به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۳۷ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

لایحه دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه

ریاست محترم شعبه.................دادگاه عمومی(حقوقی)............ با احترام به استحضار می رساند که اینجانب ...........فرزند........وکیل خواهان خانم و ٖقای............ فرزند.................. همراه فرزندانش ۱-.................۲-.................۳-..................که پرونده کلاسه......................به طرفیت خوانده سازمان ثبت احوال .........................دعوای به خواسته تصحیح شناسنامه طرح نموده ام ، دلایل خود را جهت اثبات ادعای موکلم به شرح ذیل اعلام می نمائیم: ۱-خلاصه ادعای موکلین اینجانب آن است که اداره ثبت احوال در شناسنامه های ۱-..........۲-.......... مشخصات کامل مادر............... را قید نکرده است.

وایشان خواستارم الزام خوانده به درج مشخصات مادر در شناسنامه های فرزندان..................... شده اند . ۲-اینجانب جهت اثبات نسب مدرک رسمی سند ازدواج موقت موکل ام با پدر فرزندان را به دادگاه ارائه می کنم تا ثابت شود که در ثبت احوال اشتباهی در صدور شناسنامه رُخ داده است. ۳-با توجه به اینکه خوانده در صدور ثبت مشخصات کامل مادرو آقای..............و خانم..........مرتکب اشتباه شده است لذا از دادگاه محترم الزام خوانده به تصحیح شناسنامه خواهان را خواستارم . با کمال احترام نام و نام خانوادگی وکیل........................ امضاء......................تاریخ.................

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق

قضات محترم ومعظم دادگاه تجدید نظر استان............ بااحترام به عرض می رسانم حکم صادره از شعبه ...............................دادگاه حقوقی برخلاف موازین شرعی وقانونی اصدار یافته وموارد آن به شرح ذیل می باشد: ۱-اینجانب درهیچ یک از جلسات رسیدگی حضور نداشته ام و هیچ کدام از ابلاغات به من حضوراً ابلاغ نگردیده است لذا جای بسی تعجب دارد که چگونه دادگاه محترم بدوی حکم صادره را حضوری تلقی نموده است وقابل تجدید نظرخواهی؟ به صراحت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک جلسات دادگاه حاظر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد که هیچ یک از۵مورد بالا در مورد من و این پرونده صادق نمی باشد لذا صدور حضوری خلاف صریح قانون می باشد و با توجه به اینکه من از دعوی مطروحه مطلع نبوده ام بنابراین امکان دفاع از خودم را نداشته ام در این خصوص خواستار نقض دادنامه صادره در قسمت قابلیت تجدید نظر و یا تلقی تجدید نظرخواهی به واخواهی خواستار ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی مجدد می باشم . ۲-وفق تبصره ۲ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق کلیه مسائل مالی فیمابین زوجین می بایست حل وفصل گردد و همچنین درتبصره ۳- همان قانون عنوان نموده که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه،جهیزیه و غیر آن به صورت نقد می باشد مگر اینکه...........................که در ما نحن فیه دادگاه بدوی بدون توجه به موارد ذیل اقدام به صدور رای نموده است .

الف-بر خلاف آنچه در دادنامه آمده است نسبت به کل مهریه قبلاً تصمیم گیری نشده است بلکه فقط نسبت به ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی تصمیم گیری به عمل آمده و ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی دیگر بدون هیچ تصمیم قضایی عندالمطالبه بر ذمه زوج می باشد که در صورتی که قصد طلاق دارد می بایست آن را وفق تبصره ۳ نقداً پرداخت نماید. ب-در خصوص تلفات ایام عده هیچ گونه تصمیم گیری بعمل نیامده با توجه به ماده ۱۱۴۸قانون مدنی که حق رجوع را برای زوج مقرر نموده و مسئله ۱۰ صفحه ۵۳۲ کتاب قانون مدنی و فتوای امام خمینی که بیان می دارد زن تا زمانی که در عده است احکام بر او مترتب لست از قبیل استحقاق نفقه و سکنی و پوشش در صورتی که ناشزه نباشد .

که با توجه به احکام صادره از شعبه ............ تجدید نظر قطعی گردیده موکل ناشزه نمی باشد وقصد بازگشت و زندگی داشته که متاسفانه در پرونده شعبه.............و دستور حکم تمکین و نه در شعبه ................. ودستور حکم تمکین و نه در شعبه................زوج از صدور اجرائیه و تهیه مقدمات بازگشت زوجه امتناع نموده است و طبق احکام صادره از شعبه................نفقه زوجه می بایست پرداخت شود لذا دادگاه بدوی موظف بوده نسبت به پرداخت نفقات ایام عده تصمیم گیری نماید همچنین نسبت به پرداخت اجرت المثل دوران زندگی وفق تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات می بایست اخذ تصمیم می شده . لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه در حکم صادره حقوقات قانونی اینجانب رعایت نگردیده است لذا خواستار رسیدگی و نقض دادنامه صادره به لحاظ صدور حکم برخلاف شرع و قانون را خواستارم .

۱۱ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طلاق از طرف زن در سه صورت امکان پذیر است:

1⃣دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در اینصورت زن به استناد ماده ۱۱۴۶ ناظر به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند. بنابراین قانون حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که میتواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق از طرف زن را پس از بررسی دریافت نماید.

2⃣شرط وکالت در طلاق، به این معنا است که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد.

3⃣ در عقد نکاح شروط دوازده گانه ای وجود دارد که اگر شوهر این شروط را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط مذکور، زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. شروط دوازده گانه عبارتست از:

🔹استنکاف مرد از نفقه یا عدم توانایی در دادن آن به مدت ۶ ماه .
🔹مبتلا بودن زوج به بیماری لاعلاج
اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.
🔹جنون مرد زمانی که امکان فسخ ازدواج نباشد.
🔹اشتغال مرد به شغلی که باعث آبروریزی برای زن است.
🔹حبس زوج برای مدت پنج سال یا بیشتر
🔹شوهر زندگی زناشویی را به مدت 6 ماه متوالی بدون عذر موجه ترک کرده باشد.
🔹محکوم شدن مرد به مجازات حدی و تعزیری
🔹مرد بعد از گذشت ۵ سال زندگی نتواند بچه دار شود.
🔹ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.
🔹بد رفتاری شوهر.
🔹در صورت مفقودالاثر شدن زوج به مدت ۶ماه پس از رجوع زوجه به دادگاه.

۰۶ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

(ماده ۵۱قانون حمایت از خانواده)

آیا می دانید عدم دریافت پروانه زناشویی از دولت در ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی مجازات در پی دارد؟

+امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. برطبق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی است و بر طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. زن ایرانی می بایست برای ثبت ازدواج با مرد خارجی نسبت به دریافت این اجازه نامه که "پروانه زناشویی" نامیده می شود از بخش کنسولی نمایندگی اقدام نماید. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است. لکن این اقدام مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود. براساس قانون حمایت از خانواده هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه از دولت با زن ایرانی ازدواج کند به پرداخت جزای نقدی و دو تا پنج سال زندان محکوم می شود.(ماده ۵۱قانون حمایت از خانواده)

۰۶ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم عسر­و­حرج چیست؟

عسر و حرج به معنی سختی و مشقت است و اصطلاحا حالتی را در بر­می‌­گیرد که زن از ادامه‌ی زندگی با همسر خود عاجز و ناتوان­ شده و تحمل آن زندگی برای او غیرممکن­ است و هر­طور شده می­‌خواهد از همسر خود طلاق­ بگیرد. عسر­و­حرج در ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره‌های آن بیان ­شده که زن می‌­تواند با اثبات یکی از آنها در دادگاه از همسر خود جدا ­شود و این جدایی طلاق بائن محسوب می­‌شود و در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود نخواهد د­اشت.

🔹در طلاق به علت عسر­و­حرج زن با مراجعه به دادگاه خانواده علت عسرو­حرج را بیان­ می‌کند و با ­اثبات آن از دادگاه درخواست طلاق می­‌نماید. دادگاه در صورتی که عسر­و­حرج را ثابت بداند مرد را ملزم می‌­کند که به علت شرایط مشقت‌­باری که برای همسر خود فراهم ­کرده او را طلاق بدهد و چنانچه اجبار مرد ممکن نباشد زوجه با اذن قاضی و با حکم دادگاه طلاق داده می‌­شود. 

۰۶ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط و روش ابلاغ برای افراد مجهول المکان

ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می شود. در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی است.

🔹تا ابلاغ صحیحی در  کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد. بنابراین میتوان اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه ها را موکول به اجرای صحیح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به دوطرف دعوی دانست.

🔹ابلاغ اوراق دعوا، جزو مهم ترین مباحث در یک دادرسی عادلانه به شمار می رود به حدی که ممکن است حق مسلم افراد را به طور کلی و برای همیشه ساقط کند. به همین دلیل، به جز برخی استثنائات در قوانین جدیدالتصویب، ابلاغ در قوانین موضوعه صرفاً به صورت کتبی پیش بینی شده است. در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند و یا در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام نماید،به درخواست خواهان و دستور دادگاه اوراق از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ میشود.

🔹در دعاوی خانواده هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند می بایست آخرین اقامتگاه خوانده را به دادگاه اعلام کند ،دادگاه این موضوع را احراز می نماید.

🔹نکته :در دعاوی خانواده هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند می بایست آخرین اقامتگاه خوانده را به  دادگاه اعلام کند ،دادگاه این موضوع را احراز می نماید.

🔹مفاد دادخواست در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می شود(مواد72و73 ق.آ.د.م)

🔹در نتیجه ابلاغ اوراق قضایی مختص به مرحله معینی از دادرسی نیست و در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی شامل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام خواهی  است.

۰۶ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سفته وشرایط صدور آن؟

برای اینکه بشود نام یک سند را سفته  گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات سفته نمی‌­شود. 

🔹  اول اینکه مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهدکردن ۲۷۰میلیون ریال باید سفته ۳۰۰میلیونی بخرید. دوم اینکه گیرنده­ وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود. 

🔹 سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله‌کرد» در سفته برای همین است. سومین ویژگی‌ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد.

🔹اگر تاریخ در سفته نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد.

🔹در ضمن تاریخ نداشتن سفته می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه‌بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو‌طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.

۰۶ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلاحیت دادگاه خانواده:

طبق ماده۴ قانون حمایت ازخانواده
رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح 
۴ـ ازدواج مجدد 
۵ ـ جهیزیه 
۶ ـ مهریه 
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 
۸ ـ تمکین و نشوز 
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن 
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل 
۱۱ـ نسب 
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن 
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 
۱۴ـ نفقه اقارب 
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 
۱۷ـ اهدای جنین 
۱۸ـ تغییر جنسیت 

۰۶ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درچه مواردی مقرری بیمه بیکاری قطع خواهدشد؟

طبق ماده ۸  قانون بیکاری
در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد. 
‌الف – زمانیکه بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد. 
ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده ‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید. 
ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد. ‌ 
د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود. 
هـ – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.

۰۶ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی

بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت  «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده … را مالک خواهد شناخت.» 

🔹بنابراین هرگونه نقل و انتقال ملک بدون ثبت، امتیازات قانونی سند رسمی را نداشته و از حمایت‌های قانونی نیز برخوردار نیست.

🔹 همچنین، اگر ملکی سند رسمی نداشته باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع مشکل و اثبات مالکیت تنها از مسیر مراجع قضایی با صرف وقت و هزینه زیاد میسر است.

۰۶ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مبنی بر الزام ثبت واقعه رجوع

     
تعیین خواسته و بهای آن صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع  
دلایل و منضمات دادخواست ۱۔ فتوکپی مصدق طلاق نامه، فتوکپی مصدق شناسنامه ها، شهود با مشخصات  
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…………………..
با سلام
احتراما به استحضار می رساند:
اینجانب (خواهان) به موجب طلاق نامه شماره …….. شماره ………….. در تاریخ ……………… از همسرم آقای…………. فرزند……………….. جدا شده بودم ولی در ایام عده رجوع واقع گردید. لیکن خوانده از ثبت واقعه رجوع امتناع می نماید لذا با تقدیم این دادخواست از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم.

 

 

با سپاس         امضاء تاریخ

 
 
 
 
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره …………………………………..
تاریخ …………………………………..
شعبه………. دادگاه عمومی………. رسیدگی فرمائید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده…………..
تاریخ …………………..
امضاء
۰۱ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست اعتراض به کارشناس برای افت قیمت

         
خواسته یا موضوع و بهای آن تقاضای اعتراض و نقض رأی کمیسیون ماده ۱۷ قانون بیمه شخص ثالث جدید به انضمام کلیه خسارات قانونی.

 

 

دلایل و منضمات ۱٫ اسناد مالکیت ماشین۲٫ کپی بیمه نامه ۳٫ کپی رأی کمیسیون۴٫ کپی نظریه کارشناسی۵٫ کپی نظریه کاردان فنی
ریاست محترم دادگاه حقوقی- سلام‌علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند:
اینجانب به موجب بیمه نامه شماره …………..اتومبیل مزدا3خود را در شرکت بیمه………….. به شماره بیمه………………..از باب خسارت مالی تا صد میلیون با پرداخت حق بیمه ، بیمه نموده ام متاسفانه به دلیل تقصیر موتورسواری حادثه ای رخ داده که منجر به شکستن چراغ‌ها، گلگیر و همچنین فرورفتگی قسمتی از درب خودرو گردیده است با بررسی های بعمل آمده توسط کاردان فنی صد درصد مقصر موتور سوار اعلام گردیده است. نظر به اینکه سقف تعهدات بیمه موتورسوار صرفاً تا سه میلیون تومان می باشد لیکن بیمه بدنه ماشین اینجانب تا سقف صد میلیون بوده متاسفانه کارشناس بدون توجه به افت قیمت خودرو اینجانب اقدام به صدور رأی بر پرداخت خسارت به مبلغ………………..تومان کمتر از مبلغ واقعی خسارت نموده‌اند. نظر به مراتب فوق تقاضای اعتراض و به نظریه کارشناس  و پرداخت خسارت واقعی مورد استدعاست.

 

 

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

 

نام و نام خانوادگی ارجاع

۰۱ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن

خواسته تقاضای الزام خواندگان به فک رهن و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال قطعی و رسمی تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی (۶۸ فرعی از ۴۱ اصلی واقع در بخش ۱۱) به همراه وجه التزام مندرج در مبایعه‌نامه با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه
دلایل و منضمات ۱٫ تصویر مصدق مبایعه‌نامه ۲٫ سند مالکیت ۳٫ وکالت‌نامه ۴٫ گواهی حصر وراثت
ریاست محترم دادگاه حقوقی
سلام علیکم

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند:

۱٫ مورث خواندگان محترم …… به موجب مبایعه‌نامه مورخ «--------» به شماره «۰۷۶۲۳» شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۶۸ فرعی از ۴۱ اصلی به مساحت ۸۳ مترمربع (واقع در بخش ۱۱ به نشانی: …………….) را به موکل فروخته است. ۲٫ متأسفانه با فوت مرحوم …… با وجود مذاکرات مکرر با وراث قانونی (خواندگان محترم) حاضر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکل و دریافت مابقی ثمن معامله نیستند.۳٫ مطابق بند ۶ و ۵ مبایعه‌نامه فروشنده ملتزم گردیده بود ضمن فک رهن که در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و سند رسمی مالکیت به نام موکل تنظیم نماید، ولی متأسفانه تا به امروز خواندگان محترم از انجام این تعهد امتناع ورزیده، لذا اجبار نامبردگان به فک رهن و حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند شش‌دانگ مالکیت به نام موکل مورد استدعاست.۴٫ مطابق بندهای ۷ و ۵ و ۱۳ این قرارداد تقاضای مطالبه مبلغ وجه التزام به خاطر تخلف از شروط مندرج در مبایعه‌نامه با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه نیز مورد استدعاست.

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت  

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

۰۱ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

خواسته یا موضوع و بهای آن تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان به همراه تمام خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات ۱٫ بیمه‌نامه ۲٫ گزارش حادثه توسط پلیس ۳٫ فوت نامه ۴٫ دادنامه مرجع کیفری ۵٫ گواهی حصروراثت
ریاست محترم دادگاه حقوقی- سلام‌علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ برابر بیمه‌نامه که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم حضور گشته، وسیله نقلیه موتور سیکلت به شماره شهربانی ……………… برای مدت یک سال از تاریخ ………………….. لغایت ………………… در شرکت بیمه خوانده دعوا بیمه ثالث شده بوده است.۲٫ در مورخه ………………….. مرحوم به دلیل تصادف موتورسیکلت  که کروکی آن پیوست دادخواست می باشد فوت شده و براساس کاردان فنی علت حادثه تقصیر صد درصدی موتور سوار اعلام گردیده است ولی متأسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر توسط ورراث ، خوانده محترم (شرکت بیمه) بدون هیچ دلیلی از پرداخت  دیه خودداری می‌کند. علی‌هذا با وجود گزارش‌های کافی و کامل از طرف پلیس و کارشناسان بیمه و باقی مدارک و مستندات مبنی بر وقوع حادثه، تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه به شرح خواسته بعلاوه کلیه خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه تا صدور و اجرای حکم مورد استدعاست.

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

۰۱ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعاوی بیمه امور دعاوی بیمه

با ایجاد قرارداد بیمه ای پیوند حقوقى میان کارفرما و کارگزاران بیمه ای به وجود می آید. برای این که بتوانید امور بیمه ای مطمئنی داشته باشید باید قوانین و مقررات مربوط به آن ها را بدانید. و در  دعاوی بیمه است .

مطابق بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت شرکت های بیمه تاجر محسوب می شوند و با عملیات بیمه ای دنبال کسب سود می باشند.  اولین قانون بیمه در سال ۱۳۱۶ تصویب شد. ماده ۱ قانون ،  بیمه را این چنین تعریف کرده است : « بیمه عقدی است که بیمه گر تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه در صورت وقوع حادثه یا خسارت در مدت بیمه خسارت را به بیمه گذار بپردازد .»

در کشور ما بیمه گر در قالب شرکت فعالیت می کند و از جمله اشخاص حقوقی محسوب می شود و در نقطه مقابل بیمه گزار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و مطابق تعریف عقد و قرارداد ایجاب ( درخواست ) از جانب بیمه گزار و قبول ( پذیرش ) ، از سوی بیمه گر می باشد.

انواع بیمه :

در تعریف قانون سه نوع بیمه ملحوظ شده است :

 • بیمه اموال
 • بیمه اشخاص
 • بیمه مسئولیت
 

طرح دعوی علیه شرکت بیمه

بیمه اموال :  ( Property insurance )

موضوع تعهد بیمه گر در این گونه بیمه جبران خسارت وارده از جمله (آتش‌سوزی ، زمین‌لرزه ، سیل ، طوفان…) به دارایی‌هایی است که شخص بیمه کرده است مانند بیمه خانه ،  ماشین ، محصولات کشاورزی و دامی و … می‌باشد.

این نوع بیمه برای جبران خسارت است ، در واقع نباید منشأ پیدایش سود برای بیمه‌گذار بوده و بیمه‌گر فقط متعهد به جبران خسارت وارده و پرداخت زیان مالی ناشی از حادثه به بیمه‌گذار می‌باشد. بیمه‌گذار (زیان دیده) نمی‌تواند خسارتی بیش از میزان واقعی دریافت نماید به این معنی که به لحاظ مالی وضعیتی بهتر از زمان قبل از بروز حادثه را کسب نماید. مهم ترین بیمه اموال عبارتند از: بیمه آتش‌سوزی ، اتومبیل ، باربری و بیمه محصولات کشاورزی هستند.

بیمه اشخاص :

این نوع بیمه خود به سه دسته تقسیم بندی می شود که عبارتند از: بیمه درمان ، بیمه حوادث ، بیمه عمر

 • بیمه درمان :

در این بیمه ، بیمه‌گر تعهد می کند که تمامی‌ هزینه‌های‌ درمانی و پزشکی بیمه گزاران که با توجه به شرایط مقرر در قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ جبران نماید. تعهدات‌ بیمه‌گر شامل‌ هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌ ، جراحی ‌، پانسمان ‌، انواع‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌ ، مخارج ‌بیهوشی ‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌ ، هزینه‌های‌ دار و، دندانپزشکی‌  و ملحقات آن ، زایمان‌ و … که بیمه‌گر براساس‌ شرایط قرارداد ملزم و متعهد به پرداخت آن ها می باشد.

بیمه درمان شامل بر ۳ نوع می‌باشد که عبارتند از :

 • بیمه درمان گروهی تمام درمان

این نوع بیمه بوسیله بیمه ایران که تنها بیمه ی دولتی است قابل انجام است. بر اساس این نوع قراردادها هزینه‌های درمان با توجه به مندرجات قرارداد فی مابین بیمه گر و بیمه گذار توسط بیمه‌گر جبران می‌شود.

 • بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور

این بیمه برای افرادی است که قصد سفر به خارج از کشور را دارند به همین دلیل اعتبار آن در خارج ازکشور است. تمامی خدمات موضوع این بیمه با توجه به قرارداد فی مابین بیمه گر و بیمه گذار ، مطابق با شرایط عمومی بوسیله شبکه بین‌المللی شرکت کمک رسانی آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به پول خارجی (ارز) قابل پرداخت است.

 • بیمه درمان مسافران خارجی به داخل کشور

مطابق این نوع بیمه تمامی اتباع خارجی و افراد مقیم خارج ازکشور که به ایران وارد می شوند با ابتیاع این نوع بیمه ، تحت پوشش این نوع بیمه قرار می گیرند.

 • بیمه عمر :

از نظر حقوقی بیمه عمر ، عقدی است که به موجب آن شرکت بیمه در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار متعهد می‌شود که در صورت حیات و یا فوت در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به فرد ذینفع (بیمه‌گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد.

خطر فوت در بیمه‌های عمر ،  شامل مواردی از قبیل بیماری‌ها و حوادث می‌باشد و مواردی از قبیل جنگ ولی خودکشی را شامل نمی شود ، که این موارد تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

در بیمه‌های عمر ، بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه معینی در ماه ، سال یا یک جا ، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه‌نامه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد ، مبلغ مقرر به افرادی از قبیل اشخاص ثالث اعم از وراث یا معرفی شده از جانب بیمه گذار داده می شود.

 

 

بیمه عمر شامل بر موارد زیر می‌باشد:

 • بیمه عمر انفرادی

بیمه عمر انفرادی ، عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می گردد در صورت حیات یا فوت بیمه‌شده‌ ، سرمایه‌ای را بصورت یک جا به ذینفع یا استفاده‌کننده که در بیمه‌نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه‌نامه ، بیمه‌گذار برای بیمه کردن شخص خویش اقدام می‌نماید.

 • بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

در این نوع از بیمه نامه شخص وام گیرنده از بانک ها و موسسات اعتباری می تواند خود را بیمه نماید تا در صورت فوت پرداخت اقساط  وام با مشکل مواجه نشود و بازماندگان و وراث برای پرداخت اقساط در مضیقه قرار نگیرند. به طوری که هرگاه وام‌گیرنده (بیمه‌گذار) درطول مدت وام فوت کند ، بیمه‌گر بقیه بدهی او را، ازتاریخ فوت تا پایان مدت وام ، یکجا در وجه وام‌دهنده و یا استفاده‌کنندگانی که در بیمه‌نامه ذکر شده‌اند پرداخت می‌کند؛ درنتیجه بازماندگان او دینی درقبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه شده آزاد خواهد شد.

 • اصل جبران خسارت و نقش آن در دعاوی بیمه ای

  بیمه عمر زمانی انفرادی

در این نوع از بیمه چنانچه بیمه‌گذار در طول مدت بیمه فوت نماید و حق‌بیمه‌ها تا آن زمان پرداخت شده باشد ، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به استفاده‌کننده مقرر شده در قرارداد بیمه پرداخت خواهد شد. ولی اگر بیمه‌گذار در پایان مدت در قید حیات باشد ، بیمه‌گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه های داده شده قابل برگشت نیست. از مزایای این نوع بیمه نامه اندک بودن حق بیمه آن می‌باشد . در بیمه‌های عمر زمانی انفرادی سن شخص بیمه‌شده به‌اضافه مدت بیمه نباید از ۷۰ سال تجاوز نماید.

 • بیمه تمام عمر انفرادی

در این نوع بیمه ، بیمه گر به ازای دریافت حق بیمه ، بطور مادام العمر تعهد می نماید که اگر هر زمان و به هر علت ، بیمه شده فوت کند سرمایه قید شده در بیمه نامه را به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد.

 • بیمه عمر و پس‌انداز انفرادی

در این بیمه ، چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت نماید ، در صورتی که تمام حق بیمه‌ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد ، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به‌اضافه سرمایه‌ای که ممکن است تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد ، به ذینفع پرداخت شده و چنانچه این بیمه‌نامه تا پایان مدت ادامه یابد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به ‌اضافه سرمایه اضافی که ممکن است از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد به ذینفع پرداخت می‌شود.

 • بیمه عمر گروهی

بیمه عمرگروهی نوع دیگری از بیمه است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می شود در صورت فوت یا حیات بیمه گذار‌، سرمایه‌ای را تواما به ذینفع یا شخص ثالث که در بیمه‌نامه ذکرشده است پرداخت نماید.

 • بیمه عمر مانده بدهکار

یکی از بهترین انواع بیمه های عمر ،  بیمه عمر مانده بدهکار است. به دلیل این که بانک ها یا موسسات اعتباری می‌توانند افرادی را که از آنها وام دریافت می‌دارند را بیمه نمایند تا چنانچه در طول مدت وام ، وام‌گیرنده فوت کند ، پرداخت اقساط وام از سوی بیمه‌گر انجام شود ، درنتیجه بازماندگان وام‌گیرنده دینی در قبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه‌شده آزاد خواهد شد.

 • بیمه عمر و پس‌انداز

به این نوع بیمه ، بیمه بازنشستگی هم گفته می شود. افرادی که آینده نگر هستند با هر توان مالی ازطریق پس اندازهای خود می توانند یک بیمه نامه عمر و پس انداز داشته باشند. این نوع از بیمه ازطریق جمع آوری پس اندازهای اندک مردم سرمایه هایی بزرگ برای آینده آن ها می شود.

 • بیمه تامین آتیه فرزندان

والدین می توانند به منظور تامین هزینه تحصیلات فرزندان ، هزینه جهیزیه و همچنین هزینه ازدواج فرزندانشان از بیمه نامه آتیه فرزندان استفاده کنند که فرزندان از بدو تولد بتوانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند.

 • بیمه تامین هزینه جهیزیه

در این نوع بیمه نامه بیمه گذار و بیمه شده پدر یا مادر دختر و یا در صورت عدم وجود آنان هر شخص دیگری است که تمایل دارد آینده دختر تامین شود و در صورت فوت و یا حیات بیمه شده دختری است که بیمه نامه به نفع او صادر شده است.

 • بیمه کارکنان دولت ( عمر گروهی )

در این نوع بیمه ، کارکنان دولت در مقابل فوت به هر علت به مدت یک سال بیمه می‌شوند. حق بیمه این بیمه بر اساس بخشنامه‌های صادره از طرف دولت مشخص می‌شود.

 • بیمه حوادث :

این نوع بیمه برای وقوع سانحه و حادثه‌ای است که می‌تواند منجر به فوت ، جراحت و صدمات بدنی ، نقص عضو و ازکار افتادگی دائم یا کلی و جزئی و هزینه های پزشکی شود.

در صورتی که فرد به دلیل وقع حادثه ای دچار نقص عضو ، از کار افتادگی ، یا فوت شود از این نوع بیمه نامه می شود بهره برد. پوشش‌های اصلی در بیمه‌های حوادث  عبارتند از خطر فوت و نقص عضو  همچنین خطرات از کارافتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی قرار دارند.

بیشتر انواع بیمه‌های حوادث به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث در تمام اوقات (۲۴ ساعت شبانه روز) و در هر مکان و یا زمان در طول مدت قرارداد بیمه بوده و شامل خطرات شغلی ، ورزشی ، ماموریت، مسافرت و … می‌شود.

بیمه (حوادث) مشتمل بر ۹ مورد به شرح ذیل می باشد :

 • بیمه حوادث انفرادی

در این نوع بیمه شخص می‌تواند برای مدت یک سال خود و یا فرد دیگری را در برابر حوادث ۲۴ ساعته خطرات شخصی ، شغلی و غیر شغلی بیمه نماید. حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس شغل افراد تعیین می‌گردد در این نوع از عقد بیمه تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت ، نقص عضو جزئی و کلی دائم ، از کارافتادگی ، هزینه پزشکی ، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می‌باشد.

 • گروهی

بیمه حوادث گروهی نوعی بیمه است که برای افراد بالای ده نفر صادر به مدت یک سال و بر طبق نیاز بیمه گذار تنظیم می‌گردد. حق بیمه در این قرارداد بر اساس شغل افراد و طبقه شغلی که ۷۵% افراد را شامل می‌شود تعیین می‌گردد .

 • بیمه کارکنان دولت

در این نوع بیمه کارکنان دولت برای مدت یک سال در مقابل حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی بیمه می‌شوند. حق‌بیمه این بیمه بر اساس بخشنامه‌های صادره از طرف دولت تعیین می‌شود.

 • بیمه دانش آموزی و دانشجویی

در این نوع عقد بیمه دانش‌آموزان و دانشجویان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران به عنوان تنهاترین بیمه دولتی و سازمان آموزش و پرورش تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند

 •  

  بیمه مهدکودک‌ها

در این نوع قرارداد  به مانند بیمه نامه دانش آموزان و دانشجویان کودکان مهدکودک‌ها بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران و سازمان آموزش و پرورش و یا سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.

 • بیمه سازمان‌ها

در این بیمه هر ارگان و سازمانی می‌تواند برای مدت یک سال کارمندان خود را در قبال پیشامدهای ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی بیمه نماید. در این نوع از عقد بیمه تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت ، نقص عضو جزئی و کلی دائم ، از کارافتادگی ، هزینه پزشکی ، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می‌باشد. حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس طبقه شغلی اکثریت افراد (۷۵% افراد) تعیین می شود.

 • بیمه گروهی کوتاه‌مدت

در این بیمه هر گروهی می‌تواند اعضای خود را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای بازه‌های کوتاه‌مدت بیمه نماید. در این قرارداد تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت ، نقص عضو جزئی و کلی دائم ، ازکارافتادگی ، هزینه پزشکی ، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می‌باشد. حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس طبقه شغلی اکثریت افراد (۷۵% افراد) و با درنظر گرفتن تعرفه‌های کوتاه‌مدت تعیین می‌گردد.

 • بیمه حوادث خانواده

این نوع عقد بیمه نامه ای است که سرپرست خانوار با پرداخت حق‌بیمه ، تمامی افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید. در این نوع بیمه‌نامه تعهدات بیمه‌گر شامل فوت ، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه‌گذار می‌باشد.

 • بیمه حوادث نوروزی

در این بیمه‌نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه ، همه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در طول تعطیلات نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید. در این نوع بیمه‌نامه تعهدات بیمه‌گر شامل فوت ، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه‌گذار می‌باشد.


 

بیمه مسئولیت :

بیمه‌گر در این بیمه متعهد می شود ، خسارت‌هایی را که بیمه‌گذار بدون قصد و عمد ، به اموال ثالث وارد می‌کند و مسئول جبران آن‌ها شناخته می‌شود، پرداخت نماید.

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل ، بیمه مسئولیت‌های حرفه‌ای ( پزشکان، پیراپزشکان، وکلا، مهندسان و غیره ) ، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، بیمه مسئولیت ( تولیدکنندگان ) محصول ، بیمه مسئولیت سازندگانساختمان ها و ابنیه ، بیمه مسئولیت اماکن عمومی و تفریحی (هتل، سینما، استخر، پارک و غیره) و سایر انواع مسئولیت‌های مدنی، از انواع این رشته بیمه است.

۰۱ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

همه چیز در مورد کروکی تصادفات خودرو و نحوه اعتراض به آن

کروکی تصادفات خودرو چیست؟

کروکی تصادفات خودرو

احتمالا اغلب رانندگان با مقوله کروکی تصادفات خودرو آشنا بوده و  می‌دانند که یکی از ملزومات سوانح رانندگی، ترسیم کروکی تصادفات خودرو است. اما برای آن دسته از عزیزانی که به تازگی وارد عرصه رانندگی شده و هنوز با مفهوم کروکی تصادفات خودرو آشنایی ندارند می‌بایست متذکر شویم که:

ترسیم نحوه رخ دادن یک حادثه، با درج وضعیت حرکت و برخورد خودروها در کنار جزئیات زمانی و مکانی (از قبیل ساعت وقوع حادثه‌،‌ تاریخ و…) توسط مامور/کارشناس راهنمایی و رانندگی را کروکی تصادفات خودرو می‌نامند. «کروکی» در‌ لغت نیز به معنای نقشه یا تصویر تهیه شده از یک منطقه است؛ این یعنی کروکی تصادفات خودرو را نیز می‌توان به نوعی نقشه تهیه شده از یک حادثه رانندگی تشبیه کرد.

مامور یا کارشناس راهنمایی و رانندگی،‌ با حضور در صحنه تصادف و بررسی وضعیت موجود و اظهارات طرفین سانحه،‌ اقدام یه ترسیم کروکی تصادفات خودرو کرده و سپس پرونده را به مراجع ذیربط انتقال می‌دهد. اما کروکی تصادفات خودرو را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که در ادامه به محضرتان خواهیم رساند.

 

انواع کروکی تصادفات خودرو

انواع کروکی تصادف


کروکی تصادفات خودرو به دو دستهٔ «سازشی» و «غیر سازشی» تقسیم می‌شود. دسته اول کروکی تصادفات خودرو (سازشی) هنگامی نیاز است که طرفین حادثه پیش از حاضر شدن مامور راهنمایی و رانندگی یا در حضور وی، نسبت به تعیین مقصر و شکل رخ دادن حادثه به توافق رسیده و به عبارتی دیگر، سازش کرده باشند.

کروکی تصادفات خودرو سازشی عموما در حادثه‌های جزئی که در آن خسارت مالی نیز بیشتر از سقف خسارت قابل تأمین از سوی بیمه نیست، مورد استفاده قرار گرفته و دارای پیچیدگی‌های کمتری نسبت به کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی است. این نوع کروکی صرفا در یک برگه که حاوی اطلاعات زمانی و مکانی در کنار ترسیم شکل برخورد و اتفاقات حاصله است،‌ تهیه می‌شود.

اما کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی همان‌طور که از نام‌اش نیز پیداست هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طرفین حادثه در رابطه با مقصر و سایر مسائل مرتبط با سانحه مذکور دچار اختلاف بوده و نسبت به سهم خود در آن معترض باشند.

از طرفی دیگر اگر خسارت مالی وارده به یک یا هر دوی طرفین تصادف بیش از حد پوشش بیمه باشد نیز از کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی بهره گرفته می‌شود. همچنین اگر خسارت‌های جانی، جراحات و یا فوت فرد یا افرادی در تصادف مورد نظر گزارش شده باشد، می‌بایست از کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی بهره گرفته شود. اما این نوع کروکی در حادثه‌هایی که بیش از یک خودرو را شامل می‌شوند نیز ملزوم بوده و توسط مامور راهنمایی و رانندگی ترسیم می‌شود.

کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی در دو برگه که صفحه اول حاوی همان اطلاعات موجود در کروکی سازشی بوده و صفحه دوم شامل اطلاعات کامل مامور راهنمایی و رانندگی حاضر در صحنه است،‌ تهیه می‌شود. (علت وجود اطلاعات مامور راهنمایی و رانندگی در صفحه دوم کروکی تصادفات خودرو غیر سازشی،‌ فراهم آوردن امکان پیگیری قضایی و اعتراض به کروکی مذکور است).

نحوه اعتراض به کروکی تصادفات خودرو


اعتراض به کروکی تصادفات خودرو،‌ همانند سایر اعتراضات قانونی می‌بایست از طریق دادگاه و مراجع قضایی پیگیری شده و به دست قاضی پرونده سپرده شود.

به بیانی دیگر، راننده معترض با در دست داشتن کلیه اطلاعات مرتبط با تصادف، خصوصا برگه کروکی، می‌بایست به دادگاه مراجعه و طرح شکایت نماید. پس از شکایت وی، مراجع مسئول، پرونده را به اجرا در آورد و طبق ماد‌ه‌های موجود در قانون آیین دادرسی عمومی دادگاه‌ها، مراحل اجرایی لازم را به جریان می‌اندازند.

قاضی مسئول پرونده ممکن است با توجه به گزارشات موجود در پرونده، درخواست بازنگری کروکی موجود توسط یک تیم کارشناسی منخصص را صادر کرده و رأی نهایی را با استناد به نتایج حاصل از این بازبینی صادر نماید.

۰۱ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه شکایت از راننده مقصر و پرداخت دیه حوادث رانندگی

نحوه شکایت از راننده مقصد به چه صورتی است

در نحوه شکایت از راننده مقصر و پرداخت دیه حوادث رانندگی احتمالاً می‌دانید که ایران ازنظر تعداد تصادفات رانندگی با اختلاف رتبه‌ی اول را در اختیار دارد و جاده‌های ایران از این نظر به‌عنوان مرگ‌بار‌ترین جاده‌های حمل‌ونقل در دنیا شناخته می‌شوند. از دلایل این تصادفات خودروهای بی‌کیفیت، فرهنگ بسیار پایین رانندگی و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هستند.

دلیل هرچه باشد چیزی که بیشترین اهمیت را دارد جان هم‌وطنان ما است که در این تصادفات گرفته می‌شود. سالانه نزدیک به 19 هزار نفر براثر تصادف رانندگی در ایران فوت می‌کنند و 300 هزار نفر مصدوم می‌شوند. مقاله‌ی پیش رو در مورد نحوه شکایت از راننده مقصر و نحوه پرداخت دیه حوادث رانندگی است.

همان‌طور که می‌دانید در هر تصادف یکی از طرفین به‌عنوان مقصر شناخته می‌شود و باید خسارات واردشده براثر تصادف را تقبل کند. اگر در تصادفی خسارت جانی (مرگ یا نقص عضو) به وجود بیاید، مقصر طبق قانون و حکم دادگاه ملزم به پرداخت دیه‌ی تعیین‌شده توسط قاضی است. مگر آنکه مصدوم یا اولیا دم رضایت دهند که نیازی به دریافت دیه وجود ندارد.​

قتل غیر عمد

نحوه شکایت در موضوع قتل غیر عمد

تصادفات دارای خسارات جانی که به مرگ یکی از طرفین منجر می‌شود قتل غیر عمد محسوب می‌شوند؛ یعنی حتی اگر راننده‌ مقصر سرعت غیرمجاز داشته باشد، وسیله‌ی نقلیه‌‌ی او دارای نقصی باشد که از دلایل تصادف محسوب شود مانند ایراد در سیستم ترمز، در محلی تردد کند که برای او و یا وسیله‌ی نقلیه‌اش مجاز نباشد و … بازهم قصد کشتن کسی را نداشته و تصادف منجر به مرگی که اتفاق افتاده، قتل غیر عمد محسوب می‌شود.

در اصل به آن قتل شبه عمد می‌گویند. رعایت نکردن قوانینی مانند سرعت مجاز، توقف قبل از خط عابر و … که از روی عمد انجام ‌می‌شود و به نتیجه‌ای غیر عمد منجر می‌شود. مرگ انسانی دیگر!

با توجه به غیر عمد بودن قتل قصاص رخ نمی‌دهد. مجازات قتل غیر عمد پرداخت دیه است. توجه داشته باشید که این‌گونه تصادفات هم جنبه‌ی عمومی دارند و هم جنبه‌ی خصوصی. جنبه‌ی عمومی مربوط به سیستم قضایی می‌شود که مجازات آن شامل حبس و البته جزای نقدی می‌شود و پرداخت دیه مربوط به جنبه‌ی خصوصی است که به اولیای دم پرداخت می‌شود.

در صورت رضایت اولیای دم پرداخت دیه منتفی می‌شود اما معمولاً سیستم قضایی از جزای نقدی‌ای که به دلیل سرپیچی از قوانین برای شما تعیین کرده است، نمی‌گذرد. ممکن است بسته به نوع جرم از حبس چشم‌پوشی کنند اما معمولاً جزای نقدی بخشیده نمی‌شود.

ممکن است فکر کنید در صورت مست بودن راننده یا بدون گواهی‌نامه بودن او، قتل پیش‌آمده، عمد محسوب می‌شود؛ اما باید بگوییم طبق ماده‌ی 718 تعزیرات قانون مجازات اسلامی اگر راننده مست باشد، گواهی‌نامه نداشته باشد، سرعت زیاد داشته باشد و یا سبقت غیرمجاز گرفته باشد حکم مجازات او سنگین‌تر از حالت عادی خواهد بود اما حادثه‌ی پیش‌آمده همچنان قتل غیر عمد یا شبه عمد محسوب می‌شود.

 

نحوه شکایت ازراننده مقصر

شکایت از راننده مقصر

رانندگی پرخطر به هر دلیل که باشد ممکن است منجر به وقوع صدمات بدنی شود. قانون‌گذار برای مرتکبین این تصادفات ، علاوه بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی را نیز پیش‌بینی کرده است که نوع و میزان مجازات بستگی به نظر کارشناس پرونده و تعیین میزان تقصیر راننده دارد. در ادامه به بررسی پرونده‌ای در این باره می‌پردازیم.

مراحل شکایت از راننده مقصر به شرح زیر می باشد:

 1.      اغاز دعوا
 2.       نظریه کارشناسی
 3.       نظر پزشک قانونی
 4.      رسیدگی دادسرا
 5.      صدور قرار مجرمیت
 6.       رای دادگاه

بیمه و مزایای استفاده از آن

بیمه جبران خسارت رانندگی

درهرصورت چه راننده مقصر باشد و چه با رعایت تمام قوانین از طرف وی این اتفاق ناگوار رخ‌داده باشد بیمه موظف به پرداخت دیه‌ی متوفی یا فرد مصدوم است.

حتی اگر راننده فاقد گواهی‌نامه باشد یا در حین رانندگی مست باشد، بیمه این وظیفه را دارد که خسارت وارده را به زیان‌دیده و یا دیه را به وارث متوفی پرداخت کند. البته در این شرایط بیمه می‌تواند به راننده رجوع کند و مطمئن باشید که این کار را می‌کند.

صندوق تامین خسارت های بدنی چیست؟

پس از شکایت از راننده مقصر اگر به هر دلیلی مانند بیمه نبودن وسیله‌ی نقلیه، اتمام اعتبار بیمه‌نامه، فرار مقصر از صحنه‌ی حادثه به‌گونه‌ای که مجهول بودن هویت وی اثبات شود، ورشکستگی بیمه‌گر و … صندوقی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، خسارات بدنی واردشده به افراد را پرداخت می‌کند.

اگر بیمه‌ها به دلایل گوناگون از مسئولیت خود شانه خالی نکنند موظف هستند پس از گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بی‌درنگ 50 درصد از دیه‌ی تقریبی را به زیان‌دیده پرداخت کنند و مابقی آن را باید پس معلوم شدن میزان قطعی دیه توسط دادگاه پرداخت کنند.

در تصادفاتی که خسارت جانی و جرح به همراه ندارد اگر خسارت کم‌تر از 3 میلیون تومان باشد، در صورت توافق طرفین نیازی به تماس با 110 و کروکی افسر نیست. طرفین می‌توانند به مرکز خسارت بیمه‌ی مقصر مراجعه کنند و از این طریق کار خود را پیش ببرند.

اما در تصادفاتی که منجر به جرح شده و خسارت جانی به بار آمده، حضور افسر راهنمایی و رانندگی الزامی است و باید برای مراجعه به بیمه و دریافت خسارات واردشده کروکی و گزارش پلیس را داشته باشید.

همان‌طور که گفتیم بیمه درهرصورت ملزم به پرداخت خسارات است و درصورتی‌که تصادف براثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم مهارت رانندگی راننده رخ دهد وی با جزای نقدی و حبس مجازات می‌شود. این مجازات در صورت مستی و یا نداشتن گواهی‌نامه شدیدتر خواهد بود.

دیه‌ی تصادف با عابر پیاده

تصادف با عابر پیاده

برخلاف تصور عموم که فکر می‌کنند در صورت تصادف با عابر پیاده درهرصورت راننده مقصر است، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که عامل اصلی 30 درصد از تصادفات شهری و حتی 10 درصد از تصادفات برون‌شهری عابران پیاده هستند که با بی توجهی به قوانین، با جان خود بازی می‌کنند.

ازجمله تخلفات مهم عابران که به قیمت جانشان تمام می‌شود:

 1. عدم توجه به عبور از خط‌کشی مخصوص عبور عابر پیاده. رانندگان موظف‌اند قبل از خط‌کشی عابر توقف کامل کنند تا فرد پیاده از عرض خیابان عبور کنند. زمانی که راننده‌ای با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت در اتوبانی حرکت می‌کند عبور عابری از عرض اتوبان یک غافلگیری تمام‌عیار است.
 2. عدم استفاده از پل عابر پیاده و عبور از زیر آن. اگر عابری حوصله‌ی بالا رفتن از پله‌های پل را ندارد و ترجیح می‌دهد از زیر آن و از میان ماشین‌های عبوری بدود، تمام تقصیر متوجه خودش است.
 3. هنگامی‌که چراغ راهنمایی مربوط به عبور عابران قرمز است یعنی چراغ مربوط به خودروها سبز است و خودروها می‌توانند با خیال راحت از چهارراه عبور کنند. اگر عابری به قوانین مربوط به خود توجه نکند و آن را زیر پا بگذارد، نباید راننده‌ای که به او برخورد می‌کند را مقصر دانست.
 4. ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو از دیگر تخلفات رایج عابران است. در معبری که پیاده‌رو دارد، حرکت عابر در سطح سواره‌رو ممنوع است. در معابری که پیاده‌رو وجود ندارد عابر باید از سمت چپ خیابان و در جهت مخالف خودروهای عبوری حرکت کند.

در شرایط ذکرشده اگر راننده با رعایت تمام قوانین مانند سرعت مجاز و استفاده از وسیله نقلیه‌ای که نقص منجر به تصادف نداشته باشد، نتواند وسیله‌ی نقلیه را کنترل کند و به عابر برخورد کند هیچ تقصیری متوجه او نیست و مسئولیتی نخواهد داشت.

البته ناگفته نماند که در هر شرایطی راننده موظف است که خودروی خود را در سمت راست معبر متوقف کند و مصدوم را در صورت امکان به نزدیک‌ترین مراکز درمانی منتقل کند. در غیر این صورت باید با تماس با 115 درخواست امداد برای مصدوم کند و مراتب را به مقامات نیروی انتظامی اعلام کند.

نکته: مقصر نبودن راننده به معنای سلب امتیاز استفاده از بیمه برای فرد زیان‌دیده نمی‌شود. مصدوم و یا وارث متوفی می‌تواند از مزایای بیمه استفاده کند.

 

۰۱ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۲۸ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر