :


💠احکام مربوط به صلاحیتها :


🔶 صلاحیت مربوط به دعاوی منقول:

1⃣این دعاوی در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح میشود.

2⃣ اگر خوانده در ایران اقامت نداشت اگر در ایران محل سکونت موقت دارد دعوا در آن محل اقامه میشود و چنانچه محل سکونت نیز نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشت در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است اقامه میشود.

3⃣ اگر خوانده در ایران مال غیر منقول نداشت،خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا میکند.

4⃣ اگر خواهان در ایران محل اقامت نداشت در این حالت هریک از دادگاههای عمومی ایران صالح به رسیدگی میباشند.


🔶🔶صلاحیت محلی در دعاوی غیر منقول:


1⃣در صلاحیت داذگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

2⃣اصحاب دعوا نمیتوانند بر خلاف آن توافق کنند.

3⃣ اگر دعوا مربوط به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه های مختلفی قرار دارند خواهان میتواند به دادگاه واقع در حوزه هرکدام از آن اموال که بخواهد مراجعه کند.


🔰نکته:

⏮اگرخواسته هم مربوط به اموال منقول و هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است به شرطی که هر دو دعوا از یک منشا باشد.
وچنانچه از یک منشا نباشد دو دعوا را از هم جدا کرده و هرکدام را در دادگاه صالح خودش طرح میکنیم.

 

🔶🔶🔶صلاحیت محلی در دعاوی تجاری::


🔵خواهان برای طرح دعوا میتواند به هریک از این دادگاهها مراجعه کند:


1⃣دادگاه محل انعقاد عقد 

2⃣دادگاه محل اجرای تعهدات قراردادی

3⃣ دادگاه محل اقامت خوانده

🔶🔶🔶🔶صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه چک:


1⃣ دادگاه محل صدور چک

2⃣ دادگاه محل استقرار بانک

3⃣ دادگاه محل اقامت خوانده

4⃣ اگرخواندگان متعدد باشند خواهان در دادگاه محل اقامت هرکدام که خواست میتواند اقامه دعواکند.

🔶🔶🔶🔶🔶صلاحیت محلی درخواست تامین دلیل::


🔵این درخواست در صلاحیت دادگاهی است که دلیل مورد درخواست در حوزه آن واقع شده است و تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.

🔶🔶🔶🔶🔶🔶صلاحیت محلی دعاوی راجع به ترکه:


1⃣ دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی میباشد.


2⃣ اگر آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد دادگاه محل آخرین سکونت متوفی صالح است.


3⃣ اگر متوفی اقامتگاه یا محل سکونت نداشت دادگاهی که ترکه در حوزه آن واقع است صالح است.


🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶صلاحیت محلی دعاوی راجع به ورشکستگی:


1⃣در محل اقامت تاجر متوقف یا ورشکسته


2⃣اگر تاجر در ایران اقامتگاه نداشت دادگاهی که در آن حوزه برای معاملات شعبه یا نمایندگی دارد.

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶صلاحیت محلی دعاوی ناشی از تعهدات شرکت:


1⃣دادگاه محل انعقاد عقد


2⃣ دادگاه محل تسلیم کالا


3⃣دادگاه محل تادیه پول


4⃣ دادگاه محل اقامت خوانده

 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

#‌معاونت‌درجرم #نکته‌مهم‌آزمونی

در ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸/۵/۳ در فصل چهارم زیر عنوان جرایم علیه عفت واخلاق عمومی ، قانون گذار هر کسی را (اعم از شخص حقوقی یا حقیقی ) که از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل داده مرتکب اعمال نامبرده در قانون از قبیل تحریک ،ترغیب،تهدید،تطمیع،فریب دادن شود ویا شیوه دستیابی به محتویات مستهجن را تسهیل و یا آموزش دهد مستوجب مجازات است و همچنین هر شخصی افراد رابه ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت امیز تحریک یا ترغیب یا تهدیدیا دعوت کرده یا فریب داده ویا شیوه ارتکاب یا استعمال انها را تسهیل کند یا آموزش دهد مستوجب مجازات است والبته با توجه به تبصره ماده ۱۴ اقدامات مربوط به مواد ۱۴و۱۵ شامل محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی ویا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه ویا تولید یا نگهداری یا ارایه وتوزیع وانتشار ویا معامله می شود.

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۲:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بعضی از شرایط اختصاصی صحت عقود

🔹 نقد بودن (پول بودن موضوع قرارداد)، شرط صحت عقد مضاربه است. 

🔹تعیین مدت، شرط صحت عقد اجاره اموال است.

🔹 عدم وجود موانع نکاح، شرط صحت عقد نکاح است.

🔹 قبض، شرط صحت عقود عینی است. 

🔹 قابل زرع بودن زمین، شرط صحت عقد مزارعه است. 

🔹قابلیت انتفاع از مال، شرط صحت عقد اجاره اموال است.
 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

#نکات_حقوقی با این فروض ڪه قصد قتل داشته یا نداشته است،

اگر قصد قتل نداشت  قصاص بعلاوه حبس تعزیری ناشی از حمل سلاح ڪه طبق مفاد ماده ی 135 ق.م.ا مجازاتها با هم جمع می شود و ابتدا قصاص اجرا و سپس حبس تعزیری.

☑️👈🏼اگر قصد قتل نداشته و قصاص عضو قابلیت اجرا نداشت، آن وقت حبس تعزیری ناشی از عدم اجرای قصاص بعلاوه دیه ڪه با حبس ناشی از حمل سلاح غیرمجاز می شود تعدد و باید طبق ماده 134 أشد اعمال شود.

☑️👈🏼اگر قصد قتل داشت و قصاص قابلیت اجرا داشت میشه ایراد جرح عمدی بعلاوه حبس ناشی از شروع به قتل بعلاوه حبس ناشی از حمل ڪه طبق مفاد ماده 135 مجازاتها با هم جمع و ابتدا قصاص اجرا می شود سپس باید طبق 134 أشد دو حبس را داد.

☑️👈🏼اگر قصد قتل داشت لڪن قصاص قابلیت اجرا نداشت میشه حبس ناشی از عدم اجرای قصاص بعلاوه دیه بعلاوه حبس ناشی از شروع به قتل بعلاوه حبس ناشی از حمل ڪه طبق مفاد ماده 134 ق.م.ا، أشد سه حبس را داد.

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۹:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

#نکات_حقوقی #سقوط_خیار_فسخ #ارش

🖌🖌موارد سقوط خیار فسخ :

🔵🔵در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد.

1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.

2. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.

3. در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست. 

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۹:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

#نکات_حقوقی #آئین_دادرسی_مدنی

🖌🖌در صورتی که اختلاف در صلاحیت ، بین دادگاه های نظامی یک و دو باشد ، 
🔴🔴نظر دادگاه نظامی یک لازم الاتباع است🔴🔴

🖌🖌حل اختلاف در صلاحیت ، بین دادگاه های عمومی ، انقلاب و نظامی ، حتی اگر از یک استان باشند ،
🔴🔴در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد . زیرا اختلاف در صلاحیت ذاتی است🔴🔴

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۹:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

#نکات_حقوقی #اثبات_مالکیت #اماره_تصرف #قاعده_ید #شرایط_اعتبار_تصرف

🔵قاعده ید :
📗ماده35 ق.م. :((تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.))
📌📌متصرف برای اثبات دلیل خود نیاز به دلیل دیگر ندارد.
در تمام دعاوی مربوط به اموال ، منقول باشد یا غیرمنقول، مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند.

🖌🖌این اصل را که مفاد آن در ماده 35 توضیح داده شده است در بین فقیهان و نویسندگان حقوق مدنی به ((قاعده ید)) مشهور است.

🔵تعریف تصرف :
((تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی ، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.))

🔵شرایط اعتبار تصرف :
1.تصرف به عنوان مالکیت باشد.

📌📌کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند مالک آن محسوب ((نمی شوند))

2.تصرف باید مشروع باشد.

📌📌کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود حق استفاده از اماره تصرف را ندارد

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۸:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

#نکات_حقوقی #قبض #اثر_قبض

🔴برای برقرار کردن حق انتفاع توافق دو طرف عقد کافی نیست؛
✅موضوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود ، یعنی در استیلا و اقتدار او قرار گیرد. 

تا زمانی که عین مال به تصرف منتفع داده نشده است تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمیکند و اگر یکی از آنان در این فاصله بمیرد ، عقد باطل می شود. (مستفاد از ماده 802 ق.م)

📗ماده 47 ق.م :
در حبس اعم از عمری و غیره ، قبض شرط صحت است.

📗ماده 59 ق.م :
اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هروقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.

📗ماده 67 ق.م :
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است ، لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر بر اخذ آن باشد ، صحیح است.

مثال برای ماده 67 ق.م:
اگر مالی در دست غاصب با نفوذی باشد و مالک نتواند آن را در اخنیار منتفع گذارد ولی شخص منتفع به سبب قدرت زیادتر یا روابط خاصی که با غاصب دارد قادر به خلع ید او و تامین استیلا خود بر آن مال باشد برقراری حق انتفاع و وقف آن درست است.

#چکیده
مال موضوع حق باید قابلیت قبض را برای منتفع داشته باشد زیرا اگر مالی به خودی خود یا در اثر موانع خارجی نتواند در استیلای منتفع قرار گیرد شرایط تحقق عقد هیچ گاه جمع نمی شود و تراضی دو طرف اثری برجای نمی گذارد.

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۸:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

2=نکته جزایی

قرار منع تعقیب در دعوای تخریب عمدی خودرو:‌ «خط‌انداختن روی خودرو» فاقد وصف جزایی است.
 

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۸:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته خانوادگی

هرگاه زن و مرد بر علیه هم دعاوی را مطرح کنند، دادگاهی که به اولین دعوا، از طرف هر یک از زوجین، رسیدگی کرده، صلاحیت رسیدگی به کل دعاوی را خواهد داشت.

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۸:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

5=نکته حقوقی

تغییر و جابجایی شغلی کارگران مشمول قانون کار در واحد هایی که طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند تابع ضوابط و دستورالعمل اجرایی طرح می باشد اما در واحد های فاقد طرح ، این گونه جابجایی منوط به انجام توافق بین طرفین است .

🔹 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی است ، تغییر و جابجایی شغلی کارگران با حفظ گروه شغلی در مشاغل هم گروه با پیشنهاد کارفرما و طرح کمیته طبقه بندی مشاغل بلامانع است. 

🔹چنانچه تغییر و جابجایی شغلی کارگر با این فرایند انجام نشده باشد ، اقدام کارفرما محمل قانونی نخواهد داشت.

۰۱ آبان ۹۸ ، ۲۳:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته حقوقی درموردامتحانات

تقلب در هرنوع امتحان دانشگاه اعم از امتحان کنکور ورودی، امتحانات نهایی و حتی داخلی مراکز آموزشی، یک تخلف انضباطی بوده و پیامدهایی از قبیل اخطار و توبیخ دانشجو و در صورت تکرار، منع موقت از تحصیل برای مرتکبین پیش بینی شده است.

🔹اما بهتر است بدانید، شرکت کردن شخص دیگری به جای شما در جلسه امتحان، علاوه بر تخلف انضباطی، جرم نیز تلقی می شود و در دادگاه های کیفری، هم شرکت کننده و هم داوطلب اصلی، به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۲۷ مهر ۹۸ ، ۲۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته درموردمهریه گرفتن

درصورتی که مهریه عمداً یا سهواً در عقد ذکر  نشود، به معنای عدم استحقاق زن برای دریافت مهریه نیست، بلکه در صورت عدم توافق طرفین، دادگاه برای زن، مهریه تعیین می کند.

🔹اگردر زمان ازدواج مهریه در نظر گرفته نشده و یا شرط عدم مهریه باشد، طرفین می توانند پس از عقد، مهریه را به هر میزانی که راضی باشند تعیین کنند.

۲۷ مهر ۹۸ ، ۲۰:۲۹ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته درموردبیمه کارفرما

کارفرما، مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگانش مانند مدیر یا مسئول اداره کارگاه، در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

🔹در صورتی که کارفرما، از کسر حق بیمه سهم کارگر، خودداری نماید، مسئولیت پرداخت، به عهده شخص کارفرما است؛ و نه کارمند یا کارگر او.

۲۷ مهر ۹۸ ، ۲۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

1=نکته درموردچک

درخصوص چک های برگشتی، درصورتی که ارائه لاشه چک، به بانک، و یا اخذ رضایت محضری ذینفع میسر نباشد، می توان به این شکل عمل نمود.

🔹مشتری، مشروط بر مسدود نبودن حساب توسط دادگستری، می تواند با واریز کسری موجودی، حساب را تا زمان تعیین تکلیف چک برگشتی و یا نهایتا به مدت ٢٤ ماه، مسدود نماید.

🔹دراین موارد بانک باید ظرف ٥ روز کاری طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع کسی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده بنماید.

۲۷ مهر ۹۸ ، ۲۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته درمورد پارک خودرو

ممکن است شخصی، همیشه خودرو خود را طوری پارک کند که شما نتوانید از رمپ جهت وارد شدن به پارکینگ استفاده کنید، یا جلوی درب پارکینگ و در حریم آن پارک می کند و عملاً امکان ورود و خروج نداشته یا به سختی امکان پذیر می باشد.

🔹درچنین مواردی، باید از آن در ساعت های مختلف عکس بگیرید و یا با تنظیم استشهادیه، به عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، در دادسرا شکایت کیفری کنید.

۲۷ مهر ۹۸ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته درمورد تصادفات رانندگی

درتصادفات رانندگی منجر به خسارت، رانندگان مکلفند ضمن علامتگذاری محل استقرار چرخ ها، ابتدا ماشین ها را جهت باز شدن مسیر، به کنار راه منتقل و سپس درخواست کارشناس تصادفات نمایند.

🔹در تصادفات رانندگی منجر به جرح یا فوت، این مسئولیت با مامورین انتظامی است تا ضمن علامتگذاری محل استقرار جسد و یا موانع دیگر، ضمن حفظ صحنه تصادف اقدام به بازگشایی مسیر نمایند.

۲۷ مهر ۹۸ ، ۲۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

3=نکته جزایی

 تسبیب در جنایت عبارت است از اینکه 
        کسی  سبب تلف شدن  یــا
 جنایت دیگری را فراهم کند و 
 خود مستقیما مرتکب جنایت نشود,
               به طوری که 
 اگر نبود جنایت حاصل نمی شد
مانند اینکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
(ماده ۵۰۶ ق.م.ا)


 اجتماع سبب و مباشر
                        👇👇👇        
 اگر دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند 
عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است.

 اگر در جمع اسباب ومباشرین جنایت مستند به تمام عوامل باشد 
                                👇👇👇
 همه عوامل به طور مساوی ضامن می باشند
مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد
          که در این صورت         
 هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول اند.

 اگر در جمع اسباب و مباشرین سبب اقوا از مباشر باشد
                                     👇
 فقط سبب ضامن است
(ماده ۵۲۶ ق.م.ا)


 موارد اقوا بودن سبب از مباشر 
                         👇👇👇 
 مباشر بی اختیار باشد.
 مثل مباشر تحت اکراه و اجبار با رعایت مقررات مربوط به اجبار و اکراه

 مباشر جاهل باشد.
 مثل قربانی ناآگاه
 مباشر صغیر غیر ممیز باشد.
 مباشر مجنون باشد.
 مباشر حیوان باشد.
 مباشر شی باشد.
 یا موجودی غیر جاندار باش


 اشخاصی که معاون جرم محسوب میشوند:👇👇👇
اگر شخصی دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

 شخصی که وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

 شخصی که وقوع جرم را تسهیل نماید. 

تحقق معاونت در جرم
                              👇👇👇  
  وحدت قصد و تقدم
               یـا
  اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم 
شرط است.

 اگر فاعل اصلی جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون است مرتکب شود، 
                                         👇
 معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
( ماده ۱۲۶ ق.م.ا)

 

۲۲ مهر ۹۸ ، ۲۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

2=نکته :

 مفهوم مخالف حصر: مفهومی است که انحصار در مصداق، حکم را برای آن مصادیق قطعی و حجت می سازد و دارای ادات حصر مثل فقط، تنها و امثالهم می باشد مثل ماده ۵۸ قانون مدنی. 

🔴نکته : از نظر اصولیون و در کنکور مفهوم حصرحجت است یا به عبارتی مفهوم حصر، مفهوم مخالف دارد. 


🔴نکته : مفهوم مخالف لقب: مقصود از لقب هر اسمی است که موضوع حکم قرار گیرد مثل لفظ سارق یا زانیه. 

🔴نکته : از نظر اصولیون و کنکوری لقب مفهوم مخالف ندارد یا به عبارتی مفهوم لقب، حجت نیست. 

🔴نکته : مفهوم مخالف عدد: انتفاء حکم به یک عدد خاص را مفهوم مخالف عدد می گویند. 

🔴نکته : از نظر اصولیون عدد مفهوم ندارد مگر در جایی که قرینه وجودداشته باشد . مثال برای اینکه عدد مفهوم دارد ماده ۸۰۸ قانون مدنی و مثال برای جایی که عدد مفهوم ندارد ماده ۸۵۷ قانون مدنی خواهد بود. 

🔴نکته : عام و خاص از مباحث مهم اصولی هستند. 

🔴نکته : عام: لفظی است که معنای آن شامل همه‌ی  مصادیقی که حکم عام درآن تثبیت شده ، می شود. 

🔴نکته : خاص:  لفظی است که معنای آن شامل بعضی مصادیقی است که حکم عام در آن تثبیت شده است. 

🔴نکته : معمولاً ادات عام شامل مواردی از جمله همه، هر، هیچ، کل، جمیع و مصادیقی از این دست می شود مانند ماده‌ی ۲۰ قانون مدنی.
 

۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۹:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات قرارداد با ورثه:

گواهی حصر وراث و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قیم وارث صغیر و گاهی هم دادستان، تحویل پول یا جنس به نسبت میزان سهم الارث وراث، از نکات مهم است. همچنین تحقیق در خصوص تسویه ترکه هم بسیار ضروری است. یعنی باید ابتدا وضعیت حق و حقوق طلبکاران متوفی و وصیت نامه احتمالی مشخص شود. بنابرین هیچ گاه قبل از تسویه ترکه، در خصوص ترکه با وراث معامله نکنید و الا طلبکاران متوفی یا کسی که به نفع او وصیت شده است، می توانند قرارداد شما را با وراث ابطال کنند.

۱۲ مهر ۹۸ ، ۲۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر