ممکن است استشهادیه برای موارد متفاوتی استفاده مفید داشته باشد. به طور معمول اشخاص زیادی برای ارائه دادن به دادگاه از متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت استفاده می‌کنند.

ممکن است در برخی موارد اصلاً استشهادیه به واسطه افرادی که در آن محل حضور دارند، امضا نشده باشد و هیچکدام از افرادی که امضاکننده متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت در جریان اتفاقاتی که در آن محل رخ داده است، نباشند و اصلاً از متن اصلی استشهادیه باخبر نباشند. به همین جهت ممکن است برای این افراد پیگرد قانونی داشته باشند.

به ‌طورکلی همان ‌طور که عنوان کردیم ارائه استشهاد در دادگاه و درخواست آن به واسطه قانون به این دلیل می باشد که یک فرد بتواند از حق خود دفاع کند و ناحقی ها و آزار و اذیتی که در مورد او انجام شده است را پیگیری کند، اما اگر این روند به دروغ و اشتباه باشد، فرد مورد نظر مواخذه می شوند و کار این فرد جرم در نظر گرفته می‌ شود و دادگاه استشهادیه را غیر واقعی می‌خوانند.

اکثراً در موارد زیادی ممکن است که افراد جعل استشهادیه را انجام دهند و قصد آن‌ها از انجام این کار فریب دادن دیگران باشد. به ‌جهت این‌که دادگاه بتواند در رابطه با استشهاد محلی و حقوق افراد نظر درست و به حقی بدهد نیاز است که به ‌صورت آگاهانه از روند استشهادیه با خبر باشد و اگر افرادی به طور کاملاً غیر واقعی استشهادیه را امضا کرده باشند مجرم شناخته می‌شوند.

استشهادیه یک نوع سند محلی غیررسمی در منظر دادگاه می باشد

به ‌طورکلی استشهادیه یک نوع سند محلی غیررسمی در منظر دادگاه می باشد. حال تصور کنید که اگر این سند به صورت غیر واقعی صورت گرفته باشد، فرد مورد نظر می‌تواند ادعای حیثیت کند و افرادی که استشهادیه را در نظر گرفته‌اند مجرم شناخته می شوند و به دادگاه کیفری سندهای غیررسمی ارجاع داده می‌شوند.

سپس با در نظر گرفتن هدفی که این استشهاد غیر واقعی به وجود آمده است، اقدامات لازم برای مجرمین صورت می‌گیرد. اگر دادگاه صلاح بداند که این افراد احتیاج مجازات می باشند، حکم سنگینی برای آن‌ ها نمی‌دهد و ممکن است با مجازات‌های ساده براساس ارزیابی ها، حق و حقوق همه افراد موجود در آن پرونده را در نظر می‌گیرد،البته در برخی موارد ممکن است افرادی که استشهاد محلی تنظیم کرده‌اند و استشهاد آن‌ ها جعلی بوده است، سبب به وجود آمدن مشکلات بسیار زیادی برای نهادهای دولتی و غیر بوده‌اند و از این سبب توانستند حق و حقوق دیگران را به دروغ پایمال کنند.

از این جهت دادگاه جرم دیگری برای آن‌ ها در نظر می‌گیرد و بر اساس مجازات ‌های تعیین شده آن ‌ها را مواخذه می‌کند.

شرایط بعد از استشهادیه دروغ

نکته حائز اهمیتی که در رابطه با این موضوع لازم است بدانید، این است که اگر فردی شهادت دروغ داده باشد و به دروغ استشهاد محلی را امضا کرده باشد، ممکن است از مصادیق جرم در نظر گرفته نشود و این فرد مجرم شناخته نشود، اما اگر فرد مورد نظر به صورت حضوری به دادگاه مراجعه کند و شهادت دروغ در راستای پرونده مد نظر و مزاحمت ‌های ایجاد شده بدهد، کاملاً مجرم شناخته می‌شود و با توجه به تشخیص قاضی و دادگاه ممکن است به جرم حبس و یا شلاق و گرفتار شود.

اصولاً استشهاد نامه بر این اساس تشکیل شده است که بتوان حق افراد پایمال شده را از این طریق به آن‌ها بازگرداند. حال تصور کنید که اگر استشهاد نامه به دروغ و کذب باشد، نمی‌توان حق از دست رفته فردی را به او بازگرداند و به طور قانونی دیگر آن استشهادیه و ارزشی ندارد و نیاز است که پیگیری‌ها و اقدامات بهتری در راستای گرفتن حق و حقوق خود داشته باشید.