به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۴۷ مطلب با موضوع «مطالب حقوقی به زبان انگلیسی» ثبت شده است

Revocation

Revocation:
لغو حق:


The parties may modify or revoke the rights conferred by the contract on the beneficiary until the beneficiary has accepted them or reasonably acted in reliance on them.


طرفین قرارداد می توانند حقوقی را که بر طبق قرارداد به ذینفع داده شده است را تغییر دهند یا لغو کنند.

این کاررا تا زمانی می توان انجام داد که ذینفع ان حقوق را قبول نکرده یا به طور معقول و متعارف با اتکا بر ان حقوق اقدام نکرده است.

۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

What is HELL OR HIGH WATER CLAUSE?

What is HELL OR HIGH WATER CLAUSE?


A hell or high water clause is a clause in a contract, which provides that the payments must continue irrespective of any difficulties which the paying party may encounter٠


این اصطلاح در قراردادهای بین المللی به این معنی
است که :

پرداخت مبلغ معامله باید صرف نظر از هرگونه صعوبت و مشکل احتمالی که در اینده برای شخص پرداخت کننده وجه  پیش اید ادامه یابد و او تحت هیچ شرایطی نمی تواند با استناد به وقوع مشکلات اینده از پرداخت ثمن معامله سر باز زند .


۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Some Points on Limitation of Liability in International Contracts :

Some Points on Limitation of Liability in International Contracts :

نکاتی پیرامون محدودیت مسئولیت در قراردادهای بین المللی :


یکی از موارد مهم در قراردادهای بین المللی تعیین حدی برای مسئولیت طرفین است.

این موارد مسئولیت در قراردادها تحت عنوان
 ( Liability Cap )
شناخته می شود و میزان ان در قسمت شرایط خصوصی مشخص می گردد.


نکته مهم :

تعیین این مبلغ در قراردادها و الزام عمل به ان تنها در مواردی تحت حمایت دادگاه ها قرار می گیرد که طرفین در اعمال وظایف خود مرتکب کلاهبرداری ، قصور عمدی و یا سو رفتار شدید نشده باشند.

در صورت اعمال هر یک از موارد ذکر شده در فوق ، طرف متضرر می تواند جبران خسارات وارده به خود را بدون توجه به این سقف مسئولیتی  تعیین شده در قرارداد از طرف مقصر مطالبه نماید.


به مثالی از این شرط قراردادی توجه فرمایید


Liability Cap. EXCEPT FOR CLAIMS BASED ON BREACHES OF A CONFIDENTIALITY OBLIGATION, AND EXCEPT FOR AN INDEMNIFICATION OBLIGATION UNDER THIS AGREEMENT, , AND EXCEPT FOR MISCONDUCT OR NEGLIGENT ACTS OF CUSTOMER PERSONNEL THAT INTERFERE WITH THE NORMAL OPERATIONS OF THE FAB, IN THE EVENT THAT ANY LIABILITY IS IMPOSED ON EITHER PARTY HEREUNDER, THE AGGREGATE AMOUNTS PAYABLE BY EITHER PARTY TO THE OTHER BY REASON THEREOF SHALL NOT EXCEED THE AMOUNT PAID OR PAYABLE BY CUSTOMER TO SVTC DURING THE TWELVE (12) MONTHS PRECEDING THE CLAIM TO WHICH SUCH LIABILITY RELATES.

۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Quasi Contract :

Quasi Contract :
شبه قرارداد:


The essence of a legal contract is that it is based on agreement of the parties.

However the law imposes an obligation on a party and allows an action to be brought on that obligation despite the fact that no agreement was present.

These types of obligation are known as "Quasi-Contracts "

The following are examples :

1) A contract of record, e.g. a regognizance

2) An account stated

3) Actions for money had and received

4) Actions for money paid to the use of another

5) Claims on a quantum meruit.


اساس یک قرارداد قانونی این است که مبتنی بر توافق طرفین باشد.

اما گاهی اوقات قانون تعهدی را بر یک طرف تحمیل می نماید و علی رغم این واقعیت که هیچ توافقی وجود ندارد ، اجازه اقامه دعوی بر اساس این تعهد را می دهد.

این گونه تعهدات " شبه قرارداد " نامیده می شوند.


موارد زیر نمونه هایی از شبه قرارداد می باشند:

١) قراردادی که در دادگاه ثبت می شود مثل وجه الضمان

٢) حساب مورد قبول طرفین ( بدهکار و بستانکار)

٣) اقامه دعوی برای پولی که پرداخت شده و دریافت شده است.

٤) اقامه دعوی برای پول پرداخت شده به منظور استفاده دیگری

٥) اقامه دعوی بر اساس اجرت المثل

۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Depecage :

Depecage :

منظور از دیپساژ این این است که
موضوعات مختلف یک قرارداد ، تابع قوانین ایالات مختلف می باشد .

در کشورهای مبتنی بر حقوق کامن لا منظور از دیپساژ این است که  قسمت های مختلف یک قرارداد واحد از قوانین مختلفی پیروی نماید .

در ایالات متحده امریکا تئوری دیپساژ در جایی است که دادگاه متوجه عدم توافق بین ایالات مختلف در خصوص  اینکه کدام قاعده حقوقی را در مورد هر موضوعی اعمال نمایند بکار می رود.

۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

What is EVERGREEN CONTRACT?

What is EVERGREEN CONTRACT?
قرارداد همیشه سبز چیست ؟


Automatically renewed, rollover agreement every maturity period. Continues unless any involved party cancels the agreement.


قرارداد همیشه سبز قراردادی است که بعد از انقضاء مدت  ، بطور خود کار تمدید می شود مگر اینکه هر یک از طرفین،  قرارداد را فسخ نمایند .

 توضیح اینکه دراین نوع قرارداد طرفین درقسمت مدت  قرارداد(Term of the Agreement)
 چنین توافق می نمایند که پس از انقضاء مدت ، نیازی به مذاکره مجدد جهت تمدید ان نبوده و قرارداد خود به خود
تمدید می گردد.

نکته : یکی دیگر از معانی Term در قراردادها علاوه بر معنی شرط ، زمان قرارداد می باشد .

۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

A point on taking over of parts of the works in international EPC contracts :

A point on taking over of parts of the works in international EPC contracts :
نکته ای در خصوص تحویل موقت قسمت هایی از کار در قراردادهای ای پی سی بین المللی :

در قراردادهای ای پی سی  بین المللی تحویل تنها قسمتی از کار توسط پیمانکار امکان پذیر نیست جز با توافق طرفین و پیمانکار اجازه ندارد کارفرما را مجبور به قبول تنها قسمتی از کار نماید .

این عمل تنها زمانی امکان پذیر است که کارفرما خود تحویل قسمتی از کار را قبول نماید .

نکته مهم در خصوص صدور مدرک تحویل برای قسمتی از کار این است که این عمل مستلزم اصلاح بند خسارت تاخیر (Delay Damages )در قرارداد
می باشد و کسر درصدی از مبلغ ان (بر حسب میزان تحویل داده شده ) نباید فراموش گردد .

۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

On the Distinction Between Offer and Invitation To Make Offer :

On the Distinction Between Offer and Invitation To Make Offer :
در تمایز میان ایجاب و دعوت برای ایجاب :


   (1)  A proposal for concluding a contract addressed to one or more  speci c  persons  constitutes  an  offer  if  it  is  suf ciently  de nite  and  indicates  the  intention  of  the  offeror  to  be  bound  in  case  of  acceptance.

 A  proposal  is  sufficiently  definite  if  it  indicates  the  goods  and  expressly  or  implicitly   fixes  or  makes  provision  for  determining  the  quantity  and  the  price.

 (2)  A proposal other than one addressed to one or more specific  persons  is to be considered merely as an invitation to make offers, unless the contrary  is  clearly  indicated  by  the  person  making  the  proposal.


١) پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین، چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ایجاب محسوب است.

پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو صریح یا ضمنی، مقدار کالا و ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین ان دو مقرر نماید.

٢) پیشنهاد جز در موردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است، صرفا دعوت برای ایجاب محسوب می گردد ، مگر در صورتی که پیشنهاد کننده خلاف ان را به وضوح اعلام نماید.

۱۸ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

EFFECTS OF HARDSHIP :

EFFECTS OF HARDSHIP :
اثار اضطرار:


(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based.
 
(2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance.

(3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court.

(4) If the court finds hardship it may, if reasonable,

(a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed; or

(b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.


١) در مورد اضطرار ، طرف زیاندیده حق دارد درخواست مذاکره مجدد کند . این درخواست باید بدون تاخیر غیر موجه انجام شودو بیانگر دلایلی باشد که درخواست بر ان دلایل مبتنی است .


٢) درخواست مذاکره مجدد ، به تنهایی ، حق خودداری از اجرای تعهد را به طرف زیاندیده نمی دهد .


٣) در صورت عدم دستیابی به توافق در مدتی متعارف، هر یک از طرفین می تواند به دادگاه متوسل شود.


٤) اگر دادگاه اضطرار را تایید کند ، در صورت متعارف بودن و معقول بودن ،


الف ) در تاریخی مشخص و بر مبنای شروطی که تعیین می شود ، به قرارداد خاتمه می دهد ؛ یا


ب) با توجه به برقراری مجدد تعادل و موازنه در قرارداد ، قرارداد را تعدیل می کند .


۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Umbrella Clause :

Umbrella Clause :
شرط چتری :

An umbrella clause protects investments by bringing obligations or commitments that the host state entered into in connection with a foreign investment under the protective "umbrella" of the BIT.

 به موجب شرط چتری که در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری به کار گرفته می شود، دولت سرمایه پذیر تمامی تعهداتی را که به موجب قوانین داخلی خود در برابر طرف سرمایه گذار می پذیرد، به موجب معاهده نیز تضمین می نماید .

چنین تضمینی ، به عنوان اهرمی قدرتمند جهت حفاظت منافع سرمایه گذار محسوب شده و نتیجتا شخص سرمایه گذار با خیال راحت تری  در کشورهای دیگر اقدام به سرمایه گذاری می نمایند.

 زیرا در صورت نقض تعهدات توسط دولت ها می توانند حقوق خود را با به کار گیری ضمانت اجراهای معاهده ای زنده نمایند.

وجود این شرط در قراردادها می تواند به عنوال عامل مشوق بسیار مهمی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی محسوب گردد.

۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Some Points on BOT Ontracts:

Some Points on BOT Ontracts:

ذکر نکاتی در خصوص قراردادهای BOT :

هر قرارداد بی او تی شامل ساختار قراردادی پیچیده و بالقوه ای می باشد.

اما در اکثر موارد در یک پروژه بی او تی ، برای انجام طراحی واقعی و ساخت ، از قراردادهای کلید در دست EPC استفادمی شود.

بنابراین مدل قراردادی بی او تی با وجود اختلافاتی که با  قرارداد ئی پی سی دارد ، به عنوان شکل قراردادی ساختاری مجزایی به حساب نمی اید و اختلاف این دو بیشتر از جهت روش سرمایه گذاری موجود در ان دو می باشد.

به طوریکه اورندگان سرمایه در قرارداد بی او تی نقش بسیار موثری در تحمیل شرایط قراردادی پایه ایفا می نمایند.

به عنوان مثال خواسته انها مبنی بر اینکه قرارداد الزاما بر مبنای کلید در دست ( Turnkey ) و در شکل و فرمت EPC باشد.

اجرای  پروژه بر مبنای مدل کلید در دست ( که انجام پروژه  را با قیمت و زمان مقطوعی برای پیمانکار تعریف می نماید) ، باعث اطمینان واسودگی خیال وام دهندگان پروژه می باشد.

لازم به ذکر است که یکی از مهمترین دلایل تمایل رو به افزایش دولت ها در استفاده از روش قراردادی بی او تی کمبود سرمایه در بخش عمومی و استفاده از سرمایه بخش خصوصی در جهت توسعه پروژه های عظیم زیر ساختی در دنیا می باشد .

۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

GROSS DISPARITY:

GROSS DISPARITY:
اختلاف فاحش :


In international contracts:

(1) A party may avoid the contract or an individual term of it if, at the time of the conclusion of the contract, the contract or term unjustifiably gave the other party an excessive advantage. Regard is to be had, among other factors, to
 
(a) the fact that the other party has taken unfair advantage of the first party's dependence, economic distress or urgent needs, or of its improvidence, ignorance, inexperience or lack of bargaining skill; and

(b) the nature and purpose of the contract.

(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may adapt the contract or term in order to make it accord with reasonable commercial standards of fair dealing.


در قراردادهای بین المللی :

١- اگر در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد یا شرطی از ان ، به طور غیر قابل توجیه مزیت بیش از حدی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اول می تواند قرارداد یا شرط منفرد مزبور را ابطال کند.

در این مورد باید از جمله به موارد زیر توجه داشت :

الف) این واقعیت که طرف از از وابستگی ، فشار اقتصادی یا نیازهای اضطراری طرف اول، یا از عدم امادگی ، جهل، بی تجربگی یا عدم مهارت او در چانه زدن، به طور غیر منصفانه ای بهره برده است؛ و

ب) ماهیت و مقصود از قرارداد

٢) دادگاه می تواند بر مبنای درخواست طرفی که حق ابطال دارد، قرارداد یا شرطی از ان را تعدیل کند تا با معیارهای تجاری متعارف در معامله منصفانه منطبق شود.


۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

An important point on Transfer of Ownership in internationl contracts:

An important point on Transfer of Ownership in internationl contracts:
نکته ای مهم در خصوص انتقال مالکیت در قراردادهای بین المللی :

یکی از نکات مهم در قراردادهای بین المللی زمان انتقال مالکیت مبیع از مالک به خریدار می باشد.

توجه داشته باشید که در قراردادهای بین المللی بر خلاف قراردادهای داخلی که به محض انعقاد عقد ، مالکیت کالا از فروشنده به خریدار منتقل می گردد، زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار، از زمان انتقال پول به فروشنده است واگر مشتری قبل از پرداخت مبلغ کالا اقدام به استفاده از ان کالا نماید، مانند سرقت می باشد.
زیرا شما در حال استفاده از کالایی هستید که مالک ان نیستید.


۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Disclosure of confidential information is permitted where the information is:

Disclosure of confidential information is  permitted where the information is:
مواردی که افشا اطلاعات محرمانه مجاز دانسته شده : (1) already known to the receiving party;

١) در جایی که  شخص دریافت کننده اطلاعات از قبل  با این اطلاعات اشنایی داشته باشد.


 (2) in the public domain;

٢) در جایی که این اطلاعات  در دسترس عموم قرار گرفته شده باشد .


 (3) required by law, regulation or a stock exchange to be disclosed; or

٣) زمانی که افشای این اطلاعات توسط قانون ، مقررات و یا بورس اوراق بهادار   ضروری باشد . (4) acquired independently by the receiving party from a third party.

 ٤) این اطلاعات به صورت جداگانه و مستقل ، توسط شخص دریافت کننده از سوی شخص ثالثی دریافت شده باشد .

۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

What is BILATERAL CONTRACT?

What is BILATERAL CONTRACT?

A term, used originally in the civil law, but now generally adopted, denoting a contract in which both the contracting parties are bound to fill obligations reciprocally towards each other; as a contract of sale, where one becomes bound to deliver the thing sold, and the other to pay the price of it .


قرارداد دو جانبه چیست ؟

اصطلاحی مصطلح در قانون مدنی میباشد و به این معنی است که طرفین قرارداد ، هر دو موظف به انجام تعهداتی متقابل نسب به یکدیگر می باشند. مانند قرارداد خرید و فروش که در ان یکی موظف به تحویل کالا و دیگری وظیفه  پرداخت مبلغ را به عهده دارد.

۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

UNILATERAL CONTRACT :

UNILATERAL CONTRACT :
قرارداد یک طرفه ( یک جانبه ) :


Contract where one party makes another party an offer to perform an act and
assent is promised by performing the act.


قرارداد یک طرفه قراردادی است که یک طرف ، ایجابی مبنی بر انجام عملی می نماید و قبول ان ایجاب ،(انجام ان عمل ) توسط هر شخصی می تواند باشد.

مانند اینکه شخصی در حال قدم زدن در ساحل به اگهی برخورد می کند که روی ان نوشته شده : یک عدد کیف پول گم شده از یابنده تقاضا می شود با این شماره تماس و مژدگانی دریافت کند .

(در اینجا ایجاب برای کلیه افرادی است که بتوانند کیف را پیدا کنند و قبول ان ایجاب ، عمل توام با رضایت
شخص پیدا کننده کیف پول خواهد بود ).

۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Guaranteed Maximum Price (GMP) :

Guaranteed Maximum Price (GMP) :
حداکثر قیمت تضمین شده:

Barring any exceptions, the GMP part means the owner pays no more than that, even if the following apply: The contractor makes a miscalculation. The price of materials increases.


این اصطلاح قراردادی بدین معنی می باشد که پرداختی مالک یا کارفرما به پیمانکار نهایتا تا سقف همین مبلغ می باشد و هیچ گونه پرداخت اضافی دیگری انجام نمی گیرد.

حتی اگر پیمانکار در محاسبات خود اشتباه نموده باشد و یا قیمت کالاها افزایش یابد.

با درج این شرط به نوعی کلیه هزینه های محتمل و استثنائی در قرارداد منع می گردد.


۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

An Important Point on Contractor’s Claims in International EPC Contracts :

An Important Point on Contractor’s Claims in International EPC Contracts :

نکته ای مهم در خصوص ادعاهای  پیمانکار (علیه کارفرما ) در قراردادهای ای پی سی بین المللی :در قراردادهای ئی پی سی بین المللی ، اگر پیمانکارخود را مستحق زمان و یا پرداختی اضافی  در خصوص قرارداد بداند،   پیمانکار باید اخطاری مبنی بر دلایل استحقاق خود به کارفرما ارسال نماید ، این اخطار باید در اولین زمان ممکن ارسال گردد، و در هر حال نمی تواند دیرتر از ٢٨ روز بعد از اطلاع پیمانکار از وقوع ان شرایط باشد.

نکته مهم و قابل توجه در اینجا این است که اگر 
پیمانکار در ظرف این مدت ٢٨ روز اخطار مربوط را برای کارفرما ارسال ننماید ، پیمانکار :

١) مستحق هیچ گونه تمدید مهلت

٢) مستحق هیچ گونه مبلغ اضافی

نخواهد بود

و کارفرما از تمامی مسئولیت های مرتبط در خصوص این ادعا بری می گردد.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Termination by Contractor in International EPC Contracts :

Termination by Contractor in International EPC Contracts :
موارد فسخ قرارداد توسط پیمانکار در قراردادهای ای پی سی بین المللی :


In international EPC Contracts, The Contractor shall be entitled to terminate the Contract if the Employer:

در قراردادهای ای پی سی بین المللی، پیمانکار می تواند قرارداد را در موارد زیر خاتمه دهد در صورتی که کارفرما یکی از موارد زیر را مرتکب گردد :


١) کارفرما در تهیه مدارک لازم برای تنظیم های مالی کوتاهی کند.

٢) کارفرما در پرداخت مبلغی که زمان ان فرا رسیده است کوتاهی نماید.

٣) کارفرما به طور اساسی در انجام تعهدات قراردادی کوتاهی کند.

٤) کارفرما بدون توافق قبلی با پیمانکار، قرارداد یا هر گونه سود ان را به شخص ثالث واگذار نماید.

٥) تعلیق طولانی شده بر همه کارها تاثیر بگذارد.

٦) کارفرما ورشکسته شود.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Termination by Employer in International EPC Contracts :

Termination by Employer in International EPC Contracts  :
موارد فسخ قرارداد توسط کارفرما در قراردادهای ای پی سی بین المللی :

In international EPC Contracts, The Employer shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor:

در قراردادهای ای پی سی بین المللی، کارفرما می تواند قرارداد را در موارد زیر خاتمه دهد در صورتی که پیمانکار یکی از موارد زیر را مرتکب گردد :

 
١) ضمانت اجرا را فراهم ننماید.

٢) در اجرای اخطاریه اصلاح کوتاهی نماید.

٣) کارها را رها نماید.

٤) بدون عذر معقولی درادامه کارها کوتاهی نماید.

٥)همه کارها را به پیمانکاران فرعی بسپارد.

٦) ورشکسته یا معسر گردد.

٧) یک عمل یاد شده در لیست اعمال فساد را انجام دهد.


۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر