به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۱۲ مطلب با موضوع «انواع دادخواست» ثبت شده است

دادخواست تامین دلیل تحویل کلید ملک به مالک

ریاست محترم شورای حل اختلاف
با سلام و عرض ادب
احتراما باستحضار می رساند اینجانب در تاریخ … به موجب اجاره نامه بشماره … تنظیمی در … یک واحد آپارتمان را از خوانده محترم اجاره نمودم. حال با اتمام مدت اجاره و انقضای آن در تاریخ … مورد اجاره را تخلیه نمودم. با توجه به اینکه خوانده محترم از تحویل گرفتن عین مورد اجاره خودداری می کند (بنده در تاریخ … باارسال اظهارنامه بشماره … به مالک اطلاع داده ام)، با تقدیم این دادخواست تقاضای تامین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره را دارم. ضمنا با توجه به تخلیه بودن محل اجاره درخواست معاینه محل را می نمایم.

 

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال معامله به لحاظ اکراه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی …

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … باستحضار میرساند که بنده در تاریخ … اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان واقع در … دارای پلاک ثبتی … نموده ام و مالک شش دانگ ملک مذکور می باشم و در زمانی که در راه بازگشت به منزل خود بوده ام، توسط خوانده و چند نفر دیگر، ربوده شده و نامبرگان به زور و تهدید بنده را مجبور به امضای مبایعه نامه ای نمودند که بر مبنای آن بنده ملک مذکور را فروخته ام.

خوشبختانه با شکایت خانواده اینجانب، متهمین دستگیر و مطابق با رای صادره در شعبه …دادگاه عمومی جزایی … به سزای اعمال خود رسیده اند.

فلذا مطابق با توضیحات داده شده تقاضای رسیدگی و صدور رای مطابق با خواسته تقدیمی و مستندا به ماده ٢٠٣ قانون مدنی و مواد ١٩٨ و ۵١٩ قانون آیین دادرسی مدنی، مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست اثبات صحت وصیت نامه

ریاست محترم دادگاه
با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند خانم/ آقای … فرزند … که در تاریخ … فوت نموده اند، در تاریخ … به موجب یک وصیت نامه عادی در حضور شاهدان وضعیت اموال و دارایی خویش را مشخص نموده اند، و همچنین عده ای از شاهدان نیز آن را گواهی نموده اند، خوانده محترم منکر صحت مفاد وصیت نامه فوق الذکر بوده و آن را نمی پذیرند.
لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات صحت و اصالت وصیت نامه را طبق ماده ۲۸۷ قانون امورحسبی دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام فروشنده به تحویل مبیع

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب بیع نامه مورخ … یک باب آپارتمان دارای پلاک ثبتی واقع در … را از خوانده محترم خریداری نمودم و در حال حاضر سند رسمی آن نیز به نام اینجانب می باشد. با توجه به قرارداد فی مابین، خوانده محترم موظف بودند در تاریخ … نسبت به تحویل مورد معامله به اینجانب اقدام نمایند ولی با مراجعات مکرر به وی ایشان تاکنون از انجام تعهد خود استنکاف می ورزند.

لذا مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۳۶۲ قانون مدنی تقاضای الزام خوانده به تحویل مبیع به انضمام کلیه خسارات قانونی را دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست اعسار از پرداخت دیه

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب … به عنوان خواهان مطابق دادنامه قطعی به شماره … مورخ … صادره از آن شعبه محکوم به پرداخت دیه به خوانده محترم به اتهام ضرب و جرح غیرعمدی شده ام.

با توجه به عجز و ناتوانی از پرداخت دیه و اینکه قادر به پرداخت آن نمی باشم از تاریخ … دربازداشت بسر می برم. علیهذا، با توجه به مدارک ارائه شده اعم از استشهادیه محلی که به پیوست تقدیم نموده ام، تقاضای رسیدگی و قبول اعسار و نهایتا صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به را دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست خلع ید از زمین

ریاست محترم دادگاه حقوقی …
با سلام و عرض ادب
احتراما باستحضار می رساند: اینجانب مالک یک قطعه زمین به مساحت … واقع در … به پلاک ثبتی … می باشم که متاسفانه خوانده محترم آن را عدوانا تصرف نموده و با مراجعات مکرر بنده، ایشان حاضر به خلع ید و رفع تصرف از ملک اینجانب نمی باشد. لذا با تقدیم این دادخواست، مستندا به مواد ٣٠، ٣١ و ٣٠٨ قانون مدنی و مواد ١٩٨ و ۵١٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای صدور حکم مطابق با خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوج

ریاست محترم دادگاه …
با سلام و عرض ادب
احتراما باستحضار می رساند: به توجه به عقدنامه مورخ … فی مابین اینجانب خواهان … و خوانده آقای … متاسفانه بعد از عروسی متوجه جنون ادواری خوانده شدم و نظر به فتوکپی مصدق گواهی پزشکی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک با مشارالیه، لذا به استناد ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نسبت به فسخ واقعه نکاح با احتساب خسارات قانونی وارده را دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر

تعیین خواسته و بهای آن:

 1. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان معامله (قرارداد مشارکت در ساخت مورخ …) به دلیل حجر
 2. پرداخت کلیه خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و …)

دلایل ومنضمات دادخواست:

 1. تصویر مصدق قرارداد مشارکت در ساخت مورخ … به شماره …
 2. دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه خانواده مجتمع قضایی ویژه امور حسبی تهران
 3. گواهی حصر وراثت مورخ …
 4. گواهی فوت به شماره …
 5. درخواست استعلام وضعیت ثبتی ملک موضوع قرارداد مشارکت در ساخت

ریاست محترم دادگاه
با سلام و عرض تحیت احتراماً اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا … به استحضار می‌رساند:
آقای … پدر مرحوم موکل اینجانب در تاریخ … اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت به شماره … نموده اند که قرارداد مذکور به دلایل مشروحه آتی‌الذکر از بدو انعقاد باطل بوده است.
به موجب دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه خانواده مجتمع قضایی ویژه امور حسبی تهران، … پدر مرحوم موکل اینجانب از تاریخ … تا زمان فوت وی یعنی تاریخ … دارای حجر ناشی از سفاهت به سبب ابتلا به درجاتی از افت قوای مغزی علائم اختلال شناختی و بیماری های جسمی بوده اند. فلذا ایشان اهلیت مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد را دارا نبوده اند چرا که مستفاد از ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آنها ۲) اهلیت طرفین ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد ۴) مشروعیت جهت معامله.
بنابر مراتب معنونه فوق و استنادا به مواد ۱۹۰، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و در نفس امر اعلان بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب، احتراما به استحضار می رساند:

در تاریخ … طی یک مبایعه نامه عادی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با پلاک فرعی … از اصلی … بخش … شهرستان … واقع در … که دارای (آب، برق، گاز و تلفن) می باشد، از طرف مالک (خوانده محترم) به اینجانب … (خواهان) فروخته شده است.

با توجه به اینکه مورد معامله مال غیرمنقول می باشد و در معاملات راجع به اموال غیرمنقول، ثبت معامله از تبعات قهری و قانونی عقد است، مستندا به مواد ۱۰، ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به انضمام خسارات دادرسی وارده را دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

تعیین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت محکوم به

دلائل و منضمات دادخواست:

 1. فتوکپی مصدق دادنامه شماره …
 2. کپی مصدق استشهادیه
 3. استماع شهادت شهود
 4. محتویات کلاسه پرونده … شعبه … دادگاه عمومی …
 5. فرم لیست اموال

ریاست محترم مجتمع قضایی …

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب … حسب دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی … به پرداخت مبلغ … ریال در حق آقا/ خانم … محکوم گردیده ام. نظر به مشکلات متعدد و اوضاع بد اقتصادی حاکم بر جامعه و اینکه هیچ گونه مالی اعم از منقول و غیرمنقول جهت پرداخت محکوم به ندارم و همچنین با توجه به مستندات تقدیمی صدور حکم به اعسار از پرداخت مبلغ محکومٌ به مستنداً به مواد 277 قانون مدنی و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست حکم تخلیه

خواهان: خانم/ آقای … / کد ملی …/ به نشانی: …

خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی …/ به نشانی: …

وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ تلفن: …/ آدرس: …

خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه به لحاظ انقضای مدت اجاره بانضمام کلیه خسارات دادرسی (اعم ازهزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، و …)

دلایل:

 1. فتوکپی سند مالکیت به شماره …
 2. فتوکپی مصدق سند اجاره
 3. سند عادی مورخ …
 4. وکالتنامه وکیل

ریاست محترم شورای حل اختلاف

با عرض سلام و ادب

احتراماً اینجانب … به وکالت از خواهان پرونده آقای … باستحضار می رساند:

۱- موکل اینجانب مالک یک باب آپارتمان واقع در … می باشد که آن را به خوانده محترم اجاره داده است.
۲- نظر به اینکه مدت اجاره در تاریخ … منقضی گشته است و خوانده محترم علی رغم مراجعات و درخواست های مکرر موکل از تخلیه عین مستاجره استنکاف ورزیده اند. لهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه عین مستاجره با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

آدرس ملک: …

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده

خواهان: مشخصات خریدار

خوانده: مشخصات فروشنده

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام مندرج در قرارداد مورخ … به مبلغ … ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

 1. فتوکپی مصدق مبایعه نامه
 2. فتوکپی مصدق عدم حضور خوانده
 3. فتوکپی مصدق استشهادیه
 4. استماع شهادت شهود

ریاست محترم دادگاه …

با سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می رساند: خوانده مالک یک قطعه زمین به مساحت … دارای پلاک ثبتی … واقع در … می باشد. اینجانب بموجب بیع نامه مورخ … زمین مذکور را از خوانده خریداری نموده ام و کل ثمن معامله را نیز پرداخت نموده ام.

خوانده با توجه به گواهی پیوست در روز مشخص گردیده جهت تنظیم سند رسمی، در دفترخانه حاضر نگردیده است لذا مستندا به ماده ٢٣٠ قانون مدنی و مواد ١٩٨ و ۵١٩ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام مندرج در بند … قرارداد مورخ … با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی

خواهان: مشخصات مستاجر جدید

خوانده: مشخصات مستاجر قدیم

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال سرقفلی بانضمام کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست:

 1. فتوکپی مصدق صلح نامه قطعی سرقفلی
 2. اظهارنامه مورخ …

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می رساند که خوانده دعوا بموجب صلح نامه قطعی عادی در تاریخ … کلیه حقوق خود را در مورد حق کسب و پیشه یا تجارت (سرقفلی) یک باب مغازه استیجاری واقع در … بموجب سند رسمی شماره … مورخ … تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … را با رضایت موجر به اینجانب صلح نموده است.

خوانده ضمن صلح نامه قطعی متعهد به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال به اینجانب گردیده است. اما متاسفانه با وجود ارسال اظهارنامه، نامبرده تاکنون اقدامی ننموده است. علی هذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام بانک به فک رهن

خواهان: خانم/ آقای: … /کد ملی: …/ (مشخصات مالک)

خوانده: مشخصات بانک

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی … بخش … شهرستان … مقوم بر … ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

 1. فتوکپی مصدق سند مالکیت
 2. فتوکپی مصدق سند قرارداد رهنی
 3. عند اللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری
 4. فتوکپی مصدق اسناد پرداختی

ریاست محترم دادگاه …

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب مالک پلاک ثبتی … واقع در … می باشم. ملک مذکور بموجب قرارداد رهنی شماره … مورخ … تنظیمی دردفترخانه اسنادرسمی شماره … در قبال مبلغ … ریال در رهن خوانده قرار گرفته است. اینجانب مطابق با قرارداد اقساط وام را بموجب اسناد و مدارک پیوستی به خوانده پرداخت نموده ام و هیچگونه دینی به خوانده ندارم ولی متاسفانه علیرغم استهلاک وام دریافتی، نامبرده از فک رهن امتناع می نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به ماده ٧٨٧ قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن در پلاک ثبتی … با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه وجه با توجه به رسید عادی

خواهان: مشخصات طلبکار

خوانده: مشخصات بدهکار

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق رسید عادی مورخ …

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … خواهان دعوا. مبلغ … ریال از خوانده محترم طلبکار می باشم. لازم به ذکر است که از خوانده محترم رسید کتبی موجود است که موید ادعای اینجانب می باشد که فتوکپی مصدق آن نیز به پیوست تقدیم گردیده است.

نظر به مراتب یاد شده و امتناع نامبرده از پرداخت بدهی خود تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ طلب بانضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست جلب ثالث

خواهان: مشخصات خواهان

خوانده: مشخصات خوانده

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه …

دلایل و منضمات دادخواست:

 1. محتویات پرونده کلاسه یاد شده
 2. فتوکپی مصدق قرارداد
 3. استعلام ثبتی

ریاست محترم دادگاه …

با سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می رساند در پرونده کلاسه فوق اینجانب خواهان علیه خوانده دوم آقا/ خانم … اقامه دعوا نموده ام. وی در جریان دعوا پرداخت پول به نماینده تام الاختیارش را تکذیب نموده و ضمنا مدعی شده است که رسیدهای ارائه شده به امضاء نماینده اش نیست و به این علت از اجرای تعهدات قراردادی امتناع دارد. اینک، در مهلت مقرر قانونی با تقدیم این دادخواست، جلب ثالث (خوانده اول) آقا/ خانم … به دادرسی در جهت احراز صحت ادعای اینجانب مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی

خواهان: مشخصات کامل مالک

خوانده: مشخصات کامل فروشنده و خریدار مال فضولی

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف فعلا مقوم بر … ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست:

 1. فتوکپی مصدق سند مالکیت به شماره … مورخ …
 2. عنداللزوم استماع شهادت شهود
 3. عنداللزوم جلب نظر کارشناس

ریاست محترم دادگاه …

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … در مقام خواهان دعوا باستحضار می رساند: بنده مالک یک باب منزل مسکونی واقع در … می باشم. بدلیل آنکه مدتی در بستر بیماری بوده ام، مطلع گشتم که خوانده ردیف اول، بدون داشتن هیچگونه حق قانونی، ملک متعلق به بنده را به خوانده ردیف دوم فروخته اند و ملک را نیز به ایشان تحویل داده اند. اینجانب بعد از گذشت مدتی با مراجعه به ملک متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم، مدت یکسال است که در منزل بنده سکونت داشته اند که اینجانب بر همین اساس، دادخواستی مبنی بر خلع ید بطرفیت ایشان، مطرح نمودم که رای نیز به نفع اینجانب صادر و اجرا گردید.

علی هذا بدلیل آنکه خوانده ردیف دوم بعنوان متصرف مال فضولی، ضامن عین و منافع مال است، فلذا مستندا به مواد ١٩٨ و ۵١٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و هم چنین ماده ٢۵٩ قانون مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی

ریاست محترم شورای حل اختلاف

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا خانم/ آقای … باستحضار می رساند:

شادروان … فرزند ......، مورث قانونی موکل و خواندگان محترم، در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در … درگذشته اند و موکل اینجانب خانم/ آقای … به شماره شناسنامه … و خواندگان خانم ها 1… به شماره شناسنامه …، 2… به شماره شناسنامه …، 3… به شماره شناسنامه …، 4… به شماره شناسنامه …، و آقایان a… به شماره شناسنامه … و b… به شماره شناسنامه … ورثه حین الفوت می باشند که گواهی انحصار وراثت به شماره … مورخ … صادره از شعبه … مجتمع شماره … شورای حل اختلاف شهر تهران مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه لازم است ماترک بجای مانده از متوفی، صورت برداری گردد و هم چنین بیم حیف و میل اموال، قبل از صورت برداری آن می رود، فلذا مستندا به مواد ١۶٧، ١٧۵، ٢٠۶ ، ٣٠٠ و ٣٠٧ قانون امور حسبی، صدور قرار مهر و موم ترکه و سپس تحریر و صورت برداری ماترک متوفی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی …

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا آقای … به عنوان دادخواست متقابل در پرونده کلاسه … به شماره پرونده … مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار عالی می رساند:

موکل اینجانب مالک شش دانگ پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش … تهران واقع در … می باشد. مورث خواهان های اصلی در پرونده کلاسه … مطروحه در آن شعبه محترم در سال ۱۳۲۷ قرارداد اجاره ای با مالک وقت آن زمان مرحوم … تنظیم نموده بوده اند. مورد اجاره حسب مستندات موجود جهت شغل … به مورث خواندگان دعوای متقابل اجاره داده شده بود و از آن استیفای منفعت نموده است. موکل نیز بعد از خرید واحد مذکور قرارداد اجاره ای در تاریخ … با مرحوم … (مورث خواندگان دعوای تقابل) جهت انجام همین شغل منعقد نموده اند که به پیوست تقدیم گردیده است.

خواهان های محترم دعوای اصلی در پرونده کلاسه فوق الذکر خواستار تجویز انتقال منافع به غیر گردیده اند این امر در صورتی حادث گردیده است که به نظر می رسد خواسته تقدیمی ایشان منطبق با واقعیت موجود نمی باشد، چرا که پس از فوت مورث ایشان در تاریخ … واحد تجاری مذکور به لحاظ عدم فعالیت کسبی به صورت کاملا متروکه رها گردیده است و به مانند محل مخروبه ای درآمده است. علی ایحال به نظر می رسد که با عدم فعالیت در واحد تجاری مذکور خواندگان این دعوا عملا در مورد اجاره تعدی و تفریط نموده اند چرا که چندین سال است که چراغ مغازه را خاموش نموده اند و هیچ گونه فعالیتی نداشته و آنجا متروکه رها گردیده است.

فلذا با تقدیم دادخواست متقابل در موعد قانونی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط و دلایل معروضه مستندا به مواد ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ضمن صدور حکم بر بطلان دعوا اصلی، اصدار حکم بر تخلیه به جهت تعدی و تفریط به انضمام جمیع خسارات قانونی مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست تنفیذ طلاق و ثبت رسمی آن در ایران

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای رسیدگی و صدور حکم تنفیذ طلاق و ثبت رسمی آن و اجرای آن در یکی از دفاتر طلاق در ایران

دلایل و منضمات دادخواست:

 1. کپی مصدق شناسنامه زوج و زوجه
 2. سند تغییر نام و ترجمه رسمی آن
 3. سند ازدواج و ترجمه رسمی آن
 4. گواهی ازدواج به شماره … مورخ …
 5. فتوکپی مصدق دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه …
 6. توافقنامه صلح به شماره … و ترجمه رسمی آن
 7. سند پرداخت مهریه مورخ …

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا در ارتباط با دادخواست تقدیمی باستحضار می رساند:

موکل اینجانب آقای … در سال ۱۳۷۷ در کشور انگلستان، خوانده محترمه خانم … (که نام قبلی ایشان … بوده است که در تاریخ … این نام به نام … تغییر یافته است) را به عقد شرعی و قانونی خود در آوردند و در سال ۱۳۸۰ نزد کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در لندن، عقد خود را ثبت نموده اند.

موکل اینجانب در حال حاضر در کشور امارات متحده عربی مقیم می باشند که در تاریخ … در دادگاه دبی بصورت توافقی، خوانده محترمه را طلاق داده اند که مراتب به تایید کنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران در دبی نیز رسانده شده است. لازم به ذکر است که حاصل ازدواج موکل و خوانده محترمه دو فرزند دختر به نام های … و … به ترتیب متولد سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ می باشند که هر دو نیز به حد بلوغ شرعی رسیده اند و از موضوع حضانت خارج گردیده اند و همچنین طبق اسناد پیوست تقدیمی در ارتباط با پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زوجه تسویه حساب صورت گرفته شده است و در ارتباط با جهیزیه خوانده محترمه ادعایی ندارند.

فلذا به استناد حکم یاد شده (کپی و ترجمه مصدق ضمیمه) مستنداً به ماده ۹۷۲ قانون مدنی تنفیذ حکم طلاق صادره و اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن در یکی از دفاتر طلاق مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر