به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۴۷ مطلب با موضوع «مطالب حقوقی به زبان انگلیسی» ثبت شده است

Principle of Indemnity in Insurance Agreements :

Principle of Indemnity in Insurance Agreements :
اصل غرامت در قراردادهای بیمه :


The principle of indemnity is such principle of insurance stating that an insured may not be compensated by the insurance company in an amount exceeding the insured's economic loss.

منظور از اصل غرامت ، اصلی در قراردادهای بیمه می باشد و بیانگر این مطلب است که بیمه گذار صرفا به میزان واقعی خسارت وارد امده از طرف بیمه گر مستحق دریافت مبلغی جهت جبران می باشد و نه بیشتر از ان .

۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Knock for Knock Indemnity :

Knock for Knock Indemnity :
( قرارداد یا شرط ) پذیرش مسئولیت متقابل موسع :


"Knock for knock" agreements, also called reciprocal or mutual indemnity agreements, are frequently used in the oil and gas industry to allocate risk.

Under the agreement, each party agrees to take full responsibility for bodily injury or property damage claims made by its own employees, regardless of which party may actually be responsible for the injury and hold harmless each other against any claims or liabilities arising in respect of damage to their own property.


 این قرارداد در صنعت نفت و گاز کاربرد فراوانی داشته و تحت نامهای دیگری از جمله قرارداد جبران خسارت متقابل و یا جبران خسارت دو طرفه به کار برده می شود و مورد استفاده ان تخصیص ریسک می باشد.

بر طبق این قرارداد ، هر طرف
 (Client or Contractor )
تعهد می نماید که مسئولیت کامل صدمات بدنی و یا خسارات مالی تحت شمول ادعاهای کارمندان خود را فارغ از این که چه کسی مسئول حقیقی ان خسارت می باشد را بر عهده گرفته و طرفین یکدیگر را از هر گونه ادعا و یا مسئولیت ناشی از خسارات وارده بر اموال متعلق به خود مصون می نمایند.

۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۵:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Types of Claims in EPC Contracts :

Types of Claims in  EPC Contracts :
انواع ادعاها در قراردادهای ای پی سی :

In EPC Contracts, there are Four Types of Claims that may be made by Contractors against Employers:
در قراردادهای ای پی سی ، امکان طرح چهار نوع ادعا توسط پیمانکار علیه کارفرما وجود دارد:


1) Contractual Claims

2) Common Law Claims

3) Quantum Meruit Claims

4) Ex Gratia Claims


١) ادعاهای قراردادی :

این ها ادعاهایی هستند بر گرفته از مواد صریح در هر قرارداد
لازم به ذکر است که اکثر فر  م های استاندارد قراردادی دست پیمانکاران را برای  جبران خسارات خود از طریق ادعای حقوق عرفی در صورت عدم رضایت از میزان جبران خسارات از این طریق باز می گذارند.


٢) ادعاهای کامن لا :

جایگاه این گونه ادعاها در هنگام نقض قرارداد تحت حمایت اصول کامن لا می باشد .
به عنوان مثال نقض حقوق مرتبط با کپی رایت٣) ادعای به همان اندازه که مستحق می باشد :

این ادعا در جایی مطرح می گردد که هیچ قیمتی از قبل تعیین نگردیده است و در چهار حالت قابلیت طرح دارد:

١) زمانی که کار بر طبق قرارداد بهواتمام رسیده است اما هیچ قیمتی برای انجام ان کار تعیین نشده باشد.

٢) زمانی که تصور بر این بوده باشد که کاری که بر طبق قرارداد انجام شده است معتبر است اما در واقع باطل بوده باشد.

٣) زمانی که قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد که بر طبق ان باید مبلغی منطقی پرداخت گردد.

٤) زمانی که کاری در پاسخ به درخواست یکی از طرفین انجام شود بدون اینکه قراردادی بین ان دو وجود داشته باشد.٤) این نوع از ادعا که به ادعای اضطراری نیز شهرت دارد ، زمانی مطرح می گردد که کارفرما بدون اینکه مسئولیت قراردادی بر پرداخت وجهی به پیمانکار داشته باشد ، به وی مبلغی را جهت حمایت پرداخت می نماید .

مانند زمانی که پیمانکار در معرض ورشکستگی قرار بگیرد .

در اینجا کارفرما با این عمل در واقع علاوه بر کمک به پیمانکار ، به دست یابی به منافع مورد نظر خود نیز می اندیشد.

۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۵:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Some Important Information on Insurance in International EPC Contracts :

Some Important Information on Insurance in International EPC Contracts :
اطلاعاتی مهم پیرامون بیمه در قراردادهای ای پی سی بین المللی :

از مطالعات منابع مختلف پیرامون مباحث بیمه در خصوص قراردادهای ای پی سی ، چکیده ای به شرح زیر بدست امد :

١) در قراردادهای ای پی سی بین المللی اصولا این پیمانکار است که مسئول بیمه کردن می باشد و اگر قرار باشد کارفرما مسئولیت بیمه را بر عهده بگیرد این مسئله باید در شروط خاص قید گردد .


٢) شروط قرارداد ممکن است هر دو طرف کارفرما و پیمانکار را مشمول الزام به بیمه نماید.
( The Parties are to be Jointly Insured )

٣) پیمانکاران اصلی  می توانند پیمانکاران فرعی را نیز در این بیمه ها وارد نمایند. اما پیمانکاران فرعی نمی توانند به صورت مستقیم وجهی را از بیمه دریافت نمایند.

٤) در قراردادهای ای پی سی برای موارد زیر (باید) بیمه در نظر گرفته شود:

١) اتلاف یا خسارت به کارها، تاسیسات، مواد، اسناد پیمانکاری و تجهیزات پیمانکار

٢) مسئولیت ناشی از صدمه زدن کارکنان به اشخاص ثالث و خسارت به اموال

٣) صدمه به کارکنان پیمانکار

۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

What is CONTRACT MANAGEMENT?

What is CONTRACT MANAGEMENT?
مدیریت قرارداد چیست ؟

Administrative functions related to dealing with contracts, like

1) request to bid,

2) evaluating bid,

3) allotment of contract,

4) Implementing contract,

5) measuring completed work, and

6) computing payments.

It also involves supervising contract connection, integrating necessary alterations or adjustments in the deal,

به اعمال اداری مرتبط با قرارداد از قبیل  :

١) درخواست  معلوم کردن قیمت پیشنهاد از طرف مقابل
 
٢) ارزیابی پیشنهاد

٣) سهم هر یک از طرفین قرارداد

٤)اجرای قرارداد

٥) اندازه گیری قسمت تمام شده کار

٦) محاسبه پرداخت ها

همچنین شامل نظارت بر ارتباطات قرارداد
یکپارچه سازی تغییرات الزامی و اصلاح قرارداد ، مدیریت قرارداد اطلاق میگردد  .

۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

When Should Provision for Arbitration be Made?

When Should Provision for Arbitration be Made?

در چه مواقعی استفاده از شرط داوری توصیه میشود و به عبارت دیگر ایا در تمامی قراردادهای بین المللی استفاده از شرط داوری بر رسیدگی قضایی توسط دادگاه برتری دارد ؟

Parties should consider whether or not to provide for arbitration every time they enter into a contract.

However, it is particularly important to do so where the parties (or their assets) are in different jurisdictions  .

خیر . ارجاع به داوری در قراردادهای بین المللی در جایی توصیه میشود که طرفین و یا دارایی های انها در کشورهای مختلفی باصلاحیت های قضایی مختلف باشند .

به عنوان مثال اگر اموال طرف دعوی ما در ایران باشد ، انتخاب دادگاه به عنوان مرجع صالح رسیدگی به نفع ما و یا موکل ما خواهد بود .

زیرا در مرحله توقیف اموال از سهولت بیشتری منتفع خواهیم گردید .

۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Excessive benefit or unfair advantage :

Excessive benefit or unfair advantage :
سود بیش از اندازه ( سود مفرط ) یا منفعت غیر منصفانه :


(1) A party may avoid a contract if, at the time of the conclusion of the contract:

١) یکی از طرفین قرارداد می تواند قرارداد را فسخ کند اگر در زمان انعقاد قرارداد:


(a) it was dependent on or had a relationship of trust with the other party, was in economic distress or had urgent needs, was improvident, ignorant, inexperienced or lacking in bargaining skill, and

الف) وابسته به طرف دیگر قرارداد بوده ( تحت سرپرستی او بوده ) یا رابطه مبتنی بر اعتماد با او داشته است ( مثل قراردادهای خانوادگی ) ، در وضعیت بد اقتصادی قرار داشته ( اضطرار اقتصادی ) یا نیازهای ضروری داشته ، بی احتیاط، جاهل، بی تجربه یا فاقد مهارت های مذاکره بوده، و


(b) the other party knew or ought to have known of this and, given the circumstances and purpose of the contract, took advantage of the first party's situation in a way which was grossly unfair or took an excessive benefit.

ب) طرف دیگر قرارداد این موضوع را می دانسته یا بایستی که می دانست و با در نظر گرفتن شرایط و اهداف قرارداد، از موقعیت طرف اول قرارداد سوء استفاده کند به طوریکه باعث بی عدالتی فاحش باشد یا سود و منفعت مفرط و بیش از اندازه ای را مالک شود.


(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may if it is appropriate adapt the contract in order to bring it into accordance with what might have been agreed had the requirements of good faith and fair dealing been followed.

٢) بر اساس درخواست طرفی که حق فسخ قرارداد را دارد، دادگاه می تواند اگر مقتضی و مناسب بداند، به منظور منطبق ساختن انچه که مورد توافق طرفین  بوده است با لوازم حسن نیت و رفتار منصفانه قرارداد را تعدیل کند.


(3) A court may similarly adapt the contract upon the request of a party receiving notice of avoidance for excessive benefit or unfair advantage, provided that this party informs the party who gave the notice promptly after receiving it and before that party has acted in reliance on it.

٣) در موارد مشابه، دادگاه ممکن است بر اساس درخواست طرفی که اخطاریه ای مبنی بر فسخ قرارداد به خاطر منفعت مفرط یا سود غیر منصفانه دریافت کرده است قرارداد را تعدیل کند( تعدیل قضایی)، مشروط بر اینکه این شخص فورا پس از دریافت اخطاریه و قبل ازاینکه طرف دیگر با استناد به ان اخطاریه عملی انجام دهد، اخطار دهنده را از ان امر مطلع نماید.

۱۹ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

In international contracts:

(1)  If under the contract the buyer is to specify the form, measurement    or  other  features  of  the  goods  and  he  fails  to  make  such  speci cation  either  on the date agreed upon or within a reasonable time after receipt of a request  from  the  seller,  the  seller  may,  without  prejudice  to  any  other  rights  he  may  have,  make  the  speci cation  himself  in  accordance  with  the  requirements  of  the  buyer  that  may  be  known  to  him.


در قراردادهای بین المللی :

١) چنانچه بر طبق قرارداد، تعیین شکل، اندازه یا سایر مشخصات کالا به عهده مشتری باشد و او در انجام این امور قصور ورزد، اعم از اینکه قصور در تاریخ مورد توافق صورت گیرد یا ظرف مدت متعارفی پس از وصول تقاضای تعیین مشخصات از جانب فروشنده ، فروشنده می تواند بدون اینکه خدشه ای به سایر حقوقش وارد گردد، با توجه به خواسته های مشتری که ممکن است بر او معلوم باشد، راسا مشخصات کالاها را معلوم کند.


 
  (2)  If the seller makes the speci cation himself, he must inform the buyer  of  the  details  thereof  and  must   x  a  reasonable  time  within  which  the  buyer  may  make  a  different  speci cation.  If,  after  receipt  of  such  a   communication,  the  buyer  fails  to  do  so  within  the  time  so   xed,  the   speci cation  made  by  the  seller  is  binding.


چنانچه خود فروشنده مشخصات کالا راتعیین کند ، باید جزئیات را به اگاهی مشتری رسانده و مدت متعارفی تعیین نماید تا ظرف مدت مزبور ، مشتری بتواند در صورت تمایل، مشخصات متفاوتی اعلام کند.
هر گاه پس از وصول چنین اعلانی ، مشتری ظرف مدت مقرر، مشخصات کالا را تعیین نکند، مشخصات تعیین شده از طرف فروشنده ، لازم الاتباع است.

۱۹ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

LATE ACCEPTANCE. DELAY IN TRANSMISSION :

LATE ACCEPTANCE. DELAY IN TRANSMISSION :
قبول پس از موعد - تاخیر در انتقال :


(1) A late acceptance is nevertheless effective as an acceptance if without undue delay the offeror so informs the offeree or gives notice to that effect.

١) اگر ایجاب دهنده بدون تاخیر غیر موجه ، به اطلاع مخاطب ایجاب برساند که قبول پس از موعد، به هر حال به عنوان قبول نافذ است یا اخطاری با همین تاثیر به مخاطب ایجاب ارسال دارد، قبول مزبور، نفوذ خود را حفظ خواهد کرد.
 

(2) If a communication containing a late acceptance shows that it has been sent in such circumstances that if its transmission had been normal it would have reached the offeror in due time, the late acceptance is effective as an acceptance unless, without undue delay, the offeror informs the offeree that it considers the offer as having lapsed.


٢) اگر طبق یک نامه یا یک نوشته دیگر که حاوی قبولی پس از موعد است، ثابت شود که این قبولی در شرایطی ارسال شده است که اگر انتقال ان به شکل عادی انجام می شد، در زمان مقرر به دست ایجاب دهنده می رسید، قبول پس از موعد به عنوان یک قبول صحیح نافذ خواهد بود؛ مگر اینکه ایجاب دهنده بدون تاخیری غیر موجه، به اطلاع مخاطب ایجاب برساند که ایجاب را منقضی شده تلقی می کند .

۱۹ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

((متون حقوقی))

1. Appeal:
۱. تجدیدنظر خواهی، استیناف خواهی
2. Appellant:
۲. تجدیدنظر خواه، استیناف خواه
3. Appellee:
۳. تجدیدنظر خوانده، استیناف خوانده
4. Arbitration:
 ۴. داوری
5. Civil claim:
 ۵. دعوای مدنی
6. Civil evidences:
 ۶. ادله مدنی
7. Civil legal action:
۷. دعوای حقوقی مدنی
8. Conclusive evidence:
 ۸. دلیل قطعی
9. Detention:
۹. توقیف، بازداشت
10. Disprove :
۱۰. رد کردن، انکار کردن
11. Discharge:
۱۱. برئ شدن
12. Empower :
۱۲. اختیار دادن، صلاحیت دادن
13. Entertain an action:
۱۳. موافقت با رسیدگی به یک دعوا
14. Evidential burden of proof:
۱۴. بار اثبات مبتنی بر دلیل و مدرک
15. Immunity:
۱۵. مصونیت

۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

PARTIAL AVOIDANCE:

ابطال جزئی :


In international contracts, where a ground of avoidance affects only individual terms of the contract, the effect of avoidance is limited to those terms unless, having regard to the circumstances, it is unreasonable to uphold the remaining contract.

در قراردادهای بین المللی ، در صورتیکه منشا ابطال قرارداد فقط در برخی از شروط ان موثر باشد، اثر ابطال به همان شروط محدود می شود؛

مگر اینکه با توجه به اوضاع و احوال ، تایید صحت بقیه قرارداد ، غیر معقول و نامتعارف باشد .

۱۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Some Points about Damages :

Some Points about Damages :
نکاتی پرامون خسارات ( حاصله از عدم اجرای تعهد ) :


    1) Damages  for  breach  of  contract  by  one  party  consist  of  a  sum  equal  to  the loss, including loss of pro t, suffered by the other party as a consequence  of  the  breach.  Such  damages  may  not  exceed  the  loss  which  the  party  in  breach  foresaw  or  ought  to  have  foreseen  at  the  time  of  the  conclusion  of  the  contract,  in  the  light  of  the  facts  and  matters  of  which  he  then  knew  or  ought  to  have  known,  as  a  possible  consequence  of  the  breach  of  contract.


١) خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است.

این خسارات نمی تواند از مقدار زیانی که نقض کننده در زمان انعقاد و به مدد واقعیات و موضوعاتی کع در همان موقع بدان ها واقف بوده یا می بایست واقف می بوده به عنوان اثر ممکن الحصول نقض قرارداد پیش بینی کرده و یا می بایست پیش بینی می کرد ، بیشتر باشد.
 

   2) If  the  contract  is  avoided  and  if,  in  a  reasonable  manner  and  within  a  reasonable  time  after  avoidance,  the  buyer  has  bought  goods  in  replacement  or  the  seller  has  resold  the  goods,  the  party  claiming  damages  may  recover  the  difference  between  the  contract  price  and  the  price  in  the  substitute  transaction  as  well  as  any  further  damages  recoverable  under  previous subject.


٢) هر گاه قرارداد باطل شده باشد و مشتری پس از بطلان به شیوه ای متعارف کالای دیگری به جای مبیع خریده باشد، یا بایع مبیع را به دیگری فروخته باشد، طرفی که مدعی خسارت است می تواند تفاوت قیمت مذکور در قرارداد با قیمت حاصل از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر راکه به موجب مطلب قبل قابل وصول باشد را مطالب و وصول نماید. 3)  A  party  who  relies  on  a  breach  of  contract  must  take  such  measures  as  are  reasonable  in  the  circumstances  to  mitigate  the  loss,  including  loss  of  pro t,  resulting  from  the  breach.  If  he  fails  to  take  such  measures,  the  party  in  breach  may  claim  a  reduction  in  the  damages  in  the  amount  by  which  the  loss  should  have  been  mitigated.


٣) طرفی که به نقض قرارداد استناد می کند، مکلف است حسب اوضاع و احوال در جهت کاهش زیان منجمله عدم النفع ناشی از اقدامات متعارف را معمول دارد .
در صورتی که وی در انجام اقدامات فوق قصور نماید ، نقض کننده می تواند به میزانی که خسارت می باید تقلیل می یافته است، مدعی کاهش خسارت گردد.

۱۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Some Important Points on Taking Over Certificate in International EPC Contracts :

ذکر نکاتی مهم در خصوص مدرک تحویل کار در قراردادهای ای پی سی بین المللی :


در قراردادهای ای پی سی بین المللی ، صدور مدرک تحویل کار ( TOC ) یکی از مراحل مهم پروژه محسوب می گردد.

این مدرک مشخص کننده تاریخی می باشد که کارها تکمیل شده اند.
البته به شرط اصلاح نواقص و تکمیل قسمت های باقیمانده از کار.

هنگامی که کارها به نظر پیمانکار تکمیل شده و اماده تحویل دادن به کارفرما هستند، وی با اطلاع به کارفرما تقاضای تحویل کار را می کند.

همچنین در صورتی که کارها به بخش های مختلفی تقسیم شده اند پیمانکار درخواست مشابهی برای هر بخش از کار می نماید.

کارفرما ظرف مدت  ٢٨ روز از دریافت اطلاعیه پیمانکار راجع به درخواست پیمانکار در مورد صدور مدرک تحویل کار یکی از اعمال زیر را انجام می دهد:

١) صدور مدرک  TOC

٢) رد درخواست پیمانکار


از دیدگاه قراردادی تاریخ یاد شده در مدرک تحویل کار دارای اهمیت زیادی است زیرا از این تاریخ :

١) کارفرما مسئولیت نگهداری و تعمیر کارها را بر عهده می گیرد.

٢) نیمی از پول نگه داشته شده به پیمانکار مسترد می گردد.

٣) استحقاق کارفرما به خسارت تاخیر به پایان می رسد.

٤) مدت زمان اعلام نواقص (DNP) اغاز می گردد.

۱۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

NON POACHING or NON-SOLICITATION Clause :

A non-poaching or non-solicitation clause stops one party from approaching, for example, the employees, customers or clients of the other. It is used when one party is concerned the other may compete with them.


کاربرد این شرط در قراردادها بدین شکل می باشد که  یکی از طرفین قرارداد را از برقراری هر گونه ارتباط مستقیم کاری  با اشخاص قید شده در قرارداد منع می نماید.

به عنوان مثال از ارتباط با کارمندان ، مشتریان و یا موکلین طرف دیگر .
(یا در مواردی افشا اسامی و ادرس مشتریان به اشخاص و شرکت های دیگر )

مورد استفاده این شرط زمانی است که یکی از طرفین نگران رقابت طرف دیگر با انها می باشد.

نکته :
این شرط قراردادی از جمله مواردی است که می توان اثر ان را حتی به بعد از اتمام مدت قرارداد نیز تعمیم داد.

بدین صورت که طرفین ، در قرارداد منعقده بین خود ، مدت زمان مشخصی (بعد از اتمام قرارداد ) را جهت عدم ارتباط هر طرف با مشتریان طرف دیگر و ضمانت اجراهای تخلف از ان شرط تعیین می نمایند.

۱۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوقی به انگلیسی

1) Declinatory Plea :
١) ایراد به صلاحیت دادگاه


2) Statement :
٢) صورت وضعیت3) Insert :
٣) درج کردن4) Memoir :
٤) یادداشت5) Ouster :
٥) خلع ید6) Quash a Judgment :
٦) حکمی را باطل کردن7) Concessioner :
٧) صاحب امتیاز8) Indictable :
٨) قابل تعقیب قانونی9) Put Off a Meeting :
٩) جلسه ای را به وقت دیگر موکول کردن10) Genuine Document :
١٠) سند معتبر۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۸:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

((برخی از پرکاربردترین معادل واژگانی حقوق))

 law : قانون
right : حق
legal : قانونی، مشروع
lawful : مجاز، مشروع
legitimate : قانونی، مشروع
civil law : قانون مدنی
criminal law : قانون جزا
procedure : آیین
Penal : کیفری
code/codex : قانون
code of civil procedure : قانون آیین دادرسی مدنی
code of criminal procedere : قانون آیین دادرسی کیفری
statute law : قانون موضوعه
tort : شبه جرم
responsibility : مسئولیت مدنی
tortious act : عمل دارای ماهیت شبه جرم
civil liability law : قانون مسئولیت مدنی
contract : قرارداد
agrement : موافقت نامه
convention : معاهده
common law : حقوق عرفی، حقوق کامن لا انگلستان
delinquency : بزهکاری
principle : اصل
fine : جریمه نقدی
crime : جنایت
punishment : مجازات
penalty : جریمه
retribution : کیفر
offence : بزه
offender : بزهکار

۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۱:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عبارت_کاربردی

معنی just in case

در صورت لزوم/ اگر پیش آمد/ در صورتی که رخدادی صورت گرفت/ در صورتی که لازم شد و ...

مثال:
1- We keep a lot of food on hand, just in case there's a storm.
ما کلی غذا را در دسترس نگهداشته باشیم ممکنه کولاک بشه / در صورت کولاک غذا داشته باشیم

2- Make sure you have extra batteries available, just in case.
مطمئن شو که در صورت نیاز باتری اضافه در دسترس داشته باشی

3- I'll take along some aspirin, just in case.
من در صورت لزوم چند تا آسپرین همراه خواهم داشت

4- I am leaving now, Call 911 just in case.
من الان دارم میرم، در صورت نیاز زنگ بزن 911پلیس

5- I have enough money, just in case.
در صورت نیاز من پول کافی دارم

I’ll take my umbrella too, just in case6-.
من چترم رو هم باخودم میبرم، شاید لازم شد

دقت داشته باشید، کاربرد دیگری هم در حالت رسمی تر برای Just in case وجود داره به معنی
تنها اگر در صورتی که:

مثال:
7- The negation of a disjunction is true just in case both disjuncts are false.
نفی اتصال در صورتی درست است که تنها اگر هر دو وجه غلط باشند.

۰۲ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرهنگ اصطلاحات حقوق خصوصی – حقوق جزا- حقوق مدنی

 

life imprisonment حبس ابد
solitary confinement حبس تجریدی، حبس انفرادی ، کوته قفلی
probationary sentence حبس تعلیقی
custodial imprisonment حبس تنفیذی
continued imprisonment حبس دوام
long-term imprisonment حبس طویل
medium imprisonment حبس متوسط
Promissory Note حجت خط
boundaries حدود اربعه   (زمین)
Islamic prescribed punishment حدود شرعی
arson حریق
suspension of case حفظ دوسیه
easement حق ارتفاق
haq-ul-abd (victim’s right) حق العبد
haq-u-llah ( state’s right) حق الله
possesory mortgage right حق رهن حیازی
official mortgage right حق رهن رسمی
bona fide right حق مسلم
personal rights حقوق شخصی یا تعهد
customary law حقوق عرفی

property rights حقوق عینی
financial rights حقوق مالی
intellectual rights حقوق معنوی
(territorial) jurisdiction حوزه قضایی
extrajudicial خارج از صلاحیت قضائی
beyond grade خارج رتبه
domestic violence خشونت خانوادگی
Legal Opponent خصم شرعی   (طرف دعوی)
Khal Divorce Certificate خلع نامه
breach of trust خیانت درامانت
transaction داد و ستد
public property دارائی عامه
hold somebody accountable درجمع کسی قید کردن
in absentia درغیاب
registered cases دعاوی مستجله
lawsuit دعوا به حضور محکمه ، دعوی
class action دعوای صنفی

 

criminal (suit, case) دعوی جزایی
civil (suit /case /action) دعوی حقوقی
defense statement دفاعیه
blood money دیت
adverse possession ذوالیدی
dismissal of case رد قضیه

Receipt رسید
bribe/bribery رشوت   (ستانی/دهی)
foster ( foster-son, foster-mother) رضاعی ( فرزند رضاعی، مادر رضاعی)
Consent Agreement رضایت خط
abide by رعایت کردن
litigation روند دعوا
adultery زنا
theft/larceny سرقت/دزدی
goodwill/ key-money سرقفلی
intellectual and physical property سرمایه مادی و معنوی
In Camera سرّی، غیر علنی، در اتاق قضات
natural (natural parents) سکه ( والدین سکه یا اصلی)
incapacitate سلب صلاحیت کردن/سلب اهلیت کردن

 

abuse/misuse سوء استفاده
malice سوء نیت
interest سود
eye witness شاهد اثبات   ( عینی)
witness to the adverse possession شاهد ذوالیدی
supporting witness شاهد معرفت
natural/real person شخص حقیقی
legal person شخص حکمی
Corporate/Corporation شرکت های بزرگ
accomplice/accessory شریک جرم، معاون جرم
legal incident حادثه حقوقی
aggravating factors and mitigating circumstances حالات مشدده و مخففه جرم
presumption of innocence حالت برائت الذمه

۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لغات و اصطلاحات متون حقوقی

اصل نسبی بودن قرارداد

Privity of contract

شرط معاف کننده مسولیت

Exclusion dause

شرط محدود کننده مسولیت

Limited clause

شرط صریح

Express  term

شرط ضمنی

Impired  term

فروش

sale

هبه

gift

رهن

mortage

وکالت

agency

وام

loan

فسخ ایجاب

rerocation

رد ایجاب

rejection

فسخ ایجاب

With draw

راههای جبران

Specific performance

حکم منع انجام یک فعل

Ingunction

جبران خسارت پولی

dumages

میزان خسارت تعیین شده در قرارداد

liquidated

میزان خسارات مشخص شده توط دادگاه

unliquidated

فسخ قرارداد

rescission

ابطال

void

قابل ابطال

voidable

شرط

term

فسخ

Warranty

شرط فاسخ

Condition subsequent

شرط تعلیق

Condition precedent

الزام آور

Binding enforceable

آثار

Effect

حق

Right

تکلیف

duty

تعهد

Obligation- promise

متعهد

undertaking

دین

debt

خسارت –ضرر و زیان

Damage – loss – detriment

جبران

Remeds - redress

قصد

intention

رضا

consent

اکراه

Duress - compalsion

اضطرار

Necessity

ایجاب

Offer

اهلیت

capacitey

موضوع

Subject matter

عوض

consideration

مبادله

baragain

معامله

transaction

اظهار خلاف واقع

misrepresentor

شروط نامعین

Innominate terms

صغار

minors

موکل

client

وکیل

solicitor

هویت

identity

از اینجا به بعد لغات کتاب متون حقوقی 1 می باشد

هدف

objective

نظریه نسبی بودن قرارداد

Doctrine of privity of contract

نماینده

agent

مستاجران

tenants

مقرر نمودن

Provide

مقررات حقوقی

Rules of law

مقررات عمومی

General  law

مقررات قانونی

Statutory regulation

مقررات قضایی

Judicial regulation

اقامه دعوی کردن

Bring a claim

اقامه دعوی

Bringing an action

ملزم

bound

اطلاع داشتن

aware

ابلاغ قبول

Communication of acceptance

تفسیر

constrction

فساد

corruption

لازم التادیه

due

قابل اجرا

enforceable

دروغ

fail

از دست دادن

forfeit

سختگیرانه

harshly

فرض کردن

imply

بدون سو نیت

innocent

 

 

۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لیست بعضی جرایم در انگلیسی

crime جرم

abduction/kidnapping آدم ربایی
hijacking هواپیماربایی
arson ایجاد حریق عمدی
libel افترا
assault ضرب و شتم
looting غارت کردن
trespassing ورود غیر مجاز
manslaughter قتل زنجیره ایblackmail اخاذی
mercy killing اوتانازی
bribery رشوه خواری
perjury شهادت دروغ
hacking هک کردن
pilfering دزدی موارد کوچک
drug dealing فروش مواد مخدر
stalking تعقیب و ایجاد مزاحمت
embezzlement اختلاس
treason اقدام علیه امنیت عمومی
forgery جعل اسناد
smuggling قاچاق
armed rubbery سرقت مسلحانه
burglary سرقت از منازل
domestic violence خشونت خانگی
fraud تقلب و کلاه برداری
murder/homicide آدمکشی
shoplifting دزدی از فروشگاه
vandalism تخریب اموال عمومی
mugging دزدی از اشخاص

۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۵:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر