به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۷۴ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

بدانید که درموردارث

 هر گاه فرزند قبل از پدر و مادرش فوت کند در اینصورت نوه از پدر بزرگ و مادر بزرگ ارث نخواهد برد.

۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۸:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شارژساختمان

بدانید که :
در صورتی که واحدی هزینه های مربوط به شارژ ساختمان را پرداخت ننماید مدیر ساختمان میتواند از او در مراجع قضایی شکایت کند.

=در اینصورت دادگاه وی را به پرداخت تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجتمع محکوم می نماید.

۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۸:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه محاسبه اضافه کاری در ماموریت به چه صورت انجام می شود؟

در قانون کار چیزی راجع به اضافه کاری مأموریت پیش بینی نشده و این مورد بین کارگر و کارفرما توافقی می باشد. در صورتی که مدرکی دال بر توافق کتبی با کارفرما در این خصوص ندارید نمیتوانید آن را مطالبه کنید.

۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه صفحات مجازی را از هک مجرمان حفظ کنیم؟

پلیس فتا:

صفحات شبکه‌های اجتماعی تنظیمات خاصی دارد برای مثال رمز دو مرحله‌ای برای صفحه امنیتی اینستاگرام در دسترس کاربران است و اگر رمز ورودشان را دو مرحله‌ای کنند، مورد هک مجرمان قرار نمی‌گیرند.

۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۸:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوالات قانون کار.

بعد از ترک کار با رضایت کارفرما به علتی پرداخت نکردن حقوق دریافت بیمه بیکاری چه مدت زمان می برد ؟


 یکی از شرایط استحقاق بیمه بیکاری ، احراز بیکاری غیر اردای می باشد وکارگری که شخصا کار را ترک نماید بدلیل ارادی بودن بیمه بیکاری به وی تعلق نمی گیرد.

۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه فرم های دادخواست مطالبه


اظهار نامهءعزل از وکالت
دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال
دادخواست ابطال وکالت نامه با دستور موقت
درخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت نامه

 


 
  

تأمین دلیل

 


 

 


تأمین دلیل خانه و آپارتمان
دادخواست تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت ‏ (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت ‏ (از دادگاه)
دادخواست تأمین دلیل تغییرات در آپارتمان و نماآت(از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل تغییرات در آپارتمان و نماآت(از دادگاه)
دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از دادگاه)
دادخواست تأمین دلیل عیوب ملک خریداری شده (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل عیوب ملک خریداری شده (از دادگاه)


 


تأمین دلیل مالک و مستاجر
دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از دادگاه)
دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (1)(از شورای حل اختلاف)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (1)(از دادگاه)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (2)(از دادگاه)
دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از دادگاه)

دادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از دادگاه)


 

 
 


 


توقیف اموال و تأمین خواسته
دادخواست تامین خواسته عمومی (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تامین خواسته عمومی (از دادگاه)
دادخواست قرار تامین خواسته (توقیف عین موضوع معامله )
دادخواست قرار تأمین خواسته (اجاره بهاء ) (از شورای حل اختلاف)
دادخواست قرار تأمین خواسته (اجاره بهاء ) (از دادگاه)
دادخواست قرار تامین خواسته مهریه
دادخواست قرار تامین خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوکاله ) (از شورای حل اختلاف)
دادخواست قرار تامین خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوکاله ) (از دادگاه)
دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از دادگاه)


 


 

توقیف اموال و تأمین خواسته با مطالبه وجه مربوطه
دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته(از دادگاه)
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)
دادخواست فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی با تأمین خواسته
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه رسید عادی /فاکتور/ قرض الحسنه با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه رسید عادی /فاکتور/ قرض الحسنه با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت با قرار تأمین خواسته
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملک غیربا تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملک غیربا تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری با تامین خواسته (1)(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری با تامین خواسته (1)(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری/حق الزحمه کارشناسی با تامین خواسته (2) (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری/حق الزحمه کارشناسی با تامین خواسته (2) (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از دادگاه)

 

 

  


 

 


رفع مزاحمت
دادخواست رفع مزاحمت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت (از دادگاه )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از دادگاه )


رفع ممانعت از حق
دادخواست رفع ممانعت از حق (از شورای حل اختلاف )
دادخواست رفع ممانعت از حق(از دادگاه )
دادخواست رفع ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست رفع ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از دادگاه )


زمین شهری
دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت
دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت با دستور موقت


شناسنامه
دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید
دادخواست الزام به تغییر نام
دادخواست الزام به تغییر نام فرزند

 

قرار داد و تعهدات


الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول با توابع مربوطه


الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

دادخواست الزام به تحویل مورد معامله
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان باتحویل مبیع و فک رهن و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با فک رهن

 


الزام به تنظیم سند رسمی خانه
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه باتحویل مبیع و فک رهن و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با فک رهن


الزام به تنظیم سند رسمی عمومی
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و درخواست ابطال عملیات اجرائی با دستور توقیف عملیات اجرائی
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با درخواست صدور تأخیر عملیات اجرائی
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست صدور تأخیر عملیات اجرائی
دادخواست وارد ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقالالزام به تنظیم سند رسمی مال منقول
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل
الزام به تحویل مبیع ( اتومبیل )(از شورای حل اختلاف )
الزام به تحویل مبیع ( اتومبیل )(از دادگاه )
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل(از شورای حل اختلاف )
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل (از دادگاه )
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع (از شورای حل اختلاف )
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع (از دادگاه )
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با دستور موقت
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با فک رهن و دستور موقت
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل با توقیف عین آن


 


الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی (از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی (از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی با دستور موقت
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با پرداخت بدهی معوقه(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با پرداخت بدهی معوقه(از دادگاه )عمومی قرارداد و تعهدات
دادخواست الزام به انجام تعهد در تعمیرات(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در تعمیرات(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (از شورای حل اختلاف )(1)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (از دادگاه )(1)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (از شورای حل اختلاف )(2)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (از دادگاه )(2)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن با پرداخت بدهی (از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن با پرداخت بدهی(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحویل مبیع(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به تحویل مبیع(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحویل مبیع با قرارتامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به تحویل مبیع با قرارتامین خواسته (از دادگاه )
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد معامله فضولی و استرداد وجوه
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد مبیع
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی با دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختیمالک و مستاجر
محلهای تجاری
دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از دادگاه)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از شورای حل اختلاف)(1)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از دادگاه)(1)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از شورای حل اختلاف)(2)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از دادگاه)(2)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط (از دادگاه )
دادخواست تأمین دلیل و تخلیه به علت انتقال به غیر
دادخواست تجویز انتقال منافع
دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر
دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل
دادخواست تخلیه به علت نوسازی
دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
دادخواست تعدیل اجاره بها


موضوعات مشترک محلهای مسکونی و تجاری
دادخواست الزام به انجام تعمییرات اساسی مورد اجاره(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعمییرات اساسی مورد اجاره(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه )
دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از دادگاه )
دادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از دادگاه )
دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت (از دادگاه)
درخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با قانون سال 76 ( از شورای حل اختلاف)
درخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با قانون سال 76 ( از دادگاه‌)
دادخواست تخلیه به علت انقضائ مدت با مطالبه اجور معوقه(از شورای حل اختلاف )
دادخواست تخلیه به علت انقضائ مدت با مطالبه اجور معوقه(از دادگاه )
دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حکم(از شورای حل اختلاف )
دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حکم(از دادگاه )
دادخواست تخلیه به علت ایجاد مرکز فساد (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تخلیه به علت ایجاد مرکز فساد (از دادگاه )
دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط (از دادگاه ) `
دادخواست تعدیل اجاره بهاء پس از انقضاء مدت
دادخواست تعیین اجاره بهاء
دادخواست تعیین اجاره بهاء تا زمان صدور حکم
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی و اجرت المثل ایام تصرف
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی و اجور معوقه
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به علت عدم تطبیق با وصف/وقوع عیب / در معرض خرابی بودن
دادخواست قرار تامین خواسته اجورمعوقه(از شورای حل اختلاف )
دادخواست قرار تامین خواسته اجورمعوقه(از دادگاه )
دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(از دادگاه )
دادخواست مطالبه اجور معوقه(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه اجور معوقه(از دادگاه )مطالبه وجه

مطالبه وجه چک
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی با تامین خواسته(از دادگاه )


مطالبه وجه خسارت
دادخواست مطالبه خسارت احتمالی (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت احتمالی (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت زاید بر دیه (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت زاید بر دیه (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از دادگاه )

 

دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از دادگاه )
دادخواست مطالبه ضرر و زیان کیفری (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه ضرر و زیان کیفری (از دادگاه )
دادخواست مطالبه هزینه ها (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه هزینه ها (از دادگاه )

 

 

 

 

 

 

 


 

مطالبه وجه سفته
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

مطالبه وجه ضمانت و سپرده
دادخواست مطالبه وجه ضمانت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامین خواسته (از دادگاه )


مطالبه وجه عمومی
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع (از دادگاه )

۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۶:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه خانواده و اطلاعات کامل مربوط به آن

همچنان که از اسم دادگاه خانواده بر می آید، دادگاه خانواده دادگاهی است که قوه قضاییه به جهت رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده تاسیس کرده است.

به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. اما در شهر های بسیار کوچک که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به دعاوی خانوده رسیدگی می کند اما در خصوص پرونده های اصل نکاح و انحلال آن، به نزدیک ترین دادگاه خانواده ارجاع می شود.

بر طبق قانون مذکور وجود قاضی مشاور زن علاوه بر قاضی رسیدگی کننده پیش بینی شده است قضات دادگاه خانواده می بایستی متاهل و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند.

موارد هجده گانه صلاحیت دعاوی دادگاه خانواده به شرح ذیل است:

۱-    نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲-    نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳-    شروط ضمن عقد نکاح

۴-    ازدواج مجدد

۵-    جهزیه

۶-    مهریه

۷-    نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸-    تمکین و نشوز

۹-    طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰- حضانت و ملاقات طفل

۱۱-  نسب

۱۲- رشد، حجر و رفع آن

۱۳-  ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴-  نفقه اقارب

۱۵-  امور راجع به غایب مفقود الاثر

۱۶-  سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۷-  اهدای جنین

۱۸-  تغییر جنسیت

در رسیدگی به پرونده های خانواده (موارد مذکور) دادگاه خانواده محل اقامت زن (زوجه) و محل اقامت خوانده هر دو صالح به رسیدگی می باشند به عنوان مثال زنی که مقیم تهران است می تواند به طرفیت شوهر که مقیم شیراز است در دادگاه خانواده تهران دادخواست بدهد و هم می تواند در دادگاه شیراز دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند.

۲۳ آذر ۹۷ ، ۲۱:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم ؟

وقتی شما از کسی شکایتی دارید یعنی مدعی پرونده یا خواهان هستید و برای احقاق حقتان وارد یک دعوای حقوقی می‌شوید حتما باید دادخواست تهیه کنید. دادخواست برگه‌های چاپی است که ادعای مدعی در آن درج و برای رسیدگی در مرجع قضایی به دفتر دادگاه ارسال می‌شود. آن‌گونه که کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه راهنمایی می‌کنند این اوراق چاپی را می‌توان در همه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سراسر کشور تهیه کرد؛ اوراقی که اگر اطلاعات خواسته شده در آن بدقت تنظیم شود مقدمه‌ای خوب برای شروع یک دادرسی عادلانه خواهد بود.

البته برگه‌های دادخواست بنابر نوع خواسته خواهان با یکدیگر کمی فرق دارند اما در مجموع محتویات همه آنها مشابه همدیگر است به طوری که در اغلب آنها نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، محل سکونت و شغل خواهان، نام و نام خانوادگی، محل سکونت و شغل خوانده (خوانده یا مدعی‌علیه کسی است که ادعا علیه او اقامه شده)، تعیین خواسته و بهای آن در دعواهای مالی، تعهداتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، عنوان دادخواست، شرح دادخواست (بیان ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد مثل اسناد، نوشته‌ها و شهود) و امضا یا اثر انگشت خواهان باید بدرستی درج شود. اگر هر کدام از این اطلاعات ناقص باشد دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان فرصت اصلاح می‌دهد و اگر خواهان اقدامی نکند دادخواستش رد خواهد شد پس ضروری است اگر بدون حضور وکیل دست به تنظیم دادخواست می‌زنید باید به این نکات توجه جدی داشته باشید.

چه وقت به دادگاه‌های عمومی حقوقی برویم

دانستن این‌که دادخواست ما باید در کدام دادگاه رسیدگی شود مانع سردرگمی و اتلاف وقت می‌شود برای همین اگر بدانیم هر کدام از دادگاه‌ها به کدام دسته از دادخواست‌ها رسیدگی می‌کنند به هدفمان نزدیک‌تر شده‌ایم. به طور کلی دادگاه‌های عمومی به 2 بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند به طوری که دعوای حقوقی یا مدنی (مثل دعاوی تجاری، امور حسبی، ثبتی، مالکیت‌های معنوی و صنعتی، دعاوی خانوادگی، دعوای موجر و مستاجر و دعاوی بین‌المللی) در دادگاه‌های حقوقی و دعاوی‌ که پس از طی مراحل دادسرایی منجر به صدور کیفرخواست می‌شوند در دادگاه‌های کیفری رسیدگی خواهند شد.

هر دادگاه صاحب یک قلمرو قضایی است که براساس تقسیمات کشوری تعیین می‌شود. برای همین خواهان نمی‌تواند دادگاه رسیدگی‌کننده به دادخواستش را به دلخواه انتخاب کند. آن‌گونه که کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه می‌گویند همه دعاوی بجز در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح کرده باید در محل اقامت خوانده اقامه شود. برای مثال کسی که ساکن تهران است و از فردی ساکن در اصفهان شکایت دارد باید در دادگاه عمومی اصفهان اقامه دعوا کند اما اگر خوانده در ایران نباشد اوضاع به شکل دیگری خواهد بود. در این‌گونه موارد اگر خوانده در ایران اقامتگاه موقتی نیز نداشته باشد اما مال غیرمنقول دارد باید دعوا در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است.

در این میان دادگاه‌های خانواده مهم‌ترین دادگاه عمومی حقوقی به شمار می‌روند که به خاطر وسعت موضوعات مطرح شده در آن در مجتمع‌های مجزا مستقر شده‌اند. به این ترتیب اگر فردی نسبت به مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه، حضانت و ملاقات کودک، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر، حکم رشد، ازدواج مجدد و شرایط ضمن عقد ازدواج دعوایی دارد باید به دادگاه‌های خانواده مراجعه کند.

چه وقت به دادگاه‌های عمومی کیفری برویم؟

کلید رسیدگی به دعاوی کیفری در دادسراها می‌خورد به طوری که پس از صدور کیفرخواست در دادسرا، موضوع در دادگاه عمومی کیفری رسیدگی می‌شود و اگر جرم احراز شود حکم مجازات مجرم صادر و اگر بی‌گناهی‌اش ثابت شود حکم برائت او صادر می شود. اما برخی جرائم به خاطر حساس‌بودنشان مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند و دیگر به دادسرا نمی‌روند مثل پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط (به جز سنگسار و اعدام) است.

در این میان برخی از جرائم کیفری در شعب ویژه رسیدگی می‌شوند که جرائم اطفال، سرقت، آدم‌ربایی، صدور چک پرداخت‌نشدنی، جرائم صنفی، جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی، جعل، کلاهبرداری و جرائم کارکنان دولت از این جمله است.

گفته می‌شود مهم‌ترین مرجع تخصصی کیفری، دادگاه عمومی کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال است که به تمام جرائم اشخاص بالغ و نابالغ زیر 18 سال رسیدگی می‌کند. در این دادگاه‌ها، قاضی مکلف است تا از ولی یا سرپرست قانونی طفل دعوت کند تا در حین دادرسی در دادگاه حضور داشته یا برای او وکیل تعیین کند برای همین اگر چنین فرصتی برای طفل مهیا نشود دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند. این در حالی است که اگر نگهداری از طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی ضروری باشد یا او ولی یا قیم نداشته باشد تا صدور و اجرای رای، طفل به کانون‌های اصلاح و تربیت سپرده خواهد شد.

۲۳ آذر ۹۷ ، ۲۱:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه برگ دادخواست اعسار از پرداخت محکوم ٌ به و تقاضای تقسیط آن

متن دادخواست:

ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام دادگاه عمومی شهرستان محل صدور حکم محکومیت “

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب حسب دادنامه شماره …. مورخ …. صادره از شعبه …. دادگاه عمومی شهرستان به پرداخت مبلغ …. ریال در حق آقای/ خانم …. محکوم گردیده ام نظر به مشکلات متعدد/ عدم دسترسی با توجه به مستندات تقدیمی صدور حکم به اعسار از پرداخت مبلغ محکومٌ به/ تقسیط مبلغ محکومٌ به مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 مورد استدعاست.

۲۳ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه برگ دادخواست اعتراض به قرار تأمین خواسته بانضمام کلیه خسارات قانونی

متن نمونه اعتراض:
ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ….. مورخ ….. / ….. / ….. با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه  “شماره و نام شهرستان”  منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ آن وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود.

۲۳ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه برگ دادخواست اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز

متن دادخواست:

ریاست محترم مجتمع قضائی ” نام شهرستان محل صدور قرار تأمین خواسته”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند :

به دنبال صدور قرار تأمین خواسته از سوی شعبه …. دادگاه عمومی ” نام شهرستان ” با تصور اشتباهی، تعلق اموال مربوط به اینجانب به خواندة پرونده قرار تأمین بنام آقای/ خانم …. . متاسفانه اموال اینجانب طی صورتمجلس تنظیمی مورخ …. / …. / …. در توقیف دادگاه قرار گرفته است. نظر به اینکه به استناد کپی مصدق مدارک و فاکتورهای ضمیمه تقدیمی، مالکیت من نسبت به اموال یاد شده قطعی است فلذا رسیدگی به اعتراض حقیر و رفع توقیف از اموال مذکوربه استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست عندالاقتضاء به شهادت شهود و مطلعین نیز استناد می نماید.

۲۳ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه برگه دادخواست مطالبه عین مهریه

نمونه متن دادخواست بشرح زیر می باشد:

باسلام، احتراماً به استحضارمی رساند اینجانب به موجب سند نکاحیه پیوست همسر دائمی و شرعی مرحوم ….. با مهریه مندرج در نکاحیه مزبور می‌باشم. همسر بنده بر اثر تصادف دار فانی را وداع نموده است که خواندگان وراث حین الفوت مشارالیه میباشند. نظر به اینکه مهریه مزبور از دیون متوفی و از حقوق قانونی و طلب عندالمطالبه اینجانب میباشد. مستندا به ماده 1082 قانون مدنی و مواد 4ؤ3و2 آئین نامه اجرائی آن، صدور حکم دایر بر پرداخت مهریه بنده به نرخ روز و بدوا مستندا به ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن به لحاظ اینکه خواسته مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط است مورد استدعا میباشد. ضمنا مبلغ دیه آن مرحوم که عنقریبا توسط بیمه …. در حال پرداخت به وراث است جهت تامین معرفی میشود.

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت

۲۳ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط شکلی دادخواست

 • نخستین شرط از شرایط شکلی دادخواست، زبان آن می باشد که باید به زبان فراسی باشد. افراد محلی نمی توانند با زبان غیر مثل ترکی، لری یا کردی دادخواست خود را مطابق با زبان محلی خود تنظیم کنند. دادخواستی که به زبان غیر فارسی نوشته شود، در نظر گرفته نمی شود.
 • مدعی باید ادعای خود را بر روی برگه های چاپی مخصوص بنویسد. البته شکایت های کیفری را می توان بصورت شفاهی یا روی برگه های معمولی نیز نوشت.
 • در دادخواست باید نام و نام خانوادگی و محل زندگی یا کار درخواست دهنده مشخص باشد. در غیر اینصورت دادخواست رد می شود. اگر دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری تنظیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز علاوه بر مشخصات دادخواست دهنده باید وارد شود. درصورتی که درخواست دهنده شخص حقوقی باشد، باید علاوه بر وارد کردن نام و اقامتگاه شخص، برای شرکت را نیز وارد کند.
 • یکی از مهم ترین موارد شرایط شکلی دادخواست و تنظیم آن، تعیین خواسته می باشد. درخواست دهنده باید خواسته خود را از دادگاه بصورت کامل و صریح وارد کند. درصورتی که خواسته در دادخواست مشخص نباشد، دادخواست متوقف می شود و به درخواست دهنده برمیگردد تا آن را مشخص کند.
 • می توان در یک دادخواست، چند خواسته را ضمن دادخواست اصلی درخواست داد. در این صورت دادگاه به تمام خواسته ها یکجا رسیدگی می کند. البته این دادخواست ها باید بایکدیگر ارتباط داشته باشند. در غیر اینصورت هر دادخواست تفکیک شده و جداگانه رسیدگی می شود.
 • برخلاف خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی است، تعیین تقویم بهای خواسته که ارزش ریالی خواسته می باشد، فقط در دعاوی های مالی الزامی است.
 • مشخص کردن بهای خواسته یا ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازند در قابلیت اعتراض به رای، مشخص شدن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه های اجرایی موثر می باشد. همچنین عدم مشخص شدن بهای خواسته در دادخواست موجب ارسال اخطار رفع نقص می شود.
 • مدعی دادخواست باید هزینه دادرسی را بر اساس ارزش ریالی خواسته پرداخت کند. این در صورتی است که در دعاوی راجع به املاک، وی مکلف است هزینه دادرسی را بر اساس ارزش معاملات بپردازد.
 • خواهان دادخواست باید تعهدی که تخلف از آن موجب طرح دعوی شده است، در دادخواست خود عنوان کند. بطور مثال قراردادی خوانده و مکلف به پرداخت وجی بوده است اما از آن خودداری کرده است. در این صوره خواهان باید با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه کند.
۲۳ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ایا به حکم و رای دادگاه تجدید نظر می توان قبل از اجرای حکم اعتراض کرد ؟

رای دادگاه تجدید نظر قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد اما چناچه رای مذکور دارای جهات اعاده دادرسی باشد می توانید تقاضای اعاده از رای صادره نمایید.

۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۸:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارهای نهایی در دادسرا کدامند؟

یشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

الا در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و ... بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند.

تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء می‌شود.

1- قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود. با مثالی این مطلب را توضیح می‌دهیم.

فرض کنیم نادر به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و ... قاضی به این نتیجه می‌رسد که نادر مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه نادر به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است، اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:

الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.

ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به انجام رسیده باشد. یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی شود.

ج) اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

2- قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ... . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند، البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

2- قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.

الف) چنانچه صادرکننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.

ب) اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد.

۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۸:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رای اصراری چیست؟

رای اصراری چیست؟

مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای فرجام خوانده ارسال می دارد تا حسب مورد ظرف ۲۰ روز یا ۲ ماه پاسخ دهد و پس از انقضای مهلت، پرونده فرجام خواهی را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی آن را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید.

دیوانعالی کشور در صورت نقض رای فرجام خواسته جز در مورد نقض بلا ارجاع باید امر را به مرجع قضایی هم عرض دادگاه صادرکننده  ارجاع نماید زیرا دیوان عالی کشور نسبت به ماهیت قضاوت نمی نماید تا بتوانند راسا رای مقتضی صادر کند. به موجب ماده ۴۰۶ ق.آ.د.م : دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوانعالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رای می نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.

در این ماده آمده است که دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوانعالی کشور مبادرت به انشای رای می نماید بنابراین در صدور رای مکلف به تبعیت از دیوانعالی کشور نمی باشد و بموجب ماده ۴۸ ق.آ.د.م می تواند با استدلالی متفاوت رای اصراری صادر کند. یعنی رایی صادر کند که مطابق رای منقوض باشد.

ملاحظه می شود که رای اصراری از دادگاه صادر می شود ولی رای وحدت رویه را دیوانعالی کشور صادر می نماید و چنانچه نسبت به رای اصراری فرجام خواهی به عمل آید پرونده مجددا به یکی از شعب دیوانعالی کشور ارجاع می شود.

شعبه مرجوع الیه در صورتی که استدلال دادگاه صادرکننده رای اصراری را بپذیرد آن را ابرام می نماید اما در صورت عدم پذیرش استدلال دادگاه صادرکننده رای از ابرام آن مستدلا امتناع می نماید اما حق نقض آن را نیز ندارد و پرونده باید در هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح شود.

در صورتی که هیات عمومی مزبور استدلال مندرج در رای اصراری را موافق تشخیص دهد نسبت به ابرام آن اقدام می نماید اما اگر نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه هم عرض دیگری ارجاع خواهد شد.

دادگاه مرجوع الیه مکلف است طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید و این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قطعی می باشد.

رای اصرای چیست؟

رای اصراری به آن حکمی گفته میشود که دادگاه علی رغم نظر دیوان عالی کشور صادر نماید به این معنا که مثلا در مورد اتهامی دادگاه شخصی را مجرم شناخته و حکم به مجازات او میدهد.

اما پرونده حسب مورد برای تجدیدنظر به دیوان عالی می آید و شعبه دیوان عالی کشور دلائل را برای مجرمیت متهم کافی نمی داند و حکم دادگاه را نقض و پرونده را به دادگاه دیگری میدهد.

آن دادگاه نیز بر آنچه دادگاه قبلی نظر داده اصرار می ورزد و نظر دیوان عالی کشور را نمی پذیرد در امور حقوقی نیز ممکن است وضع مشابه پیش آید و حسب مورد قضات حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در هیات عمومی تکلیف قضیه را روشن می کند اگر رای هیات عمومی در تایید رای شعبه دیوان بود دادگاه باید تصمیمی غیر از تصمیم قبلی بگیرد..

۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۸:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی استرداد دادخواست ومعافیت دادگاه از رسیدگی و صدور حکم

دادخواست به تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است، گفته می‌شود که باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود.

استرداد دادخواست در اصطلاح به معنای اعراض از آثار دادخواست است که در نتیجه‌ استرداد دادخواست و پذیرش آن، دادخواست یا پیوست‌های آن به دادخواست‌دهنده پس داده نمی‌شود بلکه تقدیم آن، کاًن لم یکن تلقی می‌شود. استرداد دادخواست یکی از راه‌های زوال دادرسی است، زوال دادرسی به معنای خاتمه یافتن دادرسی است و دادگاه از رسیدگی و صدور حکم معاف می‌شود. در حقیقت بر اثر شرایطی خاص و به جهاتی، به دنبال عمل و اراده یکی از طرفین دعوا یا هر دوی آنها، نیازی به ادامه دخالت قاضی و در نهایت صدور حکم برای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.

ممکن است خواهان، پس از اینکه دادخواست خود را تقدیم کرد، به جهتی از جهات، از ادامه‌ دعوا منصرف شود یا به مصلحت بداند که دعوا را در وقتی دیگر مطرح و تعقیب کند، به عنوان مثال، خواهان بعد از اینکه دعوایش را مطرح کرد، متوجه می‌شود که اگر فلان مدرک را می‌داشت، موفقیت او در دعوا حتمی بود، در حالی که دسترسی به آن مدرک فعلاً مقدور نیست و احتمالاً دست کسی است که فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد.

بنابراین باید صبر کند تا آن شخص از سفر بازگردد و او با اخذ مدرک مورد نظر از وی، مجدداً به تقدیم دادخواست مبادرت کند بنابراین دادخواست خود را مسترد می‌کند. در این صورت دادگاه به موجب قانون مکلف به قبول این درخواست است و قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد. با اعلام ابطال دادخواست، باید قرارهای انجام‌شده مثل قرار  کارشناسی و معاینه محل و را باطل دانست.

انواع استرداد

استرداد دادخواست به صورت صریح یا تلویحی (ضمنی) صحیح است اما در هر صورت باید مبین استرداد باشد.

استرداد صریح

در استرداد صریح، خواهان با تقدیم لایحه یا اظهار شفاهی در دادگاه و درج آن در صورت‌مجلس، دادخواست خود را پس می‌گیرد که این اقدام تا جلسه نخست دادرسی امکان‌پذیر است و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

استرداد ضمنی

استرداد ضمنی در مواردی است که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و دادگاه، با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد. در این صورت دادخواست ابطال می‌شود. همچنین در صورتی ‌که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه هم نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. (مفاد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی) در حقیقت، حضور نداشتن خواهان در جلسه دادرسی و عدم پیگیری دادرسی، انصراف ضمنی از تعقیب دادخواست تلقی و دادخواست خواهان ابطال می‌شود.

همانگونه که گفته شد، با درخواست استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. این قرار از قرارهای قاطع دعوا است که همواره از سوی دادگاه صادر می‌شود و با صدور آن، پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌شود.

مهلت استرداد

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

 • خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
 • خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
 • استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»

با توجه به ماده مزبور، مقطع زمانی که دادخواست‌دهنده می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند، تا نخستین جلسه دادرسی است. در نتیجه خواهان اصلی، متقابل، وارد ثالث و جالب ثالث می‌تواند پس از تقدیم دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی یا نخستین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث، آن را پس بگیرد. در ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، استرداد دادخواست تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده:

«چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند.»

همچنین از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان استرداد دادخواست فرجامی را استنباط کرد. این ماده می‌گوید: «اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد کند یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلااثر می‌شود.» منظور از عبارت «تا نخستین جلسه دادرسی» از زمان تقدیم دادخواست تا نخستین اقدام شخص در جلسه نخستین دادرسی است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته  باشد.

اثر استرداد دادخواست

اثر استرداد دادخواست که منتهی به قرار ابطال دادخواست می‌شود، آن است که حالت طرفین دعوا به حالت قبل از طرح دعوا بازمی‌گردد، یعنی دعوا مجدداً قابل طرح است و حق مدعی یا خواهان از بین نمی‌رود و در صورتی که بعد از استرداد دادخواست پشیمان باشد، می‌تواند مجدداً به اقامه دعوا بپردازد و با تقدیم دادخواست جدید در واقع دادرسی زایل‌شده را دوباره احیا کند. همچنین با صدور قرار ابطال دادخواست، مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است، دوباره برقرار می‌شود و استمرار پیدا می‌کند و خسارات تأخیر تأدیه‌ای که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است، دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.

استرداد توسط وکیل

با توجه به بند ۹ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان وکیل داشته باشد، وی در صورتی می‌تواند دادخواست را پس بگیرد که این امر در وکالت‌نامه او تصریح شده باشد. ماده  ۳۵: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالت‌نامه تصریح شود… بند ۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.»

نکته قابل توجه این است که پذیرش استرداد دادخواست مشروط به رضایت خوانده نشده است، در نتیجه با استرداد دادخواست توسط خواهان، در صورتی که در مقطع قانونی انجام شده باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. در صورتی که استرداد دادخواست مطرح شود، خواهان می‌تواند پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، از آن منصرف شود.

تقاضای جبران خسارت

پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا با استرداد دادخواست توسط خواهان، خوانده دعوا می‌تواند جبران خسارت وارده بر اثر اقامه دعوا از سوی خواهان را تقاضا کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است و باید دانست که خوانده می‌تواند جبران خسارت وارده را تقاضا کند اما نه به این صورت که ابطال دادخواست خواهان، موکول به پرداخت خسارت به خوانده‌‌ دعوا باشد بلکه دادگاه مکلف به قبول درخواست خواهان مبنی بر استرداد دادخواست است و در نهایت خوانده دعوا در صورتی که در مقابل اقامه‌ دعوای خواهان وکیل انتخاب کرده و حق‌الوکاله‌ای پرداخته باشد یا برای دفاع متحمل هزینه‌هایی شده باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، جبران خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند.

استرداد در صورت تعدد خواندگان

باید به این نکته توجه کرد که در صورت تعدد خواندگان، استرداد دادخواست مشمول احکام و آثار استرداد دعوا است؛ یعنی در دعاوی  قابل تجزیه، ممکن است دادخواست نسبت به بعضی خواندگان مسترد شود که در این صورت دادخواست نسبت به آنها ابطال می‌شود و نسبت به سایرین مراحل قانونی خود را طی می‌کند. این در حالی است که در دعاوی غیر قابل تجزیه، استرداد دادخواست نسبت به بعضی از خواندگان علی‌القاعده نباید شنیده شود.

موارد استرداد دادخواست

موارد استرداد داخواست از قرار ذیل است:

 1. خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. (بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی) این ماده می‌گوید: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد… الف – خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»
 2. خوانده می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست دعوای متقابل خود را استرداد کند. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه کند که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد؛ یعنی اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد.
 3. هر یک از اصحاب دعوا که دادخواست جلب ثالث را به  دادگاه  تقدیم داشته‌اند، می‌توانند دادخواست را مسترد کنند.
 4. وارد ثالث می‌تواند بعد از ورود به دعوا و ارائه دادخواست آن را مسترد کند.
 5. تجدید نظرخواه می‌تواند دادخواست تجدید نظر خود را مسترد کند. (ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل ذکر است که در این مورد قانون‌‌‌گذار مقطع استرداد دادخواست تجدیدنظر را تعیین نکرده که علت آن محدود بودن مهلت تجدیدنظر است؛ زیرا قرار ابطال دادخواست، زوال دعوای تجدید نظر را در پی داشته و در نتیجه راًی قطعی می‌شود. همچنین آثار و احکام استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در این مرحله مانند  استرداد دادخواست تجدید نظر است. به عبار ت دیگر قانونگذار در این موارد هم مقطع استرداد دادخواست را تعیین نکرده است.
 6. فرجام‌خواه می‌تواند دادخواست فرجامی خود را مسترد کند. (مستنبط از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) قانونگذار استرداد دادخواست فرجامی را پیش بینی نکرده است، اما با توجه به ملاک ماده   ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.
 7. واخواه نیز می‌تواند دادخواست واخواهی خود را مسترد کند. در این مورد نیز استرداد دادخواست واخواهی پیش‌بینی نشده اما با توجه به ملاک ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.

اثر استرداد بر دعوای طاری

استرداد دادخواست و ابطال دادخواست دعوای اصلی، هیچ اثری بر دعاوی طاری متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث ندارد. در این موارد دادگاه باید به این دعاوی همانند دعوای اصلی رسیدگی کند، زیرا رسیدگی نکردن به هر دعوایی که اقامه شده باشد، مستلزم تصریح قانونی است که در این خصوص وجود ندارد.

۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۸:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل

بسمه تعالی

 

 

ریاست محترم  شعبه ……… دادگاه عمومی ………

 

 

با سلام ،

احتراماً اینجانب ……… (شاکی دعوی ) در خصوص پرونده کلاسه ……… مطروحه در آن شعبه ، به عرض می رساند :

نظر به اینکه ، محل سکونت با تردد آقای ………. متهم پرونده در نشانی ذیل الذکر شناسایی شده است ، لذا استدعا دارد دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه مذکور صادر فرمایید و ضمناً ، نظر به اینکه دستگیری متهم مستلزم ورود به محل سکنی (سکونت ) است ، مستدعی است مجوز ورود را به مامورین انتظامی اعطاء فرمایید .

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (شاکی )

امضاء و تاریخ

 

 

 

نشانی متهم : ……………………………………………………………………………………..

۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۴:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ورود به مخفیگاه مجرمان بدون قید در حکم جلب، غیرقانونی است

برگ جلب صادره فقط در همان حوزه قضایی برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه را به ضابطان ارائه کند، ماموران حق دستگیری متهم را ندارند. به عنوان مثال چنانچه برگ جلب از سوی مقام قضایی در کرج و خطاب به ماموران انتظامی آن شهر صادر شده باشد، قابلیت اجرا برای ضابطان تهران را ندارد، مگر آن که مقام قضایی تهران در مقام نیابت قضایی دستور بدهد.

در صورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد، فقط ماموران می‌توانند از طلوع آفتاب تا غروب نسبت به دستگیری فرد مورد نظر اقدام کنند.

چنانچه در برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد، ماموران نمی‌توانند وارد چنین مکان‌هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.

کپی برگ جلب فاقد اعتبار است و شهروندان باید اصل آن را به ماموران ارائه کنند.

ارائه کننده برگ جلب باید شاکی یا وکیل قانونی وی باشد و به هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد. ماموران در صورتی که فرد دیگری برگ جلب را ارائه کند، در خصوص آن اقدامی نخواهند داشت.

ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه را به مقام قضایی گزارش می‌کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.

۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم جلب سیار ورود به مخفیگاه

ورود به منزل یا مخفیگاه :

آیا می توان به صرف داشتن مجوز در نیابت های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر کرد یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟

۱ـ نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌گردد یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایددر صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟

۲ـ با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده نیابت می‌بایدبا کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟ به عبارتی دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازممی باشد ، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.

۲ـ حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می­تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی کند و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی­باشد. در ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است.

جلب چیست ؟
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان شود؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهنتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌گردد و زمان‌بَر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.

حکم جلب یا قرار جلب؟

حکم جلب لغتی عامیانهمی باشد و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.

بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌گردد؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند، البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند.

در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کنند. اما در دعاوی حقوقی زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی را برای ادای دین خود معرفی نکنند، بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب او را صادر می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.

دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌گردد: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود، البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

 

نمونه فرم درخواست ورود به منزل یا مخفیگاه :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ……… با سلام ، احتراماً اینجانب ……… (شاکی دعوی ) در خصوص پرونده کلاسه ……… مطروحه در آن شعبه ، به عرض می رساند : نظر به اینکه ، محل

سکونت با تردد آقای ………. متهم پرونده در نشانی ذیل الذکر شناسایی شده است ، لذا استدعا دارد دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه مذکور صادر فرمایید و ضمناً ، نظر به اینکه دستگیری

متهم مستلزم ورود به محل سکنی (سکونت ) است ، مستدعی است مجوز ورود را به مامورین انتظامی اعطاء فرمایید .

با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (شاکی ) امضاء و تاریخ نشانی متهم :

 

۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر