به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۳۲ مطلب با موضوع «مطالب درموردقانون کار» ثبت شده است

تمدید قرارداد کار

 در شرکتی پس از اتمام مدت قرارداد کار کتبی یک ساله کارگران ، در سال جدید کارگران بدون این که قرارداد مکتوب دیگری با کارفرما امضاء کنند ، به کار خود در شرکت ادامه داده اند و به همین لحاظ مدعی دایمی شدن قرارداد خود می باشند.
  بررسی موضوع؛
وقتی مدت قرارداد کار موقت تمام می شود و کارفرما با کارگران قرارداد موقت دیگری منعقد نمی کند ،ادامه کار کارگر در شرکت پس از انقضای مدت قرارداد کار به منزله تجدید ضمنی قرار داد کار ، معادل مدت قرارداد قبلی خواهد بود. یعنی اگر قرارداد قبلی کارگر به مدت یکسال بوده است ، کارفرما مکلف است به مدت یکسال کارگر یاد شده را در شرکت خود حفظ نماید و حقوق ، مزایا و بیمه ایشان را پرداخت نماید .
نکته قابل توجه ؛ چنانچه کارگر پس از سپری شدن مدت زمان معادل قرارداد قبلی نیز کماکان در شرکت مربوط ادامه کار دهد در این صورت قرارداد وی با کارفرما از نوع قرارداد کار دایم محسوب می شود.


مفاد قرارداد تعیین‌کننده شرایط و ضوابط کاری میان طرفین است و تضمین‌کننده حقوق و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و مقررات حوزه کار و تامین‌اجتماعی نیز به شمار می‌رود. تمدید قرارداد کار

قرارداد کار یکی از عناصر اولیه در حوزه روابط کار است. درواقع نخستین مرحله برای ایجاد و برقراری رابطه کاری بین کارفرما و کارگر در انعقاد قرارداد کار ظهور می‌یابد. مفاد قرارداد تعیین‌کننده شرایط و ضوابط کاری میان طرفین است و تضمین‌کننده حقوق و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و مقررات حوزه کار و تامین‌اجتماعی نیز به شمار می‌رود.

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۷:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حداقل و حداکثر ساعات کار کارگران در طول هفته و ماه چقدر است؟

ساعات کار می تواند در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در بعضی روزها نیز بیشتر از میزان تعیین شده در قانون باشد، به شرط اینکه مجوع ساعات کارکرد در هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

*ملاک قراردادن 192 ساعت کار در ماه قانونی است. بعضی از شرکت ها مبنا را 176 ساعت، بعضی 192 ساعت و برخی 220 ساعت قرار می‌دهند. اما مبنای 192 ساعت عادلانه است و منعی ندارد.

۱۹ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا کارفرما می تواند سفته ضمانت حسن انجام کار را به علت ترک کار به اجرا بگذارد ؟

کارفرما در صورت به اجرا گذاشتن سفته ضمانت ، باید بتواند ثابت کند که بابت ترک کار شما خسارتی به وی وارد شده که بعید است چنین چیزی صحت داشته باشد.

۱۹ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا کارفرما می تواند کارگر یا کارمند را با تهیه استشهاد نامه اخراج نماید ؟

شرایط خاتمه کار باید براساس ماده 21 قانون کار باشد، بنابراین هیچ یک از طرفین نمیتوانند به فسخ یکجانبه قرارداد کاری اقدام نماید و حق برهم زدن آن را نخواهد داشت مگر درموارد خاص وآنهم با نظر قانون امکان پذیراست. لذا درصورتیکه کارفرما صرفا با استناد به استشهاد اقدام به اخراج شما کرده باشد خلاف قانون عمل نموده و غیرقانونی می باشد.

۱۹ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مطالبه حق و حقوق کارگری که در اداره ای دیگر مامور به خدمت بوده به چه شکل قابل پیگیری است ؟

با توجه به تعریف  مواد 2 و 3 قانون کار، مسئولیت پرداخت حقوق و مزایا و به طبع آن حق بیمه دراین خصوص برعهده کارفرمای شما ( اداره ب ) خواهد بود و چنانچه نیاز به آماره و یا بازررسی از محل کار باشد نظر و گواهی اداره الف برای مراجع قانونی معتبر است.

۱۹ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مزد ثابت چیست؟

طبق ماده۳۶مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .

* تبصره۱: در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند ، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد. از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره.

*تبصره۲: در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است ، مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد.

*تبصره۳: مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواروبار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود./اداره کار

۱۷ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طبق ماده ۶۱ قانون کار:

ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک سخت و زیان آور انجام می‌دهند ممنوع است.

۰۵ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت و ساعتی

* بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
 
* در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

۰۳ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آنچه کارگران باید بدانند=قانون کار

1--مقرری بیمه‌ بیکاری از روز اول‌ بیکاری قابل‌ پرداخت‌ است‌.

2-مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری جزء سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ محسوب خواهد شد.( از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت )

3-در صورت‌ بیکاری زن و شوهر، هر دو میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند، اما‌ فقط‌ یکی از آنان‌ (زن‌ یا شوهر) میتواند از افزایش‌ مقرری به‌ ازاء هر یک‌ از فرزندان‌ استفاده‌ کند.

4-بیمه‌شده‌ بیکار و افراد تحت‌ تکفل‌، در مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری از خدمات‌ درمانی قانون‌ تأمین‌ اجتماعی استفاده‌ خواهند کرد.

5-مقرری  بیمه‌ بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین‌ اجتماعی، از پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ معاف‌ است.

6-بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در اخذ پروانه‌های کسب‌ و کار و موافقت‌ اصولی و تأسیس‌ واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت‌ کار و امور اجتماعی در اولویت‌ قرار خواهند داشت‌.

7-کارگران‌ فصلی در صورتی که‌ در یک‌ فصل‌ کار بیکار شوند، مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری خواهند بود.

۳۰ دی ۹۷ ، ۰۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 49 و 50 قانون کار در خصوص اجرای طبقه بندی مشاغل

به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه واجرای ماده 49 قانون کار، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید اداره کار به مرحله اجراء در آورند.

*طبق ماده 50 قانون کارچنانچه کارفرمایان  در مهلت های تعیین شده از طرف اداره کار طبقه بندی  مشاغل در  کارگاههای خود اجرانکنند.اداره کار، انجام این کار را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.وکارفرما علاوه بر پراخت هزینه های مربوط به ا ین امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری  کل است.

۳۰ دی ۹۷ ، ۰۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر کارگر از کارفرما شکایتی داشته باشد باید ابتدا به کجا مراجعه کند؟

در ماده ۱۵۷قانون کار آمده است کلیه اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای مقررات این قانون وسایر مقررات کار، بدوا درادارات کار و در هیا‌ت‌های تشخیص وحل اختلاف رسیدگی می‌شود که اصولا، در این هیات‌ها اصل بر سازش بوده و درصورتی‌که میان کارگر و کارفرما سازش حاصل شد، سازش‌نامه تحت عنوان یک گزارش اصلاحی در رای لحاظ شده که اصولا همان رای محسوب می‌شود. اگر سازش حاصل نشد، به موجب مقررات قانون‌کار به پرونده رسیدگی، و حکم صادر می‌شود.

۳۰ دی ۹۷ ، ۰۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بر اساس ماده 10 قانون کار

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد :

1- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

2-حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

3-ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

4- محل انجام کار .

5-تاریخ انعقاد قرارداد .

6-مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

7-موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل کار ، ایجاب نماید .

* تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

۳۰ دی ۹۷ ، ۰۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا کارگران روزمزد مشمول مزایا و امتیازات قانون کار می شود؟

 به لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روزمزد ، موقت ، ثابت ، رسمی، دایمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار ،کارگر به کسی گفته می شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهارچوب قراردادکار  با مدت معین یا انجام کارمعین و یا قراردادکار غیرموقت و دایمی به کار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانونا کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روزمزد بودن و سایر انواع مزد بری تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد نمی کند.

۲۰ دی ۹۷ ، ۱۹:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال قانون کار.

فردی60 سال سن دارد و فقط 8 سال سابقه تامین اجتماعی دارد شرایط وی جهت احراز بازنشستگی چگونه خواهد بود؟


بر اساس ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی حداقل شرایط بازنشستگی سن شصت سال و سابقه بیمه ده سال خواهد بود .
ایشان می تواند ما به تفاوت حق بیمه به مدت ٢ سال را شخصا پرداخت نماید تا شرایط حداقل بازنشستگی را داشته باشد .

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا به کارگرانی که کمتر از یک سال کارکرد داشته اند ، سنوات خدمت تعلق میگیرد ؟

به موجب تبصره 4 ماده 7 قانون کار که مقرر می دارد «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد سنوات کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند» به کارگران با اشتغال کمتر از یک سال نیز سنوات خدمت تعلق می گیرد.

۱۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در قرارداد های پاره وقت ساعتی حداقل زمان کار در روز چند ساعت می تواند باشد ؟

 باستناد ماده ۳۹ قانون کار چنانچه ساعت کار از ساعت عادی کار ۷ ساعت وبیست دقیقه در شبانه روز یا ۴۴ ساعت کار در هفته کمتر باشد  قرارداد پاره وقت می گویند و از یک ساعت کار در روز یا کمتر از ۷ ساعت وبیست دقیقه در روز یا در هفته وماه می تواند باشد و مزد و مزایای اینگونه کارگران به نسبت ساعت انجام کار محاسبه و پرداخت می گردد...

۱۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه محاسبه اضافه کاری در ماموریت به چه صورت انجام می شود؟

در قانون کار چیزی راجع به اضافه کاری مأموریت پیش بینی نشده و این مورد بین کارگر و کارفرما توافقی می باشد. در صورتی که مدرکی دال بر توافق کتبی با کارفرما در این خصوص ندارید نمیتوانید آن را مطالبه کنید.

۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوالات قانون کار.

بعد از ترک کار با رضایت کارفرما به علتی پرداخت نکردن حقوق دریافت بیمه بیکاری چه مدت زمان می برد ؟


 یکی از شرایط استحقاق بیمه بیکاری ، احراز بیکاری غیر اردای می باشد وکارگری که شخصا کار را ترک نماید بدلیل ارادی بودن بیمه بیکاری به وی تعلق نمی گیرد.

۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال درموردقانون کار

در شرکتی که کارگران آن در ابتدا به صورت پیمانی جذب و بعداز گذشت بیش از ۶سال قراردادی سرجمع نزدیک به ۱۱سال سابقه در شرکت را داشته باشد وقرارداد بصورت ۶ماه یکبار تمدید گردد آیا کارفرما میتواند با او قطع رابطه کند ؟


1-تمدید و یا تجدید قرارداد کار منوط به توافق طرفین ( کارگر و کارفرما ) خواهد بود.
2-عدم تمدید و یا تجدید قرارداد کار از سوی طرفین به منزله اتمام مدت قرارداد کار از مصادیق خاتمه کار موضوع ماده ۲۱ قانون کار می باشد .
3-در این صورت کارفرما مکلف است برابر مواد ۲۴ و ۷۱ قانون کار مزایای سنوات خدمت و ذخیره مرخصی را به کارگر پرداخت نموده و کارگر با دریافت مزایای اخیر حقی بر ذمه کارفرما نداشته و درصورت تمایل میتواند با در دست داشتن آخرین قرارداد کار خود جهت برخورداری از مزایای حمایتی بیمه بیکاری به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل مراجعه نماید ./حل اختلاف

۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۶:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرخصی استحقاقی

 آیا می دانید:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۷۴ و تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون کار,مدت مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان,با تایید سازمان تامین اجتماعی ,جزء سوابق کار کارگران محسوب می شود(یعنی به منزله کارکرد کارگر در کارگاه است)از اینرو به این ایام نیز مرخصی استحقاقی تعلق می یابد؟

مثال ؛

*کارگری که در طول سال از مرخصی ۹ ماهه زایمان استفاده کرده است از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۶۴ قانون کار نیز برخوردار میگردد .

۲۸ آبان ۹۷ ، ۱۵:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر