به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۸۷ مطلب با موضوع «مباحث آیین دادرسی کیفری» ثبت شده است

اقرار در خارج از دادگاه چه اعتباری دارد؟

اگر اقرار شفاهی قبل یا بعد از جلسه دادرسی بیان شود، اقرار خارج از دادگاه به شمار می‌رود؛ در واقع اقرار متهم در مراجع انتظامی یا نزد ضابط قضایی یا حتی بازپرس و دادیار نیز جزء اقرارهای خارج از دادگاه قلمداد می‌شود. بی‌تردید اقرار خارج از دادگاه، ارزش و اعتبار اقرار در دادگاه را ندارد.

اما به طور کلی نمی‌توان اعتبار آن ‌را در تمام موارد زیر سوال برده و تلاش‌های مراجع و اشخاص غیر از قاضی دادگاه را در راستای کشف حقیقت نادیده انگاشت. با این حال، مراجع و ضابطان قضایی نیز اگر از حدود قانونی تخطی کرده یا خارج از چارچوب اختیارات خود مبادرت به اخذ اقرار کنند نه تنها این اقرار ارزشی ندارد، بلکه در صورت ثبوت انجام اعمال غیرقانونی، موجب محکومیت و مجازات ماموران مذکور خواهد شد.

۲۳ شهریور ۰۱ ، ۰۲:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا اقراری که با شکنجه گرفته می شود دارای اعتبار است؟

یکی از مهم ترین شرایط صحت اقرار و شرط نفوذ اقراراین است که شخص با اختیار اقرار به چیزی کند. بنابراین اقرار مبنی بر شکنجه ،اجبار، اکراه، و اضطرار که از انسان صادر می شود بیانگراین امر است که مطابق میل و رضایت شخص نبوده است.

حسب بند 9 ماده واحد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383هر گونه شکنجه و آزار متهم که منظورگرفتن اقرار و یا اجبار شخص به امور دیگر ممنوع بوده است و اقرارهایی که از وی اخذ شده حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

۲۳ شهریور ۰۱ ، ۰۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا اقرار متهم در خارج از دادگاه دارای اعتبار است؟

اقرار در امور کیفری، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. این تعریف به اعتبار کیفیت و مکان اقرار کلی است و از همین رو علمای حقوق، اقراری که در حین انجام مذاکرات شفاهی در جریان رسیدگی یا در یکی از لوایح و مدارک تقدیمی به قاضی دادگاه، اظهار شود را در اصطلاح “اقرار در دادگاه” نام نهاده‌اند.

۲۳ شهریور ۰۱ ، ۰۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رسیدگی به جرم توهین، بدون شکایت شاکی امکان پذیر است؟

توهین جز جرائم قابل گذشت مطرح می‌شود و از این حیث رسیدگی به این جرم بدون اقامه دعوا از طرف شاکی امکان پذیر نیست.

۱۸ شهریور ۰۱ ، ۱۶:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا دارنده چک می‌تواند از ضامن چک طرح شکایت کیفری کند؟

خیر، دارنده چک صرفا می‌تواند علیه صادرکننده چک اقامه دعوا کیفری نماید.

۱۸ شهریور ۰۱ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه شرایطی برای طرح شکایت کیفری به دلیل ترک انفاق زوجه وجود دارد؟

تمکین زوجه و عدم پرداخت نفقه با توجه به استطاعت مالی مرد، می‌تواند شرایط را برای طرح شکایت کیفری از طرف شاکی فراهم آورد.

۱۸ شهریور ۰۱ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

روند طرح شکایت کیفری چگونه است؟

اولین گام برای طرح شکایت کیفری، ارائه شکوائیه به دادسرا است. سپس بعد از انجام تحقیقات لازم پرونده به دادگاه کیفری صالح فرستاده می‌شود.

۱۸ شهریور ۰۱ ، ۱۶:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در کیفرخواست که از سوی دادستان صادر خواهد شد مواردی از قبیل

مشخصات متهم، آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت، نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم، ادله انتساب اتهام، مستند قانونی اتهام، سابقه محکومیت موثر کیفری متهم، خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم درج می شود که قاضی دادگاه با مطالعه آن اشراف کاملی به پرونده پیدا نماید.

منظور از دادگاه صالح درصورت اختلاف بین بازپرس و دادستان، دادگاهی است که اگر قرار جلب به دادرسی صادر می شد مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری، برای رسیدگی می بایست به آنجا ارسال شود.

برای مثال اگر موضوع شکایت کلاهبرداری یا سرقت تعزیری ساده باشد، مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم، پس از مرحله ی دادسرا می بایست به جرم رسیدگی نماید.

پس در صورتی که اختلافی میان بازپرس و دادستان در مرحله تحقیقات به وجود آید همان دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می بایست به این اختلاف رسیدگی نماید.

۱۷ شهریور ۰۱ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در این صورت مطابق با ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری:

پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال می شود و طبق تصمیم دادگاه عمل خواهد شد.

۱۷ شهریور ۰۱ ، ۲۲:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موافقت دادستان با جلب دادرسی چگونه است؟

قرار جلب به دادرسی صادره از سوی بازپرس می بایست توسط دادستان تائید شود. در این باره دو حالت قابل تصور می باشد.

حالت اول موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره از سوی بازپرس می باشد، در این صورت مطابق با ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفر خواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.

اما در حالت دوم دادستان با تصمیم بازپرس مبنی برقرار جلب به دادرسی موافقت نمی کند در این صورت بازپرس می تواند مطابق با نظر دادستان عمل نموده و از صدور قرار جلب به دادرسی خودداری کند یا اینکه همچنان به عقیده خود مبنی بر قرار جلب به دادرسی اصرار نماید.

۱۷ شهریور ۰۱ ، ۲۲:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور از قرار جلب به دادرسی چیست؟

قرار جلب به دادرسی در دادسرا توسط بازپرس در مواردی که از نظر تحقیقات شخص متهم جرمش مشخص شده باشد و بازپرس معتقد بر این باشد که بر اساس تحقیقات و بررسی های به عمل آمده بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر میکند و به دادستان ارسال میکند دادستان در صورتی که نسبت به این قرار تایید کرد که شخص متهم مجرم است با این قرار مواقت می کند در این موارد دادستان با صدور کیفرخواست پرونده را به همراه متهم به دادگاه کیفری ارسال میکند. 

در واقع صدور قرار جلب به دادرسی نشانگر پایان تحقیقات بازپرس و اعلام مجرمیت متهم در پرونده می باشد.

۱۷ شهریور ۰۱ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر در تفهیم اتهام متهم همکاری کند تاثیری دارد؟

بله، بازپرس بعد از تفهیم اتهام به متهم اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد.

۱۷ شهریور ۰۱ ، ۲۲:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض است؟

 

خیر قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض نیست.

۱۷ شهریور ۰۱ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهلت رجوع به پزشکی قانونی چند روز است ؟

محدودیتی در این خصوص وجود ندارد . اما هر چقدر دیرتر به پزشکی قانونی مراجعه کنید به جهت بهبود جراحات درصد کمتری از صدمات وارده به شما گزارش خواهد شد همچنین اثبات اینکه جراحات مرتبط با حادثه مذکور بوده نیز سخت تر می شود.

۰۸ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوانین مرتبط با شکوییه کیفری

قوانین کیفری

 

قوانین جزایی

 

قوانین حقوقی

 

قانون مبارزه با مواد‌ مخدر

 

قانون مجازات اسلامی

 

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

آیین دادرسی کیفری

 

قوانین قضایی

 

مفاد و حقوق اداری

 

و… دیگر قوانین در اتصال با شاخه‌های متمایز و مجزای کیفری هستند. تمامی این قوانین و انواع شکوییه کیفری مطالبی هستند که وکیل کیفری نسبت به آن‌ها آگاه است و می‌تواند مشکلات و شکایات را به صورت قانونی و سریع در دادگاه کیفری و قضایی از پیش ببرد.

۰۷ شهریور ۰۱ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع شکوییه کیفری

مزاحمت بانوان – جرائم سیاسی – جعل – رشاء و ارتشاء – اخاذی – جرائم انتخاباتی – جرائم نظام صنفی – صدور چک بدون محل – مشروبات الکلی – سرقت – ترک نفقه – بازداشت غیرقانونی – جرائم سایبری و رایانه‌ای – افشای اسرار محرمانه و سری دولتی – جرائم در ارتباط با پلمپ و – سرقت و مفقود شدن چک – فریب در ازدواج – نیرنگ در نکاح – اختلاس – سقط جنین به صورت عمد – افساد فی الارض – جرائم بودجه – اقدام علیه امنیت نظامی – گواهی خلاف واقع – خرید مال مسروقه – مزاحمت و ممانعت از حق – بی احتیاطی در رانندگی و منجر شدن به فوت یا آسیب – اخلال در نظام اقتصادی کشور – به کار بردن سند جعل شده – جرائم سیاسی – اسید پاشی – کلاهبرداری – قمار بازی – ربا خواری – تصرف عدوانی – خیانت در امانت – قتل عمد و غیر عمد – توهین به مقدسات – تخلفات انتظامی قضات دادگاه – ایراد صدمات بدنی – معامله‌ به نیت فرار از دین – تجاوز – تبانی جهت بردن مال غیر – جرائم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها – رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت – جرائم نظامی – جرائم پست – جرائم نظام مهندسی – ثبت ملک غیر – تخریب و اتلاف اموال – جرائم علیه اموال – توهین، افتراء و فحاشی – قسم و شهادت نادرست و دروغ – خودداری از یاری رساندن به مصدومین – جرائم حفظ و گسترش فضای سبز – اخلال در نظم و آرامش عمومی – جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی – تمرد نسبت به مامور دولت – آدم ربایی – جرائم اطفال – محاربه – جرائم پزشکی – جاسوسی – فروش مال غیر – تصرف در اموال دولتی – فرار از زندان – عضویت در گروه‌های مخالف نظام – افشا و توزیع سوالات امتحانی – غصب عناوین و مشاغل – جرائم در ارتباط با تامین اجتماعی – تجاوز به عنف – تمرد نسبت به مامور دولت – افشای اسرار – معامله معارض – مزاحمت تلفنی – جرائم علیه اطفال – جرائم علیه اشخاص – جرائم حمل و نقل – جرائم در ارتباط با اموات – خرابکاری و ایجاد مزاحمت در صنایع و تاسیسات – جرائم علیه امنیت کشور – استفاد از علائم و البسه نظامی – امتناع از تحویل یا تحصیل طفل – جرائم مطبوعاتی – تهدید به قتل و…

موارد ذکر شده به عنوان کلیتی از انواع شکوییه کیفری تلقی می‌شوند. به صورتی که می‌توان گفت شاید لیست انواع شکایات و جرائم کیفری به بیش از دویست الی سیصد مورد برسد، اما اینطور نیست که موردی از کل جرائم و شکایات ذکر نشده باشد، بلکه موارد باقی مانده زیرشاخه‌های شکوییه کیفری خواهند بود که بسیار جزئی هستند و رسیدگی به آن‌ها در حوضه تخصص وکلای مجرب و آگاه پایه یک دادگستری است.

۰۷ شهریور ۰۱ ، ۲۲:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکوییه کیفری

شکایات کیفری همچون دیگر شکایات حقوقی، به گونه‌ای تعریف می‌شوند که یک فرد به عنوان متخلف خلافی در حق فردی دیگر که شاکی پرونده می‌باشد، انجام داده است. شکوییه کیفری در دادگاه کیفری تحت نظر قوه قضائیه انجام می‌پذیرند و بر خلاف دادگاه مدنی که به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کند، مسائل قضایی و کیفری را مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌دهند. به این صورت که در اجرای شکوییه کیفری دادگاه حق صدور حکم را به عهده قوه قضائیه می‌گذارد. مجازات شکوییه کیفری طبق قانون متفاوت است و از آنجایی که خود شکوییه کیفری بسیار گسترده هستند، مجازات آن‌ها نیز در انواع گوناگون زندان، پرداخت جریمه، سلب خدمت، انفصال و.. تعریف می‌شود. شکوییه کیفری وکیل متخصص کیفری دارند که به تمام مراحل شکایت و پرونده کیفری در دادگاه قضایی آگاه است.

۰۷ شهریور ۰۱ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انکار بعد از اقرار در امور کیفری

مواردی است که اقرار نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی انجام شده ولی بعدا شخص مورد انکار واقع می‌شود. هرچند انکار بعد از اقرار در امورکیفری برخلاف امور مدنی مسموع است، لیکن مسلّم است که انکار می‌بایست با دلیل یا حداقل قرائن و امارات صحت ادعا نظیر بازداشت طولانی انفرادی، عوارض ظاهری مُقر، آشفته بودن مضمون، اقرار سابق و غیره همراه باشد.

در غیر این ‌صورت و در فرض که اقرار معمول در دادسرا با تشریح جزئیات رفتار مجرمانه ارتکابی و منطبق با ادله و قرائن و امارات مضبوط در پرونده اتهامی بوده باشد، وجهی برای عدم اعتناء دادرس محکمه وجود نخواهد داشـت.

۲۸ مرداد ۰۱ ، ۲۰:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط صحت اقرار در امور کیفری

1=اقرارباید واضح باشد به عبارت روشن تر یعنی به وضوح بیان شود مثلا شخص بگوید من فلانی را با ضربه زدن به سرش کشتم .

2=اقرار زمانی معتبر می باشد که از طرف خود مرتکب بیان شود یعنی اظهارات قیم و وصی وکیل و …. به هیچ عنوان اقرار محسوب نمی شود.

3=اقرار نمی تواند مشروط یا معلق باشد باید بدون هیچ قید و شرطی ذکر گردد تا معتبر واقع گردد.

4=اقرار در امور کیفری زمانی اعتبار دارد که شخص با اراده خود و با میل شخصی خود فرد بیان گردد. لذا، اقراری که با شکنجه و زور گرفته شده باشد باشد فاقد اعتبار است .

5=اقرار در امور کیفری باید به طور رسمی در دادگاه و در حضور قاضی انجام شود تا اعتبار داشته باشد و الا غیر از آن باشد پذیرفته نخواهد شد.

۲۸ مرداد ۰۱ ، ۲۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعتبار اقرار در امور کیفری

اعتبار اقرار در امور کیفری بسیار بالاست. وقتی متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند اقرار او معتبر است و دیگر نیاز به هیچ سند و مدرک دیگری نیست. تنها حالتی که ممکن است اقرار به عنوان دلیل پذیرفته نشود مربوط به زمانی است که قاضی در هنگام بررسی پرونده متوجه شود نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقرار بر خلاف شواهد موجود است، در این صورت اقرار پذیرفته نیست و دادگاه دستور می دهد تحقیق و بررسی مجددا انجام شود.

۲۸ مرداد ۰۱ ، ۲۰:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر