به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۶۹ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

برای مطالبه وجه چک چه دعوایی باید طرح کرد ، دعوای کیفری یا دعوای حقوقی؟

برای مطالبه وجه چک هم می توان از طریق مراجع حقوقی اقدام کرد و هم از طریق مراجع کیفری،اما شکایت کیفری مشروط به شرایطی می باشد.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای وصول وجه چک از طریق مراجعه قانونی چه باید کرد؟

مطابق ماده 23 اصلاحی قانون جدید چک: برای وصول وجه چک نیاز به طرح دعوا نیست و مستقیم اجراییه صادر می شود و دادگاه اجراییه صادر می کند چون چک خودش سند طلبکاری است و دلیل دیگری برای اثبات ندارد و بنابراین کسی که ادعا کند چک بابت امانت بوده یا ربوی بوده و … باید طرح دعوا کند نه دارنده چک اگر صادرکننده ادعا مبنی بر امانی بودن چک  دارد می تواند دادخواست ابطال اجراییه بدهد و طرح دعوا کند.

🔸برای وصول وجه چک از طریق دادگاه دو را داریم:

1-مستقیم به اجرای دادگاه می رویم درخواست صدور اجراییه می کنیم طبق قانون جدید. برای وصول وجه چک و حق لوکاله وکیل اما خسارت تاخیر تادیه از این طریق قابل وصول نیست.

2- طرح دعوا می کنیم تا به روند اجرا برسیم این راه برای چکهایی که تاخیر تادیه زیادی دارند بهتر است تا خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کنیم و اگر از طریق اجرای دادگاه برای وصول استفاده کنیم و تاخیر تادیه هم بخواهیم مجدد برای خسارت تاخیر تادیه باید جداگانه طرح دعوا کنیم .

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درچه مواردی شکایت کیفری در چک برگشتی موقوف می شود؟

1⃣قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت بکند.

2⃣متهم(صادرکننده چک) وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت را فراهم کند.

🔹ودر این موارد متهم محکوم به پرداخت جزای نقدی  معادل یک سوم وجه چک به دستور دادستان به نفع دولت  خواهد شد.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معاونت در آدم‌ربایی

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، معاونت در جرم را به طور کلی تعریف کرده است. بر اساس این ماده، اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف – هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.
ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

◀️تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی (هم‌زمان بودن) بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می شود. با توجه به تعریف قانونگذار از معاون در جرم، می‌توان معاونت در آدم‌ربایی را نیز اینگونه تعریف کرد: هر گاه کسی با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزادربایی را تهیه کرده یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، معاون در جرم شناخته شده و مجازات او حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است که برای جرم آدم‌ربایی 5 سال و نوزادربایی 6 ماه حبس پیش‌بینی شده است.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.» هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.


۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه تقویم‌ضرروزیان‌معنوی چگونه است؟

 نظرمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۱۰۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۴)

 🔻مطابق ماده۱۴قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام‌ضرروزیان‌های مادی‌ومعنوی‌و... ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک ‌حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام ‌به‌ عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال‌آن‌حکم نماید».
🔹 برای تقویم خسارت ‌مالی زیان‌ معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کار‌شناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

: دادخواست مطالبه مهریه (وجه نقد به نرخ روز)

خواسته: درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال به عنوان مهریه به نرخ روز به همراه تمام خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل
شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …
اینجانب خواهان مستند به کپی مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه … شهر … منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه‌ی مزبور به میزان … ریال کلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه است، لذا مستنداً به مواد ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی ۲۹/۴/۷۶ آیین نامه اجرایی به ماده مذکور و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مورد توافق در عقدنامه به میزان … ریال به نرخ روز (وفق تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه) و تمام خسارات و هزینه دادرسی به نفع اینجانب مورد تقاضاست.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه مهریه (سکه) + تامین خواسته فوری

خواسته: تقاضای محکومیت خوانده به تادیه تعداد … سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال و بدوا صدور قرار تامین خواسته بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل
شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …
باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند ازدواج به شماره … دفتر رسمی ازدواج به شماره … درتاریخ … به نکاح رسمی خوانده درآمدم. وفق عقدنامه مزبور تعداد … سکه  طلای بهار آزادی به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین وتوافق گردید. حال نظر به اینکه تا روز جاری، خوانده هیچ اقدامی برای پپرداخت مهریه اینجانب ننموده است، درخواست صدور قرار تامین بموجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده به میزان بهای مهریه ایضاً اخذ تصمیم وصدور حکم به وصول مهریه اینجانب به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۳ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقسام دعاوی کیفری

رسیدگی دعاوی کیفری به طور کلی شامل مراحل ذیل می گردد:

 1. ارتکاب جرم
 2. شکایت شاکی در دادسرا و تعقیب شکایت در دادسرا
 3. انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به شمایت در دادسرا
 4. صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست
 5. رسیدگی در دادگاه
 6. واخواهی نسبت به رای
 7. تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر
 8. فرجام خواهی در موارد معین
 9. اجرای حکم

دعاوی کیفری به دسته های مختلفی طبقه بندی می گردند که به شرح ذیل می باشد:

 • جرایمی که با امنیت و آسایش عمومی در ارتباط هستند و موجب بر هم زدن امنیت می گردند که عبارتند از
 • اخلال در نظم عمومی
 • اخلال در نظم اقتصادی
 • افساد فی الارض
 • جعل و استفاده از سند مجعول
 • رابطه نامشروع
 • ربا
 • قمار
 • جرایم علیه مامورین دولتی
 • تغییر کاربری
 • تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق
 • بغی
 • محاربه
 1. جرایمی که بر علیه اشخاص اتفاق می افتد و رابطه مستقیم با شرایط و اوصاع و احوال شخص خواهد داشت که عبارتند از:
 • قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
 • جرح عمد، شبه عمد و خطای محض
 • نزاع دسته جمعی
 • آدم ربایی
 • توهین
 • افترا
 • تهدید
 • نشر اکاذیب
 • مزاحمت تلفنی
 • هتک حرمت منزل و مسکن
 • توقیف یا اخفای اشخاص
 • سقط جنین
 • نوزاد ربایی
 • تصادفات رانندگی
 1. جرایمی که علیه اموال رخ می دهد و امور مالی اشخاص را تحت تاثیر خواهد گذاشت عبارتند از:
 • کلاهبرداری
 • تحصیل مال از طریق نامشروع
 • انتقال مال غیر
 • معامله معارض
 • سرقت
 • خیانت در امانت
 • سوء استفاده از سفید امضا
 • صدور چک پرداخت نشدنی
 • تخریب
 1. جرایم علیه خانواده که ارتباط با روابط بین زوجین و یا سایر افراد خانواده دارد از قبیل:
 • ­ ترک انفاق
 • عدم ثبت نکاح
 • سایر جرایم مرتبط با امور خانوادگی

 

 1. جرایمی که مربوط به رایانه و محیط های مجازی و سایبری می گردد از قبیل:

 

 • سرقت رایانه ای
 • جعل رایانه ای
 • دسترسی غیر مجاز به حامل های داده
 • سایر جرایم مرتبط با فضای مجازی

و  در پایان سایر دعاوی کیفری و به طور کلی دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری باشد.


۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (اقساطی)

ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- فروشنده/فروشندگان  ........................ فرزند ............. به شماره شناسنامه ............... صادره از .................. کدملی .................. متولد ............... ساکن ...................................................... تلفن ....................... راسا یا با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ............................. فرزند .................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ............................. بموجب ..........................

 ۱-۲ - خریدار/خریداران ............................ فرزند .............. به شماره شناسنامه ....................صادره از ...............کدملی ..................... متولد .............. ساکن ................................ تلفن  .............. راسا یا با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ............................. فرزند .................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ............................. بموجب ..........................

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ......................... دانگ یکدستگاه ......................... از نوع ............... مدل ...............................  سیستم ................ رنگ ..................... سیلندر .......................... شماره راهنمایی و رانندگی ........................................ شماره شاسی ............................................... شماره موتور ............................................. که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل ........................... در آن می باشد.

ماده 3 : ثمن معامله

 ۳-۱ - ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................ ریال ) و با حروف ( ............................. ریال ) تعیین گردید. که به صورت اقساط و به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

۳-۲ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۳ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵ - مبلغ ................... ریال معادل ............................ تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ........................ عهده بانک ........... مورخ.............. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده 4 : شرایط معامله

 ۴-۱  طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ............................به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ  ................ در دفتر اسناد رسمی شماره .............................. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

 ۴-۲ - عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

۴-۳ - مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

4-4- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

۴-۵ - هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده ............................... می باشد.

۴-۶ - کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .

۴-۷ - در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ............................................. ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

 ۴-۸ - مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ........................... ساعت ................................ تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

 ۴-۹ - در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( ...............ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

 ۴-۱۰ - چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت .................... قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید. خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

 ۴-۱۱ -  پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.

 

               محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                                   نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

               محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                                         نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی (تضامنی)

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

1- نام کامل شرکت ونوع آن : ......................................................................................................................................

2- موضوع شرکت:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

3- نشانی کامل مرکز اصلی :

......................................................................................................کدپستی :..................................تلفن ثابت :.............................

نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه):

........................................................................................................کدپستی :..................................تلفن ثابت :.............................

4- اسامی شرکاء یا موسسین :

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................     

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................  

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : ..................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................  

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................  

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................    

نام شخصیت حقوقی ............................ شماره ثبت ..................... شماره شناسه ملی .....................   نام ونام خانوادگی نماینده ................... نام پدر................... شماره شناسنامه ...................  .شماره ملی  ............................... تاریخ تولد....../...../........ محل صدور .......................... نشانی و کدپستی :  ................................................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : .......................................................................  

نام شخصیت حقوقی ............................ شماره ثبت ..................... شماره شناسه ملی .....................   نام ونام خانوادگی نماینده ................... نام پدر................... شماره شناسنامه ...................  .شماره ملی  ............................... تاریخ تولد....../...../........ محل صدور .......................... نشانی و کدپستی :  ................................................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ....................................................................... 

نام شخصیت حقوقی ............................ شماره ثبت ..................... شماره شناسه ملی .....................   نام ونام خانوادگی نماینده ................... نام پدر................... شماره شناسنامه ...................  .شماره ملی  ............................... تاریخ تولد....../...../........ محل صدور .......................... نشانی و کدپستی :  ................................................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ....................................................................... 

   

5- مبدا تشکیل شرکت ومدت آن

......................................................................................................................................................................

6- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ..............................ریال نقدی / و مبلغ  ..........................ریال غیرنقدی ........................

7- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :  .......................................................................................................

نام ونام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی و میزان سهم الشرکه هریک (به ریال)

1-   ..................................................../ ........................ریال 6-  ..................................................../ ........................ریال

2- ....................................................../ ........................ریال 7-  ..................................................../ ........................ریال

3- ....................................................../ ........................ریال 8-  ..................................................../ ........................ریال

4- ....................................................../ ........................ریال 9-  ..................................................../ ........................ریال

5- ....................................................../ ........................ریال 10-  ..................................................../ ........................ریال

8- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره باذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

 

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ..................................... همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و اداری به امضای .................................... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

9- ترتیب تقسیم سود شرکت

............................................................................................................................................................................

10- موقع رسیدگی به حساب سالیاه سود شرکت

.............................................................................................................................................

11- انحلال شرکت مطابق ماده............قانون تجارت .....................................................................................................

تاریخ تنظیم و نام و نام خانوادگی شرکا و امضاء:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اساسنامه اتاق اصناف شهرستان

بسمه تعالی

ماده 1)

نام :   ..........................

ماده 2)

موضوع: به استناد ماده 8 و 32 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط، اتاق اصناف مرکب از روسای  اتحادیه های صنوف تولیدی ، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی است برای، انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی  تشکیل           می گردد.

تبصره: اتاق اصناف شهرستان ...... شخصیتی است حقوقی ،غیر انتفاعی وغیرتجاری دارد و پس از ثبت رسمیت می یابد که در این اساسنامه به اختصار اتاق نامیده  می شود.

ماده 3)

اتاق تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 4)

مدت فعالیت اتاق از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات نظام صنفی نامحدوداست.

ماده 5)

 مرکز اصلی اتاق به نشانی: استان .....، شهرستان ..........، خیابان ..........، پلاک  ....... ، کدپستی .............. شماره تلفن ....................... ، شماره نمابر ........................  می باشد.

ماده 6)

اجلاس عمومی اتاق مرکب از روسای صنوف تولیدی _خدمات فنی و توزیعی و خدماتی  است.

ماده 7)

وظایف و اختیارات اجلاس عمومی اتاق براساس ماده 37 قانون نظام صنفی و رعایت کامل تبصره های ذیل آن می باشد:

1) تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزش و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.

2): اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی وتصویب کمیسیون نظارت.

3): اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت واتاق اصناف ایران حسب مقررات قانون نظام صنفی .

4): پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

5): تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

6): تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی باتوجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

7): تصویب بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.

8): تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب .

9): تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هرسال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

10): سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

11) : عضویت رؤسای اتاق اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستانها و مراکز استانها.

تبصره  : اتاق مجاز است برای تشکیل بانک اصناف ،موسسه اعتباری،صندوق قرض الحسنه ،شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسا ت پولی ،بانکی،مالی واعتباری طبق قوانین ومقررات جاری کشور اقدام کند.

ماده 8)

 در اولین اجلاس عمومی با دعوت هیات اجرائی برگزاری انتخابات ، اعضای هیات رییسه اتاق برای مدت چهارسال انتخاب می شوند.

.هیئت رئیسه اتاق مرکب از 5 نفر عضو اصلی بترتیب شامل  یک نفر رئیس، دو نفر نایب ریاست ( اول و دوم) و یک نفر خزانه دار و یک نفر دبیر و دو نفر عضو علی البدل می باشد که دونفراز اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی، خدمات فنی و دونفر از صنوف توزیعی ، خدماتی و یکنفر از حایزین  اکثریت آراء می باشد.

ماده 9)

 جلسات اجلاس عمومی اتاق حداقل هر دو ماه یکبار و با حضور  دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات  آن با نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر خواهد بود.

ماده 10)

وظایف واختیارات هیات رییسه اتاق عبارتنداز:

الف): ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف .

ب): نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و  آئین نامه های آن.

ج): تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیئت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید

د): رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.

ه): انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیئت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ها.

و): همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستانها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

ز): نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.

ح): درجه بندی واحدهای صنفی، در مورد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.

ط): اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح آگاهی های هیئت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

تبصره1: طرز تشکیل جلسات هیات رئیسه باید در هر هفته حداقل یکبار در روز و ساعت معین تشکیل شود ،جلسه با دعوت کتبی رئیس و در غیاب یکی از نواب به ترتیب سمت بهمراه دستور جلسه همراه می باشد.

تبصره2:انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعددر محدوده ماده 22 قانون نظام صنفی بلامانع است.

ماده 11)

اتاق اصناف دارای کمیسیونهای 1- بازرسی و رسیدگی به شکایات 2- حل اختلاف و تشخیص 3- امور اقتصادی 4- آموزش و پژوهش 5- بودجه و تشککیلات 6- امور اجتماعی و فرهنگی خواهد بود .

ماده 12)

طرز تشکیل کمیسیون های اتاق

پس از انتخاب هیات رییسه ، اعضای اجلاس از بین خود و سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه ها، اعضای کمیسیون های اتاق را با پیشنهاد هیات رییسه برای همان دوره انتخاب می کنند . تعداد اعضای کمیسیون ها در شهرستان های مراکز استان ها حداقل پنج نفر و در سایر شهرستان ها حداقل سه نفر است. هر کمیسیون دارای یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و مابقی عضو می­باشند. در صورت ضرورت،تشکیل کمیسیون جدید به تشخیص هیات رییسه و با رعایت مفاد آیین نامه مربوطه بلامانع است.

تبصره: عضویت هیات رییسه در کمیسیون ها ممنوع است و سایر اعضای اجلاس نیز فقط می توانند عضو یکی از کمیسیون ها باشند.

ماده 13)

اتاق دارای واحدی به نام بازرسی و نظارت اصناف است. وظایف و اختیارات این واحد براساس دستورالعمل وارده موضوع بندهای ش ماده 37 و6 ماده 45 قانون نظام صنفی می باشد.وظایف کمیسیون بازرسی اتاق به قرار زیر است:

بند 1) بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.

بند2) بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.

تبصره : انتخاب مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ازبین اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ............ یاهیات مدیره اتحادیه های صنفی ممنوع می باشد .

ماده 14)

اعضای هیئت رئیسه اتاق نسبت به وجوه و اموال و دارائی های متعلق به اتاق امین می باشند.

ماده 15

 منابع مالی مالی اتاق عبارتند از :

1ـ بیست درصد دریافتی از درآمد اتحادیه­ ها.
۲ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون.
۳ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی اعم از دولتی و غیردولتی.
۴ـ وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب. (موضوع بند ه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

ماده 16)

تشکیل اجلاس اتاق ،ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان .............، وظایف و اختیارات هیئت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها مطابق آئین نامه ماده 36 قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماد 17)

اتاق صرفا"مجاز به داشتن یک حساب جاری (بهمراه حساب پشتیبان)و یک حساب سپرده می باشد..

ماده 18)

اسناد و اوراق مالی اتاق مانند چکها ، بروات ، سفته ها و قراردادها با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب هر یک (مرخصی و یا ماموریت) نایب رئیس اول جایگزین می شود .

ماده 19)

 هرگونه تغییر، ادغام، تفکیک و انحلال اتاق با رعایت قانون ومقررات نظام صنفی و تایید کتبی ریس کمیسیون نظارت (رئیس اداره یاسازمان صنعت،معدن وتجارت) امکان پذیر می باشد.

ماده 20)

سایر موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه مطابق با قانون نظام صنفی و آئین نامه های مصوب خواهد بود.

ماده 21)

این اساسنامه در21 ماده 6 تبصره تنظیم وبه تصویب وزیرصنعت،معدن وتجارت رسید

صورتجلسه اجلاس عمومی برگزاری انتخابات اعضای هیئت رئیسه

..........................

در تاریخ  .......................... جلسه اجلاس عمومی برگزاری انتخابات اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ................ باحضور ............... اعضاء در محل اتاق تشکیل و تصمیمات ذیل به................. آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 1. اساسنامه اتاق مشتمل بر 21 ماده، 6 تبصره تنظیم و به تصویب کلیه اعضاء اتاق رسید.
 2. تقاضانامه اتاق به امضاء کلیه اعضاء رسید.
 3. جهت انتخاب اعضاء هیئت رئیسه و دارندگان حق امضاء اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

1-     آقای  .......................... با کد ملی  ..........................  به سمت ریاست اتاق

2-     آقای  ..........................  با کد ملی  .......................... به سمت نایب رئیس اول اتاق

3-     آقای  .......................... با کد ملی    .......................... به سمت نایب رئیس دوم اتاق

4-     آقای  ..........................  با کدملی  .......................... به سمت دبیر اتاق

5-     آقای  ..........................  با کدملی  .......................... به سمت خزانه دار اتاق

بعنوان اعضاء هیئت رئیسه برای مدت 4 سال انتخاب شدند.

همچنین امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور اتاق از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب (ماموریت و مرخصی) نایب رئیس اول جایگزین می باشد.

هریک از اعضاء هیئت رئیسه با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نموده اند.

به آقای  ..........................احدی از اعضاء هیئت رئیسه وکالت و اختیار تام داده شده تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداختن حق الثبت و آگهی های مربوط ذیل دفاتر مربوط به این اتاق را در اداره ثبت شرکت ها امضاء نماید.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قراداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین)

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................

1-2) خریدار/خریدارن  ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............  به موجب ...............

ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات زمین

موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت                      متر مربع دارای پلاک                       فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی                      بخش                       ثبتی                بحدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مربوط، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده و بصورت چاردیواری/غیرچهار دیواری                              که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرد، و از حدود و مشخصات ملک آگاهی یافت.

ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت

 ۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد                            ریال به حروف                                         ریال معادل                                                   تومان وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار / خریداران به فروشنده / فروشندگان پرداخت می گردد .

۳-۲) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد.

۳-۳) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                در تاریخ            از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                در تاریخ            از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به هنگام تنظیم سند در دفترخانه  نقداً / طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                در تاریخ            از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱) به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در ساعت           تاریخ                        در دفترخانه اسناد رسمی شماره                واقع در                                                                                               معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند. 

۴-۲) پس از حضور در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه خواهد نمود . اگر خریدار حامل ثمن معامله به صورت وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود. در صورتی که خریدار چک تضمین شده بانکی همراه داشته باشد کپی آن را ضمیمه کند.

۴-۳) هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ                      ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد.

ماده ۵- شرایط و آثار قرارداد

۵-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفین است.

۵-2) در صورتی که برای انتقال قطعی ملک مورد مبایعه نامه ارائه هرگونه سندی لازم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفترخانه می باشد .

۵-3) - پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و  همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه ای به عهده فروشنده است.

۵-۴) فروشنده / فروشندگان اقرار نمودند که زمین مورد معامله جزو اراضی موات و ملی نمی باشد و همچنین مشمول مصادره اموال , سرپرستی و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد و در صورت رهن بودن مکلفند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام نکنند خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن , ملک را از رهن خارج کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.

۵-۵) چنانچه خریدار به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام                                         ریال می باشند که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۵-۶) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند.

۵-۷) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل                            ریال به عنوان خسارت (وجه الالتزام) به خریدار بپردازد.

ماده ۶- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۷- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و           نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

 

            محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                       نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

            محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                             نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه متن سند رسمی قطعی غیرمنقول

مورد معامله و حدود آن :  ................................................................................... محدوده و مورد  ثبت ............ جلد  سند مالکیت  ثبت شده  ذیل شماره ........................... صفحه ...................... دفتر  املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ..................... با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء شی ء کائناً ما کان و به انضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به تمامی  پرونده شماره .........................  موجوده و منصوبه در مورد معامله از حق الامتیاز  و حق الاشتراک  و حق الانشعاب با وام و ودیعه های مربوطه  بدهکاری و بستانکاری بشرح  مرقوم جز مورد  معامله این سند می باشد و خریدار مورد معامله  را دیده و با علم و اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و آشنایی  به وضعیت و خصوصیات  مورد معامله شماره 130/10-14/1/85  ثبت کل راجع به منع معاملات اشخاص مندرج در بخشنامه مرقوم اعلام نمود که فروشنده از افراد موضوع بخشنامه مذکور نمی باشد و مسئولیت آن را در مقابل دولت به عهده گرفت .

 بهاء – مبلغ ...................... ریال وجه رایج که تمام آن نقداً تسلیم فروشنده حسب الاقرار شده است . اسقاط کافه خیارات از طرفین بعمل آمد  خصوصاً خیار غبن بهر درجه که باشد و صیغه بیع قطعی بشرح مرقوم  جاری شد و خریدار اقرار به تحویل و تصرف مورد معامله نمود.

این سند  باستناد مفاصا صاحساب نوسازی شهرداری شماره ................ و گواهی پایان کار شماره ......................... شهرداری مرقوم و گواهی مالیاتی شماره ..................... سرممیزی شماره ........................ تنظیم شد و بهای این سند  باتوجه به گواهی مالیاتی مرقوم قید شده است و خریدار با اطلاع از مفاد گواهیهای مرقوم قبول انجام  معامله نمود و مسئولیت آنرا از هر جهت در مقابل دولت بعهده گرفت و چنانچه مورد معامله  نمود و مسئولیت آنرا از هر جهت در مقابل دولت بعهده گرفت و چنانچه مورد معامله تا این تاریخ هرگونه  بدهی مالیاتی و یا سایر حقوق و عوارض دولتی تحت هر اسم و عنوان  و یا  مفاد بند 91 بخشنامه های ثبتی داشته باشد خریدار تقبل نمود بدیهای مربوطه  را از مال خود پرداخته و سپس با ارائه مدارک پرداخت  از فروشنده مطالبه  و وصول نماید . همچنین  خریدار  با اطلاع از مفاد گواهی پایان کار مسئولیت  انطباق و وضع موجود  ملک با مفاد  گواهی پایان کار و تغییرات احتمالی ناشی از طرح های شهرداری را از هر جهت پذیرفت . پاسخ  استعلامیه  ثبت بشماره ....................... ملاحظه گردید . منافع ملک حسب الاظهار  طرفین قبلاً به کسی واگذار نشده است .

این سند در  دو برگ اوراق یک برگی  بشماره های ....................... تنظیم و مبلغ ..................... ریال حق الثبت و مبلغ ........................ حق التحریر  و بهای اوراق بموجب فیش های شماره ...................... و ......................... به بانک ملی ایران شعبه ..................... واریز و قبض رسید شماره ........................ صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ                     شمسی                            محل امضاء

(متن سند رسمی بیع قطعی غیرمنقول در دفترخانه)

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه اداری (دفتر کار)

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................

1-2 مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............  به موجب ...............

یا نماینده شرکت   .........................   به شماره ثبت   ................   که سمت وی با نامه رسمی شماره ..............  به تاریخ .............   از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است  

ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری / یک باب خانه اداری به  شماره پلاک ثبتی                فرعی از                  اصلی بخش                 با مشخصات؛ تعداد اتاق خواب           به زیربنای             متر مربع واقع در طبقه          واحد ضلع              به نشانی                                                                   و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره                      و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده 3 –  مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با :           ماه/سال که تاریخ شروع آن از                و خاتمه آن به تاریخ                     هجری شمسی است.

ماده 4 –  اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱  میزان اجاره بها جمعاً                             ریال، از قرار ماهیانه مبلغ                                         ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت                                             به نام                           نزد بانک                واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد      فقره چک به شماره های                                                                    عهده بانک              به موجر تحویل داده شده است. 

۴-۲  مبلغ                                    ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره             بانک                شعبه                  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره                          بانک                     شعبه                       در تاریخ     /    /    13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده 5 –  تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ      /      /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد

۶-۱ مورد اجاره برای استفاده به عنوان دفتر کار شرکت                                  به اجاره واگذار شده است. مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد استفاده کند.

۶-۲ مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد/ دارد.

۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید یا در صورت عدم وصول چک های اجاره تا تاریخ یک ماه پس از سر رسید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

۶-۵ پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .

۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .

۶-۷ مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .

۶-۸ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجر می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و شکستن شیشه و در به عهده مستأجر می باشد .

۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک است،.اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.

چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .

هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.

۶-۱۳ موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه  در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد.

 ۶-۱۱  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ                       ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.

۶-۸ مالیات مستغلات و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل بر عهده مستاجر میباشد.

تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.

ماده 7- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده 8- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و دو نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

                        امضاء و اثر انگشت موجر                                                   نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                        امضاء و اثر انگشت مستأجر                                                نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویان شبانه دانشگاه

 در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردیدند:   ------------ دانشجوی  دانشگاه   -------- دوره   ----------- که  از محل  تسهیلات  قرض الحسنه  بانکها که  در اختیار صندوق  رفاه  دانشجویان قرار داده  شده  استفاده  نموده  و یا در مقاطع  تحصیلی  بعدی  خواهد نمود و از مفاد دستورالعمل  نحوه  پرداخت  و باز پرداخت  تسهیلات  مذکور و نیز نحوه پرداخت  کارمزد مورد مطالبه  بانک  کاملا مطلع  می  باشد ضمن  عقد خارج  لازم متعهد می  شود پس  از اتمام  تحصیل  و قبل  از دریافت  هر نوع  گواهی  تحصیلی اوراق  اقساط بازپرداخت  تسهیلات  وام  شهریه  را دریافت  نموده  ومطابق  تاریخ سررسید هر قسط و مقررات  صندوق  رفاه  دانشجویان  نسبت  به  بازپرداخت  آن  اقدام و کارمزد مورد مطالبه  بانک  را نیز بلافاصله  پس  از اتمام  تحصیل  پرداخت نماید.همچنین  متعهد می  شود در صورت  عدم  فراغت  ( انصراف   ترک  تحصیل  یا اخراج  ) از تحصیل   تسهیلات  دریافتی  را به  صورت  اقساط با سررسید تعیین  شده از سوی  صندوق  رفاه  دانشجویان  که  طبق  دستورالعمل  نحوه  پرداخت  و بازپرداخت وام  شهریه  دانشجویان  نوبت  دوم  مصوب  هیئت  امنای  صندوق  مزبور می  باشد بازپرداخت نماید . صندوق  مزبور می  تواند از طریق  دفترخانه  اسناد رسمی  تنظیم  کننده  سند نسبت  به  صدور اجرائیه  علیه  اینجانب   وصول  وهزینه های  ناشی  از اقدام قانونی  را به  هر میزانی  که  راسا تشخیص  و به  دفترخانه  اعلام  نماید اقدام  کند.

 وهمچنین   -------------- به  عنوان  ضامن  شاغل  در  ----------- به  شماره  حکم  کارگزینی  / پروانه  کسب  -------- دارنده  شماره  حساب  بانکی   ---------- در بانک   -------- شعبه ----------محل  کار وتلفن  ضامن --------- ومحل  اقامت  دائم  و تلفن  ضامن  --------- بااطلاع  کامل  از تعهداتی  که  متعهد فوق  الذکر این  سند بابت دریافت  تسهیلات  وام  شهریه  ثبت  نام  در قبال  صندوق  رفاه  دانشجویان  وزارت  علوم  تحقیقات  و فناوری  دارد و در این  تعهد نامه  ملزم  به  پرداخت  آن  گردیده  ضمن  عقد خارج  لازم  متعهد و ملتزم  می  شود که  چنانچه  نامبرده  خلاف  مقررات  مذکور عمل  کند به  محض  اعلام  و تشخیص  صندوق  رفاه  دانشجویان  کلیه  بدهی  متعهد فوق  و مطالبات  صندوق  را بدون  اعتراض  تادیه  نماید . مسوولیت  ضامن  و متعهد در برابر صندوق  رفاه  دانشجویان  تضامنی  است  و صندوق  مزبور می  تواند برای  هر یک  از نامبردگان  و یا در آن  واحد برای  هر دوی  آنها تقاضای  صدور اجرائیه  نماید .وبه هر حال  تشخیص  و اعلام  صندوق  رفاه  دانشجویان  به  دفترخانه  نسبت  به  میزان  بدهی جهت  صدور اجرائیه  برای  متعهد و ضامن  قاطع  و لازم  الاجرا بوده  و غیرقابل اعتراض  است. 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه وصیت عهدی برای همسر

بسم الله الرحمن الرحیم  و به نستعین  بمضمون آیه شریفه ( از احصر احد کم الموت ان  ترک خیر الوصیه للوالدین  والا قربین  بالمعروف  حقا علی  تحقیق ) ازآنجاکه توفیقات  ربانی  و تائیدات  سبحانی  شامل  حال  .............. در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید و بعد الحضور در کمال  صحت  و سلامت  عقل  و شعور و اقرار به و حدانیت ذات  لایزال احدیت  و نبوت  و خاتمیت  محمد مصطفی امین اسرار و بیت  و امامت  و ولایت  علی ابن ابی طالب  فخر عالم  بشریت  و یازده فرزند بزرگوارش (صلوات الله علیه اجمعین ) به موجب این  وصیت همسر دائمی  خود  .............. مقیم  نشانی  فوق (نشانی  موصی ) را وصی  شرعی  و قانونی  خود قرارداد که پس از آنکه موصی دعوت  حق  را لبیک  گفت  و به دیار باقی  شتافت  پیکر وی  را بر طبق  شئون  خانوادگی  در یکی از قبرستانهای  مسلمین  تغسیل تجهیز تکفین وتدفین  نماید. نماز لیله الذمن  و مراسم  روز فوت سوم  هفتم  و چهلم  و اولین  سالگرد فوت  را وفق  اعتبار حیث  خانوادگی  بجا آورد بمدت  ................ ماه برایم  نماز و روزه استیجاره نماید و پس از جمع آوری  ما ترک  نسبت  به تصفیه واجبات  مالی  و تادیه دیون ثابته احتمالی از جمله مهریه همسرم (وصی ) اقدام  نماید با قید اینکه ثلث  دارائی  و اموال اینجانب اعم از منقول  و غیر منقول در مالکیت  همسرم  که درعین  حال وصی اینجانب است اسقرار یابد پس مابقی  ترک  را کما فرض اله پس از وضع  ثلث  و تملیک آن آنچه  موجود باشد بین  ورثه تقسیم  نماید. و هیچیک از ورثه را حق ادعا و اعتراض بر آن  نبوده و ثلث  ما ترک  متعلق  به همسر موصوفه ام  خواهد بود. موصی از وصی و وراث  خواهان است  که خداوند یکتا را در همه حال  ناظر و حاضر دانسته که این امر موجب رضای  خداوند و رسول  و شادی  روح  وی  خواهد بود. خداوند برایشان اجر جزیل  و فیض  عظیم  عطا نماید و رحمت  پروردگار بر همه بازماندگان باد والسلام . 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه تعهدنامه به وزارت آموزش عالی/ درمان و آموزش پزشکی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر شد ........................ و بعد الحضور به موجب  این  سند اعلام فرمودند از آنجا که از مزایای تحصیلات رایگان  استفاده  نمودند و بابت  آن  به دولت  بدهکار می باشند و در نظر دارند با مجوز وزارت  بهداشت  درمان  وآموزش  پزشکی  از کشور خارج  شوند لذا نامبرده  ضمن  عقد خارج  و لازم  متعهد میشوند چنانچه  از تاریخ  اولین  خروج  به  مدت  ........  به  کشور مراجعه  ننمایند و خود را به  وزارتخانه  فوق  الذکر معرفی  نکنند خسارت  وارده  را به  تشخیص  اداره  کل  امور دانشجویان  داخل  که  غیرقابل  اعتراض  میباشند نقدا" و یکجا به  وزارت  بهداشت  درمان  و آموزش  پزشکی  پرداخت  کنند و برای  تضمین  حسن  اجرای  مقررات  این  سند ضامن  : ................  شاغل  در ............... متعهد میشوند که  درصورت  تخلف  دانشجوی  مذبور مبلغ  مورد اشاره  را یکجا به  وزارت  بهداشت  درمان  وآموزش  پزشکی  بپردازند. وزارت  مزبور می تواند به  تشخیص  خود بدون مراجعه به  مراجع  قضایی  باصدور اجرائیه  مطالبه  وجه  مورد تعهد از طریق  اجرای  ثبت  اقدام نموده  و طلب  خود را وصول  نمایند وزارت  بهداشت  درمان  و آموزش  پزشکی  حق  دارد علیه  متعهد و ضامن  این  سند منفردا" و یا مجتمعا" اجرائیه  صادر نماید و این  جانبان  حق  هرگونه  اعتراض نسبت  به  تشخیص  تخلف  و تعیین  مبلغ  و سایر اقدامات  وزارت  فوق  الذکر را از خود سلب  و ساقط می نمایند.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه تعهدنامه به وزارت جهادکشاورزی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید:   و بعد الحضور به موجب  این  سنداعلام  نمود از آنجا که  قصد خریداری  ...................................... را دارم بدینوسیله  متعهد می گردم  از مفاد قانون  حفظ کاربری  اراضی  زراعی  و باغها مصوب 31/ 03/ 74 مجلس  شورای  اسلامی  مطلع  شدم  اراضی  خریداری  شده  را کما فی  السابق در امور زراعی  و باغی  بهره  برداری  نموده  و بدون  کسب  مجوز قانونی  به  خصوص  مجوز کمیسیون  تبصره  یک  ماده  یک  قانون  حفظ کاربری  از تبدیل  و محصور کردن و دیوارکشی  و تفکیک  نمودن  اراضی  مورد معامله  اکیدا خودداری  نمایم. همچنین از ماده 4 قانون منع  فروش و واگذاری  فاقد کاربری  مسکونی  برای  امرمسکن  مصوب   22/ 05/ 82 مجلس شورای  اسلامی  مطلع  شدم  چنانچه  زمینهای  خریداری  شده  را بدون  اخذ مجوز به  هر صورت  تبدیل  تفکیک  یا حصارکشی  و یا در آن  احداث  بنا نمایم  مدیریت  جهاد کشاورزی ............... می تواند راسا نسبت  به  تخریب  بناهای  احداثی  اقدام  نماید و اینجانب هیچگونه  اعتراض  به  مراجع  قانونی  و قضائی  نخواهم  داشت  و چنانچه  اعتراضی  در این  رابطه  بنمایم  از سوی  مراجع  محترم  قضائی  قابل  مسموع  نمی  باشد.

حق  الثبت حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سند وصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره   ........ صادر و تسلیم  شد. این  سند در د ونسخه  و به  شماره  ..............  تنظیم  و اوراق  چاپی به  شماره   .............. و  ............... سری   ............ مصرف  گردید. 

به  تاریخ    ........ هجری شمسی       

محل  امضا

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه تعهدنامه پذیرش مسوولیت فنی داروخانه

درتاریخ  زیر حاضر دفتر گردید  و بعد الحضور به موجب این  سند اعلام  نمودند که  از تاریخ.................. متقاضی  پذیرش مسوولیت  فنی  ساعات  صبح  (ازساعت  --تا--) عصر (ازساعت --تا--) شب (ازساعت  --تا--) داروخانه .............................  واقع  در .......................................  درشهر .............. می  باشم  و تعهد می  نمایند که  از تاریخ  فوق  الذکر در هیچ  داروخانه  یا موسسه  دیگری  مشغول  به  کار نمیباشند در صورتی  که  خلاف  اظهارات فوق  ثابت  شود مسوولیت  قانونی  آن  به  عهده  اینجانب  بوده  وکمیسیون  قانونی  امور داروخانه  ها حق  سلب  صلاحیت  مسوولیت  اینجانب  را خواهد داشت.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر