به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۴۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوقی به زبان انگلیسی» ثبت شده است

Termination by Contractor in International EPC Contracts :

Termination by Contractor in International EPC Contracts :
موارد فسخ قرارداد توسط پیمانکار در قراردادهای ای پی سی بین المللی :


In international EPC Contracts, The Contractor shall be entitled to terminate the Contract if the Employer:

در قراردادهای ای پی سی بین المللی، پیمانکار می تواند قرارداد را در موارد زیر خاتمه دهد در صورتی که کارفرما یکی از موارد زیر را مرتکب گردد :


١) کارفرما در تهیه مدارک لازم برای تنظیم های مالی کوتاهی کند.

٢) کارفرما در پرداخت مبلغی که زمان ان فرا رسیده است کوتاهی نماید.

٣) کارفرما به طور اساسی در انجام تعهدات قراردادی کوتاهی کند.

٤) کارفرما بدون توافق قبلی با پیمانکار، قرارداد یا هر گونه سود ان را به شخص ثالث واگذار نماید.

٥) تعلیق طولانی شده بر همه کارها تاثیر بگذارد.

٦) کارفرما ورشکسته شود.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Termination by Employer in International EPC Contracts :

Termination by Employer in International EPC Contracts  :
موارد فسخ قرارداد توسط کارفرما در قراردادهای ای پی سی بین المللی :

In international EPC Contracts, The Employer shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor:

در قراردادهای ای پی سی بین المللی، کارفرما می تواند قرارداد را در موارد زیر خاتمه دهد در صورتی که پیمانکار یکی از موارد زیر را مرتکب گردد :

 
١) ضمانت اجرا را فراهم ننماید.

٢) در اجرای اخطاریه اصلاح کوتاهی نماید.

٣) کارها را رها نماید.

٤) بدون عذر معقولی درادامه کارها کوتاهی نماید.

٥)همه کارها را به پیمانکاران فرعی بسپارد.

٦) ورشکسته یا معسر گردد.

٧) یک عمل یاد شده در لیست اعمال فساد را انجام دهد.


۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Important Points on Performance Security in International EPC Contracts :

Important Points on Performance Security in International EPC Contracts :
نکاتی مهم در خصوص ضمانت اجرا در قراردادهای ای پی سی بین المللی :


یکی از مهمترین قسمت ها در تنظیم قراردادهای ای پی سی بین المللی ، فراهم نمودن ضمانت اجرای مناسب و کافی توسط پیمانکاران جهت اطمینان خاطر کارفرمایان از اجرای درست کار می باشد .

در قراردادهای ای پی سی بین المللی ، پیمانکاران موظفند ( ظرف مدت ٢٨ روز ) بعد از امضا توافق قراردادی ، این ضمانت اجرا را به کارفرمایان ارائه نمایند .

نکته قابل توجه این که اخذ این ضمانت  ، صرفا با درخواست کتبی انها و  بدون اثبات قصور واقعی پیمانکار قابل پرداخت می باشد.

اما این مساله نباید به طور غیر عادلانه ای مورد سو استفاده کارفرمایان قرار گیرد و انها بتوانند به هر بهانه ای قادر به اخذ این مبلغ باشند.

 در قراردادهای ای پی سی بین المللی ، کارفرمایان تنها در صورت وقوع یکی از موارد زیر می توانند اقدام به اخذ مبلغ ضمانت نامه نمایند :

١) کوتاهی پیمانکار در تمدید اعتبار ضمانت نامه

٢) قصور پیمانکار در پرداخت مبلغی به کارفرما در سر رسید در طی مدت ٤٢ روز

٣)قصور پیمانکار در جبران یک نقص در مدت ٤٢ روز بعد از دریافت اخطار از سوی کارفرما

٤) اوضاع و احوالی که کارفرما را بر اساس قرارداد محق می دارند که قرارداد را فسخ نماید.


نکته : اگر کارفرما در غیر از موارد ذکر شده در فوق و به ناحق ضمانت را دریافت نماید، وی باید کلیه خسارات پیمانکار را در خصوص ضررها و هزینه های ناشی از این دریافت نابجا جبران نماید.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Passing of Risk in respect of Goods Sold in Transit :

Passing of Risk in respect of Goods Sold in Transit  :
( وضعیت ) انتقال ریسک در مورد کالایی که در هنگام حمل فروخته می شود :


  The  risk  in  respect  of  goods  sold  in  transit  passes  to  the  buyer  from  the  time of the conclusion of the contract. However, if the circumstances so indicate,  the  risk  is  assumed  by  the  buyer  from  the  time  the  goods  were  handed  over  to  the  carrier  who  issued  the  documents  embodying  the  contract  of  carriage.   Nevertheless,  if  at  the  time  of  the  conclusion  of  the  contract  of  sale  the  seller  knew  or  ought  to  have  known  that  the  goods  had  been  lost  or  damaged  and  did  not  disclose  this  to  the  buyer,  the  loss  or  damage  is  at  the  risk  of  the  seller.


در مورد کالایی که در هنگام حمل ( در راه ) فروخته می شود، ریسک از تاریخ انعقاد قرارداد به خریدار منتقل می گردد.

با این حال اگر از اوضاع و احوال چنین براید، این ریسک از تاریخ تسلیم کالا به موسسه حمل و نقل بر ذمه مشتری مستقر می گردد.

با این وصف، چنانچه بایع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا زیان دیدن ان اطلاع داشته یا می بایست که اطلاع می داشت و این امر را به اگاهی مشتری نرسانده باشد ، ضامن تلف یا زیان می باشد.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Some Points about Liquidated Damages :

Some Points about Liquidated Damages :
نکاتی پیرامون وجه التزام :

وجوه الزام اساسا مبالغ جبران خسارتی می باشند که باید توسط طرف مقصر برای ارتکاب یک نقض خاص به طرف دیگر پرداخت گردد.

الحاق یک شرط وجه التزام در قرارداد در جایی که احتساب میزان خسارت مشکل می باشد کاربرد دارد.

به عنوان مثال در جایی که کار از کیفیت لازم برخوردار نیست و یا تحویل پروژه با تاخیر همراه می گردد.

در اینجا طرف غیر مقصر نیازی به اثبات خسارت واقعی ندارد و صرفا در صورتیکه طرف غیر مقصر اثبات نماید که متحمل خسارت شده است مستحق اخذ مبلغ وجه التزام می گردد.

به هر حال، شرط  وجه الزام باید سقفی را برای حداکثر مسئولیت جهت کم کردن ریسک طرف مقصر در بر داشته باشد.

باید در نظر داشت که وجه التزام نباید به خود شکل مجازات و تنبیه طرف مقصر را بگیرد و یا غیر منطقی باشد.

وجه التزام در دو شکل وجه التزام برای تاخیر

( Delay Liquidated Damages )
 
و وجه التزام برای اجرا
( Performance Liquidated Damages )
می باشد.

وجه التزام تاخیر در جایی پرداخت می شود که پیمانکار بر طبق جدول زمانی توافق شده موفق به تکمیل کار نشده باشد.

این نوع از وجه التزام اصولا بر مبنای روزانه محاسبه می گردد.

در حالیکه وجه التزام اجرا در جایی پرداخت می گردد که پیمانکار در نائل شدن به کمیت یا کیفیت مورد توافق ناموفق بوده باشد که این حالت ممکن است  بازدهی کل پروژه را تحت الشعاع قرار دهد.
به عنوان مثال میزان تولید برق در یک نیروگاه تولید برق   به جهت کیفیت کار پایین کاهش یابد.
به هر حال جهت کم کردن ریسک پیمانکار ، قرارداد باید شرط تاخیر به علت  قصور کارفرما را استثنا کند.

یا در مواردی که شرط تسهیم مسئولیت
 ( Liability Sharing Clause )
مطرح می باشد .

بدین معنی که پیمانکار و کارفرما تاخیرات همزمانی  ( Concurrently Delays)
را در پروژه موجب شده اند.

در اینجارکارفرما باید مراقب وجود شرط جبران خسارت انحصاری در قرارداد نیز باشد
.( Exclusive Remedy Clause)

شرط جبران خسارت انحصاری باعث می گردد که مسئولیت پیمانکار فقط مختص به وقوع رویداد خاصی گردد و نه برای هر خسارات دیگری.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Conditional & Unconditional Guarantees :

Conditional & Unconditional Guarantees :
در قراردادهای پیمانکاری تضمینات بر دو نوع می باشند:

مشروط و غیر مشروط


١) تضمینات مشروط( Conditional Guarantees) :

در تضمینات مشروط نیاز به اثبات خسارت وجود دارد و شرکت باید برای اخذ ان تضمینات  ، حکمی  از دادگاه و یا داور اخذ نماید.


٢) تضمینات غیر مشروط ( Unconditional Guarantees ):

در حالی که  تضمینات غیر مشروط به صورت عند المطالبه بوده  و شرکت می تواند در صورت قصور پیمانکار بدون اخذ هیچ گونه حکمی از دادگاه به ضامن مراجعه نموده و خسارت خود را مطالبه نماید.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

CERTAINTY OF HARM :

CERTAINTY OF HARM :
قطعیت صدمه :


In international contracts :

(1) Compensation is due only for harm, including future harm, that is established with a reasonable degree of certainty.
 

(2) Compensation may be due for the loss of a chance in proportion to the probability of its occurrence.
 

(3) Where the amount of damages cannot be established with a sufficient degree of certainty, the assessment is at the discretion of the court.در قراردادهای بین المللی :

١) قانونا غرامت فقط برای صدمه در نظر گرفته می شود ، از جمله صدمه اتی ، که با درجه ای متعارف و معقول از قطعیت تعیین می شود.


٢) غرامت ممکن است قانونا برای از دست دادن فرصت، به تناسب احتمال وقوع ان در نظر گرفته شود.


٣) در صورتی که نتوان میزان خسارت را با درجه ای کافی از قطعیت احراز کرد تعیین میزان ان به صلاحدید دادگاه خواهد بود.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Cross Defaul Provision:

Cross Defaul Provision:

کاربرد این شرط بسیار مهم در قراردادهای پیمانکاری و در مواردی است که کارفرمایان با یک پیمانکار به طور مداوم برای انجام کارهای مختلف قراردادمنعقد می نمایند .

و اما مفهوم این ماده قراردادی:

این شرط بیان می دارد که اگر کارفرما در یکی از قراردادهای  خود با پیمانکارش، (در اثر نقض مفاد قرارداد توسط پیمانکار) متحمل خسارتی گردد،
این نقض قراردادی به منزله نقض سایر قراردادها محسوب می گردد؛ حتی اگر واقعا در سایر قراردادها نقضی و یا قصوری توسط ان پیمانکار صورت نگرفته باشد.

به طور مثال قراردادی را در نظر بگیرید که پیمانکار با کارفرما سه قرارداد منعقد کرده

ان سه قرارداد در حال اجرا می باشند که در همین حال کارفرما ادعایی را مبنی بر قصور پیمانکار در مورد یکی از این سه قرارداد مطرح می نماید.

در این ادعا کارفرما بیان می نماید که ضررهای ناشی از قصور پیمانکار ، بیش از باقیمانده طلب وی در این قرارداد می باشد.

در این حالت و بر طبق این شرط ، کارفرما می گوید من به علت قصور تو در این قرارداد ( قرارداد شماره ١ ) ، پول تو را در قرارداد شماره ٢و ٣ نیز نگه می دارم .

یعنی بر فرض اگر کارفرما در قرارداد اول متحمل ضرری معادل ٥٠٠ هزار دلار شده باشد و در قرارداد شماره ٢ به پیمانکار مبلغ ٢٠٠ هزار دلار و در قرارداد شماره ٣ مبلغ ٣٠٠ هزار دلار بدهکار باشد، می تواند کل مبالغ را به صورت واحد در نظرگرفته و مبلغ قراردادهای شماره ٢ و ٣ را جهت جبران خسارت وارده بر خود در قرارداد شماره ١ نگه دارد .

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Cost Saving Sharing Clause :

Cost Saving Sharing Clause :

شرطی است در قراردادهای پیمانکاری بین المللی و از مصادیق استراتژی win win.

در بسیاری از موارد چنین فرض می شود که تنها راه دستیابی به سود بیشتر در پروژه ها، افزایش مبالغ و هزینه ها و دلایل توجیهی این گونه افزایش قیمتها برای کارفرمایان است.

در صورتیکه فلسفه وجودی و عملکرد این شرط قراردادی کاملا متفاوت بوده و برای هر دو طرف کارفرما و پیمانکار به صورت برد برد عمل می نماید.


حال مفهوم این شرط قراردادی :

این شرط بیان می دارد که اگر پیمانکار به هر نحو ممکن بتواند از هزینه های کارفرما بکاهد،  از جمله
حذف برخی از مصالح ، مشخصات ساخت و غیره ، (البته باهماهنگی با کارفرما ) ، در این کسر قیمت سهیم می گردد .

در صد سهم پیمانکار در این شرط قراردادی بعضا تا ٥٠٪ از مبلغ کاهش یافته می باشد که با توجه به مبالغ هنگفت قراردادی در پروژه های صنعتی و نفتی گاه به میلیون ها دلار می رسد.

درج این شرط قراردادی در قراردادهای پیمانکاری توصیه می گردد زیرا هم به نفع کارفرمایان و هم به نفع پیمانکاران می باشد.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Some Points on Becoming Clear of Commiting Material Breach in Future :

Some Points on Becoming Clear of Commiting Material Breach in Future  :

 (1) If prior to the date for performance of the contract it is clear that one of the parties ٫will commit a fundamental breach of contract, the other party may declare the contract avoided.

 (2) If time allows, the party intending to declare the contract avoided must give reason able notice to the other party in order to permit him to provide adequate assurance of his performance.

 (3) The requirements of the preceding paragraph do not apply if the other party has declared that he will not perform his obligations.


نکاتی درخصوص معلوم شدن ارتکاب نقض اساسی قرارداد( توسط یکی از طرفین ) در اینده   :

١) هر گاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد ، معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد ، طرف دیگر می تواند قرارداد را باطل نماید .

٢) طرفی که قصد اعلام بطلان دارد ، چنانچه وقت اقتضا کند ، مکلف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که اطمینان کافی جهت ایفای تعهدش بدهد.

٣) چنانچه طرف دیگر اعلام کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد ، الزامات مذکور در بند پیشین منتفی خواهند بود.

۱۳ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Difference between CONTRACT PRICE and

Difference between CONTRACT PRICE  and

CONTRACT VALUE ?

اختلاف بین دو اصطلاح قیمت قرارداد و ارزش قرارداد:


1) Contract Price:

این اصطلاح به معنای قیمت اولیه قراداد است که توسط
طرفین تعیین و با یکدیگر در مورد ان توافق نموده اند.


2) Contract Value :

اما این اصطلاح به معنای قیمت قرارداد بعد از Revision (بازنگری ) است .

یعنی اگر بنا به عللی مانند وقوع اضطرار در مدت قرارداد ، طرفین دوباره با یکدیگر بر سر قیمت ،مذاکره
نمایند و به توافق جدیدی برسند ، ان
قیمت جدید Contract Value یا ( ارزش قراردادی ) نام دارد .

نکته : بعد از Revision دو فاکتور ١- قیمت و ٢- زمان قرارداد دچار تغییر می گردد.

۱۲ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Effects of avoidance Article :

Effects of avoidance Article :
اثار بطلان :


In international contracts :

   (1)  Avoidance of the contract releases both parties from their  obligations  under  it,  subject  to  any  damages  which  may  be  due. 

Avoidance  does  not  affect any provision of the contract for the settlement of disputes or any other  provision  of  the  contract  governing  the  rights  and  obligations  of  the  parties  consequent  upon  the  avoidance  of  the  contract.

   (2)  A party who has performed the contract either wholly or in part may  claim  restitution  from  the  other  party  of  whatever  the   rst  party  has  supplied  or  paid  under  the  contract.  If  both  parties  are  bound  to  make   restitution,  they  must  do  so  concurrently.


در قراردادهای بین المللی :

١) بطلان قرارداد، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد ، به شرط تادیه هر نوع خسارت قابل مطالبه، مبری می کند.

بطلان تاثیری در شرایط قرارداد در مورد حل اختلافات یا بر سایر شرایط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از بطلان است نخواهد داشت.


٢) طرفی که تمام یا قسمتی از قرارداد را اجرا کرده است، می تواند از طرف دیگر اعاده انچه را که به موجب قرارداد ، تحویل یا تادیه نموده، طلب کند.
چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند، باید همزمان اقدام نمایند.

۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Predictability Theory :

Predictability Theory :
نظریه قابل پیش بینی بودن :


کاربرد این نظریه در مواقعی می باشد که قراردادی ، از جانب یکی از طرفین قرارداد ، نقض گردیده و تعیین حدود انتفاع حاصل از قرارداد ، به منظور جبران ضرر و زیان طرف زیان دیده دشوار می باشد.

در اینجا این نظریه کاربرد خود را نشان می دهد و بیان می دارد :
(خسارت های نقض قرارداد، محدود به هزینه نتایجی می باشند که به طور منطقی ، در هنگام امضای قرارداد، قابل پیش بینی بوده اند).

۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

CPCN ( Certificate of Public Convenience and Necessity ) :

CPCN ( Certificate of Public Convenience and Necessity ) :

گواهی اسایش عمومی و ضرورت :


گواهی اسایش عمومی ، مدرکی است لازم الوصول برای شرکت های خصوصی که مایل به انجام خدمات عمومی می باشند .

این مدرک در برخی از کشورها قبل از شروع به کار باید از مقامات مجاز اخذ گردیده  و اهمیت ان بقدری است که در قراردادها ذکر می گردد که شروع این قرارداد منوط به اخذ این گواهی می باشد و اگر( تا روز خاصی که در قرارداد ذکر گردیده )، این گواهی صادر نگردد ، کارفرما ( پس از دادن اخطار کتبی به پیمانکار ) قادر به خاتمه دادن قرارداد خواهد بود  .

۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Some Important Points in Assignment of Rights :

Some Important Points in Assignment of Rights :
نکاتی مهم در خصوص واگذاری حقوق :

"Assignments a right” means the transfer by agreement from one person (the “assignor”) to another person (the “assignee”), including transfer by way of security, of the assignor's right to payment of a monetary sum or other performance from a third person (“the obligor”).


واگذاری یک حق به معنای انتقال توافقی یک حق از سوی شخص واگذارنده به شخصی دیگر ( طرف واگذاری ) است، که شامل موردی نیز می شود که حق واگذارنده به دریافت مبلغی از یک شخص ثالث یا اجرای نوع دیگری از تعهد توسط شخص ثالث ( متعهد) به عنوان وثیقه از سوی واگذارنده به طرف واگذاری انتقال می یابد.


EXCLUSIONS:
مستثنیات :
 
This Section does not apply to transfers made under the special rules governing the transfers:
 
(a) of instruments such as negotiable instruments, documents of title or financial instruments, or
 
(b) of rights in the course of transferring a business.

مواد این قسمت نسبت به انتقال های زیر که اجرای ان ها تابع قواعد ویژه ای است اعمال نمی شوند :

الف) انتقال اسنادی چون اسناد تجاری ، اسناد مالکیت یا اسناد مالی

ب) انتقال حقوق در جریان انتقال یک کسب و کار تجاری.


ASSIGNABILITY OF NON-MONETARY RIGHTS :
قابلیت واگذاری حقوق غیر پولی :

A right to non-monetary performance may be assigned only if the assignment does not render the obligation significantly more burdensome.

حقی نسبت به اجرای بک تعهد غیر پولی را فقط در صورتی می توان واگذار کرد که واگذاری تعهد مزبور به طور قابل توجهی به سنگینی بار تعهد نیفزاید.


PARTIAL ASSIGNMENT :
واگذاری جزئی :

(1) A right to the payment of a monetary sum may be assigned partially.
 
(2) A right to other performance may be assigned partially only if it is divisible, and the assignment does not render the obligation significantly more burdensome.

١) حق دریافت مبلغی پول را می توان به طور جزئی واگذار کرد.

٢) یک حق نسبت به اجرای نوع دیگری از تعهد را فقط در صورتی می توان به طور جزئی واگذار کرد که ان تعهد قابل تجزیه باشد و واگذاری ان به طور قابل توجهی به سنگینی با  تعهد نیفزاید،FUTURE RIGHTS:
حقوق موجل :

A future right is deemed to be transferred at the time of the agreement, provided the right, when it comes into existence, can be identified as the right to which the assignment relates.

در صورت انتقال توافقی چنین تلقی می شود که در زمان توافق، حقوق موجل انتقال یافته است با این شرط که به هنگام تحقق ان حقوق در اینده، بتوان حقوق مزبور را به عنوان حقوقی که واگذاری در ارتباط با ان ها صورت پذیرفته است مشخص کرد.

۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Expedited Arbitration :

Expedited Arbitration :
داوری سریع:


Expedited Arbitration is a form of arbitration that is carried out in a shortened time frame and at a reduced cost.

The most significant of the 2017 amendments is the introduction of an expedited procedure providing for a streamlined arbitration with a reduced scale of fees. This procedure is automatically applicable in cases where the amount in dispute does not exceed US$ 2 million, unless the parties decide to opt out.


One of the important features of the Expedited Procedure Rules is that the ICC Court may appoint a sole arbitrator, even if the arbitration agreement provides otherwise.

The expedited procedure is also available on an opt-in basis for higher-value cases, and will be an attractive answer to users’ concerns over time and cost.

For example. in recent expedited arbitration proceedings governed by the WIPO Rules, the sole arbitrator appointed by the Center issued a final award six weeks after the proceedings were commenced.داوری سریع شکلی از داوری می باشد که در زمانی کوتاهتر و با هزینه ای کمتر انجام می شود.

برجسته ترین اصلاحیه ای که در قوانین داوری ( ICC ) در سال ٢٠١٧ انجام گرفت معرفی روند داوری سریع جهت انجام داوری ساده و موثر همراه با تقلیلی در میزان هزینه های ان بود .


روند داوری سریع بطور خودکار در مواردی که مبلغ اختلاف بیش از دو میلیون دلار نمی باشد اعمال می گردد
مگر اینکه طرفین تصمیم بر عدم استفاده از این روش داشته باشند .


یکی از خصیصه های مهم قواعد داوری سریع این است که دیوان ای سی سی ممکن است حتی علی رغم تصریح مخالف قرارداد داوری در تعداد داوران ( مثلا ٣ داور) ، اقدام به انتصاب داور واحد نماید.


روند داوری سریع در مواردی که مبلغ اختلاف بالای ٢ میلیون دلار می باشد نیز در صورت انتخاب طرفین قابل اعمال می باشد و می تواند پاسخی مناسب برای کاربرانی که نگران زمان و هزینه داوری خود هستند باشد .


به عنوان مثال در یکی از داوری های اخیر تحت قواعد وایپو ، داور واحد منتخب مرکز ، رای نهایی را ٦ هفته بعد از اغاز جریان داوری صادر نمود.

۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

INTEREST FOR FAILURE TO PAY MONEY and INREREST ON DAMAGES :

INTEREST FOR FAILURE TO PAY MONEY and INREREST ON DAMAGES :
بهره کوتاهی در پرداخت پول و بهره خسارات :


INTEREST FOR FAILURE TO PAY MONEY:

(1) If a party does not pay a sum of money when it falls due the aggrieved party is entitled to interest upon that sum from the time when payment is due to the time of payment whether or not the nonpayment is excused.

(2) The rate of interest shall be the average bank shortterm lending rate to prime borrowers prevailing for the currency of payment at the place for payment, or where no such rate exists at that place, then the same rate in the State of the currency of payment. In the absence of such a rate at either place the rate of interest shall be the appropriate rate fixed by the law of the State of the currency of payment.

(3) The aggrieved party is entitled to additional damages if the nonpayment caused it a greater harm.


بهره کوتاهی در پرداخت پول :

١) اگر هر یک از طرفین در پرداخت مبلغی که موعد ان رسیده است ، کوتاهی نماید، طرف زیاندیده مستحق است بهره مبلغ مزبور از تاریخ رسیدن موعد تا تاریخ پرداخت ان را هم دریافت کند؛ خواه این عدم پرداخت معذور باشد یا نباشد.

٢) نرخ بهره ، با نرخ وام کوتاه مدت بانک های متوسط به وام گیرندگان عمده که در محل پرداخت، حاکم بر پرداخت پول است، برابر ایت؛ و اگر چنین نرخی در محل مزبور وجود نداشته باشد، معادل است با نرخ مشابهی در کشور پرداخت پول .

در صورت نبود چنین نرخی در هر دو محل ، نرخ بهره عبارت است از نرخ مناسب تثبیت شده در قانون مشور پرداخت پول .

٣) طرف زیاندیده در صورتی مستحق جبران خسارات اضافی است که عدم پرداخت سبب شده باشد صدمه بزرگتری بر او وارد اید.INTEREST ON DAMAGES :

Unless otherwise agreed, interest on damages for non-performance of non-monetary obligations accrues as from the time of non-performance.

بهره خسارات :

بهره خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد برای تعهدات غیر پولی ، از زمان عدم اجرا محقق می شود؛ مگر انکه به نحو دیگری توافق شود.

۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Splitting EPC Contracts in Oil & Gas Projects :

Splitting EPC Contracts in Oil & Gas Projects :

قراردادهای ئی پی سی دو بخشی در پروژه های نفت و گاز :

ابداعی که در پروژه های نفت و گاز بین المللی شایع شده است، تقسیم قرارداد های ئی پی سی به دو قرارداد مجزا می باشد.

در یک ساختار قراردادی ئی پی سی دو بخشی متعارف ، یک قرارداد ئی پی سی به دو قرارداد مجزا تقسیم می گردد.

١)  Offshore Contract 

٢) Onshore Contract

مسئولیتهای پیمانکار Offshore شامل تهیه خدمات طراحی  و مهندسی و تدارک دستگاه ها و ماشین الات مرتبط با خارج از کشوراست .

و مسئولیت های پیمانکار Onshoreشامل نصب تجهیزات فراساحلی در هنگام انتقال به داخل کشور و همچنین فراهم نمودن تجهیزات با منشا داخلی ، ساخت ، تست ، راه اندازی و دیگر فعالت های ساحلی  مانند خدمات طراحی و مهندسی می باشد.

برای تکمیل ساختار قراردادهای دو بخشی ، جهت یکی کردن مسئولیت های هر دو پیمانکار در برابر شرکت پروژه ، قراردادی تحت عنوان
Wrap Around Gaurantee ( WAG )
منعقد می گردد .

بر طبق این قرارداد ، اگر قصوری توسط هر یک از پیمانکاران صورت گیرد، فارغ از این که چه کسی مسئول واقعی چنین نقصی می باشد ، شرکت پروژه صرفا به طرف قرارداد WAG
 ( که اصولا پیمانکار Offshoreمی باشد ) مراجعه می نماید .


علت انتخاب قراردادهای ئی پی سی دو بخشی چیست ؟

در یک کلمه ، مالیات

ساختار قراردادهای ئی پی سی دو گانه به این علت طراحی شده است که از اعمال مالیات های داخلی از جمله مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات های انتقال تکنولوژی ، هزینه های لیسانس ساخت داخل و غیره ، برای کالاها و یا کارهای طراحی خارج از کشور میزبان جلوگیری نماید .

بطور معمول در ابتدا ، یک شرکت پروژه و یک پیمانکار ئی پی سی با یکدیگر بر سر یک قرارداد ئی پی سی واحد به توافق رسیده و سپس ان توافق به دو بخش Offshore و Onshore تقسیم می گردد.

تحت یک ساختار ئی پی سی دو بخشی موقعیت قراردادی و قانونی شرکت پروژه به همان اندازه که در یک قرارداد ئی پی سی کلید در دست واحد حفظ می گردد، محفوظ می ماند.

منتفع اصلی قراردادهای ئی پی سی دو بخشی شرکت پروژه می باشد و طبعا به علت وجود مشخصات جداگانه این مدل قراردادی ، شرکت پروژه باید مشخصات هر دو  قراداد را جهت جلوگیری از هر گونه عدم تطابقی به طور دقیق بررسی نماید .

۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

PAST CONSIDERATION:

PAST CONSIDERATION:
عوض گذشته (پرداخت شده پیش از انعقاد قرارداد) :Past consideration is defined as an act done before a contract is made.

It is consideration that is already given or some act that is already performed and therefore cannot be induced by the other party's act, or promise in exchange.

Past consideration is not good consideration.عوض گذشته به عنوان عملی که قبل از انعقاد یک قرارداد وقوع  یافته تعریف می شود .

عوض گذشته عوضی است که قبلا پرداخت شده و یا عملی است که قبلا اجرا شده است و بنابراین نمی تواند به عنوان عوضی برای  عمل و یا تعهد طرف دیگر  در نظر گرفته شود.

عوض گذشته ( پیش از انعقاد قرارداد ) یک عوض معتبر
نیست.

۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Where Have Goods Been Accepted ?

Where Have Goods Been Accepted  ?
کالاها در چه زمانی قبول شده محسوب می گردند؟Goods have been accepted where :
کالاها در جایی قبول شده محسوب می گردند که :


1) The buyer indicates to the seller he has accepted them .
١) خریدار به فروشنده اعلام کند که او کالاها را پذیرفته است.


2) The buyer does some act in relation to the goods that is inconsistent with the ownership of the seller.

خریدار در رابطه با کالا به گونه ای عمل کند که مغایر با حق مالکیت فروشنده باشد.However , we should note that using the goods in order to discover whether they confirm to the requirements f the contract does not amount to acceptance.

اما باید توجه کنیم که استفاده از کالا به منظور بررسی اینکه ایا انها منطبق با شرایط قرارداد می باشند یا خیر منجر به قبولی نمی شود.3) The buyer keeps the goods beyond a reasonable time without indicating to the seller an intention to reject them.

خریدار کالا را بیشتر از زمان معقول نزد خود نگهدارد بدون اینکه به فروشنده قصد رد کردن انها را اعلام کنند.

۱۱ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر