به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۸۷ مطلب در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است

طبق مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا ۶ ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به ۶ ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.

۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۸:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درموردتقبیل یا مضاجعه

تقبیل یا مضاجعه از جمله این رفتار ناپسند به شمار می‌روند که بر طبق آن برای متخلفین مجازات شلاق حداکثر تا ۹۹ ضربه در نظر گرفته خواهد شد. قانون گذار در این زمینه اعلام کرده است در صورتی که عمل با عنف و اکراه همراه شده باشد، برای اکراه کننده تعزیر در نظر گرفته خواهد شد که مجازات وی معمولا ۷۵ ضربه شلاق است.

۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۸:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مجازات بوسیدن

لازم به ذکر است که در برخی از مواقع اثبات جرم زنا در این رابطه‌ها سخت و یا نشدنی خواهد بود. زیرا قانون گذار دو صورت را برای پذیرش این جرم تعیین کرده است.

  • در صورتی که زانی یا زانیه چهار مرتبه به جرم خود در دادگاه اقرار نمایند.
  • در صورتی که چهار مرد عادل به دیدن این دو نفر در حال زنا شهادت دهند.

توضیحاتی کاربردی در مورد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

شاید پس از مطالعه ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، این سوال برایتان مطرح شود که به چه اعمالی، اعمال منافی عفت غیر زنا گفته می‌شود. باید بگوییم که منظور از اعمال منافی عفت غیر زنا هر گونه از روابط جنسی است که در نهایت به مواقعه منجر نشود. در واقع اعمال منافی عفت غیر زنا باید به صورت مادی و فیزیکی باشند. لذا اشاراتی که از روی شهوت به دیگری ابراز شود، در این دسته جای نمی‌گیرد. چشمک زدن، نوشتن نامه عاشقانه، لبخند شهوانی و… از جمله اشاراتی هستند که در این ماده جای ندارند. اما در صورتی که روابطی از قبیل مکالمه تلفنی و یا قدم زدن در خلوت به معاشقه منجر شود، مشمول این ماده خواهد شد.

۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۸:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف اظهار نامه به زبان ساده

هروقت نیاز بود چیزی را از شخص بخواهیم یا مطالبه بکنیم برایش اظهار نامه میفرستیم.
اظهارنامه دعوا نیست بلکه اظهارنامه فقط یک ابلاغ رسمی به شخص خوانده است.
برای هرچیزی اظهارنامه نمیفرستند،باید در نوشتن اظهارنامه دقت کرد که در آن توهین و تهدید به کار نرود.
در اظهار نامه مدت را خودمان تعیین میکنیم.
⚜️باید توجه بکنیم در دعواهای مالی که مثلا شخص کلاهبرداری کرده باشد،نیازی به فرستادن اظهارنامه نیست چون احتمال دارد شخص اموال خود را به نام شخص دیگری انتقال دهد و فرار از مال غیر است.

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۲:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا براساس ماده ۳۶ قانون کار حق شیفت جزو دستمزد ثابت است ؟

بر اساس ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل در ساعات عادی کار پرداخت میگردد و در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند ، مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می دهد .

🔹مزد تعریف شده در ماده ۳۵ قانون کار همان است که در ماده ۳۶ قانون مزبور تحت عناوین مزد ثابت و مزد مبنا مورد اشاره قرار گرفته است و کلیه وجوه نقدی و غیر نقدی است که در مقابل انجام کار در ساعات عادی به کارگر پرداخت می گردد . 

🔹مزایای مقرر در ماده ۵۶ قانون کار که به عنوان فوق العاده نام برده شده ، جزء مزد ثابت نبوده و در محاسبه اضافه کاری ، عیدی و پاداش و سنوات خدمت و نظایر آن منظور نخواهد شد.

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۲:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لعان چیست؟ و آیا در لعان باید عده نگه‌داشت؟

«لعان» به معنای دور کردن از خود و راندن است، و این در مواردی است که مرد همسر خود را متهم به زنا یا نفی ولد کند، و زن ادعا دارد فرزند از آنِ شوهرش می‌باشد. 

🔹وقتی لعان تحقق یافت، قاضی، بین آن دو جدایی می‌اندازد به گونه‌ای که برای همیشه بر یگدیگر حرام می‌شوند. بعد از این جدایی زن باید برای ازدواج مجدد، عده نگه‌دارد. در شرایط مختلف، زن باید عده‌های متفاوتی داشته باشد و در جایی مانند لعان که نکاح با فسخ(نه طلاق) از بین می‌رود، گفته‌اند که عدۀ چنین زنانی همانند زنان مطلقه است؛ یعنی به اندازۀ سه طُهر(پاکی از خون حیض) باید عده نگه‌دارند.

 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۲:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوقدانان

🔠1-Commit
مرتکب شدن

🔠2-arrest
توقیف کردن-بازداشتن 

🔠3-guilty
گناهکار-بزهکار-مقصر

🔠4-judge
قضاوت کردن

🔠5-crime
جرم-گناه-جنایت-بزه

🔠6-evidence
دلیل-سند-مدرک

🔠7-murder 
قتل-کشتار-کشتن

🔠8-jury
هیئت منصفه 

🔠9-verdict
رأی-نظر

🔠10-illegal
غیرقانونی-نامشروع-حرام-غیرمجاز 

🔠11-court
دادگاه 

🔠12-attack
حمله کردن

🔠13-criminal
جنایی-بزهکار-جانی-گناهکار 

🔠14-punish
مجازات کردن-کیفر دادن

🔡15-fraud
فریب-حیله-کلاهبرداری 

🔠16-prison
زندان-حبس

🔠17-contradict
رد کردن-تناقص داشتن

🔠18-forbid
ممنوع کردن-قدغن کردن-منع کردن

🔠19-defense
دفاع-دفاع کردن

🔠20-reveal
آشکار کردن-فاش کردن

🔠21-legal
قانونی-شرعی

🔠22-release
آزاد کردن

🔠23-freedom/liberty
آزادی 

🔠24-innocent
بیگناه-بی تقصیر

🔠25-deny
انکار کردن-رد کردن

🔠26-justice
عدالت

🔠27-lawyer/jurist
حقوقدان

🔠28-International
بین المللی

🔠29-private
خصوصی 

🔠30-public
عمومی 

🔠31-peace
صلح

🔠32-Government
دولت-حکومت

🔠33-document
سند-مدرک

🔠34-resolution
قطعنامه

🔠35-notional
ملی-داخلی

🔠36-member
عضو

🔠37-obligations
تعهدات

🔠38-ruling
حکم-تصمیم 

🔠39-supply
عرضه کردن-تهیه کردن

🔠40-litigate
طرح دعوی کردن

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۲:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صور خاص کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری ساده :

انتقال مال غیر :ماده 1راجع انتقال مال غیر مصوب 1308/8/5کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی (ماده 1قانون تشدید) محکوم می شود و همچنین است  انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه (شورای حل اختلاف) یا یکی دیگر از دوایر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد 
💥منظور از انتقال مال غیر اعم از انتقال عین یا منفعت است و نیز اعم از انتقال مال منقول یا غیر منقول است 
💥انتقال مال غیر باید حقوقی باشد تسلیم فیزیکی مال به دیگری انتقال مال غیر محسوب نمی شود 
💥انتقال مال غیر باید توام با سوء نیت باشد و سوءنیت در صورتی است که شخص با علم و آگاهی و با فقدان سمت در انتقال مال غیر را منتقل کند و این امر انتقال مال غیر را از معاملات فضولی موضوع فصل پنجم مواد 247تا263 متمایز می کند

✅معرفی مال دیگری به عوض مال خود: اشخاصی که مال غیر را مال خود معرفی می کنند محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد  
💥جرم موضوع این ماده توسط چهار گروه از افراد قابل تحقق است :
محکوم علیه، مدیون، ضامن، کفیل
💥نفس معرفی مال غیر به عوض مال خود کفایت نمی کند بلکه باید عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مثلا مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شود پس جرم مقید است

✅تبانی برای بردن مال غیر:
هرگاه اشخاصی برای بردن مال متعلق به غیر با یکدیگر تبانی کنند  و بر علیه همدیگر اقامه ی دعوا کنند و نیز اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی شود کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد
💥تبانی در چهار حالت قابل تحقق است :
*طرح دعوی به قصد بردن مال غیر 
*ورود ثالث به قصد تضییع حق طرف دیگر 
*اعتراض ثالث به قصد تضییع حق طرف دیگر 
*اقامه دعوای مستقیم بر محکوم به
💥جرم موضوع مواد مذکور مطلق است و لذا اقامه ی دعوا بدون توجه به نتیجه حاصله کلاهبرداری محسوب و مجازات مربوط به آن را دارد در اینجا هم از آنجا که ماهیت رفتار مرتکبان  کلاهبرداری محسوب شده است تمام آثار کلاهبرداری اعمال می شود 

✅تحصیل متقلبانه انحصار وراثت 
ماده 9قانون تصدیق انحصار وراثت هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد

✅سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت :
هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت کند و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوءاستفاده نماید و یا با جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گران تر بفروشد کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب است (مطلق است) 

✅جعل عنوان نمایندگی بیمه :هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید 

✅تقاضای ثبت ملک غیر :تقاضای ثبت ملک متعلق به غیر کلاهبرداری محسوب می شود (مطلق است) این جرم قابل گذشت است (ماده 111قانون ثبت) در صورت تعقیب متهم از طریق شاکی خصوصی است.
 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مواد مهم قانون مدنی:

معرفی مواد مهم دروس به این معنی نیست که سایر ماده ها مطالعه نشوند بلکه متن تمامی مواد سوال برانگیز و حائز اهمیت است ولی اقتضا دارد با علامتگذاری کنار این مواد به نکات آنها توجه ویژه داشته باشید 
✅مواد مهم درس قانون مدنی تاماده 602:👇🏾👇🏾

🔴 اهم موادداخل(  )قراردارند✍🏾
مواد:
6،7،10،16،(17)(20)،27،28،30،32
33،35،37،40،41،(44)45،47،49،51
(53)56،59،61،65،69،70،72،73،77
79،90،91،93،105،132،133،140
143،146،(183)184،188،(189)
(190)(191)193،(194)195،(196)
197(198)(199)(200)(201)(202)(203)204،206،209،212،213،215
216،217،218،219،220،221،222
(223)225،226،227،228،229،230
231(232)(233)(234)235،236،237،238،(240)
242(243)(244)245،246(247)
248،249،250،252،253،254،255
257،258(259)261،263،264(265)
(266)(267)(268)269،271،276،277
278،279،280،281(282)285،286
287،288(289)291(292)293(295)
(296)299،300...

301،302،304،305(306)307،308
310(311)(312)(314)(315)317
(320)321،322،323،328،332(336)
(338)339،342،344،348،349،351
353،354،355،356،357،359،361
362،363،364،365،366،368،371
375،377،379،380،384،385،386
(387)389(390)391،395،396،397
398،399(400)401،402،404،408
410،412،414،416،417،421،422
423،425،427(429)431،432،433
438،441،442،445،446،447،448
450(453)454،455،457،460،463
466،468،473،475،478،480(481)

483،484،486،478(488)489،491
492،493،494،496،497،500،502
504،508،515،518،519،522،523
525،529،530،533،538،541،545
550،551،552،557،558،561،563
564،565،566،567،570،571،573
575،581،582،583،586،587،588
589،591،594،595،597،602....

مواد مهم مدنی از ماده 600 به بعد :
602. 04 (06). 07.12. 13 .14.16 .21. 28. 35 .36. 38. 44. 48. 50. 51. 52. 56. 59. 62. 67. 69. 70.72. 73.74. 77. 78. 79.80. 81 (82).83. 84. 89. 90. 91. 92. (94).95. (97). 98 (99). 
700. (01). 04. 05. 07. 09. 10. 11. 17.18.19. 20. 21.(23). 24. 27. 29.31. 32. (33). 34.36.40. 45. (46). (48). 51.52. 54.55. 56. (57). 59. 60. 61.(65). (67). (68). 69. 70. 71. (72). 73. 78. 83. 87.88. 93. (94). 95. 98.

801. 02. (03). 08. 09. 14. 16. (17) . (18) . 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. (30) . 32. 33. 34. 36. 37. (43). 45. 48. 50. (54). 59. 65. 68. 71. 73. 74. 75. 78. 80. 81. 83. 86. 87. (91) . (92). (96). (97). 98. 99. 
900. 01. 02. (03). 04. 05. 09 . 13. 14. 18. 23. 27. 32. 33. 35. 38. 40 . 42. 43. (46). 48. 49. (62). (63). 67. 68. 75.
(1002). (05). (10). 25. 29. 30. 35. 37. 38. (41). 45. 47. 50. 54. 55. (68). (69). 70. 72. 73. 74. 7 5. 78. (81)ِ. 84. 85. 86. (87). (88). 89. (92). (93). 94. 97. (98). (99).

1100. 101.102. 110. 113. 117. (119). 120. 121. 125. 128. 137. (140). (145). 149. 151. 152. 154. 155. 156. 157. 160. 171. 182. 183. 
1314. 21.34


 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلاحیت رسیدگی به امور قضایی به دو دسته تقسیم میشود:

⭕️ صلاحیت ذاتی

⭕️ صلاحیت محلی

 

1⃣صلاحیت ذاتی :


❇️صلاحیت ذاتی دارای سه مولفه است:

1⃣صنف ( قضایی یا اداری )

2⃣ نوع (عمومی یااختصاصی )

3⃣درجه ( بدوی یا تجدیدنظر )

📚 تقسیم بندی مراجع از حیث صنف:


1⃣مراجع قضایی:

⏮ مانند دادگاه ها و شورای حل اختلاف 

2⃣مراجع اداری:

⏮ مانند دیوان عدالت اداری

📚 تقسیم بندی مراجع از حیث نوع:


1⃣مراجع عمومی: 

⏮مراجعی که صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی و اختلافات را دارند جز آنچه به موجب قانون در صلاحیت سایر مراجع میباشد.


2⃣  مراجع استثنائی (اختصاصی): 

⏮مراجعی که فقط صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی را دارند که صراحتا طبق قانون در صلاحیت آنها میباشد.


📚تقسیم بندی مراجع از حیث درجه:

♻️مراجع رسیدگی دارای سلسله مراتبی است که باید رعایت شوندکه به تالی و عالی تقسیم میشوندشورای حل اختلاف و محکمه عمومی مرجع تالی و دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مرجع عالی میباشند.


🔰نکته:

⏮تا زمانیکه به ماهیت دعوایی در مرجع پایین تر رسیدگی نشده باشد رسیدگی به آن در مرجع بالاتر امکان پذیر نیست.

2⃣صلاحیت محلی :


💠احکام مربوط به صلاحیتها :


🔶 صلاحیت مربوط به دعاوی منقول:

1⃣این دعاوی در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح میشود.

2⃣ اگر خوانده در ایران اقامت نداشت اگر در ایران محل سکونت موقت دارد دعوا در آن محل اقامه میشود و چنانچه محل سکونت نیز نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشت در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است اقامه میشود.

3⃣ اگر خوانده در ایران مال غیر منقول نداشت،خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا میکند.

4⃣ اگر خواهان در ایران محل اقامت نداشت در این حالت هریک از دادگاههای عمومی ایران صالح به رسیدگی میباشند.


🔶🔶صلاحیت محلی در دعاوی غیر منقول:


1⃣در صلاحیت داذگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

2⃣اصحاب دعوا نمیتوانند بر خلاف آن توافق کنند.

3⃣ اگر دعوا مربوط به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه های مختلفی قرار دارند خواهان میتواند به دادگاه واقع در حوزه هرکدام از آن اموال که بخواهد مراجعه کند.


🔰نکته:

⏮اگرخواسته هم مربوط به اموال منقول و هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است به شرطی که هر دو دعوا از یک منشا باشد.
وچنانچه از یک منشا نباشد دو دعوا را از هم جدا کرده و هرکدام را در دادگاه صالح خودش طرح میکنیم.

 

🔶🔶🔶صلاحیت محلی در دعاوی تجاری::


🔵خواهان برای طرح دعوا میتواند به هریک از این دادگاهها مراجعه کند:


1⃣دادگاه محل انعقاد عقد 

2⃣دادگاه محل اجرای تعهدات قراردادی

3⃣ دادگاه محل اقامت خوانده

🔶🔶🔶🔶صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه چک:


1⃣ دادگاه محل صدور چک

2⃣ دادگاه محل استقرار بانک

3⃣ دادگاه محل اقامت خوانده

4⃣ اگرخواندگان متعدد باشند خواهان در دادگاه محل اقامت هرکدام که خواست میتواند اقامه دعواکند.

🔶🔶🔶🔶🔶صلاحیت محلی درخواست تامین دلیل::


🔵این درخواست در صلاحیت دادگاهی است که دلیل مورد درخواست در حوزه آن واقع شده است و تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.

🔶🔶🔶🔶🔶🔶صلاحیت محلی دعاوی راجع به ترکه:


1⃣ دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی میباشد.


2⃣ اگر آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد دادگاه محل آخرین سکونت متوفی صالح است.


3⃣ اگر متوفی اقامتگاه یا محل سکونت نداشت دادگاهی که ترکه در حوزه آن واقع است صالح است.


🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶صلاحیت محلی دعاوی راجع به ورشکستگی:


1⃣در محل اقامت تاجر متوقف یا ورشکسته


2⃣اگر تاجر در ایران اقامتگاه نداشت دادگاهی که در آن حوزه برای معاملات شعبه یا نمایندگی دارد.

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶صلاحیت محلی دعاوی ناشی از تعهدات شرکت:


1⃣دادگاه محل انعقاد عقد


2⃣ دادگاه محل تسلیم کالا


3⃣دادگاه محل تادیه پول


4⃣ دادگاه محل اقامت خوانده

 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر پدر و مادر صلاحیت نداشته باشند حضانت فرزند به چه کسی می‌رسد؟

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین پس از درخواست طلاق حضانت فرزندان است و تا آنجا این موضوع اهمیت دارد که قانونگذار شرایط خاصی را برای آن در نظر گرفته است، البته تصمیم‌گیری برای کودکان توسط دادگاه تا سن قانونی آن‌ها (برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام) وجود دارد.

🔹نفقه کودک پس از طلاق تنها بر عهده فردی که حضانت را برعهده گرفته، نیست؛ یعنی ممکن است حضانت طفل بر عهده مادر باشد، اما نفقه او بر عهده پدر باشد.

⏪مادر می‌تواند مطالبه نفقه فرزند خود را از پدر او داشته باشد.

🔹هر زمانی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل چگونه است، می‌تواند راجع به ملاقات حضانت، نگهداری او، تکالیف مقرری را ایجاد کند و دستور دهد که طفل چگونه با سایر افراد ملاقات داشته باشد.

🔹اگر هر یک از طرفین مانع اجرای حکم دادگاه درباره حضانت طفل شوند، دادگاه با او برخورد می‌کند و ممکن است حکم بازداشت فرد خاطی را هم صادر کند.

🔹بر اساس قانون اگر هیچیک از والدین صلاحیت حضانت فرزند خود را نداشته باشند، در این زمان دادگاه حضانت طفل را به یکی از افراد نزدیک خانواده او می‌سپارد.

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

یک تا ۶ ماه حبس برای فحاشی پشت تلفن

 بر اساس قانون ایجاد مزاحمت تلفنی برای افراد غیر قانونی است و اگر فردی با استفاده از تلفن برای فردی دیگر مزاحمت ایجاد کند و سبب سلب آسایش او شود، باید مجازات خود را طی کند.

🔹فردی که با تلفن موجب مزاحمت شود بر اساس مقررات شرکت مخابرات یک تا ۶ ماه حبس را باید طی کند و حتی اگر شاکی گذشت کند باز هم باید جنبه عمومی جرم را بگذراند و قانونگذار برای او حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

◀️مزاحمت‌ از طریق تلفن ثابت و یا تلفن همراه به شیوه‌های مختلفی از جمله سوت کشیدن، سکوت کردن، فوت کردن در گوشی بدون وقفه، فحاشی، مخابره کردن اخبار کذب، تهمت ناروا زدن، دادن خبرهای دروغ شوک آور صورت می‌گیرد.

شکایت از مزاحمت تلفنی چگونه است؟
🔹اگر شاکی بخواهد از مزاحم خود شکایت کند باید اثبات شود که مدت زمان مزاحمت چه میزان بوده و البته باید حتما حکم دادگاه و دستور پرینت از مخابرات صادر شود.

🔹برای شکایت از مزاحم تلفنی باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرد و در صورتی که توهین یا فحاشی صورت گیرد، شاکی می‌تواند تقاضای اعاده حیثیت کند.

⏪نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مزاحمت تلفنی باید به صورت متوالی و به دفعات رخ داده باشد و مجازات برای فردی اعمال می‌شود که سیم کارت به نام اوست و در صورتی که اثبات کند سیم کارت را برای فرد دیگری خریداری کرده است، طرف مقابل مجازات می‌شود.

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

#‌معاونت‌درجرم #نکته‌مهم‌آزمونی

در ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸/۵/۳ در فصل چهارم زیر عنوان جرایم علیه عفت واخلاق عمومی ، قانون گذار هر کسی را (اعم از شخص حقوقی یا حقیقی ) که از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل داده مرتکب اعمال نامبرده در قانون از قبیل تحریک ،ترغیب،تهدید،تطمیع،فریب دادن شود ویا شیوه دستیابی به محتویات مستهجن را تسهیل و یا آموزش دهد مستوجب مجازات است و همچنین هر شخصی افراد رابه ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت امیز تحریک یا ترغیب یا تهدیدیا دعوت کرده یا فریب داده ویا شیوه ارتکاب یا استعمال انها را تسهیل کند یا آموزش دهد مستوجب مجازات است والبته با توجه به تبصره ماده ۱۴ اقدامات مربوط به مواد ۱۴و۱۵ شامل محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی ویا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه ویا تولید یا نگهداری یا ارایه وتوزیع وانتشار ویا معامله می شود.

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۲:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بعضی از شرایط اختصاصی صحت عقود

🔹 نقد بودن (پول بودن موضوع قرارداد)، شرط صحت عقد مضاربه است. 

🔹تعیین مدت، شرط صحت عقد اجاره اموال است.

🔹 عدم وجود موانع نکاح، شرط صحت عقد نکاح است.

🔹 قبض، شرط صحت عقود عینی است. 

🔹 قابل زرع بودن زمین، شرط صحت عقد مزارعه است. 

🔹قابلیت انتفاع از مال، شرط صحت عقد اجاره اموال است.
 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه مواردی را می توان در شورای حل اختلاف مطرح کرد.

فقط در موارد زیر ، قاضی شورای حل اختلاف با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌‏نماید: 

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا مبلغ دویست‌ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .
ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه مستاجر به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه 
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌ بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد 
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن 
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد 
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ، مهریه و نفقه تا سقف مبلغ مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند. 
چ ـ تأمین دلیل 
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد . 

 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ازدواج موقت بدون هیچ ارثی

همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است. از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطه (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛ حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع سلاح سرد

مطابق قانون، به موارد زیر، سلاح سرد جنگی، اطلاق می گردد:

‌1️⃣ انواع سرنیزه و کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح
‌2️⃣ افشانه‌ها گازی اشک آور، تهوع آور، خواب آور، بیهوش کننده
‌3️⃣ شوکرهای الکتریکی
‌4️⃣ انواع مختلف تفنگ و کلت بادی یا گازی
‌5️⃣ انواع پرتاب کننده سوزن‌های آلوده به سموم بیولوژیکی.

 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.

🔹1 - توافق زوجین برای طلاق .

🔹2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

🔹3 - عدم تمکین زن از شوهر.

🔹4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

🔹5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

🔹6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

🔹7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

🔹8 - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. 

 🔹9 - ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

🔹10 - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

🔹11 - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .

🔹12 - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

🔹13 - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

🔹14 - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قتل‌هاے عمدے ڪہ موجب قصاص نیست


✅این موارد مربوط بہ حالتے است ڪہ قانونگذار بہ علت وجود برخے ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتڪب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واڪنشے متفاوت از قصاص با او مواجہ مے شود. لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

1⃣ قاتل پدر یا جدّ پدرے مقتول باشد
بر اساس مادہ 301 قانون مجازات اسلامے، قصاص در صورتے ثابت می‌شود ڪہ مرتڪب، پدر یا از اجداد پدرے مجنیٌ‌علیہ نباشد

2⃣ قاتل دیوانہ یا نابالغ باشد
همچنین هر گاہ دیوانہ یا نابالغے عمدا ڪسے را بڪشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلڪہ باید عاقله‌ آن‌ها دیه‌ قتل خطا را بہ ورثہ مقتول بدهند.

3⃣مقتول دیوانہ باشد
همچنین در ادامہ مادہ 301 قانون مجازات اسلامے تاڪید شدہ است ڪہ «قصاص در صورتے ثابت می‌شود ڪہ مجنی‌علیہ عاقل باشد.»

4⃣ قاتل مست باشد
بر اساس مادہ 307 قانون مجازات اسلامے، ارتڪاب جنایت در حال مستے و عدم تعادل روانے در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینڪہ ثابت شود بر اثر مستے و عدم تعادل روانے، مرتڪب بہ ڪلے مسلوب الاختیار بودہ است ڪہ در این صورت، علاوہ بر دیہ بہ مجازات تعزیرے مقرر در ڪتاب پنجم «تعزیرات» محڪوم می‌شود. اما اگر ثابت شود ڪہ مرتڪب قبلاً خود را براے چنین عملے مست ڪردہ یا علم داشتہ است ڪہ مستے و عدم تعادل روانے وے ولو نوعاً موجب ارتڪاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می‌شود، جنایت، عمدے محسوب می‌شود.

5⃣ هر گاہ ڪسے در حال خواب یا بیهوشے شخصے را بڪشد
هر گاہ ڪسے در حال خواب یا بیهوشے شخصے را بڪشد، خطاے محض بودہ و بر اساس بند الف مادہ 292 قانون مجازات اسلامے قصاص نمی‌شود و فقط بہ دیہ قتل بہ ورثہ مقتول محڪوم می‌شود.

6⃣ قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد
بر اساس تبصرہ 2 مادہ 310 ، اگر مجنی‌علیہ غیرمسلمان باشد و مرتڪب پیش از اجراے قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوہ بر پرداخت دیہ بہ مجازات تعزیرے مقرر در ڪتاب پنجم «تعزیرات»، محڪوم می‌شود.

 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مستند ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱

در دعاوی خانوادگی زوجه میتواند محل اقامت خود ویا محل اقامت زوج را برای طرح دعوی انتخاب کند . مگر در صورتی که خواسته زوجه ، مطالبه مهریه غیر منقول (ملک و...) باشد که در این صورت دادگاه صالح برای طرح دعوی ،دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است . ( مستند ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده  مصوب ۹۱)

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۱:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر