به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۳۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

نمونه دادخواست مطالبه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامهی شمارهی … در تاریخ … به عقد دائم خوانده درآمدهام و با توجه به این که مهریهی اینجانب مقدار … سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است مستند به ماده ی ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ی ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه تعداد… سکه بهار آزادی و خسارت دادرسی را استدعا دارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مهریه

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم، که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلای بهار آزادی(مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین و توافق گردید.باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است.

فلذا درخواست اتخاذ تصمیم شایسته به صدور حکم بایسته دائر به وصول مهریه به اینجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزی) با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با تشکر

امضاء خواهان

 

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صدورقرار تامین مهریه وتوقیف اموال خوانده به میزان مهریه (نمونه دادخواست مهریه)

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار می رساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلای بهار آزادی(مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین و توافق گردید. باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است فلذا درخواست صدور قرار تامین بموجه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهریه مورد استدعاست.

باتشکر

امضاء خواهان

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Fail safe Clause :

Fail safe Clause :

کاربرد این شرط در قراردادهای EPC نفتی  بوده 
و هدف از این شرط محافظت از منافع شرکت پروژه در برابر پیمانکار می باشد.

این شرط بیان می دارد که در مواردی که بنا به عللی (از قبیل نامعین بودن و عدم تعیین  واقعی میزان وجه  التزام که به بطلان و عدم اعتبار و غیر موثر بودن چنین شرطی می انجامد)  اخذ خسارات در غالب وجه التزام برای شرکت پروژه میسر نباشد  ، شرکت پروژه قادر به جبران ضرر و زیان عمومی خود از طریق توسل به قانون جهت تاخیر در تحویل و یا اجرای ناقص پیمانکار خواهد بود .


(  توضیح اینکه یکی از موارد لازم الاجرا بودن وجوه التزام (Liquidated Damages )   در قراردادها قابلیت پیش بینی میزان حقیقی ان در هنگام تنظیم قرارداد می باشد .
در غیر این صورت چنین وجوه التزامی به عنوان  Penalty محسوب گردیده  و غیر قابل قابل اجرا شناخته خواهند شد )در زیر نمونه ای از این شرط قراردادی در قراردادهای EPC نفتی اورده شده است 👇


If clause ( delay liquidated damages ) is found for any reason to be void, invalid or otherwise inoperative so as to disentitle the Project company from claiming Delay Liquidated Damages , the Project company is is entitled to claim against the Contractor damages at law for the Contractor's failure to complete the works by the Date for Practical Completion.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ًSome Points on Liquidated Damages in International Oil & Gas Contracts :

ًSome Points on Liquidated Damages in International Oil & Gas Contracts :
نکاتی در خصوص  وجه التزام در قراردادهای بین المللی نفت و گاز :


یکی از موارد مهم که تعیین تکلیف در خصوص ان در قراردادهای بین المللی نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ، بند مرتبط با تعیین  وجه التزام است.

نکته ای که ممکن است به اشتباه در مورد این بند در ذهن شکل بگیرد این است که ذکر و اخذ مبلغی جهت وجه التزام  در قراردادهای نفتی ،  صرفا به سود اپراتور و به زیان پیمانکار ممکن می باشد.

در صورتی که حالت متقابل ان نیز امکان پذیر می باشد .

بدین معنی که در هنگام تنظیم قرارداد ، موارد و میزان وجه التزام مربوط به هر مورد خاص ، به زیان اپراتور و به سود پیمانکار نیز در نظر گرفته می شود .

یعنی اگر اپراتور نیز اقدام به انجام اعمالی نماید که باعث بروز خساراتی به پیمانکار گردد باید کلیه خسارات را بر حسب مبلغ از پیش تعیین شده جبران نماید .

به نمونه ای از این بند در متن زیر که برگرفته از یک قرارداد حفاری نفتی می باشد و بر طبق ان اپراتور قبل از شروع عملیات اقدام به خاتمه قرارداد می نماید توجه فرمایید 👇


Early Termination Compensation :

Prior to Commencment :
In the event Operator terminates this Contract prior to commencement of Operations hereundet, Operator shall pay Contractor as liquidated damages and not as a penalty a sum equal
to $ 4, 800,000.00.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

زلزله در قانون مجازات اسلامی:

ﻣﺎﺩﻩ ۱۵۲ :ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ، ﺳﯿﻞ، ﻃﻮﻓﺎﻥ، ﺯﻟﺰﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﻋﻤﺪﺍً ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﻊ ﺁﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ ۵۰۲: ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﭘﺮﺕ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺹ ﯾﺎ ﺩﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻟﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻗﻬﺮﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﭘﺮﺕ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ، ﮐسی ضامن نیست.
ﻣﺎﺩﻩ ۶۵۸ : ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎطق ﺳﯿﻞ ﯾﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﯾﺎ ﺟﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺣﺎﯾﺰ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺗﺎ (۷۴) ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته حقوقی قانون مجازات

در قانون تعزیرات ۱۳۷۵، مانند بسیاری از جرایم،‌ تعریف مشخصی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه انواع و مصادیق آن در قانون مجازات و در قوانین متفرقه آورده شده است.
«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
قانون مجازات اسلامی، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها مرتکب جعل و تزویر شوند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۵ سال یا به ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کدام هدایا را می توانیم پس از عقد نکاح مطالبه کنیم ؟

چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

١- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.

در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.

٢- در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.

به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتورسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.

٣- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد.

به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت.

همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛

به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌هاى طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه کرد. تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه تبدیل شده است.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مستعمل از استعمال میاد

یعنی معنی داره و میشه استعمالش کرد.

مهمل یعنی بیهوده و بی فایده
یعنی معنی نداره.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عرف انواع مختلفی داره اما وقتی تنها به کار بره یعنی "عرف عام"

🌱موضوعات عرفی:
یعنی چیزایی که به دست عرف ایجاد شدن
عرف یعنی چی: یعنی همه

🌱موضوعات شرعی:
یعنی چیزایی که به دست شرع ایجاد شدن
شرع یعنی چی: یعنی دین اسلام

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف اصطلاح حقوقی


🔹سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

🔹شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

🔹شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

🔹شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

🔹صداق: مهر

🔹صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

🔹صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

🔹صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

🔹ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

🔹ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف چند اصطلاح حقوقی


۱. زنا :
اجماع و نزدیکی زن و مردی که علقه زوجیت (ازدواج) بین شون نیست

۲. قوادی :
عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط
(معرفی زن یا مردی برای زنا)

۳. قذف :
نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری


۴.نکاح :
عبارت است از عقدی که سبب رابطه زنا شویی بین دو جنس مخالف می شود.

۵.طلاق :
عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد و نماینده قانونی او

۶. عده:
مدتی که در آن مدت زنی که ازدواجش از طریق طلاق،وفات،فسخ نکاح یا بذل مدت منحل شده نمی توان شوهر دیگری اختیار کند.

۷. کراهت :
خواستن ترک کاری بدون اینکه انجام آن گناه داشته باشد. مثل : طلاق

۸. بذل مدت :
صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت وپایان بخشیدن به آن را گویند.

۹.تمکین
سلطه و اختیار دادن به دیگری را تمکین گویند. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی است. تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت
 خودداری زن از آن بدون عذر، نفقه او بر شوهر واجب نخواهد بود. در واقع هر یک از زن و شوهر مکلّف به وظیفه خویش است؛ زن به تمکین و
مرد به پرداخت مهر و هیچ‏کدام بر دیگری توقف ندارد

۱۰.نشوز :
اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین است. اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته های فقهی نشوز نامیده می‌شود.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کودک_آزاری نکاتی کاربردى از قانون مجازات اسلامی

١٧ مورد از مصادیق کودک آزاری
            
۱- قرار دادن کودک در مکان های ترسناک؛ 
۲- محروم کردن کودکان از بازی و تفریح؛  
۳- تنها گذاشتن کودک در منزل؛
۴- اخراج از منزل و طرد کودک؛
۵- اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک؛
۶- عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک؛
۷- مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک؛
۸- طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه؛
۹- سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران؛
۱۰- به توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک؛
۱۱- بهره کشی و توقعات نا معقول از کودک؛
۱۲- استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان؛
۱۳- محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم؛
۱۴- استفاده نادرست از داروهای خواب آور برای کودک؛
۱۵- مشاجرات خانوادگی در حضور کودک؛
۱۶- استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک؛
۱۷- کتک زدن و تنبیه جسمی کودک.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای اینکه اثبات کند همسری مشکل روانی دارد به کجا باید مراجعه کند؟

 بستگی به این دارد که شما به چه منظور میخواهید مشکل روانی همسر خود را ثابت کنید، اگر صدمه جسمی به شما وارد کرده است و میخواهید دیه آن را بگیرید باید به دادسرا شکوائیه تقدیم کنید، که البته اگر ایشان مشکل روانی در حد جنون داشته باشد مسئولیتی ندارد و اگر اثبات روانی بودن همسرتان را برای طلاق گرفتن از او میخواهید باید دادخواست طلاق به دادگاه خانواده ارائه کنید تا دادگاه ایشان را به پزشکی قانونی جهت بررسی معرفی کند.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در مورد اینکه زن باردار را نمیتوان طلاق دادیعنی چه ؟

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد و همچنین طلاق در طهور مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورت مفقود شدن_چک چه اقدامی انجام دهیم؟

🔸در صورت مفقود شدن چک، چه به عنوان صادر کننده، چه به عنوان دارنده و چه به عنوان امضا کننده ظهر چک، فورا به بانک مراجعه و تقاضای مسدود نمودن چک را نمایید. بانک برای یک دوره موقت 7 روزه، چک را مسدود می نماید.
 🔸شما پس از این اقدام فوراً به دادسرای محل مراجعه و ضمن تقدیم شکایتی با موضوع مفقودی چک، نامه ای خطاب به بانک جهت مسدودی دائم چک خواهید گرفت. در غیر این صورت پس از پایان 7 روز، بانک مجدداً وجه چک را به آورنده آن به بانک پرداخت خواهد کرد.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد):

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

1ـ طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی توان دیرکرد گرفت.

2ـ طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.

3ـ بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.

4ـ بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری نموده باشد.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نیم عشر دولتی چیست؟!

عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند. نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه.
پرداخت نیم عشر دولتی معمولا برای خانم ها سخت یا غیر ممکن است. چرا که مبلغ ریالی مهریه غالبا عددی نجومی و سنگین است. متذکر می شوم که نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد چرا که نیم عشر دولتی هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی. لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.
۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

‍ تک برگی کردن #سند های منگوله دار

✍️ مراحل تبدیل سند های ملکی منگوله دار به سند های تک برگی در حال حاضر زمین و ملک، از باارزش‌ترین دارایی‌های هر فردی به شمار می‌رود و سند مالکیت آن ملک یا زمین به‌عنوان معتبرترین مدرک هویتی آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
چند سالی می‌شود که بحث تعویض سندهای قدیمی با سندهای جدید مطرح شده است؛ سندهای منگوله‌دار قدیمی به سندهای تک‌برگی تبدیل می‌شوند که هریک ویژگی‌های خاص خود را دارد. تبدیل سند و دریافت سندهای جدید کار چندان دشواری نیست. کافی است مراحل زیر را بخوانید تا به خوبی دست‌تان بیاید که برای انجام این تغییر در سندهای ملکی خود، باید چه اقداماتی انجام دهید. یادتان باشد در حال حاضر تبدیل سندهای قدیمی به سندهای تک برگی موضوعی اختیاری است و هنوز برای آن اجباری درنظر گرفته نشده است؛ پس قبل از اینکه ضرب‌الاجلی برای آن تعیین شود و معطلی‌های چند ساعته در نوبت‌های اداره‌ها و دفاتر ثبت پا بگیرد داوطلبانه برای تبدیل این سندها اقدام کنید.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تکلیف «یارانه» زن در صورت ازدواج مجدد همسرش چیست؟

ازدواج مجدد شوهر، چه حقوقی را برای زن ایجاد می‌کند؟ درصورت ازدواج مجدد شوهر، آیا زن از حق طلاق بهره‌مند خواهد شد؟ وضعیت یارانه زن چگونه خواهد بود؟

♻️ ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از همسر دارای ضمانت اجرای قانونی است؛ ضمن اینکه با ازدواج دوم شوهر، برای زن حق طلاق ایجاد خواهد شد.

♻️ یارانه زن نیز از طریق دادخواست حقوقی قابل مطالبه است. همچنین امکان جداسازی یارانه از طریق فرمانداری و پلیس + ۱۰ وجود خواهد داشت.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر