٨ مورد از تخلفات ساختمانی در مورد تبدیل:

۱⃣تبدیل پارکینگ به مغازه
*برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پارکینگ به مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۲⃣تبدیل پیلوت به مسکونی
*برخلاف مدلول پروانه، تبدیل سطح پیلوت به مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۳⃣تبدیل زیر شیروانی به طبقه
*برخلاف مدلول پروانه، در صورت داشتن مجوز احداث زیرشیروانی برابر ضوابط، سطحی که به زیرشیروانی افزوده می شود و آن را از حالت زیر شیروانی به یک طبقه مشابه پایین تر می سازد، تخلف ساختمانی محسوب می گردد

۴⃣تبدیل بام زیرشیروانی به تراس
*چنانچه بام شیروانی که در نقش های اجرایی مشخص شده، در زمان احداث تبدیل به سقف تراسی گردد، کل سطح تراسی ایجاد شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۵⃣تبدیل واحد مسکونی به تجاری
*برخلاف مدلول پروانه، تبدیل واحد مسکونی به مکان تجاری تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۶⃣تبدیل محوطه به محوطه تجاری
*چنانچه محوطه بناها و فضای باز تبدیل به محوطه تجاری شود، سطح تبدیل شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۷⃣تبدیل محوطه به مغازه جداساز
*چنانچه در محوطه یک بنا مغازه جداساز احداث شود سطح مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۸⃣تبدیل پارکینگ به مغازه

 

نکات کاربردی قانون شهرداری

در قانون اخیر نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به محدود شده؛ به‌طوری که چنانچه در گذشته، محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کرد، ابتدا مرجع قضایی نسبت به توقیف اموال وی جهت پرداخت محکوم‌به اقدام می‌کرد و در غیر این صورت تا زمان پرداخت در بازداشت می‌ماند. این موضوع در حالی است که در قانون جدید، شرایطی پیش‌بینی‌شده است که مثلاً چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار را ظرف یک ماه از تاریخ صدور اجراییه به دادگاه ارایه دهد و گواهی آن را به واحد اجرای احکام تسلیم کند، امکان بازداشت وی وجود نخواهد داشت.

حسن مددی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این زمینه اظهار کرد: قبل از اینکه ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شود، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در مورد محکومیت‌های مالی اعمال می‌شد.