به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۲۱ مطلب در آذر ۱۳۹۹ ثبت شده است

تقاضای استمهال چیست؟

 استمهال به معنای مهلت گرفتن از دادگاه است. در زمان رسیدگی به یک پرونده ممکن است یکی از طرفین پرونده به قاضی پرونده بگوید که او اسناد و مدارک جدیدی دارد که می خواهد آن را به دادگاه ارائه کند. در چنین شرایطی، این فرد از دادگاه تقاضای استمهال به معنای دریافت مهلت می کند.

اگر دلایل و مدارک او قوی و مستند باشد، قاضی نیز به این مساله پاسخ مثبت می دهد و با صورتجلسه این مطلب، زمان دیگری را برای رسیدگی به پرونده تعیین و وقت جدید را به طرفین پرونده ابلاغ می کند.

یکی از مواردی که مثلا ممکن است دادگاه برای تقاضای استمهال قانع شود، این است که یکی از طرفین مثلا عنوان و اثبات کند اسناد و مدارک او در گاو صندوقی وجود دارد و حالا دسترسی به آن ممکن نیست اما بزودی امکانپذیر می شود.

۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۹:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف کاملی از لغات حقوقی مهم و کاربردی حقوق کار و مفاهیم آن ها

کارگاه

محلی است که شاغل در آن کار می کند.

کارگاه مشمول قانون کار

کارگاهی است که حداقل یک کارگر مشمول قانون کار دارد.

کارگاه غیر مشمول قانون کار

به کارگاه خانوادگی یا کارگاهی اطلاق می شود که کارگران غیر مشمول قانون کار در آن مشغول به کار می باشند.

کارگاه خانوادگی

کارگاهی که در آن انجام کار منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول صورت می پذیرد.

کارگر

مزد و حقوق بگیری است که به درخواست کارفرما کار می کند و شامل مشمول قانون کار و غیر مشمول قانون کار می باشد.

کارگر مشمول قانون کار

کارگری است که مشمول مقررات استخدامی خاص نبوده یا به موجب قانون از شمول قانون کار خارج نشده است.

کارگر غیر مشمول قانون کار

کارگری است که مشمول قانون کار نبوده، بلکه مشمول قانون یا آئین نامه استخدامی خاصی بوده یا به موجب قانون از شمول قانون کار خارج شده است.

کارگر نوجوان

کارگری که سن او بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد.

کارآموز مشمول قانون کار

کارآموزی که در کارگاه مشمول قانون کار به کارآموزی توام با کار اشتغال داشته و مزد دریافت می دارد.

کار تابع

کاری است که کارگر موضوع تعهد خود را شخصا (بالمباشره) و تحت تبعیت حقوقی (دستوری) و تبعیت اقتصادی (مزدی) از کارفرما انجام می دهد.

تبعیت حقوقی( دستوری)

عبارتست از اینکه کارگر به درخواست و تحت نظامات و دستورات کارفرما کار انجام می دهد.

تبعیت اقتصادی(مزدی)

عبارتست از اینکه کارگر در مقابل کار انجام شده مزدی را از کارفرما دریافت می نماید و زندگی اقتصادی وی از این طریق تامین می شود.

شخصی بودن کار

عبارتست از حالتی که کارگر می بایست شخصا موضوع تعهد خود (کار) را انجام داده و امکان انجام آن از طریق دیگری را ندارد.

قراردادکار

قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در مقابل دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

مزد

عبارت است از وجوه نقدی و غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

حداقل مزد

به میزان مبلغی اطلاق می شود که همه ساله توسط شورایعالی کار بر اساس مفاد قانون کار تعیین و ابلاغ می گردد و کارفرمایان مجاز به پرداخت مبلغ کمتر از آن نیستند.

حقوق

مزدی است که به صورت ماهیانه پرداخت می شود.

حق السعی

به مجموع مزد و مزایای نقدی و غیر نقدی که کارگر دریافت می دارد، اطلاق می شود.

مزایای نقدی

مزایایی است که به وجه رایج کشور به کارگر پرداخت می شود.

مزایای غیر نقدی

مزایایی است که به صورت کالا به کارگر داده می شود

حق سنوات

مبلغی است که در هنگام انحلال قراردادکار (قطع رابطه کارگر و کارفرما ) در موارد پیش بینی شده در قانون کار به کلیه کارگران به نسبت سابقه کار ایشان و بر اساس آخرین دستمزد از سوی کارفرما پرداخت می شود.

تفاوت مزد

به میزان تفاوت حقوق دریافتی با حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار اطلاق می شود.

حقوق معوقه

به کلیه مطالبات به تعویق افتاده کارگر اطلاق می شود.

بن کارگری

یکی از مزایای انگیزشی – رفاهی است که به موجب مصوبات شورای عالی کار برقرار می شود که به صورت نقدی و غیر نقدی به صورت ماهانه به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می شود.

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

یکی از مزایای انگیزشی – رفاهی است که به موجب مصوبات شورای عالی کار برقرار می شود که به صورت نقدی یا غیر نقدی به صورت ماهانه به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می شود.

۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۹:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تصرف عدوانی

تصرفی است که بدون رضایت مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.در معنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارت است از خارج شدن مال از استیلا و تصرف مالک آن مال بدون رضایت اش.

۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۹:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تصدیق انحصار وراثت

گواهی است که به موجب آن ورثه متوفی از دادگاه در خواست صدور آن را می کنند تا وراث متوفی به عدد واشخاص معین ومعلوم شود به این گواهی،گواهی حصر وراثت نیز گفته می شود.

۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۹:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تسلیط

برابر این اصل هر کس حق هر گونه تصرف که مخالف شرع نباشد، دارد از این رو هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف وانتفاعی دارد مگر آنکه قانون استثنا کرده باشد. برای هر کس حق ساخت وساز در ملک شخصی اش دارد ولی برابر مقررات شهرداری نمی تواند بیش از چند طبقه معین شده درضوابط وآیین نامه های مربوط اقدام به ساخت آپارتمان نماید.

۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تسبیت

ضرر زدن به مال غیر که منشاء ضرر بوسیله خود مرتکب به هدف هدایت نشده ولی بر اثر تقصیر یا بی مبادلاتی و غفلت و عدم احتیاط او ضرری متوجه دیگری می شود مانند آنکه گوسفندان بواسطه عدم مراقبت به مزرعه گندم دیگری رفته و چرای آنها موجب ضرر به کشاورز گردد. یا زنجیر سگ را محکم نبندند و سگ به عابرین حمله کند.

۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۹:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

همه چیز درباره اعاده دادرسی/شرایط اعاده دادرسی چیست؟

اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است. در اینصورت هرکدام از طرفین مطابق جهات مقرر در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند از حکم قطعیت یافته اعاده دادرسی کنند. مطابق این ماده، سبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲ – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است. دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هزینه ایاب و ذهاب شاهد بر عهده کیست؟


هزینه ایاب و ذهاب شاهد و مطلع بر عهده کسی است که متقاضی احضار آن‌ها بوده است. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه‌ای که قوه‌قضاییه اعلام می‌کند با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی مکلف به پرداخت آن می‌شود. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، این هزینه‌ها از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.

هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود توانایی مالی، از پرداخت هزینه‌های ایاب و ذهاب خودداری کند، شهادت یا گواهی مطلعان معرفی‌شده از جانب وی شنیده نمی‌شود، اما در جرایم غیرقابل گذشت، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود؛ البته اگر متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت خواهد شد. مراتب مزبور در ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.
۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شهود و مطلعان در پناه قانون


اگر برای ادای شهادت و تحقیق احضار شده‌اید و مورد تهدید‌هایی قرار گرفته‌اید که اگر شهادت دهید، بلایی سرتان می‌آورند، هیچ نگران نباشید، زیرا چترحمایتی قانون و بازپرس بالای سرتان است.

برابر ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه ترس و بیم از خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده آنان وجود داشته، اما شنیدن اظهارات آن‌ها ضروری باشد، بازپرس برای حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، اقدامات زیر را انجام می‌دهد: نمی‌گذارد شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم مواجهه حضوری داشته باشند؛ اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع را افشا نمی‌کند و اظهارات شاهد یا مطلع را خارج از دادسرا یا با وسایل ارتباط از راه دور می‌شنود.

طبق تبصره یک ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان یا شاکی یا وجود قرائن یا شواهدی مبنی بر احتمال شناسایی و وجود احتمال خطر برای شاهد یا مطلع، بازپرس به درخواست آنان، تدابیر لازم از قبیل: آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان‌شان اتخاذ می‌کند.
۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفهیم اتهام متهم به شاهد، ممنوع


تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده باشد (مانند شاهد یا مطلع) ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر به موجب ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری احضار شود.
۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه کسانی می‌توانند شهادت دهند؟


هر کسی نمی‌تواند شاهد باشد و کسی که می‌خواهد در دادگاه شهادت بدهد باید شرایط خاصی داشته باشد، از جمله اینکه، فرد دارای بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و طهارت بوده و نباید ذی‌نفع در موضوع باشد. همچنین نداشتن خصومت با طرفین دعوی یا یکی از آن‌ها و اشتغال نداشتن به تکدی‌گری و ولگردی، از دیگر شرایط اصلی برای شاهد است. در صورت وجود شرایط شهادت، شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود سوگند یاد می‌کند.

بنا بر مراتب یادشده، اصل بر غیرعلنی بودن تحقیقات از شهود و گواهان، اتیان سوگند آنها، انفرادی و غیرجمعی بودن تحقیقات مقدماتی و بلامانع بودن تحقیق مجدد از آنها، مگر بنا به ضرورت یا مواجه حضوری فیمابین در چهارچوب ترتیبات قانونی مزبور است.

پشت اظهارات دروغ سنگر نگیرید

بعضی‌ها هنگام ادای شهادت، انصاف و وجدانشان را پشت در جا می‌گذارند و پشت سر هم دروغ می‌بافند. وقتی شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت و به عبارت دیگر، خلاف آنچه دیده یا به اطلاعش رسیده است، نزد دادگاه و مقامات دادسرا اعلام کند، شهادتش کذب محسوب و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. در ضمن برابر ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.» مهمتر از همه یادتان باشد که مجازات شهادت دروغ مطلق است و به محض اینکه، اثبات شود کسی به دروغ در دادگاه شهادت داده است، از سوی قاضی مجازات می‌شود؛ چه این عمل، منجر به ضرر کسی بشود یا نشود. اگر شهادت دروغ، مبنای صدور حکم قرار بگیرد و بعداً، معلوم شود که شهادت دروغ بوده، از جمله موارد اعاده دادرسی است؛ یعنی دادگاه مجدداً بنا به درخواست متقاضی اعاده دادرسی، تشکیل و رسیدگی به پرونده دوباره آغاز می‌شود.
۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه بازجویی از شهود بر اساس قانون

بد نیست این را هم بدانید که طبق ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، یعنی زمانی که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد، غیرعلنی است. همچنین برابر ماده ۲۰۷ قانون فوق، در این مرحله «بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان، در موارد ضرورت یا مواجه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت‌مجلس قید شود.»

مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ آن قانون، علاوه بر مراتب مزبور، تکالیفی را برای بازپرس مقرر می‌دارد. بر اساس ماده ۲۰۸ قانون مزبور، «پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند، تحقیق می‌کند.»

همچنین ماده ۲۰۹ آن قانون، بازپرس را مکلف می‌سازد پیش از شروع تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند تا مبادا خیال فرافکنی و دروغ‌بافی به سرش بزند. لزوم درج نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه، ثبت سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی، پرسش نسبت به رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع یا طرفین پرونده، از دیگر تکالیف بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات شاهد یا مطلع فاقد شرایط شهادت، بدون یاد کردن سوگند، مورد استماع قرار خواهد گرفت و بازپرس مکلف به ثبت مراتب استنکاف شاهد یا مطلع از امضا و اثر انگشت یا ادای شهادت در صورت‌مجلس برابر ماده ۲۱۱ و تبصره ذیل ماده ۲۱۲ آن قانون است.

با این وجود، رویه قضایی در دادسرا‌ها نوعاً مبتنی بر ارجاع مراتب برای تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی (کلانتری، اداره آگاهی و...) بوده و برخلاف الزامات قانونی مزبور نیز عمل می‌شود.
۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جلب شهود در صورت امتناع از حضور


اگر شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود، اما اگر عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً، احضار می‌شود و اگر برای بار دوم حاضر نشود، جلب خواهد شد.
 
تبصره یک ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معناست. همچنین طبق تبصره ۲ ماده فوق «در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.» علاوه براین، ماده ۲۰۵ آن قانون مقرر می‌دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع از نیرو‌های مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس او مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.»

بدین ترتیب، در دعاوی کیفری، شاهد را می‌توان ملزم به حضور در دادسرا کرد، اما نمی‌توان وی را ملزم به ادای شهادت کرد. برابر ماده ۲۱۶ قانون مزبور «در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل: بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند.» ترتیبات قانونی مربوط به تحقیق از شهود و گواهان در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.
۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شهود چه زمانی احضار می‌شود؟

وضعیت شهود و گواهان در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است و جایگاه قانونی آن‌ها علاوه بر فقه و شرع، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است. شهادت، برابر بند ۳ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی از زمره دلائل اثبات دعوا برشمرده شده و شرایط و احکام قانونی مربوطه در کتاب سوم آن قانون در مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ قانون مزبور بیان شده است. با این وجود، فرایند رسیدگی به اظهارات شهود و گواهان در دعاوی حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده و در مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷ آن قانون بدان اشاره شده است.

وضعیت گواهان و شهود، از حیث دعاوی کیفری و جزایی متفاوت است؛ به نحوی که برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع، ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.»
۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مدعی خصوصی کیست ؟

در قسمت پایانی ماده 10 آمده است که : " ... و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند ، مدعی خصوصی نامیده می شود ". بنابراین ، مدعی خصوصی همان شاکی است در صورتی که تعقیب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جبران خسارت و محکومیت حقوقی متهم را به موجب دادخواست ضرر و زیان از دادگاه کیفری درخواست کرده باشد .

در واقع مدعی خصوصی کسی است که علاوه بر آسیب عمومی جرمی مثل قتل ، دچار ضرر مادی نیز شده است که این ضرر و زیان باعث می شود او بابت جرم بتواند به طور خصوصی اقامه دعوی و در خواست مطالبه خسارت کند .
از آنچه گفته شد در می یابیم که وقتی بزه دیده تنها بابت جرمی که نسبت به او صورت گرفته است شکایت کند ، " شاکی " و اگر علاوه بر آن دادخواست رسیدگی به خسارت های مادی و معنوی دیگری که به او وارد شده است ، که عنوان مجرمانه ندارند اما موجب زیان او شده است را بدهد ، مدعی خصوصی نامیده می شود .

۱۴ آذر ۹۹ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شاکی کیست ؟

علاوه بر مفهوم بزده دیده ، در ادامه ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است : " ... و چنانچه تعقیب متهم را در خواست کند  ، شاکی ... نامیده می شود " . بنا بر این ماده ، شاکی خصوصی همان بزه دیده است که تعقیب دعوی و محکومیت کیفری متهم را به موجب شکایت ، خواستار شده است .

بنابراین در صورتی که بزه دیده ( یعنی کسی که از جرم صدمه دیده است ) اقدام به شکایت در دادسرا یا دادگاه کند و درخواست رسیدگی به عمل مجرمانه ای که نسبت به او صورت گرفته است داشته باشد ، شاکی نامیده می شود . شاکی در مقابل مشتکی عنه یا متشاکی قرار دارد . متشاکی یا مشتکی عنه به کسی می گویند که از او شکایت شده است .  
در واقع ، شکایت شاکی از جرم می تواند علت رسیدگی به جرم باشد ، اما رضایت او نمی تواند مانع ادامه رسیدگی شود مگر در جرایم قابل گذشت . در حالی که در جرایم غیر قابل گذشت ، رسیدگی به جرم بدون شکایت شاکی هم امکان پذیر است .

۱۴ آذر ۹۹ ، ۱۷:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بزه دیده کیست ؟

بزه با جرم به معنی رفتار یا ترک رفتاری است که باعث نقض قانون می شود و مجازات در پی دارد . بزه دیده طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری : " شخصی است که از وقوع جرم محتمل ضرر و زیان می گردد ... " .

بنابراین ، بزه دیده یک مفهوم عام از کسی است که از وقوع جرم آسیب دیده است . این فرد می تواند یک شخص حقیقی مانند همه افرادی که در جامعه هستند باشد و یا یک شخص حقوقی مثل شرکت ها . آسیب و ضرری که به بزه دیده وارد می شود ، می تواند مادی یا معنوی باشد . بزه دیده در برابر بزه کار قرار دارد . بزه کار فردی است که مرتکب جرم شده است . 

۱۴ آذر ۹۹ ، ۱۷:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور

  • کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
  • کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
  • کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
  • کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.
  • کسانی که در ایران از پدری که تبعهء خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.
  • هر زن تبعهء خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
  • هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. (اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.)
  • هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ فوق الذکر پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند، باید ظرف یک سال ، یعنی تا ۱۹ سالگی با درخواست کتبی از وزارت امور خارجه و ارائه گواهی دولت متبوع پدرش مبنی بر پذیرش او به عنوان تبعه ی آن کشور، از تابعیت ایران خارج شود.
  • داشتن ۱۸ سال تمام یا بیشتر، سکونت در ایران به مدت ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب، فراری نبودن از خدمت نظام، نداشتن محکومیت کیفری به ارتکاب جنحه یا جنایت غیر سیاسی، داشتن اهلیت استیفا (اجرای حق) و مکنت کافی یا داشتن شغلی که بتواند هزینه زندگی را تامین کند، از شرایط تحصیل تابعیت ایران است.
۱۴ آذر ۹۹ ، ۱۷:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست حکم جلب نداریم

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که نمی‌دانید چیزی به نام دادخواست حکم جلب در پرونده‌های حقوقی وجود ندارد، باید بدانید که کسی نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد؛ فقط زمانی که حکم قطعی صادر شد، می‌توانید درخواست دستور جلب بدهید، بنابراین باید صبر کنید تا پرونده به مرحله اجرا برسد.

همچنین نحوه اجرای این قانون در پرونده های حقوقی برای همه محکومیت‌های مالی از قبیل مهریه نفقه چک و… به یک شکل است و تنها تفاوتی که دارد این است که در دادخواست شکایت خود، نوع درخواستتان را می‌نویسید.

۱۴ آذر ۹۹ ، ۱۷:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از؟؟؟ ؟

باعرض سلام:یه نفر علیه بنده شکایت کرده که تهدیدش کردم ویک نفر شاهد اورده که حدود ۲۰کیلومتر بامحل فاصله دارد منم نمیشاسم وبنده برخوردی باشاک نداشتم که تهدید بکنم یا نه واز محلی که نام میبرد مغازه خودش هست دوربین مداربسته هم دارد ولی میگوید شب بود برق رفته بود ومنم از محل ذکر شده چندین شهر تقریبا ۱۲۰کیلومتر دوربودم چون مشغول کشاورزی بودم خونه اجاره ای درمحل کارم دارم به علت دوربودن محل کارم ن ودادگاه شهر ب بوده وفصل کارترافیک ۴۰نفرکارگر داشتم نتوانسم به موقع دادگاه حاظر شوم دادیار پرونده محکومم کرده چکارباید بکنم لطفا راهنمایی کنید
باسلام  عرض وادب دوست گرامی ازدادگاه تقاضای بازبینی دوربین بفرمایید دوم آیامنظورتون اینکه درمحل تهدید نبودین آیامی توانیداثبات کنید که درمحل وقوع جرم نبودین درضمن برای دادگاه ترافیک اینهامهم نیست اگه ابلاغ مشاهده کرده بودین ساعت وتاریخ حضورزده شماکه ازترافیک راه ومسیرراه خبرداشتین بایدزودتر حرکت میکردین دوست گرامی بایددلیل موجه بیاری

دلایل موجه عدم حضور شاکی در جلسه دادرسی

دلایل موجه عدم حضور شاکی در جلسات دادرسی همان دلایل موجه  عدم حضوروکیل  در جلسات است که در قانون آیین دادرسی مدنی در متن ماده 41 به آن اشاره شده که به شرح ذیل می باشد :


- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .


- ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود .


- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور وی در دادگاه شود .


- حوادث خارج از اختیارات وکیل که مانع حضور وی در دادگاه شود .


لازم به توضیح است که مفهوم طبقه مذکور در بند اول به این معنی می باشد که به طور مثال : مادر و پدر و همسر و فرزند جز طبقه اول  و خواهر و برادرها جز طبقه دوم و عمو و عمه و خاله و دایی ها جز طبقه سوم می باشند .
درجه در بند اول به مفهوم نسل می باشد . برای مثال : خواهر زاده ها درجه اول از طبقه دوم هستند .پاسخ دهنده هادی کاویان مهر

۱۴ آذر ۹۹ ، ۰۹:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر