به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۶۹ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

درصورت ورشکستگی بیمه گر،بیمه گذاران،به عنوان طلبکاران ......شناخته میشود؟؟

🔷1.عادی

🔶2.ممتاز

🔷3.دارای حق تقدم

🔶4.ممتاز در مورد قسمتی. از مطالبات و داری حق تقدم در مورد بیمه

پاسخ👈 گزینه 3صحیح میباشد باستناد ماده 60 قانون تاسیس بیمه مرکزی و مرتبط با ماده58 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرجام خواهى چیست؟

از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است.
آرای قابل فرجام‌خواهی
اصل بر قطعیت احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود، قابل فرجام‌خواهی نخواهد بود.
آرای قابل فرجام بر دو قسم هستند:

1⃣ آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های بدوی.

2⃣ آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های تجدیدنظر.

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه موارد زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:

👈عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه

👈 بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان

👈بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد

 👈دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد

👈 اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند

 👈محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد )
 اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود

👈ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه

 👈محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد
 بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک

 👈مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه)

👈ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش مگر با اجازه دادگاه به واسطه عدم تمکین زوجه

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط_حضانت_اطفال

به طور کلی حضانت فرزندان بر عهده والدین خواهد بود. مگر در شرایط خاصی که عدم صلاحیت یکی از والدین و یا هردوی آنها برای شرایط حضانت فرزند به صورت قانونی تائید شود.

🔴شرایط حضانت فرزند بعد از طلاق زوجین چگونه خواهد بود؟

🔹پس از طلاق زوجین از یکدیگر اولویت نگهداری از فرزندان تا سن ۷ سالگی دختر و پسر بر عهده مادر خواهد بود. پس از سن ۷ سالگی فرزندان حضانت آن‌ها به دست پدر خواهد بود. در صورتی که والدین بر سر حضانت فرزندان با یکدیگر با مشکل مواجه شوند، دادگاه در مورد شرایط حضانت فرزند به صورت قانونی تصمیم خواهد گرفت.

🔹لازم به ذکر است در صورتی که پدر به (اعتیاد و…) دچار باشد،شرایط حضانت فرزند بعد از سن ۷ سالگی نیز به مادر واگذار خواهد شد و این حضانت تا زمان به بلوغ رسیدن فرزندان ادامه می‌یابد. پس از به بلوغ رسیدن فرزند، خودش می‌تواند مادر و یا پدر را برای ادامه زندگی انتخاب نماید. البته پدر موظف است در تمامی مدتی که فرزندان تحت حضانت مادر هستند، هزینه‌ها و مخارج مرتبط را تامین نماید.

🔴شرایط حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی چگونه خواهد بود؟

🔹با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه موظف است در مورد حضانت فرزندان در هر نوع طلاقی تصمیم گیری کند. چنانچه زوجین به دنبال طلاق توافقی باشند و دختری کمتر از ۹ سال سن و پسری کمتر از ۱۵ سال داشته باشند باید در مورد حق حضانت فرزندان، میزان ملاقات طرف مقابل با فرزندان، پرداخت نفقه فرزندان و میزان نفقه به توافق برسند.

🔹البته لازم به ذکراست که دادگاه موظف است در تعیین حضانت فرزندان بعد از طلاق، مصلحت آن‌ها را در نظر داشته باشد.

🔹در قوانین طلاق و حضانت فرزندان، حضانت طفل از مادری که مجددا ازدواج نماید، گرفته می‌شود و به پدر داده می‌شود. اما درطلاق توافقی با توافق زوجین، فرزندان می‌توانند پس از ازدواج مادر نیز کماکان  تحت حضانت وی قرار داشته باشند.

🔴شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه خواهد بود؟

🔹بر طبق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند بر عهده والد زنده خواهد بود. یعنی در صورت فوت پدر، مادر حضانت طفل را بر عده خواهد گرفت. البته در صورتی که دادگاه پس از دادخواست ولی قهری، مادر را دارای صلاحیت لازم برای حضانت از فرزند نداند، حضانت از وی گرفته می‌شود.
۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۴۸۲ عیب مصداق دراجاره کلی

درصورتی که تبدیل فرد معیوب ،ممکن نباشد مستاجر می تواند بنابه خیارتعذرتسلیم اجاره رافسخ کند.

✋🏻👈🏻عدم قدرت برتبدیل وتسلیم عین مستاجر ،مطلق ودائمی باشد ،عقد اجاره منفسخ می گردد.

✍🏻ماده ۴۸۳ تلف عین مستاجره درمدت اجاره

⚠️تلف عین مستاجره دراثر حوادث قهری وطبیعی باشد ،اجاره انفساخ می گردد.

تلف اجاره درصورتی موجب انفساخ عقد اجاره است که عین مستاجره «عین معین»باشد.

🔴اگر مورداجاره کلی باشد درصورت تلف شدن،مستاجر می تواند ،فرد دیگری ازآن کلی را درخواست کند.


✍🏻ماده ۴۸۴ ممنوعیت موجر ازتغییر منافی بامقصود اجاره

⭕️منظوراز«تغییر»،تغییر مادی است ،نه تغییر حقوقی.

🔹انتقال مورداجاره به دیگری موجد خیار فسخ برای مستاجر نیست.
👈🏻مگر اینکه در اجاره شرط شده باشد.

✍🏻ماده ۴۸۵ تعمیرات ضروری برای حفظ عین

🖌دراثر تعارض دوضرر مالک ومستاجر،هردو ساقط می شود.

⚠️برطبق قاعده تسلیط ،مالک می تواند درعین مال خود تصرف کند.

🔵امکان اجبار موجر به تعمیرات اساسی ازسوی مستاجر وجود دارد.

⭕️مستاجر اگر مانع تعمیرات ضروری شود،دادگاه مستاجر رابه رفع ممانعت ملزم می کند.


❌درصورت ادامه ممانعت مستاجر،دادگاه حکم به تخلیه موقت می دهد .

💢مستاجر مسئول خسارتی است که درنتیجه ممانعت ازتعمیر بنا،حاصل شده باشد.

✍🏻ماده ۴۸۶؛ مسئولیت موجر درخصوص هزینه های نگهداری وانتفاع ازعین مستاجره

🖌هزینه های لازم برای نگهداری عین ومخارج مربوط به انتفاع ،همه برعهده موجراست.

🔴درحق انتفاع ،مخارج مربوط به انتفاع برعهده منتفع خواهد بود.

🔹تعمیرات کلی واساسی مربوط به اصل بنا به عهده موجراست.


💢تعمیرات جزئی وتزئینی برای انتفاع بهتر به عهده مستاجر است.

⭕️چنان چه مستاجر برای انجام تعمیرات ازموجر نمایندگی نداشته باشد وموجر درخصوص تعمیر کوتاهی کند،
مستاجر می تواند الزام او رااز  دادگاه بخواهد.


🛑درصورت امتناع موجر ازاجرای حکم دادگاه،اجرای حکم ازطریق فروش اموال موجر یااستفاده ازاجاره بها ،فراهم می شود.

⚠️مستاجر می تواند درصورت امتناع موجر ازاجرای حکم درمدت معین ،اجاره رافسخ کند.

✍🏻ماده ۴۸۷تقصیر مستاجر؛

🖌تعدی وتفریط ازجانب مستاجر اورا (درحکم غاصب) قرارمی دهد.

💠اثبات تعدی وتفریط مستاجر ،باموجر است .

💢تعدی یاتفریط مستاجر ،نقض تعهد ضمنی او به عدم ارتکاب تقصیراست .

🔶خیارپیش بینی شده «خیارتخلف ازشرط فعل»است.

🛑به موجب عرف یاقرارداد،مستاجر ماعهد به حفظ مورداجاره باشد؛دراین صورت تعهد به وسیله او ،تبدیل به تعهد به نتیجه می شود.

👈🏻ماده ۴۸۸مزاحمت مادی شخص ثالث؛
👌🏻مزاحمت پیش ازقبض درحکم عیب پیش ازقبض وموجب خیار عیب است

🖌مزاحمت به کلی مانع تسلیم عین به مستاجر باشد منشا حق فسخ«خیارتعذر تسلیم»است.

🛑اگر موجر بدون مجوز قانونی ،قبل ازانقضا مدت اجاره ،عین مورداجاره راتصرف کند ،
مستاجر ابتدا حق فسخ ندارد،
باید به موجر رجوع کند ،
منع تصرف اورابخواهد،
هم چنین می تواند اجرت المثل مطالبه کند.

💢درمزاحمت مادی پیش ازقبض ،مستاجر اجاره رافسخ نکند ،می تواند برای رفع مزاحمت  ومطالبه اجرت المثل به مزاحم رجوع کند .

⚠️اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شود ،مستاجر حق فسخ ندارد وفقط می تواند به مزاحم رجوع کند.

🔶موضوع عقد اجاره ،تملیک منفعت است.


🔹موجر باید تاپایان مدت اجاره ،شرایط انتفاع مستاجر رافراهم کند.

💠حدوث عیب بعدازتسلیم مبیع به خریدار خیارعیب نمی دهد.

✅حدوث عیب بعد ازتسلیم عین مستاجره ،به مستاجر خیارعیب می دهد.

⭕️ضمان معاوضی باتسلیم موردمعامله منتقل می شود.

❌صرف تسلیم عین مستاجره،ضمان معاوضی رابه مستاجر منتقل نمی کند.

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت با درخواست کننده است.

براساس ماده ۳۷۷ قانون امور حسبی
هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست‌کننده گرفته میشود و هزینه حفظ و ادارۀ ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه‌برداشته میشود.

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

6 روش برای غلبه بر تردید مشتریان برای خرید

 یکی از دلایل فروش پایین که ممکن است شما را به توقف فروش یک محصول ترغیب کند، مشتریان مرددی هستند که در نهایت با بیان دلایلی از خرید محصول شما منصرف می شوند. سعی کنید به سادگی دلایل آنها را نپذیرید و به دنبال راه حلی برای غلبه بر تردید آنها باشید.

🔻به کارگیری 6 توصیه زیر، کمک می کند تا حتی در شرایط فروش نامطلوب، پروسه فروش موفق تری داشته باشید:

1️⃣ از مشتریان بالقوه در مورد دلیل منصرف شدن از خرید محصولتان سوال کنید. دانستن این دلایل حیاتی، به شما کمک می کند تا بتوانید بر عدم اطمینان آنها غلبه کنید.

2️⃣ بر دستاوردها، موفقیت های کوچک و ویژگی های منحصر به فرد کارتان، هرچند کوچک و کم تعداد، تمرکز کنید. فروشندگان موفق از اینها برای تاثیرگذاری بر مشتریان و رفع تردید آنها استفاده می کنند.
وبینار برگزار کنید و مشتریان بالقوه را به آن دعوت کنید، محتوای آموزشی در اختیارشان قرار دهید، آنها را به پرسیدن سوال ترغیب کنید و ... جواب مثبت آنها به دعوت های شما، به معنی آینده خوب فروش شماست.

3️⃣ فرآیند کشف نیازها، قطعا مهمترین گام در چرخه فروش است.
وقتی یک مشتری به شما مراجعه می کند، سعی کنید سوالاتی در مورد مشکلی که برایش ایجاد شده بپرسید و پروسه کارش را متوجه شوید. با دانستن این اطلاعات، می توانید با دادن راهکارهای مناسب، شانس تبدیل شدن او به یک مشتری بالفعل را افزایش دهید.

4️⃣ یکی از راه های خوب نشان دادن اعتبار، این است که به مشتریان نشان دهید چطور در گذشته به سایر مشتریان کمک کرده اید. موفقیت خود در گذشته را با اعتبار نامه های مشتریان (Testimonial)، نظرات، جایزه ها، اعتبارنامه ها و کیس های مطالعاتی نشان دهید.

5️⃣ در نظر بگیرید که محصول شما مورد نیاز چه طیفی از جامعه و شرکت ها است و افرادی را که تصمیم گیرنده در خرید هستند، پیدا کنید. ارتباط با این افراد موجب می شود تا در هنگام نیاز به محصول شما در یک شرکت یا ارگان، این فرد به عنوان مبلّغ شما عمل کند.

6️⃣ هر مشتری، نیازهای متفاوتی دارد و شما نمی توانید همه آنها را برآورده کنید. در صورتی که قادر به رفع نیازهای مشتریان نیستید، آنها را به سایر رقبا ارجاع دهید و در اسرع وقت تغییری در روش کارتان ایجاد کنید تا بتوانید پاسخگوی طیف وسیعی تری از مشتریان باشید.


۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقررات مالیات بر ارزش افزوده

 برای چه کالاهایی مالیات بر ارزش افزوده نپردازیم؟

✅ براساس قوانین مالیاتی کشور تمام کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته نشده و برخی از محصولات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند اما فروشندگان بسیاری وجود دارند که با استفاده از ناآگاهی مشتری ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند.

⭕️ نمونه این تخلف، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از دارو است که به وفور اتفاق می‌افتد و چندی پیش سازمان امور مالیاتی این تخلف را اعلام و به مردم اطلاع‌رسانی کرد.

⭕️ همچنین مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده آرد نانوایی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقلام دیگر از این مالیات معاف هستند.

⭕️ یکی دیگر از موارد تخلفی که در زمان اجرای طرح سبد کالا گزارش شد دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دریافت‌کنندگان سبد کالا بود که با رجوع به قوانین مالیاتی موجود در این زمینه به راحتی می‌توان متوجه شد که سبد کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و عوامل توزیع نمی‌توانند با دستاویز قرار دادن این قانون از مشمولان این طرح، مالیات دریافت کنند.

⭕️ علاوه بر این طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. این گروه شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان است. به جز این انواع کود، سم، بذر و نهال و خوراک دام و طیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمی‌شوند.

⭕️ بخش دیگری از گروه‌های کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریری و مطبوعات.

⭕️ همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف از مالیات شناخته می‌شوند.

⭕️ غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سال مالیاتی:

سال مالیاتی تقریبا ارتباط مستقیمی با سال مالی که یکی از مفروضات حسابداری میاشد،است.سال مالیاتی  از ابتدای فروردین ماه تا آخراسفند ماه (یک سال کامل شمسی) میباشد.

📙اظهارنامه عملکرد مالیاتی:
اظهارنامه عملکرد مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارائه میشود فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار مودیان مالیاتی قرار میدهد که مشخصات خود و فهرستی از عملکرد یکساله خود را اعلام نمایند.

🔹اشخاص حقوقی طبق ماده 110 ق.م.م تا پایان تیر ماه (4 ماه پس از پایان سال مالی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
اشخاص حقیقی طبق ماده 100 ق.م.م تا پایان خرداد ماه (3 ماه پس از پایان سال مالی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 106- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مـواد (94)، (95) و (97)این قانون و تبصره آن تعیین میشود.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهندبود.
✅تبصره7- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حذف ماده 104(مالیات تکلیفی) در قانون جدید مالیات

با تصویب قانون جدید مالیات های مستقیم در تیرماه 1394 و تایید آن در مردادماه 1394 توسط شورای نگهبان، تغییرات قابل توجه ای در قانون مالیات رخ داد. یکی از این تغییرات حذف ماده 104 بود. همانطور که همه حسابداران می دانند ماده 104 مربوط به کسر 3% مالیات تکلیفی از در یافت کننده وجوه بود و بنابراین با حذف این ماده در واقع دیگر لازم نیست مالیات تکلیفی 3% کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.اگر به متن قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 نگاهی بیندازید خواهید دید در جلوی ماده 104 عبارت "حذف شده است" درج شده است که نشان از حذف مالیات تکلیفی این قانون می باشد. البته همانطور که می دانید چند نوع مالیات تکلیفی داریم مانند مالیات بر حقوق، مالیات وکلا و ... که یکی از این مالیات تکلیفی ها ماده 104 بود.از نقطه نظر آموزش حسابداری عملیات قابل توجهی لازم بود تا این نوع مالیات در سیستم حسابداری ثبت شود و حتی خیلی از مواقع شرکتها با مشکل ارائه مشخصات دریافت کننده وجوه داشتند. اما با حذف این ماده عملا کار حسابداران و شرکت ها راحت شد. لازم به ذکر است قانون جدید مالیات های مستقیم از اول فروردین 1395 اجرا می شود.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعدیل تقسیط در مهریه

 زن پس از طلاق هم می‌تواند برای افزایش مبلغ قسط مهریه اقدام کند.

🔹تغییر وضعیت مالی امری حدوثی و عارضی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمه‌ای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.

🔹تعدیل نیز همواره دارای دو جنبه خواهد بود:

🔹جنبه اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ
🔹جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ

🔹به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی می‌گردد، یا حقوق کارمندی اش بیشتر می‌شود.

🔹 با این اوصاف وی را دیگر نمی‌توان معسر به صورت مطلق تلقی نمود؛ لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد.

🔹دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود.

🔹البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر به یکباره تغییر کند و بهبود یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت.

🔹از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی می‌تواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.

🔹قانونگذار نیز در تبصره دو ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت/منبع:میزان

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حضانت فرزند در طلاق توافقی

در خصوص حضانت فرزند در طلاق توافقی ، زوجین می توانند توافق کنند که حضانت فرزند زیر ۷ سال حتی نوزاد یا بالای ۷ سال با پدر باشد یا با مادر، ولیکن سپردن حضانت به پدر و یا مادر مانع ملاقات فرزندان برای آنها نخواهد بود. اگر مادر حضانت فرزند را به عهده بگیرد به طور معمول طبق قانون می توان مبلغی را به عنوان نفقه طفل از پدر فرزند دریافت کند و هر فرزند نیز باید نققه ی جداگانه داشته باشد.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانودگی

با این‌که قانون حمایت خانواده در ماده ۴ مقرر کرده که رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط زیر در شورای حل اختلاف باید مطرح شود:

1️⃣در صورتی که مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا ۲۰ میلیون تومان باشد. برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و مبلغ مهریه تا ۲۰ میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما در مواردی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان است، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.

2️⃣ در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه­‌ی تا ۲۰ میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند، در همین حکم تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را هم مشخص می‌کند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نیست.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد سوء پیشینه:

🔹۱) محکومیت به حَد (مانند زنا و شُرب خَمر)

🔹۲) محکومیت به قطع_نقص_عضو


🔹۳) محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک_سال به بالا در جرایمِ عمدی

🔹۴) محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست_میلیون_ریال یا بالاتر در جرایمِ عمدی


🔹 ۵) سابقه یِ محکومیت لازم الاجرا دو_بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات


🔹۶) جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و خیانت_در_امانت جزو جرم های مشابه محسوب می شوند.

🔹جرایم، اثری در پیشینه یِ فرد نداشته و به عنوان سوء سابقه محسوب نمی شود.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه شرایطی غرامت ایام بیماری از روز اول و در چه شرایطی از روز چهارم پرداخت می‌شود؟

در شرایط ذیل، غرامت ایام بیماری از اولین روز پرداخت می‌شود، استراحت بیمار به‌دلیل هر نوع حادثه یا به‌دلیل بیماری حرفه‌ای باشد:

🔹بیمه‌شده بخشی از طول دوره استراحت (یا تمام آن) را در بیمارستان بستری شده باشد.

🔹استراحت بیمار در ارتباط با عواقب بیماری قبلی او باشد.

🔹کارفرما براساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزایای سه روز اول بیماری را پرداخت کرده باشد.

🔹لازم به یادآوری است، در سایر موارد به‌جز موارد فوق از روز چهارم پرداخت می‌شود.
منبع: آتیه نو

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۲:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند

حضانت فرزند طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی هم حق است و هم تکلیف ابوین . بنابراین اگر زوجه بخواهد در مقابل انتقال حضانت از ناحیه زوج مهرش را ببخشد در این فرض نظرات حقوقدانان متفاوت است اما در رویه قضایی غالبا بخشیدن مهریه در قبال طلاق مورد نظر قرار می گیرد (طلاق خلعی )  و نه حضانت و لیکن زوجین می توانند نسبت به این مهم که پس از طلاق حضانت با کدامیک از طرفین باشد با یکدیگر توافق نمایند و در رویه این مورد پذیرش می باشد.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۲:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهریه عندالاستطاعه

 ✅یعنی اینکه هر زمان شوهر توانایی پرداخت داشته باشدیعنی دارای اموالی گردد یا پولی به دست آورد که بتواند مهریه ای که بر عهده اش مستقر شده را بپردازد، در صورت مطالبۀ زن از طریق قانونی، محکوم به پرداخت خواهد شد. در اینجا بار اثبات داشتن اموال یا پول، به عهدۀ زن خواهد بود و این زن است که باید استطاعت شوهرش را نزد دادگاه ثابت کند. در غیراینصورت، زن نمیتواند همسرش را محکوم به پرداخت مهریه کند. اما اگر اموال شوهر را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کند می­تواند از محل توقیف و فروش آن اموال از طریق اجرای احکام دادگاه، مهریه مورد حکم واقع شده را وصول نماید.

✍️بنابراین باید دقت شود در صورتی که مهریه به صورت
عندالاستطاعه مقرر و توافق می­شود، در صورتی که شوهر مال و اموال یا پولی نداشته باشد، قابل وصول نخواهد بود و دادگاه به هیچ وجه اقدام به جلب و زندانی نمودن زوج نخواهد کرد. به طور کلی باید گفت که در مهریه عندالاستطاعه، جلب و زندانی کردن زوج مجال ظهور نمی یابد و حتی نیازی به اثبات اعسار از طرف شوهر  و تقسیط نخواهد بود. علیهذا، فقط از طریق شناسایی و معرفی مال میتوان اقدام به وصول مهریه نمود.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۲:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور از اقل الامرین در تبصره 2 ماده 617 قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟

اقل الامرین: یعنی ارش جنایت و قیمت مملوک. (جلد اول مبسوط در ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)

نشست های قضائی دادگستری استان قم

نشست قضائی مورخ 11/7/1392

- تعداد شرکت کنندگان در جلسه: 11 نفر

- نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال):

با توجه به فرض سؤال علی القاعده باید دیه دندان اصلی و همین طور ارش دندان زائد را از کارشناس مربوطه استعلام چنانچه دیه کمتر بود همان را و اگر ارش کمتر بود آن را اقل الامرین دانست؛ چراکه اصولاً دندان زائد ارش ندارد؛ ولی دندانی که مشخص نیست اصلی است یا زائد باید به طریق فوق عمل شود یعنی اگر ارش کمتر از دیه شد ارش و اگر بیشتر از دیه دندان اصلی شد دیه قابل پرداخت است.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال):

ارش مطلقاً بیش از دیه نمیشود؛ لذا منظور از اقلالامرین این نیست که اگر ارش دندان زائد کمتر از دیه دندان اصلی شد ارش پرداخت شود والا همان دیه قابل پرداخت است.

نظر اتفاقی (در صورت اتفاقنظر فقط این قسمت تکمیل شود با ذکر مبانی استدلال):

نظرهای ابرازی (در صورت وجود نظرهای مختلف فقط این قسمت تکمیل شود با ذکر مبانی استدلال):

شاید بتوان گفت منظور از اقل الامرین این است که ارش دندان زائد و دیه دندان اصلی محاسبه با هم جمع و تقسیم بر دو شود.

************************** 

نظریه مشورتی  شماره 1567/92/7 - 18/8/92

سوال:

منظورازاقل­ الامرین درتبصره ­ی2ماده­ ی 617 قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟

منظور از اقل الامرین در ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده دیه آن تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص می شود در مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می گیرد.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۱:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر