به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۶۹ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

سجل کیفری یا قضایی،گواهی سوء پیشینه،محکومیت موثر کیفری

سجل قضایی چیست ؟

  در این مقاله به موضوع سجل قضایی که در واقع ادامه مقاله سوء پیشینه یا محکومیت کیفری است می پردازیم

به عبارت ساده سجل قضایی شناسنامه هر فرد در رابطه با وضع قضایی خودش می باشد .

سجل قضایی چهار نوع است :

کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که به اختصار در مورد هر کدام توضیح داده می شود و اینکه چه مواردی در هر کدام درج می شود:

الف ) سجل کیفری :

  در سجل کیفری ،موارد محکومیت های قطعی و قابل اجرا ، تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی ، ازادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاءیا منتفی میکند درج می گردد و تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر .

ب ) سجل بازرگانی :

  در سجل بازرگانی ،احکام ورشکستگی  تاجر و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی ( قرارداد بین طلبکاران و تاجر ) و احکامی که حکم ورشگستگی را از بین برده یا  به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد درج می گردد.

ج ) سجل ادارای :

  در سجل اداری ،تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن ، سلب تابعیت ایرانی از بیگانگان که تابعیت ایرانی تحصیل کرده اند و کسانی که ابرانی الاصل هستند ،محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، تجدیدنظر، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع درج می گردد.

                                                                نکاتی پیرامون سجل قضایی

 • برای افراد کمتر از ۱۸ سال که محکومیت کیفری پیدا می‌کنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهدشد.
 • برگ سجل قضائی پس از انقضاء ۷۰ سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضائی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می‌شود و مراتب در دفتر سجل قضائی مربوط نیز قید می‌گردد.
 • هر کس می‌تواند از برگ سجل قضائی مربوط به خود بدون ذکر دلیل رونوشت بخواهد. و….

محکومیت موثر کیفری یا همان سوء پیشینه چیست؟

  هر گاه فردی مرتکب هر جرمی شود و به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم گردد در سجل کیفری شخص در ج می شود اما فقط ارتکاب بعضی از جرائم باعث می شود که شخص را از حقوق اجتماعی مقرر در قانون برای همیشه یا برای مدت زمان مشخص محروم سازد که به اینگونه محکومیت هایی که شخص رو از حقوق اجتماعی محروم می سازد محکومیت موثر کیفری یا سوء پیشینه گفته می شود لازم به ذکر است که فقط اینگونه جرائمی که سبب محرومیت از حقوق اجتماعی فرد می شود ( محکومیت موثر کیفری ) در گواهی های صادره  از مراجع ذی ربط  تحت عنوان سوء پیشینه منعکس می گردد که باعث میگردد به طور مثال از اشتغال فرد جلوگیری شود.

 ارتکاب چه جرائمی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی میشود ؟

 • ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد باشد فرد را پس از اجرای حکم اصلی به مدت 7 سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.
 • ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن قطع عضو ، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه یا همان شاکی باشد ، نفی بلدیا همان تبعید و جرمی که مجازات آن حبس بیش از 5 سال باشد فرد را به مدت 3 سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.
 • ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن شلاق حدی منظور مجازات هایی است که در شرع برایش شلاق تعیین شده است مثل شرب خمر یا رابطه نامشروع ، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه کامل یا کمتر از آن باشد و جرمی که مجازات آن حبس 2 سال تا 5 سال باشد فرد را به مدت 2 سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.

حقوق اجتماعی شامل چه چیزهایی می گردد؟

طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی به شرح ذیل است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم

 ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

                       لازم به ذکر است در مورد بندهای الف ، ب و پ شخص به طور دائم محروم می شود.

                                                  نکاتی پیرامون محکومیت موثر کیفری یا سوء پیشینه

 • حکم محکومیت قطعی در جرائم عمدی فوق الذکر باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می شود بنابراین در جرائم غیر عمدی مثل جرائم رانندگی محرومیت از حقوق اجتماعی وجود ندارد.
 • ارتکاب جرائمی که مجازات قانونی آن شلاق تعزیری ، جزای نقدی و حبس تا دو سال باشد محکوم را از حقوق اجتماعی محروم نمی سازد و در گزارش مراجع ذی ربط تحت عنوان گواهی سوء پیشینه منعکس نخواهد شد.
 • طبق تبصره 2 ماده 26 هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر ( 7،3 و2 سال ) اعاده حثیت می شود یعنی در صورتی که بخواهد درخواست گواهی عدم سوء پیشینه بدهد شخص فاقد محکومیت موثر کیفری شناخته می شود و می تواند از حقوق اجتماعی خود بهره ببرد جز حقوق مقرر در بندهای الف ، ب ، پ ماده 26 که به طور دائم محروم خواهد ساخت.
 • عفو خصوصی ( عفو رهبری) آثار محکومیت را ازبین نمی برد درحالی که عفو عمومی ( توسط مجلس ) آثار محکومیت زایل می شود و شخص می تواند از حقوق اجتماعی خود بهر ببرد.

 مدارک لازم جهت درخواست گواهی عدم سوءپیشینه ( تشخیص هویت )

(این خدمت درحال حاضر فقط در دفاتر تهران بزرگ، کرج، مشهد، اصفهان، اهواز، ارومیه، یزد، کرمان، قم، رشت، کرمانشاه ارایه می‌شود)

1- اصل و کپی شناسنامه

2- اصل و کپی کارت ملی

3- یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید بدون عینک (برای خانم‌ها بدون آرایش)

4- معرفی نامه از محل کار و یا تکمیل فرم درخواست

5- همراه داشتن کد پستی 10 رقمی به همراه آدرس کامل پستی

6- پرداخت هزینه های زیر:

توجه 1: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبالغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

توجه 2: واریز از طریق اینترنت یا عابربانک به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۰:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ولی قهری و قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور ممنوع هستند؟

عده‌ای از افراد ممکن است در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی اداره آن‌ها را نداشته باشند به این اشخاص محجور گفته می‌شود.
 
اداره امور محجورین با ولی قهری و قیم آن‌ها است این اشخاص در نحوه اداره امور محجورین دارای محدودیت‌هایی هستند و اختیارات‌شان نامحدود نیست.

🔹محجورین افرادی هستند که به حکم قانون حق ندارند در اموال خود تصرف کنند. در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین به سه دسته اشخاص صغیر، اشخاص غیررشید یا سفیه و اشخاص مجنون تقسیم می‌شوند.

اشخاص صغیر؛ یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی که در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است، نرسیده‌اند.
 
🔹اشخاص غیررشید یا سفیه؛ یعنی کسانی که نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند همچنین اشخاص مجنون کسانی هستند که دارای اختلال روانی ویژه‌ای هستند.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا این دسته از افراد تا برطرف شدن حجر خود قادر به انجام هیچ‌گونه معامله‌ای نخواهند بود؟

🔹در پاسخ باید گفت: قانون در حمایت از این افراد، همچنان که آن‌ها را از انجام اموری منع کرده، امتیازی نیز برای آن‌ها قائل شده است تا کمترین ضرر ممکن متوجه آن‌ها شود. این امتیاز، برخورداری از یک «نماینده» است که مهمترین ویژگی او «امین بودن» است.

🔹نمایندگان متعددی در قانون وجود دارند که «ولی قهری» و «قیم» از مهمترین آن‌ها هستند. هنگامی که محجور تحت ولایت هر یک از این‌ها قرار بگیرد به وی «مولی‌علیه» گفته می‌شود.

ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او «وصی» گفته می‌شود و او هم نوعی، ولی قهری محسوب می‌شود.

🔹کلمه قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص، ولی قهری گفته می‌شود که نمایندگی این افراد به حکم «قانون» است و اختیاری نیست.

اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده پدر، جد پدری و در صورت وجود وصیت و فوت آنها، با وصی است. قیم هم به معنای سرپرست است. قیم کسی است که اداره امور مالی محجور را برعهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد.

در برخی موارد قیم می‌تواند عهده دار حضانت هم شود قیم به حکم دادگاه مشخص می‌شود.

🔹بر اساس ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود برای صغاری که، ولی خاص ندارند؛ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنهامتصل به زمان صغر آن‌ها بوده و، ولی خاص نداشته باشند و برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یاعدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

🔹قیم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام می‌دهد، رعایت کند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرد و کاری نکند که به ضرر محجور باشد.

با این حال قانونگذار برای رعایت هرچه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیم و، ولی قهری ممنوع دانسته یا برخی از اقدامات قیم را منوط به اجازه دادستان کرده است.

🔹به طور کلی با توجه به ماده ۷۳ قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار، ولی قهری و وصی را ندارد و فقط می‌تواند وصایت وصی را تایید کند بنابراین دست، ولی قهری برای انجام هر معامله‌ای باز است.

چون فرض بر این است که، ولی قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری انجام نمی‌دهد. اما اگر، ولی قهری کاری کند که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل می‌کند و شخص دیگری را به عنوان قیم برای او انتخاب می‌کند.

🔹پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که انجام چه معاملاتی برای قیم ممنوع است؟ در پاسخ باید گفت: یکی از این موارد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیم نمی‌تواند از طرف خود با محجور معامله کند.

یعنی برای مثال قیم نمی‌تواند در قرارداد خرید و فروش یک بار به عنوان نماینده محجور و از طرف او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد.

حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد یا مالی از محجور را به خود انتقال بدهد.

🔹با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می‌رسد.

🔹حتی اگر قیم هدیه‌ای کوچک به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۰:۱۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معرفی منابع رشته کارشناسی ارشد حقوق و آینده شغلی آن

* معرفی رشته حقوق

از جمله رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی رشته حقوق قضایی می‌باشد. رشته مذکور در مقطع کارشناسی ارشد به نه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی‌، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بشر تقسیم می‌گردد‌‌. هر چند شرکت داوطلبان رشته حقوق در آزمون سراسری در هر نه گرایش بلا مانع می‌باشد ولیکن به جهت بالاتر رفتن شانس قبولی به داوطلبان عزیز توصیه می‌گردد که تنها یک گرایش را انتخاب نموده و زمان مطالعاتی خود را صرف همان گرایش نمایند. البته به جهت مشترک بودن مواد امتحانی چهار گرایش حقوق خصوصی، حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکری و حقوق اقتصادی شرکت همزمان در این چهار گرایش بلا اشکال است.

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌‌های دولتی سراسری تا سال ۸۲ به شیوه تستی و تشریحی و در دو مرحله برگزار می‌گشت و در اسفند ماه از داوطلبان آزمون تستی بعمل می‌آمد و بعد از بررسی پاسخنامه‌ها و تصحیح اوراق تعدادی از داوطلبان را که بالاترین نمره را اکتساب نموده بودند (تقریباً چهار برابر ظرفیت) را مجاز به انتخاب رشته و شرکت در آزمون تشریحی می‌نمودند، ولیکن از سال ۸۲ و همچنین در سال ۸۳ آزمون تنها به شیوه تستی برگزار می‌گردد و اختیار برگزاری آزمون تشریحی را به دانشگاه‌های که دانشجو پذیرش می‌نمایند محول نموده‌اند‌.

گزینش نهائی و پذیرش دانشجو نیز بر اساس ۲۰% درصد نمره معدل اکتسابی داوطلب در دوره کارشناسی و ۸۰% درصد آزمون علمی‌(جمع نمره اکتسابی در آزمون تستی و مصاحبه برگزار شده از سوی دانشگاه) خواهد بود‌. بدین صورت که پذیرش نهایی 80% نمره اکتسابی با ۲۰% درصد معدل خواهد بود.

آینده شغلی:

لازم به ذکر است فارغ التحصیلان رشته‌های کارشناسی غیرحقوق می‌توانند در کنکور کارشناسی ارشد حقوق شرکت نمایند ولیکن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق مجوز شرکت در آزمون‌‌های کانون وکلا، قضات و سردفتری نمی‌باشد و تنها در صورت دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق قضایی و یا رشته الهیات در گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی‌داوطلبان حق شرکت در آزمون‌‌های مذکور را دارند.

دروس مرتبط با هر گرایش

* داوطلبان باید بر اساس گرایش انتخابی خود به دروس ذکر شده بر اساس هر گرایش که در ذیل آمده است پاسخ دهند.

گرایش حقوق خصوصی و حقوق اقتصادی:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق مدنی

۴- حقوق تجارت

۵- آئین دادرسی مدنی

گرایش حقوق محیط زیست:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق جزای اختصاصی

۳- حقوق بین‌الملل عمومی

۴- حقوق اداری

گرایش حقوق مالکیت فکری:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق مدنی

۴- حقوق تجارت

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق مدنی

۳- حقوق تجارت

۴- حقوق بین‌الملل خصوصی

۵- حقوق بین‌الملل عمومی

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق جزای عمومی

۴- حقوق جزای اختصاصی

۵- آئین دادرسی کیفری

گرایش حقوق بین‌الملل:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق بین‌الملل خصوصی

۳- حقوق تعهدات

۴- حقوق بین‌الملل عمومی

۵- حقوق اساسی

گرایش حقوق عمومی:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق بین‌الملل عمومی

۴- حقوق اساسی

۵- حقوق اداری

گرایش حقوق بشر:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق تعهدات

۳- حقوق بین‌الملل عمومی

۴- حقوق اساسی

۵- سازمان‌های بین‌المللی

۶- حقوق جزا (بشر)

زبان انگلیسی

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

1- متون حقوقی دکتر رمضانی و بانک تست ماهان

Law text

A concise Dictionary of law

GCSE Law

 

متون فقه 

سرفصل ها

کتاب متاجر،جهاد، حدود و قضا.

کتاب قصاص، دیات

وقف ، دین، ضمان، حواله، رهن، وصایا، ارث، شفعه، وکالت، ودیعه، عاریه

نکاح، طلاق، خلع، مبارات، حجر، شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه، جعاله، شهادات، کفالتف اجاره، صلح

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان

2- متن تحریرالروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی).

3- لمعه دمشقیه ترجمه دکتر علی شیروانی

 

حقوق بین الملل عمومی 

سرفصل ها

تاریخ تحول حقوق بین‌الملل، مبانی حقوق بین‌الملل، منابع آن به استثنای معاهدات، طبقه‌بندی و سلسله مراتب حقوق بین الملل و وجوه تمایز آن با حقوق داخلی، تدوین و توسعه

حقوق معاهدات بین‌المللی،اعضای جامعه بین‌الملل و اعمال یکجانبه در حقوق بین‌الملل

حقوق دریاها و آب راه‌‌های بین المللی ، حقوق هوایی و فضایی

حقوق دیپلماتیک و کنسولی و مسئوولیت بین المللی دولت، روش‌‌های حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، روابط مخاصماتی بین تابعان، اصل عدم توسل به زور، استثنائات، حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق بین المللی عمومی: دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی چ،گنج دانش.

3-جزوة حقوق بین‌الملل عمومی دکتر بیگ‌زاده استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی.

4- بایسته‌های حقوق بین المللی عمومی‌،دکتر رضا موسی زاده،چ ،میزان.

 

حقوق جزای اختصاصی 

سرفصل ها

قصاص(مواد 289-727)و بخش اول دیات در ق.م.ا

سایر جرایم علیه اشخاص در تعزیرات و قوانین دیگر(سقط جنین-اسیدپاشی-تهدید-جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و ...)-جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص(توهین-افترا-قذف-نشر اکاذیب-افشای اسرار حرفه‌ای- هتک حرمت-مراسلات- مزاحمت تلفنی- هتک حرمت منزل- توقیف یا اخفای غیرقانونی- آدم ربایی- جرائم جنسی)

جرائم علیه اموال(کلاهبرداری و صور خاص آن- خیانت در امانت و صور خاص آن-سرقت- صدور چک)

جرائم علیه امنیت (محاربه-بغی-افساد-تشکیل جمعیت-جاسوسی-تبلیغ علیه نظام-تحریک و تهدید به بمب گذاری-همکاری با دول متخاصم- سو قصد به جان مقامات )جرائم علیه آسایش عمومی(جعل-استفاده از آن-قلب و ترویج آن- رشا و ارتشا)

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق جزای اختصاصی،ایرج گلدوزیان،انتشارات دانشگاه تهران.

3- حقوق جزای اختصاصی،حسین میر محمد صادقی.

 

*قوانین خاص و نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت و رویه در جمع‌بندیها متمرکز می‌شود.

حقوق مدنی ( تعهدات )

سرفصل ها

اقسام عقود و معاملات و شرایط اساسی برای صحت معامله از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و مباحث مربوطه

اثر معاملات، شرایط ضمن عقد معاملات فضولی از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و مباحث مربوطه

سقوط تعهدات (وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت فی‌الذمه)

بخش دوم و بخش سوم از کتاب وقایع حقوقی (غصب، استیفاء، ایفای ناروا از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (مواد 308 تا 327) به همراه مواد (301 تا 306 و 328 تا 337) دکتر کاتوزیان و قانون مسئولیت مدنی

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان

2- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،دکتر ناصر کاتوزیان.

3- اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان.

4- وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان.

5- قانون مسئولیت مدنی

6- جزوة حقوق مدنی 3 و 4 دکتر درودیان استاد دانشگاه تهران.

7-شرح قانون مدنی اثر فرهاد و شیرین بیات

حقوق مدنی

سرفصل ها

اشخاص و محجورین- اموال و مالکیت (انواع مال- حقوق مختلفه اشخاص در اموال- مالکیت- حق انتفاع - حق ارتفاق- احکام املاک مجاور- حریم املاک)عقد وقف- احیاء اراضی موات،اشیاء پیدا شده،حیوانات ضاله،دفینه

مدنی 3 و 4 شاملعقود و تعهدات به طور کلی،شرایط صحت در معاملات،اثر معاملات،شروط ضمن عقد و معاملة فضولی.سقوط تعهدات ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد.

نکاح و انحلال عقد نکاح.عقود معین (ودیعه،عاریه،بیع،اجاره،مزارعه،مساقات،مضاربه و جعاله، ضمان،حواله،کفالت،رهن،شرکت،قرض،صلح،هبه و وکالت).

حقوق اخذ به شفعه،وصیت و ارث .

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان

2-قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر میزان

3- وقایع حقوقی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر به نشر

4- اعمال حقوقی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر به نشر

5- درسهایی از عقود معین 1 و 2- دکتر ناصر کاتوزیان- نشر گنج دانش

6- قوائد عمومی قراردادها 1- دکتر صفایی

7- مختصر حقوق خانواده- دکتر صفایی

 

حقوق اساسی

سرفصل ها

ویژگی‌‌های حقوق اساسی، قانون اساسی(در مفهوم عام و دلائل ظهور، انواع آن،وجوه تمایز آن با قانون عادی) دولت کشور و اشکال، رژیم‌‌های سیاسی، حقوق فردی و آزادی‌‌های عمومی

قوه‌ی مجریه یا دستگاه حکومت،اثرات متقابل قوه‌یمجریه و مقننه و انتخابات، تفکیک قوا و پارلمان یا دستگاه قانونگذاری

اصول کلی حاکم بر نظام سیاسی ایران ، زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور و حقوق ملت

قوه مقننه، قوه قضائیه، و نهادهای خاص ، شوراها،رهبر،وظایف رهبری و قوه مجریه

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق اساسی دکتر سید محمد‌هاشمی‌2 جلد.

3- قانون اساسی.

4- بایسته‌های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی.

 

آیین دادرسی مدنی

سرفصل ها

سازمان قضایی ایران،صلاحیت دادگاه‌ها، وکالت در دعاوی، نظارت بر رفتار قضات، دادرسی نخستین دعوا و شرایط اقامه دعوا ، انواع دعاوی، دعوای مالکیت و تصرف، دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی، ایرادات

مطابق با سرفصل‌های کلیات، صلاحیت، وکالت در دعاوی، دادرسی نخستین، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

جلسه دادرسی، توقیف دادرسی، استرداد دعوا و دادخواست، امور اتفاقی (تامین خواسته و دستور موقت)، دعاوی طاری، تامین دلیل و اظهارنامه، سازش و درخواست آن، رسیدگی به دلایل

مطابق با سرفصل‌های امور اتفاقی، تامین دلیل و اظهارنامه، سازش و درخواست آن، رسیدگی به دلایل، رای

طرق شکایت از آرا( واخواهی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی)

مطابق با سرفصل‌های تجدید نظر خواهی، طرق فوق العاده شکایت از آرا از کتاب ماهان

اعتراض ثالث، اعاده دادرسی، مواعد، داوری، هزینه دادرسی اعسار

مطابق با سرفصل‌های داوری ، هزینه دادرسی و اعسار ، مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد، اجرای احکام مدنی

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان

2- کتاب آئین دادرسی مدنی،دکتر عبدالله شمس 2 جلد.

3- متن قانون اجرای احکام مدنی.

4- متن قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مربوط به دادرسی مدنی از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81.

 

حقوق تجارت

سرفصل ها

تاجر و اعمال تجاری (کلیات،دلالی،حق العمل‌کاری،قرارداد حمل و نقل،قائم مقام تجاری ، ضمانت، اسم تجاری ، شخصیت حقوقی

کلیات شرکت‌‌ها- شرکت‌های سهامی‌

سایر شرکت‌های تجاری،تصفیه و ثبت شرکت‌ها ، اسناد تجاری (سفته،برات).

چک و اسناد در وجه حامل، ورشکستگی و تصفیه.

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان

2-حقوق تجارت،دکتر ربیعا اسکینی 5 جلد.

3- قانون تجارت در نظم حقوق کنونی محمد دمیرچیلی.

 

حقوق جزای عمومی

سرفصل ها

کلیات(تعریف حقوق جزا-جایگاه حقوق جزا-منابع-مکاتب-تاریخ تحولات کیفری-عنصر قانونی-اصل قانونی بودن-تفسیر قوانین کیفری-قلمرو قوانین کیفری در مکان و زمان-عنصر مادی جرم-تقسیم بندی جرائم بر اساس عنصر مادی(مواد 1-13)تعدد-تکرار

عنصر روانی جرم-رابطه علیت و نظریه های پیرامون آن-شروع به جرم-جرم محال- جرم عقیم- مباشرت در ارتکاب-شرکت در جرم- سردستگی- جرائم سازمان یافته- مسئولیت ناشی از عمل دیگری-مسولیت کیفری اشخاص حقوقی- سقوط مجازات- (130-122)- (145-140)

علل موجهه یا اباحه- موانع مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت و اقدامات تامینی و تربیتی159-146 و 497-492 ادله اثبات

طبقه‌بندی مجازات‌ها و اهداف و اصول حاکم بر مجازات‌ها- تعویق صدور حکم- تعلیق اجرای مجازات- نظام نیمه آزادی- آزادی مشروط- موارد جایگزین حبس 87-14

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق جزای عمومی،دکتر محمد علی اردبیلی،دو جلد،میزان.

3- بایسته‌های حقوق جزای عمومی،دکتر ایرج نوربها.

4- بایسته‌های حقوق جزای عمومی،دکتر ایرج گلدوزیان،میزان.

 

حقوق اداری

سرفصل ها

کلیات، مقامات اداری کشور (رهبر، رییس جمهور و معاونان و هیئت وزرا) و سازمان اداری کشور در شهرستان‌‌ها .

تقسیمات کشوری، عمال و مقررات دولتی و مسئولیت مدنی

استخدام دولتی

دادرسی اداری و رسیدگی به تخلفات اداری

منابع

1- بانک تست ماهان

2- حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد.

3- حقوق اداری دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی.

4- حقوق اداری دکتر رضا موسی‌زاده.

5- جزوة حقوق اداری دکتر اردشیر امیرارجمند استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی.

 

حقوق بین الملل خصوصی

سرفصل ها

کلیات منابع و تابعیت

مبحث اقامتگاه

تعارض قوانین(کلیات و شیوه های تعارض قوانین)

اجرای قانون صلاحیت‌دار، مسائل مهم تعرض قوانین، تعارض دادگاه‌ها، توصیف‌ها احاله و تعارض متحرک

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق بین الملل خصوصی،دکتر محمد نصیری.

3-حقوق بین الملل خصوصی،دکتر سید حسین صفایی.

4- بایسته‌های حقوق بین الملل خصوصی،دکتر محمود سلجوقی.

5- حقوق بین المللی خصوصی (تعارض قوانین) دکتر نجاد علی الماسی.

 

آیین دادرسی کیفری

سرفصل ها

مواد 216-1 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 102-96 قانون مجازات اسلامی، قانون نحوه اجرای اصل 49، آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، قانون مطبوعات

مواد 381-217 ق آ د ک، مواد 121-105 ق م ا، قانون حمایت قضایی از بسیج، نظارت بر ذبح شرعی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مطبوعات

مواد 483-382 ق آ د ک، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون شورای حل اختلاف جدید و آیین نامه(در امور کیفری)

مواد 699-484 ق آ د ک، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، قانون مجازات افرادی که در امور سمعی بصری فعالیت غیرمجاز دارند، قانون نظارت بر رفتار قضات

منابع

1- بانک تست ماهان

2- قانون آئین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،مصوب 1378.

3- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381.

4- آیین دادرسی کیفری،دکتر محمود خالقی.

5-آیین دادرسی کیفری،دکتر محمود آخوندی ج 1و2.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سرفصل های مهم دروس رشته ی حقوق


سرفصل مهم چیست؟ 

در این قسمت به معرفی سرفصل های مهم دروس مختلف در رشته ی حقوق خواهیم پرداخت. معمولا در هر درس مباحثی وجود دارند که همیشه سوال از آنها طراحی می شود و مباحثی که به صورت متناوب از آنها سوال طراحی می شود. سرفصل مهم به مباحثی گفته می شود که همیشه سوال از آنها طراحی می شود و ممکن است تعداد آن سوالات نیز زیاد باشد. به طور مثال در درس حقوق تجارت از مبحث شرکت های تجاری به ویژه شرکت های سهامی سوالات زیادی طرح می شود.

هدف از دانستن سرفصل های مهم چیست؟

مشخص کردن سرفصل های مهم با دو هدف عمده انجام می شود:

1. صرفه جویی در وقت: معمولا افرادی که فرصت زیادی برای مطالعه ندارند سعی می کنند با مطالعه ی مهمترین مباحث این توانایی را در خود ایجاد کنند که بتوانند به تعداد سوالات بیشتری در کنکور پاسخ دهند. مثلا اگر شخصی می خواهد درس حقوق تجارت را مطالعه کند و با کمبود وقت مواجه است، می تواند با مطالعه ی مباحث شرکت های تجاری و اسناد تجاری (به خصوص شرکت های سهامی و چک )که هر سال بیش از 10 سوال از 15 سوال کنکور از این مباحث طرح می شود، به بیش از 10 سوال پاسخ دهد.


2. اولویت بندی مباحث برای تخصیص وقت:


در هنگام مطالعه برای کنکور (چه در دروان جمع بندی و چه قبل از آن) شما باید بدانید اهمیت هر درس و هر سرفصل در کنکور به چه میزان است و متناسب با اهمیت آن وقت مناسبی را طرف مطالعه آن کنید. مثلا دو مبحث از درس متون فقه داریم که هر کدام 10 صفحه است. اگر بدانید از کدام مبحث سوال بیشتری طرح می شود، باید وقت بیشتری را صرف مطالعه ی آن مبحث کنید. همین طور در دوران جمع بندی نیاز است وقت بیشتری را صرف سرفصل هایی کنید که اهمیت بیشتری دارند.


در طی این هفته سعی بر آن است تا مباحث مهم هر درس در این قسمت قرار گیرد تا شما دانشجویان عزیز بتوانید در دوران جمع بندی خود اولویت بیشتری به آن مباحث بدهید. 


1. متون فقه: 

الف) سرفصل های ثابت: (سرفصل هایی که معمولا همیشه سوال از آنها طرح می شود)

متاجر (2 تا 4 سوال)
اجاره (1 سوال)
رهن (1سوال)
طلاق (1 سوال)
حدود (2 تا 4 سوال)
قصاص (2 تا 3 سوال)
ارث (1 تا 2)
نکاح (1 تا 2 سوال)
وصیت (1 تا  سوال)

ب) سرفصل های متغیر:  1. وکالت 2. ضمان 3.شرکت 4. عاریه  

از میان سرفصل های متغیر می توانید اولویت را به سرفصل هایی دهید که حجم آنها کمتر است. امکان طرح سوال از مباحثی که ذکر نشده اند وجود دارد.

2. آیین دادرسی کیفری: 

الف) سرفصل های ثابت: 1. دعوای عمومی 2. قرار های کیفری (بخصوص قرارهای اعدادی)  3. صلاحیت مراجع کیفری 4. طرق اعتراض به آرای کیفری

ب) سرفصل های متغیر: 1. دعوای خصوصی 2. کلیات و تحولات آ.د.ک 3. احضار و بازجویی از متهم 

توجه: امکان طرح سوال از مباحثی که ذکر نشده اند وجود دارد.


3. حقوق مدنی: 

تمامی مباحث کتاب های اعمال حقوقی و عقود معین 1 دکتر کاتوزیان (مدنی 3 و 6). لازم است مباحث به صورت خلاصه از روی کتاب های مذکور دوره شود و همزمان با مطالعه هر مبحث از آن کتاب ها همان مبحث از روی کتاب نظم دکتر کاتوزیان مطالعه شود. 

مهمترین سرفصل های مدنی 3: شرایط اساسی برای صحت معامله، آثار قرارداد و  شروط ضمن عقد
مهمترین سرفصل های مدنی 6 و 7 : بیع، اجاره، قرض، شرکت، صلح، ضمان، رهن و  ودیعه

4. حقوق تجارت: 

تمامی مباحث حقوق شرکت های تجاری و اسناد تجاری (تجارت 2 و 3 ) نیازی به مطالعه ی مجدد از کتاب دکتر اسکینی نیست کافیست مهمترین نکات از کتاب ساده ساز حقوق تجارت  یا نظم قانون تجارت دمیرچی مطالعه شود و سپس تست ها زده شود. دقت داشته باشید که معمولا در اسناد تجاری سوالات بیشتری از چک طرح می شود.

توجه: توصیه می شود مباحث زیر از تجارت 1 و تجارت 4 حتما مطالعه شود: 

تجارت 1: دلالی، حقوق العمل کاری و قرارداد حمل و نقل
تجارت 4: اعلان ورشکستگی، مدیر تصفیه و وظایفش، طلبکاران و قرارداد ارفاقی
۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۸:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادیه

    استشهادیه

اینجانب …………………………. فرزند …………………. متولد ……………………. به شماره ملی …………………………………………..

به علت عدم توان مالی و استطاعت کافی برای پرداخت یکجا و دفعتا واحده مهریه خانم ……………………………… به شرح مندرج در سند رسمی ازدواج که شامل موارد زیر است قادر به پرداخت نمی باشم لذا خواهشمندم با عنایت به مراتب شهادت شهود مبادرت به صدور حکمی شایسته در حق اینجانب نمایید .

-۵۰۰سکه تمام بهار آزادی

-یک سفرحج تمتع

-یک جلد کلام الله مجید

-یک قطعه زمین در منطقه شمس آباد به پلاک ثبتی ………………………………….

گواه اول :

ایجانب …………………………….. فرزند …………………….. متولد …………………………. به شماره ملی ………………………………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم .

 

امضاء

گروه دوم :

ایجانب …………………………… فرزند …………………….. متولد ……………………… به شماره ملی ………………………………… ساکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم .

امضاء

گروه سوم :

ایجانب ……………………….  فرزند ……………………… متولد …………………….. به شماره ملی ………………………………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم .

گروه چهارم :

ایجانب ………………………… فرزند …………………….. متولد ………………………. به شماره ملی ……………………………….. ساکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم .

امضاء

۰۱ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اجاره مرغداری

ماده ۱ – طرفین قرارداد:

۱-۱ موجر:
۱-۲- مستاجر:

ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره :

عبارتست از تملیک منافع شش دانگ یک واحد پرورش جوجه گوشتی

ماده ۳ – مدت اجاره:

مدت اجاره ۱۲

ماده ۴ – اجاره بها و نحوه پرداخت:

۴-۱- میزان اجاره بها جمعا مبلغ
۴-۲-۱- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۲- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۳- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۴- چک شماره و پنج میلیون ریال

ماده ۵ – تسلیم مورد اجاره

۵-۱- موجر مکلف است
ماده ۶- فسخ قرارداد
۶-۱- در صورتی که مستاجر به هر
۶-۲- در صورت عدم انجام هریک از تعهدات
۶-۳-در صورتی که آب مرغداری قطع شود و یا
۶-۴- در صورتی که موجر ملک موضوع
۶-۵- مستاجر کلیه خیارات

ماده ۷– سایر شرایط قرارداد اجاره :

۷-۱- مستاجر نمی تواند از مورد
۷-۲- مستاجر حق استفاده
۷-۳- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد.
۷-۴- پرداخت هزینه های مصرفی آب/ برق/سوخت/

۷-۵- مالیات مستغلات و
۷-۶- مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ،
۷-۷- تمدید قرارداد اجاره فقط با
۷-۸- مستاجر موظف است در پایان مدت اجاره نسبت
۷-۹- مستاجر موظف است نسبت به ارائه مفاصا
۷-۱۰- مستاجرموظف است نسبت به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان
۷-۱۱- به منظور تضمین انجام کامل تعهدات قراردادی، مستاجر یک فقره چک
این قرارداد در تاریخ در تهران و در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید .

۰۱ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۹ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت در طلاق و شرایط آن:

طلاق چون منحصراً به اراده شوهر است و زن جز در موارد معینی نمی تواند از ادامه زناشویی رهایی یابد، چاره‌ای اندیشیده اند که زن به وسیله وکالت در طلاق بهره‌مند شود، ولی چون وکالت از عقود جائزه است که هر یک از طرفین می‌توانند آن را منحل نمایند و شوهر می توانند با دادن وکالت در طلاق به زن خود او را عزل کند، آن را به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر قرار می‌دهند .سلب حق عزل از وکیل ،علاوه بر قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم به وسیله شرط عدم عزل ضمن عقد لازم نیز ممکن می باشد. ماده “۶۷۹” قانون مدنی می‌گوید: “موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.”

وکالت زن در طلاق خود

شرط وکالت زن در طلاق خود، ضمن عقد نکاح در این اواخر زیاد دیده می‌شود و گاه هم پس از عقد نکاح در اثر اختلافاتی بین زن و شوهر ،وکالت در طلاق ضمن عقد لازم به زن یا به پدر و برادر زن داده می شود .

چنانکه در شرح شرط ضمن عقد (مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی )درجلد اول گذشت ، هرگاه شرطی که ضمن عقد می شود از شروع باطله نباشد آن شرط صحیح و لازم الاتباع است. یکی از شروط مزبور شرط وکالت زن در طلاق خود می باشد( به پیروی از قول مشهور که شوهر میتواند وکالت در طلاق به زن خود بدهد) و آن به یکی از سه قسم زیر ممکن است واقع شود:
الف- وکالت برای مدتی به طور مطلق از طرف شوهر به زن داده شود که هر وقت بخواهد خود را طلاق دهد .وکالت مزبور صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده و یا شخص ثالث به وکالت زن را طلاق داده است.
در مورد بالا زن می‌توانند در مدت وکالت خود را به طلاقی که شوهر معین نموده طلاق دهد و چنانچه وکالت در طلاق مطلق باشد یعنی نوع طلاق معین نشده باشد یک طلاق ساده داده می‌شود، و نمی‌تواند خود را به چند طلاق یا به طلاق خلع یا مبارات طلاق دهد، زیرا اطلاق منصرف به طلاق ساده است و برخلاف آن تجاوز از حدود وکالت است.


وکالت در طلاق

 

ب- وکالت از طرف شوهر به زن داده شود

که در صورت تحقق امری در خارج می توانند خود را طلاق دهد، مانند آن که شوهر زن خود را وکیل نماید که هرگاه تشخیص دهند نمی توانند با او زندگانی زناشویی را ادامه دهد خود را طلاق دهد. در اینصورت زن بدون مراجعه به دادگاه به دفتر طلاق مراجعه و وکالت از طرف شوهر خود را طلاق میدهد و احتیاج به اثبات شرط در دادگاه (به آن که نمی توانند با او زندگانی زناشویی نماید) ندارد ،زیرا موکل تشخیص زمان اجرا وکالت را به عهده زن گذارده است، یعنی زمان انجام وکالت را تحقق امری قرار داده که تشخیص آن را به عهده وکیل گذارده است .وکالت مزبور مانند وکالت در امور دیگر است، از قبیل آنکه کسی وکالت به دیگری بدهد که هر زمان تشخیص دهد فروش خانه صلاح موکل است آن را بفروشد .تشخیص صلاح موکل در مورد مزبور به نظر شخص وکیل است.
در صورتی که در وکالت ضمن عقد تعیین شده باشد که زن چه نوع طلاقی خود را بدهد ،زن طبق آن رفتار می نمایند والا خود را طلاق ساده می دهد نه چند طلاق و یا طلاق خلع که بذل عوض کند و از طرف شوهر آن را بپذیرد .
در فرض بالا پس از طلاق چنانچه شوهر بتوانند در دادگاه اقامه دعوی کند و اثبات نمایند امری که اجرای طلاق متوقف بر آن بوده در واقع محقق نبوده و زن خارج از حدود وکالت خود را طلاق داده است، کشف میشود که طلاق باطل بوده است.

ج-وکالت از طرف شوهر به زن داده شود

که در صورت تحقق امر معینی در خارج و اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه نماید .ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی می‌گویند: “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند ،مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.” ماده مزبور در موردی است که شوهر ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق به زن داده است و قید نموده زمان اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق شرط در واقع و اثبات آن در دادگاه می باشد. یعنی در حقیقت اعمال وکالت متوقف بر دو امر است :یکی تحقق شرط در واقع و دیگری اثبات آن در دادگاه .

چنان که در ذیل ماده قید شده: (زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) به خلاف مورد مذکور در بند (ب) که اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن در واقع و تشخیص آن با زن است .
باری در مورد بالا چنانچه شوهر در وکالت به زن نوع طلاق را معین نموده باشد طبق آن رفتار می‌شود و الا زن به طلاق ساده خود را مطلقه می‌سازد و نمی‌تواند خود را به چند طلاق یا به طلاق خلع و مبارات طلاق دهد.

تذکر ۱

شروطی که ممکن است انجام وکالت در طلاق را متوقف بر آن ساخت، منحصر به شروطی نمی باشد که در ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی ذکر گردیده ،بلکه شوهر می توانند اجرای وکالت در طلاق را از طرف زن متوقف بر هر امری که بخواهد قرار دهد مانند آن که مقرر دارد، که زن وکیل است که هرگاه شوهر منتظر خدمت شود یا مستخدم دولت گردد و امثال آن ،او بتواند وکالتا از طرف شوهر خود را طلاق دهد .

تذکر ۲

چنانکه ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی متذکر است فرقی نمی نماید که شرط وکالت برای زن در طلاق ،ضمن عقد نکاح قرار داده شود یا ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع، اجاره، معاوضه و امثال آن ،زیرا پس از آنکه وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شد، شرط مزبور به تبع عقد لازم الاتباع است و موکل نمی توانند وکیل را عزل بنماید و زن می‌تواند در حدود اختیاراتی که به او داده شده رفتار کنند و خود را طلاق دهد.
شوهر می تواند با دادن وکالت طلاق به زن هر زمان بخواهد اقدام به طلاق زن خود بنماید ،زیرا دادن وکالت در انجام امری سلب حق انجام آن را از موکل نمینماید.

تذکر ۳-

به نظر می‌رسد طلاقی که به عنوان شرط وکالت ضمن العقد، زن خود را می دهد بائن محسوب است. اگرچه طبیعت آن رجعی باشد( یعنی طلاق اول یا دوم زنی باشد که با او نزدیکی به عمل آمده است). زیرا قصد و بناء زوجین از قرار دادن شرط ضمن عقد(خواه در عقد نکاح باشد یا عقد لازم دیگر ) انحلال نکاح برای همیشه است. بدون آنکه شوهر بتواند در عده رجوع بنماید، و شرط مزبور به نفع زن برقرار شده که بتواند نکاح را منحل و خود را از قید زناشویی رهایی بخشد.( شرح آن در اقسام طلاق ملاحظه می‌شود)

۰۱ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تنظیم دادخواست اعسار

در شرح دادخواست می نویسید:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
۱- اینجانب به موجب اسناد و مدارک موجود از خوانده محترم ……………….. مبلغ ……………. طلبکار هستم که با توجه به اینکه طی تماس های مکرر هیچ نتیجه ای برای بنده در بر نداشته است، دادخواستی به شماره ……………….. به طرفیت خوانده به شماره کلاسه پرونده ………… مطرح کرده ام.
۲- با توجه به مبلغ طلبکاری بنده، هزینه های دادرسی مبلغ ……….………. ریال می باشد که متاسفانه شرایط اینجانب به جهت عدم تمکن مالی و همچنین عدم دسترسی به اموالم، در وضعیت بسیار بدی است طوری که توان پرداخت آن را ندارم.
۳- ذکر این نکته لازم است که خوانده از شرایط بنده کاملا آگاهی داشته و مراجعات مکرر بنده نیز هیچ سودی در بر نداشته است.
فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

 • پرونده به شماره کلاسه ………….. ۲_ شهادت شهود ۳_ استشهادیه

نکات مهم:

مطابق قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی:

 • در دعاوی مالی حضور ۲ شاهد مرد عادل ضروری می باشد.
 • منشاء علم شهود به وضعیت خواهان دعوی اعسار ضروری می باشد.
 • شهود از بستگان نسبی درجه یک نباشند.
 • شهود دارای اهلیت باشند.
 • شهود مجنون و سفیه و معتاد نباشند.

 

دادخواست اعسار

در شرح دادخواست می نویسید:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
۱- اینجانب به موجب دادنامه شماره ……………. مورخ ………….. صادره از شعبه ………….. شهرستان …………….. محکوم به پرداخت مبلغ ……………… ریال شده‌ام.
۲-  خوانده وفق دادنامه مذکور نسبت به اخذ رای محکومیت اینجانب به پرداخت …………….. ریال اقدام کرده است؛ ولی به جهت مشکلات متعدد از جمله بیکاری و عدم تمکن مالی خود و خانواده ام، در حال حاضر توان تادیه محکوم به مقرر را ندارم.
فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد ۳، ۱۰و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب و تقسیط مبلغ محکوم به مبنی بر شرایط مالی بنده مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز جهت اثبات اعسار خود استناد می‌نماید.

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

اعسار از محکوم‌به

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

۱- تصویر مصدق نکاحنامه ۲- شهادت شهود

 

۰۱ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مشخصات طرفین (خواهان – خوانده – وکیل یا نماینده قانونی)

تامین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت مهریه / تقسیط آن

دلایل و منضمات دادخواست: ۱- فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع  ۲- کپی مصدق استشهادیه با امضای حداقل ۴ نفر  ۳- شهادت شهود  ۴- کپی دادنامه

شرح دادخواست: ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت

با سلام احتراما به استحضار می رساند: اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره ……….. مورخ ………. ثبت شده در دفترخانه …………… عقد ازدواج دایم با مهریه ای به میزان ………………. ریال منعقد کرده ایم و بر اساس دادنامه شماره ………… محکوم به پرداخت شده ام هرچند پرداخت مهریه ما فی الذمه تعهد گردیده است ولی نظر به این که در حال حاضر به جهت مشکلات متعدد / عدم دسترسی به اموالم توان پرداخت آن را ندارم فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه / تقسیط مهریه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

۰۱ تیر ۹۸ ، ۲۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر