به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۵۱ مطلب با موضوع «حقوق تجارت» ثبت شده است

به طور کلی در مورد مراحل ورشکستگی این موارد را میتوان نام برد :

 • طرح دعوای ورشکستگی که از سوی مدعی العموم یا شخص تاجر یا طبکاران مطرح می شود.
 • رسیدگی قضایی و تشخیص وقوع ورشکستگی و تعیین تاریخ آن
 • صدور حکم ورشکستگی
 • معرفی متقاضی به اراده تصفیه امور ورشکستگی همان طور که گفته شد این متقاضی یا محکوم له میتواند خود شخص تاجر یا طلبکاران باشند
 • تشخیص و صورت برداری اموال ورشکسته و در صورت لزوم طرح دعوا جهت وصول و حصول اموال و طلب ها و دارایی ها ورشکسته
 • پرداخت طلب طلبکاران از محل اموال تاجر ورشکسته
۰۱ فروردين ۰۰ ، ۱۷:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا دعوای اعسار شخص ناتوان از پرداخت بدهی در مورد اسناد تجاری پذیرفته می شود؟

با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر اینکه تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد، پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته، مسموع می‌باشد. حکم قانون راجع به عدم پذیرش دعوای اعسار از ناحیه تاجر می‌باشد و در مقررات قانونی به شخص تاجر توجه شده است. طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود؛ البته مقررات قانون تجارت از جهت ضمانت و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد بود.

۱۵ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت افلاس، اعسار و ورشکستگی

از نظر لغوی هر سه کلمه به معنای ناتوانی از پرداخت دین است و اعسار مختص غیر تاجر و ورشکستگی مختص تاجر و افلاس هم واژه ای عربی است که برای عدم توانایی در پرداخت دیون استفاده می شود. اعسار در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. هرکدام از اعسار و ورشکستگی را مختصر توضیح خواهیم داد.

منظور از دعوای اعسار چیست؟

دعوی اعسار اگرچه امکان طرح به شکل یک دعوای مستقل را دارد اما به واقع دعوای مستقلی نیست زیرا این دعوا، در عمل برای عدم پرداخت هزینه های دادرسی یا محکوم به طرح می‌شود. ستون خواسته دادخواست اعسار همواره در برگیرنده خواسته ای مستقل یا مشخصات پرونده دیگری است بر این اساس هیچ کس نمی‌تواند قبل از محکومیت به دنبال اعسار از پرداخت آن باشد و اگر دعوا جهت اعسار از هزینه دادرسی مطرح شود همواره در کنار دعوای اصلی مطرح می‌شود اما رسیدگی به خواسته اصلی منوط به تصمیم نهایی و قطعی در خصوص اعسار است.

بنابراین اگر سوال شود که آیا دادگاه می‌تواند به دعوای اعسار همزمان با دعوای اصلی رسیدگی کند یا خیر؟ پاسخ منفی خواهد بود زیرا اگر دادخواست اعسار جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی باشد مطابق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی در جریان رسیدگی قرار نخواهد گرفت اما اگر دادخواست به عنوان دعوای تقابل جهت اعسار از خواسته ی دعوای اصلی مطرح شود تا زمانی حکم قطعی بر پرداخت در دعوای اصلی صادر نشده باشد امکان صدور حکم در دعوای اعسار نیست که از این رو اگر چه یکی از شرایط طرح دعوی اعسار وجود دعوایی همراه دعوای اعسار یا دعوایی در جریان رسیدگی و یا دعوایی است که جریان رسیدگی آن پایان یافته در مرحله اجرا می‌باشد لیکن رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که همراه با اعسار باشد مستلزم صدور حکم قطعیت حکم در باب اعسار است.

شرایط معسر چیست؟

تاجر نبودن خواهان اعسار: قانون تجارت تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قراردهد تعریف کرده است و به صراحت ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد از این رو اگر فردی تاجر امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.

مدعی اعسار شخص حقیقی: برابر تصریح ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اعسار که از کلمه «کسی» برای معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند مدعی اعسار باشد و صرفاً فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید.

دادگاه صالح برای رسیدگی به اعسار کجاست؟

دادخواست اعسار به دادگاه صادر کننده حکم دعوی اصلی یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوی اصلی را دارد تقدیم خواهد شد و در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه تجدیدنظر و مرحله فرجام خواهی رسیدگی به دعوی اعسار به صراحت ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه نخستین صادر کننده حکم است.

آثار حکم اعسار چیست؟

به محض قطعیت حکم اعسار خواهان دعوای اعسار از آثار آن به شرح ذیل منتفع خواهد شد:

 

 

 1. با صدور حکم اعسار در مورد هزینه دادرسی در مرحله نخستین محکوم له در مرحله تجدیدنظر نیز از آثار این حکم استفاده خواهد کرد.
 2.  با توجه به اینکه که کانون وکلا مکلف به معرفی وکیل به معسر می‌باشد با صدور حکم اعسار معسر می‌تواند از همراهی یکی از وکلای دادگستری که اصطلاحا وکیل معاضدتی گفته می شود استفاده نماید.

چگونه اعسار اثبات می شود؟

با توجه به اینکه اصل برتمکن و ملائت مالی است بنابراین اثبات اعسار و تهیدستی و عدم توانایی در پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی به عهده مدعی اعسار است براین اساس صرف طرح ادعای اعسار از سوی خواهان در دعوی اعسار کفایت نمی‌کند بلکه مدعی باید به دلایل مختلف عدم توانایی مالی خود را در دادگاه اثبات نماید معمولاً بهترین طریق اثبات اعسار شهادت شهود است در این راستا لازم است مدعی اعسار استشهادیه‌ای را که شامل شهادت حداقل دو نفر و مشخصات، شغل، وسیله امرار و معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه مبلغ موضوع اعسار با منشاء اطلاعات مشخصات دقیق و نشانی شهود ضمیمه دادخواست نماید.

دعوای ورشکستگی چیست؟

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود و حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

ارکان دعوای ورشکستگی

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غیر تاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۱ بوده، باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این قانون به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم نمایند. در این خصوص ماده ۱۳ قانون فوق چنین تکلیف نموده است: «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود» البته کسبۀ جزء نیز علی‌رغم تاجر بودن، مشمول مقررات اعسار می‌باشند.دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. توقف از پرداخت دیون رکن دوم ورشکستگی است.به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی خود نباشد ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به بدهی‌ها و اثبات اینکه مجموع بدهی‌های او از مجموع دارایی هایش بیشتر است نمی‌باشد؛ بنابراین، اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل‌الوصول او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی را صادر کرد.

ورشکستگی اشخاص حقوقی

در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شود و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشد، مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند؛ لیکن به استناد ماده ۲۲۰ ق.ت. شرکت‌های عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

انواع دعاوی ورشکستگی

اصولاً ورشکستگی ساده محسوب می‌گردد مگر با لحاظ شرایط خاص قانونی که به نظر دادگاه، ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب شناخته شود. در موارد زیر ورشکسته به تقلب محسوب می‌گردد:

 

 1. مفقود کردن دفاتر: منظور از دفاتر، دفاتری است که مقنن تاجر را مکلف به نگهداری آن‌ها کرده است اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی نموده است باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.
 2. مخفی کردن قسمتی از دارایی به‌وسیله تاجر: از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آن‌ها تقلب محسوب می‌شود.
 3. از میان بردن قسمتی از دارایی تاجر به وسیله او به طریق مرافعه و معاملات صوری: از میان بردن می‌تواند به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم نمودن عمدی اموال تاجر نمایان گردد.
 4. افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر: مقنن با هدف جلوگیری از ازدیاد غیر واقعی طلبکاران تاجر، در قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه مقرر داشته است: «هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود.»

ورشکستگی به تقصیر

در موارد زیر تاجر ورشکستگی به تقصیر محسوب می‌گردد که به دو نوع اجباری یا قطعی و اختیاری یا احتمالی نیز تقسیم می‌شود:

ورشکستگی به تقصیر اجباری

حالتی که در آن دادگاه مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر و صدور حکم کیفری است:

 

 1. در صورتی که مخارج شخص یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده باشد
 2. در صورتی که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
 3. در صورتی که تاجر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
 4. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ورشکستگی به تقصیر اختیاری

حالتی که دادگاه در اعلام ورشکستگی به تقصیر و در نتیجه صدور حکم کیفری مخیر است (مطابق ماده ۵۴۲ ق.ت.) در صورتی که تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد با توجه به سطح وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد و یا در صورتی که مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار ننموده و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم نکرده باشد و یا در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت مالی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد. نکته اینکه فقط موارد مصرحه می‌توانند از موارد ورشکستگی به تقصیر محسوب شوند و لذا؛ مثلاً، عدم ابراز دفاتر با وجود داشتن دفتر از موارد ورشکستگی به تقصیر نیست.

 

برای رسیدگی به دعوای ورشکستگی کدام دادگاه صالح است؟

اگرچه دعوای ورشکستگی یک دعوای تجاری محسوب می‌شود؛ لیکن مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا نیز همانند سایر دعواهای حقوقی در صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه مقنن خود مرجع اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری تعیین نموده باشد؛ لذا خواهان دعوای ورشکستگی باید دعوا را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری طرح نماید.

کدام مرجع صلاحیت منطقه‌ای برای رسیدگی به دعوای ورشکستگی را دارند؟

مقنن در مواد ۲۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را تکلیف نموده است که دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی را در دادگاهی اقامه نماید که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه کند که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد و دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی‌که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه نماید.

طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت و ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ورشکستگی در محل اقامت تاجر ورشکسته مطرح خواهد شد و اگر تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دعوای ورشکستگی یا توقف در دادگاهی مطرح خواهد شد که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

چگونه دعوای ورشکستگی طرح کنیم؟

دعوای ورشکستگی دعوای غیرمالی محسوب و خواهان می‌تواند با پرداخت هزینه دعوای غیرمالی دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح تقدیم نماید. طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای ورشکستگی مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد.

چه اسناد و مدارکی لازم برای طرح ورشکستگی است؟

مهمترین اسناد و مدارکی که برای طرح دعوای ورشکستگی نیاز می‌باشد عبارت‌اند از:

 • مدارک دال بر تاجر بودن ورشکسته از جمله: دفاتر تجاری، کارت بازرگانی، اساس‌نامه شرکت.
 • مدارک دال بر مدیونیت و عدم توانایی در پرداخت از جمله: چک برگشت خورده، حکم محکومیت به پرداخت دین، اجراییه صادره.
 • مدارک دال بر سمت و هویت خواهان و خوانده از جمله: آخرین روزنامه رسمی، کارت ملی، شناسنامه. گواهی حصروراثت.
۰۹ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر معامله تاجر ورشکسته سود آور باشد چه حکمی دارد؟

تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموالش ممنوع می شود و اگر معامله ای انجام‌ می دهد نیاز یه تایید و اجازه مدیر تصفیه دارد.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۳:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از چه طریقی می توان فهمید که شخصی ممنوع المعامله است؟

از طریق استعلام از دفاتر ثبت اسناد کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک و همچنین معاونت قضائی دادستانی کل کشور.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۳:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورتی که شخص ممنوع المعامله، معامله ای منعقد کند چه ‌حکمی دارد؟

در صورتی که سفیه یا صغیر غیر ممیز یا تاجرورشکسته باشد معامله غیرنافذ است و برای معتبر دن نیاز به اذن ولی و در خصوص تاجر نیاز به اجازه و ‌تایید مدیر تصفیه دارد ولی معامله صغیر غیرممیز و‌مجنون مطلقا باطل است.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۳:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ثبت تغییرا‌ت شر‌کت نسبی در اداره ثبت شرکت‌ها چگونه است؟

در حال حاضر، تمام فرآیندهای مرتبط با ثبت ثبت شرکت تجاری و یا ایجاد تغییرات در شرکت تجاری، از طریق سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود. در ادامه راهنمای کاملی از مراحل ثبت تغییرات شرکت نسبی در سامانه مذکور را فراهم کرده‌ایم:

– ورود به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها

– ورود به بخش صورتجلسه تغییرات در سامانه

– ورود اطلاعات شرکت نسبی مانند انتخاب نوع آن، شماره ثبت و…

– ورود اطلاعات جلسات مجامع شرکت در خصوص تصمیم‌گیری تغییرات

– وارد کردن متن کامل صورتجلسه شرکت در رابطه با تغییرات

– وارد کردن اطلاعات اشخاص حاضر در جلسه و منصب هر یک

– تغییر اطلاعات شرکای قبلی یا جدید (در صورت تغییر در شرکا و یا سمت اعضای هیات مدیره شرکت)

– قید نام های جدیدشرکت (در صورت تغییر نام شرکت)

– وارد کردن سهام و سرمایه جدید شرکت نسبی و مدارک مربوط به منابع مالی جدید (در صورت کاهش یا افزایش سرمایه شرکت)

– ذکر موضوع فعالیت و کاربری جدید شرکت نسبی (در صورت تغییر موضوع شرکت)

– بارگذاری مدارک و اسناد تهیه شده که در بخش قبل تاکید شد (اساسنامه، مدارک هویتی شرکا و…)

– ارسال درخواست نهایی ثبت تغییرات شرکت نسبی

– ارسال فیزیکی مدارک ثبت تغییرات شرکت نسبی به اداره ثبت شرکت‌ها (از طریق اداره پست)

– پرداخت هزینه آگهی تغییرات شرکت نسبی در روزنامه رسمی

۲۵ دی ۹۹ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه اسنادی باید برای ثبت تغییرات شرکت فراهم شود؟

پیش از آنکه شرکا بتوانند فرآیند ثبت تغییرات شرکت نسبی را کلید بزنند، بایستی برخی اسناد و مدارک  را تهیه کنند.

در ادامه به مهم‌ترین این اسناد اشاره می‌کنیم:

– تهیه صورتجلسه مربوط به تصمیمات مجامع شرکت درباره تغییرات (بنا به نوع تغییر مورد نظر، ممکن است مجمع عمومی عادی، فو‌ق‌العاده و یا هیات مدیره تشکیل جلسه دهد)

– تهیه اساسنامه شرکت مطابق با اصلاحات مورد نظر

– تهیه مدارک شناسایی اشخاص حاضر در جلسات مجامع

– تهیه نسخه‌ای از روزنامه رسمی شرکت نسبی

نکته مهم در خصوص تشکیل مجامع شرکت این است که غالب تغییرات اساسی و مهم شرکت نسبی که مستلزم اصلاح اساسنامه است، در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است و این مجمع برای تصمیم‌گیری درباره اکثر تغییرات شرکت نسبی تشکیل جلسه می‌دهد.

۲۵ دی ۹۹ ، ۱۶:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور از ثبت‌ تغییرا‌ت شرکت نسبی چیست؟

ایجاد تغییر در شرکت تجاری موضوعی است گاهی اوقات نیازمند اقدام برای ثبت رسمی است. منظور از ثبت تغییرات شرکت نسبی، ثبت آن دسته تغییراتی است که به نوعی در اساسنامه شرکت نسبی تغییر ایجاد می‌کنند.

به همین خاطر باید توجه داشت که بسیاری از تغییراتی که شرکت‌ها در ساختار اداری خود، مانند تعدیل نیروی انسانی، تغییر مقررات استخدامی و… می‌دهند، نیازمند ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها نیست.

مهم‌ترین مواردی که ثبت تغییرات شرکت نسبی ضرویری است در ادامه آورده شده است:

– تغییر اقامتگاه و محل اداره شرکت (مرکز امور مهم)

– تغییر نام شرکت نسبی (عبارت «شرکت نسبی» قابل حذف نیست)

– تغییر موضوع یا کاربری شرکت

– تغییر قالب شرکت (با توافق همه شرکا امکان پذیر است)

– تغییر هیات مدیره

– تغییر شرکای شرکت (قطع  همکاری)

– تغییر اشخاص دارای حق امضا

– افزایش سرمایه شرکت

– کاهش سرمایه شرکت

– ورود شریک جدید بدون افزایش سرمایه

– ورود شریک جدید با افزایش سرمایه

– خروج شریک بدون کاهش سرمایه

– خروج شریک با افزایش سرمایه

– نقل و انتقال سهام بین شرکای شرکت نسبی (با توافق شرکا)

– انحلال شرکت نسبی (خواه با اراده شرکا، خواه به شکل قهری)

و…

۲۵ دی ۹۹ ، ۱۶:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرکت نسبی چه شرکتی است؟

ماده ۱۸۳ قانون تجارت در تعریف شرکت نسبی بیان می‌دارد:

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند.

همانطور که از نام شرکت نسبی مشخص است، مسئولیت شرکا در این شرکت بر خلاف شرکت تضامنی، نسبی و محدود به نسبت سرمایه‌ای است که شرکا به شرکت تزریق کرده‌اند.

شرکت نسبی برای تشکیل نیاز به حداقل ۲ عضو و تامین تمام سرمایه شرکت دارد. همچنین استفاده از عبارت «شرکت نسبی» در انتخاب نام شرکت اهمیت دارد.

۲۵ دی ۹۹ ، ۱۵:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه مواردی در طراحی مهر شرکت اهمیت دارد؟

به طور خاص در قانون ایران، مقررات مشخصی درباره مهر شرکت وجود ندارد و شرکا در طراحی مهر شرکت آزادی عمل زیادی دارند. اما به طور کلی و با توجه به تجربه حقوقی موجود بهتر است شرکا در طراحی مهر شرکت موارد زیر را در نظر بگیرند:

۱) نام شرکت تجاری

مهم‌ترین موردی که باید در طراحی مهر شرکت به آن توجه شود، درج نام شرکت تجاری بر روی آن است. درج کامل نام شرکت تجاری سبب می‌شود تا امکان سوءاستفاده از مهر شرکت شما توسط شرکت‌های با نام مشابه به حداقل برسد.

۲) نوع شرکت تجاری

یک شرکت تجاری می‌تواند در انواع مختلفی فعالیت کند. سهامی عام، سهامی خاص، تضامنی، با مسئولیت محدود، نسبی، تعاونی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی رایج‌ترین قالب‌های ثبت شرکت در ایران هستند. فراموش نکنید که نوع شرکت تجاری خود را در پرانتز و یا در کنار نام شرکت در طراحی مهر شرکت بگنجانید.

۳) لوگوی شرکت تجاری

هر شرکتی، یک لوگوی مخصوص به خود را نیز دارد که به نوعی اعتبار و هویت تجاری به آن می‌بخشد. استفاده از لوگوی شرکت در طراحی مهر شرکت هم موضوع مهمی است که نباید از آن غافل شد.

۴) شماره ثبت شرکت تجاری

همه شرکت‌های ثبت شده در سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت‌ها‌، دارای شماره مخصوصی به نام شماره ثبت هستند که بنوعی نقش کد ملی برای اشخاص حقیقی را بازی می‌کند. قید کردن شماره ثبت شرکت در مهر شرکت، سبب می‌شود شرکت شما به طور کامل و شفاف قابل شناسایی باشد.

۲۵ دی ۹۹ ، ۱۵:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورتی که دادخواست اعاده اعتبار رد بشود تکلیف چیست؟

مطابق ماده 573 قانون تجارت اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تا قبل از انقضای شش ماه تجدید دادخواست ممکن نمی باشد. در واقع چنانچه دادگاه به هر دلیلی دادخواست اعاده اعتبار را رد نماید تجدید دادخواست پس از گذشت مدت شش ماه ممکن خواهد بود.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۸:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تشریفات مربوط به دعوی اعاده اعتبار تاجر کدام است؟

مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست اعاده اعتبار به انضمام اسناد و مدارک مثبت ادعا به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم توقف و ورشکستگی تاجر در حوزه آن صادر گردیده است. این دادخواست به مدت 1 ماه در دادگاه الصاق و اعلان می شود. همچنین مدیر دفتر دادگاه دادخواست و ضمائم آن را به کلیه طلبکارانی که مطالبات آن ها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز مطالبات خود را تمام وکمال دریافت نکرده اند ارسال و ابلاغ می نماید. هر طلبکاری که طلب خود را کاملاً دریافت نکرده است می تواند در مهلت قانونی از تاریخ اعلام مذکور مراتب اعتراض خود را از طریق ارسال لایحه یا تقدیم دادخواست ورود ثالث «در صورتی که خوانده دعوی تاجر واقع نشده باشد» به اطلاع دادگاه رسیدگی کننده برساند. در نهایت دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۸:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعاده اعتبار بر چند قسم است؟

مطابق مقررات مندرج در مواد 561 الی 575 قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار بر دو قسم می باشد. این دو قسم عبارتند از:

1- اعاده اعتبار واقعی یا حقی

برابر با ماده 561 قانون تجارت «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد، حق اعاده اعتبار دارد». بنابراین مطابق ماده مزبور در صورتی که تاجر ورشکسته تمامی دیون و خسارات مربوط به آن را بپردازد، اعاده اعتبار حق قانونی وی می باشد. در این خصوص کسب رضایت از هیچ یک از طلبکاران تاجر ملاک صدور حکم اعاده اعتبار نخواهد بود و دادگاه رسیدگی کننده نیز پس از احراز شرایط قانونی حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر می نماید. در واقع تاجر با ابراز حسن نیت کلیه دیونی که بر ذمه وی بوده را با جمیع خسارات قانونی آن پرداخت نموده است و برخورداری از اعاده اعتبار و از سرگیری معاملات و فعالیت های تجاری حق قانونی وی محسوب می شود. 

2- اعاده اعتبار قانونی

ماده 565 قانون تجارت شرایط تحصیل اعاده اعتبار قانونی را بیان نموده است. این شرایط عبارتند از:

 اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشستگی. به تعبیر بهتر برای آنکه تاجر بتواند از طریق مقررات ماده مزبور اعاده اعتبار قانونی نماید لازم است مدت 5 سال از تاریخ اعلان حکم ورشستگی سپری شود، یعنی تا قبل از انقضای مهلت مذکور درخواست اعاده اعتبارقانونی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. پس از گذشت مهلت پنج ساله صدور حکم اعاده اعتبار قانونی منوط به احراز یکی از دو شرط ذیل می باشد:

الف- تاجر ورشکسته سابقاً با طلبکاران خود قرارداد ارفاقی منعقد نموده و به تمامی تعهدات قرادادی خود نیزعمل نموده است.

ب- تاجر موفق به پرداخت تمامی دیون خود نگردیده است اما طلبکاران ذمه او را بری نموده اند و یا جهت اعاده اعتبار تجاری رضایت تمامی طلبکاران خود را تحصیل نموده است.

دادگاه رسیدگی کننده اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم به اعاده اعتبار قانونی تاجر می دهد.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۵:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ورشکستگان به تقصیر و تقلب چه زمانی می توانند اعاده اعتبار نمایند؟

در ماده ۵۷۵ قانون تجارت تصریح شده است. این ماده می گوید: " ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار نمایند".مفاد ماده گویا است، تاجری که ورشکسته به تقصیر اعلام شده است در صورت دارا بودن شرایط قانونی منعی برای اعاده اعتبار تجاری نخواهد داشت. اما تجاری که به ورشکستگی به تقلب، سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند تا زمانی که از جنبه جزائی بزه اعاده اعتبار نشده است امکان اعاده اعتبار تجاری میسر نمی باشد.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۵:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر دادخواست اعاده اعتبار تاجر رد گردد، تجدید دادخواست ممکن می باشد یا خیر؟

پس از انقضای شش ماه دادخواست اعاده اعتبار قابل تجدید می باشد.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۵:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط دادخواست اعاده اعتبار تاجر چگونه است؟

در این دعوی، تاجر دادخواست خود را به طرفیت کلیه طلبکاران تقدیم دادگاه خواهد نمود. همچنین، تاجر می بایست ادله مربوط به اعاده اعتبار خود را نیز تقدیم نماید. هر طلبکاری که مدعی عدم دریافت مطالبات خود می باشد یا به نوعی معتقد است که تاجر مستحق اعاده اعتبار نمی باشد می تواند مراتب اعتراض خود را به دادگاه اعلام نماید. در صورتی که دادگاه اعاده اعتبار "حقی" را احراز نماید حکم به اعاده اعتبار تاجر خواهد داد. در صورتی که، اعاده اعتبار از قسم " قانونی" باشد دادگاه اوضاع و احوال را سنجیده و مقتضی عدل و انصاف حکم می دهد.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۵:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعاده اعتبار تجاری کجاست؟

دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست اعاده اعتبار تجاری دادگاه بدوی حوزه قضایی می باشد که اعلان ورشکستگی در حوزه آن انجام گرفته است. بنابراین، در صورتی که سابقاً حکم توقف و ورشکستگی تاجر در شهر تبریز صادر گردیده باشد، تقدیم دادخواست اعاده اعتبار نیز در صلاحیت محاکم حقوقی تبریز خواهد بود.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۵:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعاده اعتبار قانونی چیست؟

در مواردی تاجر موفق به پرداخت تمامی دیون خود نمی گردد، اما با تحقق شرایطی امکان اعاده اعتبار وی محقق می شود. در این باره ماده ۵۶۵ قانون تجارت می گوید:

"تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال در تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:

۱ ) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است رعایت می شود.

۲ ) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده اند."

در توضیح اعاده اعتبار قانونی باید گفت، چنانچه پنج سال از اعلان ورشکستگی تاجر سپری شود و تاجر به شرایط قرارداد ارفاقی عمل نماید – در صورتی که سابقاً قرارداد ارفاقی منعقد شده باشد – با رضایت تمامی طلبکاران خود را جلب نماید می تواند از طریق دادگاه صالح اعاده اعتبار نماید.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۵:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعاده اعتبار حقی چیست؟

ماده ۵۶۱ قانون تجارت می گوید: "هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می نماید". بر اساس ماده  فوق "اعاده اعتبار حقی" فرضی است، که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را با تمام متفرعات آن پرداخت می نماید. در اینصورت، اعاده اعتبار حق قانونی و مسلم آن تاجر محسوب می گردد. در این مورد، دادگاه مکلف است، با احراز پرداخت دین و متفرعات مربوط آن حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر نماید.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۵:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر