به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۳۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

آیین دادرسی مدنی #مواد_۳۵۶_تا_۳۷۹

🔺اقراربه خودخواسته که دادگاه راازهر دلیل دیگری بی نیاز وپرونده را آماده صدور حکم می کند رااقرارقاطع می نامند.


🔺اقرار تنها امری راثابت می نماید که مقر به آن خبر داده است .

🔺اقرارغیر قاطع ؛«اقراربه مقدمات دعوا »نیزخوانده می شود.

🔺اقرارقاطع وغیرقاطع ،نباید بااقرارصریح وضمنی ویابااقرارکلی وجزیی اشتباه شود

🔺اقرارقاطع وغیر قاطع ممکن است دردادگاه ،درخارج ازدادگاه ،کتبی وشفاهی ،صریح وضمنی باشد.

🔺حکم راجع به فسخ نکاح ،چنان چه مستند به نظریه یک یاچند کارشناس باشد که طرفین ،رأی آن هاراقاطع دعوا قرار داده باشند ،مطلقا قابل فرجام نیست.

🔺احکام مستند به اقرار دردادگاه ،قابل تجدید نظر وفرجام نیست.

💥نکته ها
چنان چه رای فرجام خواسته ،ازدادگاهی صادرشده باشد که فاقد صلاحیت باشد دیوان عالی کشور درمورد عدم صلاحیت ذاتی رأی رانقض می نماید ودرموردعدم صلاحیت محلی ،اگرایراد شده باشد ،رأی رانقض می نماید.

🔘درصورتی که دادگاه عمومی حقوقی ،درغیرمواردی که قانونا مجازاست ،غیرعلنی برگزارشود رأی صادره به همین علت ،قابل فسخ یانقض بوده واقدام قاضی آن تخلف است .

🔘تشخیص منافات علنی بودن جلسه دادرسی باعفت عمومی یانظم عمومی بادادگاه است .

🔘اصل علنی بودن جلسه دادرسی تضمینی جهت قضاوت شوندگان شمرده می شود تادرپرتو نوعی کنترل افکارعمومی ،به طور شفاف موردقضاوت قرارگیرندکه می توان آن راازاصول دادرسی وقواعد آمره حقوق اصحاب دعوا به درجه یی ازاهمیت به شمار اورد که رأی راازاعتبار قانونی بیندازد.

درصورتی که تصمیم دادگاه درخصوص علنی یاسری برگزارشدن محاکمه ،باتوجه به محتویات پرونده وسایر ادله ،مخالفت بیّن بانصوص مزبور داشته باشد ،ممکن است آن راتخلف انتظامی قاضی نیزمحسوب نمود.

درصورتی که دادگاه صادر کننده حکم صلاحیت محلی نداشته وازحکم فرجام خواهی شده باشد ،حکم درصورتی به این علت نقض می شود که خوانده دراولین جلسه دادرسی ایراد نموده باشد.

💢 نکته ها
هرگاه پس ازصدور رأی فرجام خواسته ،قانونی که در رأی مورداستناد قرارگرفته تغییرپیدا کند دیوان عالی کشور به قانون لاحق توجه نمی کند ،تفاوتی نمی کند که حکم یاقرار باشد.

حکم فرجام خواسته باقوانین حاکم درزمان رسیدگی فرجامی مخالف است اماباقوانین حاکم درزمان صدور مخالفتی ندارد ،این حکم نقض نمی شود.

اگردادگاه صادرکننده رأی صلاحیت محلی نداشته باشد دیوان عالی کشور دررسیدگی فرجامی درصورتی رأی رانقض می کند که نسبت به صلاحیت ایراد شده باشد.
✍🏻 تشریح از رای بدوی «بدون تجدیدنظرخواهی» مستقیم فرجام خواهی میشود، در مرحله فرجام رای نقض و به همان شعبه یا شعبه هم عرض دیگری جهت رسیدگی ماهوی ارسال میشود، شعبه حکم بدوی رو صادر میکند.


🔴 سوال آیا از حکم بدوی دوم میتوان تجدیدنظرخواهی نمود؟

بله میتوان. هرچند از رای قبلی تجدیدنظرخواهی نشده و مستقیم فرجام خواهی شده است اما این امر مانع تجدیدنظرخواهی از رای دوم ((رایی که پس از نقض رای اول صادر شده)) نیست.
در نتیجه رای دوم قابل تجدیدنظر است.

✅رأیی که براساس اعتراض ثالث صادرمیشود:

تابع مقررات عام آ د م است پس قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.

۲۱ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا پرداخت حق اولاد و مسکن براساس کارکرد ماه صورت میگیرد؟

مزایا از قبیل بن ، حق مسکن، حق اولاد ،ماهانه تعریف شده و به تعداد روزهای ماه بستگی ندارد.
🔹علتش هم این است که بر مبنای مصوبه هیات وزیران وقتی پرداخت حق مسکن به میزان ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ماه تصویب شده  پرداخت بیشتر یا کمتر از آن قانونی نیست .ولی مزد روزانه  تعریف شده است پس با کم و زیاد شدن روزهای ماه میزان مزد ماهانه تغییر میکند.

۲۱ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مصادیق استفاده از تامین دلیل چه مواردی است ؟

به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادف کرده و خسارت وارد شده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست . در این موقع می‌خواهید از ماشین تان استفاده کنید  و مجبور به تعمیر آن می باشید اما مکان خسارت دیده برطرف می شود و در حال حاضر می خواهید خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا ، خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت‏ معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود ، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل می کنید.

۲۱ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه صدور حکم موت فرضی

 به عنوان اولین سوال چه کسی در دادگستری وظیفه حمایت از حقوق محجوران، غایب مفقودالاثر و صغار را دارد؟
برای پاسخ به این سوال لازم است بدانیم که در دادسرا یک اداره‌ای وجود دارد به نام اداره امور سرپرستی که وظیفه رسیدگی به امور محجورین و غایبان مفقودالاثر را بر عهده دارد. دادستان و دادسرا برای حفظ حقوق محجور و حمایت از او نقش سازنده‌ای بر عهده دارد. به عبارت دیگر؛ حفظ حقوق اطفال، مجانین و غایب ‌مفقودالاثر به‌طور کلی بر عهده دادستان است.
شرایط درخواست صدور حکم موت فرضی را می‌فرمایید؟
صدور حکم موت فرضی در مورد کسی صادر می‌شود که مدت طولانی از غیبت او می‌گذرد و هیچ خبری از او در دسترس نیست و عرفا چنین شخصی زنده فرض نمی‌شود. قانون چندین نمونه از این افراد را در ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی بیان نموده که البته می‌شود کسی غیر از این افراد هم مرده فرض شود.
ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی‌گردد: ۱. وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد. ۲. وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد. هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود. ۳. وقتی که یک نفر حین سفری دریایی در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
قانون به افرادی اجازه داده است که تقاضای صدور حکم موت فرضی را نمایند. این اشخاص عبارتند از وراث غایب و همچنین وصی و کسی که به نفع او وصیت شده است. برای درخواست صدور حکم موت فرضی هم باید شرایطی را رعایت نمود که عبارتند از: مشخصات غایب، تاریخ غیبت، دلایلی که به موجب آن درخواست‌کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد. دلایل و اسنادی که ممکن است به موجب آنها درخواست حکم موت فرضی غایب را نمود.
نحوه رسیدگی دادگاه به این درخواست به چه نحوی است؟
برای پاسخ به این سوال باید بدانید که به طور کلی امور راجع به غایب مفقود الاثر با دادگاه خانواده محلی است که آخرین محل اقامت غایب در آن بوده است. اگر هم آخرین اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد، دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در حوزه آن دادگاه بوده است. اگر غایب هیچ‌کدام از موارد فوق را دارا نبود دادگاه محل اقامت و یا سکونت وراث غایب صالح برای رسیدگی است. اگر هم وراث معلوم نبودند دادگاه صالح، دادگاه محل مال غایب است. بدین‌ترتیب در مورد تشخیص دادگاه صالح چندان مشکلی وجود ندارد.
سپس نحوه صدور و رویه‌ای که برای صادر شدن حکم موت فرضی وجود دارد به این شرح است؛ در صورتیکه درخواست صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی‌نفع شده باشد، دادگاه اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند را دعوت می‌نماید که اطلاعاتشان را در اختیار دادگاه قرار دهند. این آگهی سه دفعه و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار تهران منتشر می‌شود. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ انتشار آخرین آگهی گذشته و زنده بودن غایب معلوم نشده باشد. پس از گذشت این مدت، دادگاه جلسه رسیدگی تعیین می‌کند و رسیدگی با حضور درخواست‌کننده و دادستان انجام می‌شود. در اینجا بیان این نکته ضروری است که عدم حضور درخواست‌کننده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد و لزومی ندارد که حتما دادستان شخصا در دادگاه حضور داشته باشد. دادگاه هم لازم است در حکم موت فرضی نام و نام‌خانوادگی درخواست‌کننده و مشخصات غایب، دلایل و مستندات حکم و تاریخ صدور حکم و همچنین قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادر شده را درج نماید.
با توجه به توضیحات جنابعالی امکان تجدیدنظر نسبت به آرایی که در رابطه با موت فرضی صادر می‌شود وجود دارد. چه اشخاصی می‌توانند تجدیدنظرخواهی نمایند؟
صدور و یا عدم صدور حکم موت فرضی دارای دو جنبه است؛ یک جنبه که صدور حکم موت فرضی است قابل اعتراض از سوی دادستان است. جنبه دیگر آن رد درخواست صدور حکم موت فرضی است که از سوی درخواست‌کننده قابل اعتراض است. آثار متعددی بر صدور حکم موت فرضی غایب بار می‌شود. از جمله این آثار عبارتند از پرداخت دیون متوفی، عمل به وصیت او و تقسیم ماترک بین افرادی که در تاریخ فرضی مرگ غایب، وراث او محسوب می‌شوند. البته لازم به ذکر است صدور حکم موت فرضی مانع از آن نیست که اگر غایب پیدا شود نتواند اموالش را پس بگیرد.
آیا قانون حمایت خاصی از همسر غایب مفقودالاثر دارد؟
همسر غایب هم مسلما از غیبت او آسیب می‌بیند. اما باید توجه نمود که زوجه غایب تا زمانیکه از مرگ و زندگی شوهرش مطلع نشده و برای او علم حاصل نشود، می‌تواند طبق مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مدنی تقاضای طلاق نماید. البته اگر شوهر خانم پس از طلاق و قبل از پایان مدت عدّه برگردد، می‌تواند رجوع نماید و طلاق منتفی شود. اگر هم پس از پایان مدت عده پیدا شود و برگردد، حق رجوع به همسرش را ندارد.
اگر هم در عقد ازدواج پیرامون غیبت همسر شرط ضمن عقدی وجود داشته باشد، بعد از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور رای نهایی می‌تواند خودش را مطلقه نماید؛‌ به‌عبارت‌دیگر زن وکیل در طلاق تلقی می‌شود.
۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی

ریاست محترم دادگاه عمومی
با سلام
احتراما به استحضار می رساند 
با توجه به اینکه مدت ......... از غیبت آقا / خانم ................. گذشته است و تاکنون هیچ گونه خبری در خصوص حیات یا فوت ایشان به دست نیامده و سن مشارالیه در حال حاضر ......... سال می باشد ، لذا صدور حکم مبنی بر موت فرضی وی مورد استدعاست .
۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Prevention Principle in EPC Contracts (Oil & Gas Sector)

Prevention Principle in EPC Contracts (Oil & Gas Sector)

اصل ممانعت در قراردادهای ئی پی سی در بخش نفت و گاز :

یکی از مزایای یک  قرارداد ئی پی سی  تعهد اتمام ان در تاریخی معین می باشد . 

به طوری که اگر پیمانکار کارها را در ان تاریخ به اتمام نرساند، وی ملزم به پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد می باشد.

با این حال در شرایط خاصی پیمانکار مستحق تمدید زمان تکمیل پروژه می باشد.

بطوریکه عدم اعطا این زمان اضافی توسط کارفرما  به وی منجر به ابطال مبلغ وجه التزام تعیینی و جایگزینی سیستم  At Large  ( تعیین زمان توسط دادگاه ) خواهد گردید.

که بر طبق ان پیمانکار موظف به تکمیل پروژه در یک زمان معقول می باشد.

این موضوع ناشی از اصلی به نام اصل ممانعت ( Prevention Clause ) می باشد .

اصل ممانعت که یکی از اصول انصاف می باشد، توسط دادگاه ها و جهت منع کارفرمایان از اعمال رفتار ناعادلانه به پیمانکاران گسترش  داده شد .

به طور مثال برای جلوگیری شرکت های پروژه که خود باعث تاخیر در کار پیمانکاران می شدند  و سپس  ادعای وجه التزام بابت تاخیر رامی نمودند  (DLD).

با وجود تمایل دادگاه ها در استفاده از این شرط، استحقاق پیمانکار در تمدید زمان اتمام کار به طور مطلق نمی باشد.

به طوریکه امکان محدود کردن حقوق پیمانکار و تحمیل پیش فرض هایی بر توانایی پیمانکار در  تمدید مدت اتمام کار وجود دارد.

مواردی که پیمانکار می تواند مدت انجام کار خود را تمدید نماید در شرطی تحت عنوان EOT Clause مشخص می گردد.

EOT = Extension of Time

موارد استانداردی که در قراردادهای ئی پی سی می توانند باعث افزایش مدت تکمیل پروژه گردند عبارتند از :

١) فعل ، ترک فعل ، نقض و یا قصور شرکت پروژه

٢) تعلیق کارها توسط شرکت پروژه (به غیراز مواردی که تعلیق ناشی از فعل و یا ترک فعل پیمانکار باشد) .

٣) تغییر در شرح کار

٤) فورس ماژور

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

DCQ/ ACQ/ MDCQ :

DCQ/ ACQ/ MDCQ :
اشنایی با سه اصطلاح در قراردادهای نفت و گاز


DCQ :

• Daily Contract Quantity (DCQ) – quantity of gas Seller is obliged to deliver to Buyer on a daily basis

دی سی کیو :

این عبارت در قراردادهای نفت و گاز مخفف عبارت
Daily Contract Quantity
و به معنای مقداری از گاز است که فروشنده در طول یک روز موظف به تحویل ان به خریدار می باشد .


ACQ:

• Annual Contract Quantity (ACQ) – maximum quantity to be delivered in any year
ACQ = 365 X DCQ

ای سی کیو :

این اصطلاح در قراردادهای خرید و فروش نفت و گاز به معنای حداکثر میزان نفت و گاز تحویلی در مدت یکسال میباشد که میزان ان بر حسب مضروب میزان تحویلی مقرر یک روز در عدد 365 محاسبه می گردد .MDCQ:

• Maximum Daily Contract Quantity (MDCQ) – maximum quantity Buyer has a right to take

ام دی سی کیو :

این اصطلاح در قراردادهای نفت و گاز به معنای حداکثر کمیتی است که خریدار در طول یک روز اجازه برداشت از نفت و گاز را خواهد داشت .

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات دریافت شناسنامه موهوم

سؤال : مجازات دریافت شناسنامه موهوم چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده بند۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت جریمه نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سؤال : مجازات استفاده از شناسنامه مکرر پس از رسیدن به سن ۱۸ چیست ؟

پاسخ : براساس ماده بند۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس

از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت جریمه نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سؤال : مجازات عدم ارسال گواهی ولادت به ثبت احوال چیست ؟

پاسخ : براساس ماده ۱۹ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، علاوه بر الزام به انجام تکلیف قانونی جزای نقدی هم در بر می گیرد.

سؤال : مجازات عدم اطلاع وفات به ثبت احوال چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده ۳ و ۲۶ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه،علاوه بر الزام به انجام تکلیف قانونی جزای نقدی هم در بر می گیرد.مجازات دریافت شناسنامه موهوم

سؤال : مجازات اقدام به اخذ شناسنامه المثنی با  داشتن آن چیست؟

پاسخ :  براساس ماده ۴ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای نقدی در برمی گیرد.مجازات دریافت شناسنامه موهوم.

سؤال : مجازات مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر چیست ؟

پاسخ :  بر اساس ماده ۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای نقدی و تکرار بیش از ۲ بار علاوه بر جزای نقدی حبس از ۹۱ روز تا ۱سال را دربر میگیرد.

سؤال : مجازات همراه نداشتن کارت شناسایی در مناطقی که دولت اعلام داشته است چیست ؟

پاسخ : براساس ماده ۳ و ۳۸ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه،علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی جزای نقدی هم دربر می گیرد.

سؤال : مجازات استفاده از اسناد سجلی فاقد اعتبار چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده ۸ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، علاوه بر الزام به تعویض پرداخت جزای نقدی را هم دربر میگیرد.

سؤال : مجازات چاپ غیر مجاز اوراق اسناد جعلی چیست ؟

پاسخ : براساس ماده ۱۳ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از ۲ سال تا ۵ سال و پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.مجازات دریافت شناسنامه موهوم.

سؤال : مجازات خریدو فروش شناسنامه و اسناد سجلی چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده ۱۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزاینقدی و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه امانت نامه | نمونه قرارداد ودیعه

قراداد ودیعه (امانت) 800عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید

مودع (امانت گذار ) : خانم ……………. نام پدر .... به شماره ملی …………………….. نام پدر …….. شماره شناسنامه ………….. به نشانی ……………………………………………………………………………. مستودع ( امین ) : آقای :  آقای …………………. نام پدر اسمعلی شماره ملی ………………….  شماره شناسنامه ..... به نشانی فوق مورد ودیعه ( مورد امانت ) : 800 سکه تمام بهار آزادی طرح جدید انتقالی با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء که امین با رؤیت مورد ودیعه ، وقوف کامل از تعداد و مشخصات و محل وقوع ، اقرار بتصرف و قبض مورد ودیعه نمود.نمونه امانت نامه شهود عبارتند از: 1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد .................به شماره ملی ............................... ساکن ................................................................................ شغل ................................................................................................................................................... 2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ......................................................................................................................... شغل ..................................................................................................................................

که فی المجلس حضور داشتند و مورد امانت و تعداد و کم و کیف آن به رویت ایشان رسیده است. مدت : مادام العمر مودع از تاریخ زیر و امانت گذار در هر حال حق رجوع دارد و امین قبول ودیعه نمود و نیز متعهد گردید هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود نسبت به تحویل آن اقدام نماید . اجرت : رایگان است که مستودع متقبل به حفظ و نگهداری مورد ودیعه بطور مجانی گردید .

 

شروط : 1- ترتیب حفظ مال مورد ودیعه طبق متعارف و معمول محل با مستودع بوده و در عین حال امین هر تغییری را که برای حفظ مال مورد ودیعه لازم بداند می تواند اعمال نماید . 2- چنانچه امین موجب تعدی و تفریط مال مورد ودیعه گردد ضامن تلف یا نقصان مال مورد ودیعه می باشد . 3- مودع متعهد به تأدیه مخارجی که امین برای حفظ مال مورد ودیعه کرده می باشد هم چنین جنانچه رد مال ودیعه مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است . 4- با فوت امانت گذار این ودیعه باطل بوده و امین متعهد به رد مال مورد ودیعه به ورثه قانونی مودع می باشد. 5- هرگاه به هنگام لزوم رد مال مورد امانت طبق مفاد این سند ، امین از رد آن امتناع ورزد از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد و همچنین این عمل خیانت درامانت بوده و امانت گذار حق طرح دعوی حقوقی و کیفری خواهد داشت. 6- مودع در صورت رجوع ( هم چنین ورثه قانونی امانت گذار پس از درگذشت مودع ) محق باسترداد مال مورد ودیعه و تحویل گرفتن آن از مستودع می باشند و حق دارند علیه امین (مستودع) یا علیه ورثه قانونی امین اجرائیه صادر کنند .نمونه امانت نامه 7- امین در همه حال می تواند بنا بواسطه ضرورت های مورد تشخیص خود مال مورد ودیعه را رد کند و اگر به مودع دسترسی نداشته باشد و یا اگر مودع از قبول رد خودداری ورزد امین حق دارد مال مورد ودیعه را از طریق دادگاه صالحه رد نماید . 

امضاء مودع:                                                                                   امضاء مستودع:    

شاهد اول:                                                                                           شاهد دوم:

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست واخواهی

خواهان:

خوانده:

وکیل:

خواسته :

واخواهی نسبت به دادنامه شماره ............................................ مورخ .............................. در کلاسه اصداری ...................... از دادگاه محترم شعبه ........................... موضوع پرونده شماره 9x0758 مطروحه در آن شعبه و بدواً صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی دادنامه شماره 9xxxx70228900xx9،

دلایل و منضمات :

رونوشت دادنامه شماره ............................، وکالتنامه ، رونوشت برگ جلب، ابلاغیه مورخ ..................... ، استشهادیه 

 

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراماً به استحضار می رساند :

با توجه به صدور دادنامه غیابی شماره 9xxx970228900xy9 از آن شعبه محترم و عدم اعلام نشانی صحیح اینجانب،بنده از دعوی نامطلع بوده و امکان حضور و دفاع در دادگاه را نداشته ام لهذا با توجه به شرایط اقتصادی حاصله و ضبط وثایق اینجانب توسط واخوانده و عدم دسترسی به اموال سهل الوصول امکان پرداخت هزینه واخواهی برای بنده میسر نمی باشد با تعرفه شهود بدواً درخواست پذیرش اعسار ازهزینه واخواهی و پس از آن قرار قبولی واخواهی را از حضور محترمتان استدعا دارم.

ضمناً دفاعیات مشروح و مستند متعاقباً تقدیم حضورتان می گردد.

قبلاً از همکاری حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام و سپاس..................

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد

خواهان 

خوانده

تعیین خواسته و بهای آن :

صدور حکم به تنفیذ فسخ قرداد به علت علّت تخلف از شرط ملزم به 20100000 و استرداد مبیع  به انضمام کلیه خسارات قانونی و قردادی

دلایل و منضمات :

           کپی مصوق  : 1_متن مبایعه نامه مورخ 1/7/96    .  2_اظهار نامه شماره ...

ریاست محترم دادگاه عمومی :

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب .................................  طی مبایعه نامه ای در تاریخ  1/7/96  خودروی پرایدی به شماره انتظامی............شماره موتور 458  و شماره شاسی  141228338642 س » را تحت شرایط مندرج در مبایعه نامه  مارالذکر به خوانده محترم جناب اقای ........................... ، منتقل نموده ام.

لکن متأسفانه مشارٌالیه به تعهدات  قردادی خویش عمل ننموده است .

نظر به اینکه در بند اخر قرداد مذکور قید شده است «در صورت انجام نشدن بندهای فوق  توسط هر کدام از طرفین  قرداد فسخ و مبلغ ده میلیون ریال به عنوان ضرر و  زیان  در نظر گرفته می شود.

در همین راستا  از آنجا  که  ایشان حاضر  به انجام تعهدات خویش نبوده اند اعلام اراده خویش مبنی بر فسخ معامله را به وسیله  اظهارنامه شماره .... به اطلاع خوانده محترم رسانده ام.

فلذا مستنداً  به مواد 399 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد شرط معنونه در بند آخر مبایعه نامه ، صدور حکم به تنفیذ فسخ قرداد استنادی ومحکومیت خوانده محترم به استرداد مبیع  مورد معامله  به انضمام کلیه خسارات قانونی قردادی  و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

حتماً خواهشمند  است جهت جلوگیری  از تضییع  حقوق اینجانب و مورد معامله  دستور توقیف فیزیکی خودروی مورد نظر را صادر بفرمائید.

قبلاً از حسن عنایت آن مقام قضائی محترم کمال تشکر را دارم.


۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی...

با سلام و عرض ادب

اینجانب ....................... وکیل خواهان (خ....................................) در پرونده کلاسه 970546  مطالب ذیل را در اعتراض به نظریه کارشناس محترم بدوی که در مورخه 31/02/98  به اینجانب ابلاغ گردیده است بیان داشته تقاضای صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

آقای ..............................خوانده دعوی که با موکله در پاساژ ........................ همکاری داشته است حسب مراودات کاری که با ایشان داشته مبالغی را به موکل بدهکار میشود مبالغی که به دلایل گوناگون در زمان های مختلف به ایشان پرداخت شده است و این مبالغ جدا از مبالغی بوده که به خوانده به عنوان دستمزد پرداخت شده است که مستندات این مورد در پرونده موجود می باشد.

خوانده محترم در پاساژ و مغازه های محل کار اجناسی را به صورت نسیه ابتیاع میکند لیکن در موعد مقرر حساب مغازه داران را تادیه نمی نماید و آنان نیز که به اعتبار و آشنایی که با موکله داشتند به ایشان اجناس را به صورت نسیه داده بودند به موکله مراجعه و تقاضای صلح و سازش و تادیه بدهی ها را مینمایند.

...............................از تاریخ 15/03/96  الی  25/10/96 نزد موکل مشغول به کار بوده است و سپس ترک کار نموده است و حقوق دریافتی ایشان وفق قرارداد مورخه  15/03/96فی مابین ایشان و موکل از قرار ماهیانه 310/229/9 ریال برای سال 96  بوده است که موکل با احتساب حق خاروبار و مسکن و پاداش و.... ماهیانه مبلغ  000/000/30 ریال را به ایشان پرداخت میکرده است .که عموماً این پرداخت ها به وسیله چک صورت می گرفته است که به پیوست ضمیمه میگردد.

2- موکل مبلغ 10 میلیون تومان بابت وام به ایشان پرداخت کرده است.( مستند این موضوع یک فقره چک است که به پیوست ضمیمه میگردد)

3- مبلغ 1460000 تومان بابت خلافی ماشین و 13000 تومان هزینه چاپ خلافی

4- جمعاً حسب پرینت بانکی ارائه شده مبلغ19040000 تومان بابت موارد مختلف به صورت قرض  جدای از حقوق به حساب ایشان واریز شده است.

5- مبلغ 960000 تومان نقدی به ایشان پرداخت شده است.

 

6-هزینه طرح ترافیک سالیانه ایشان به مبلغ 2567000 تومان پرداخت شده است.

7- بدهی آقای ......................... به تعداد 10 فروشگاه که لیستشان به پیوست ضمیمه می گردد مبلغ 2926000 تومان می باشد.

بر این اساس حسب مدارک موجود و پرینت حساب آنچه قابلیت مطالبه داشته حسب قرارداد فی مابین ایشان توسط سفته که دارای وصف تجریدی می باشد مطالبه گردیده است.

کارشناس محترم آقای ............................................فارغ از اینکه صدور قرار کارشناسی زمانی حدود 7 ماه طول کشید و این خود با توجه به زمان عرفی صدور نظریه بسیار عجیب است ، در کمال تعجب به مدارک و مستندات متقن ابرازی هیچ وقعی ننهاده و در سرتاسر نظریه خویش از ادعاهای واهی خوانده حرف زده اند.

این در حالیست که اسناد و مدارک ابرازی به روشنی گویای بدهی خوانده بوده و این همه تفسیر و توضیح بی فایده محلی از اعراب ندارد.

کمی تامل به نظرات کارشناس در صفحه 10 تناقض نظریه را روشن میکند و جانبداری در نظریه مشهود است چرا که کارمندان موکله خارج از تنخواه هرچه گرفته اند برای خودشان بوده و چگونه میشود بدون رسید و تسویه تنخواه این مبلغ تجدید گردد؟؟؟؟؟

چگونه کارشناس خود این موضوع را اشاره میکند لیکن ترجیح می دهد در نظریه خود اعمال نکند؟؟؟؟؟؟؟

بنده به همراه موکل خویش چند بار در دفتر جناب کارشناس حاضر شدیم و کلیه مدارک ابرازی را نشان دادیم و در جلسه همه موارد قبول واقع شد پس چگونه است که پس از گذشت مدتی همان مدرک ابرازی در نظریه انکار شده است؟

بسیار عجیب است که ما حقوق ماهیانه خوانده را 310/229/9ریال در لایحه عنوان کردیم و کارشناس محترم در صفحه 13 با درشت کردن متن عنوان کرده اند ماهی 3 میلیون خوانده طلبکار است !!!!!!

لذا نظر به جمیع مطالب معنونه به نظریه کارشناس محترم اعتراض داشته و تقاضای ارجاع امر به هیدئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

با احترام

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم دستور موقت در موارد ذیل صادر می‌شود:

ماده ۳۴ - درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۳۵- شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

♦️تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده ۳۹- سازمانها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

ماده ۴۰- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.اختبار

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصول‌فقه #اصول‌عملیه

استنباط در فقه شیعی به ویژه در دوره های متـأخّر، بـر دو مرحلـه مبتنـی اسـت؛ نخـست، جستوجو از دلیل حکم شرعی؛ یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل و دوم،رجوع به اصول عملیه.
اصل عملی، در اصول فقه به معنای قواعدی است که در موارد بـروز شـک در تعیـین حکم شرعی، وظیفه عملی مکلف را پس از آن که به دلیل و اماره ای دست نیافت روشن مـی کنـد . بـه بیان دیگر، اصول عملیه، اصولی است که وظیفه عملی کسی را که دچـار شـک و تردیـد شـده معـین میکند، بنابراین موضوع اصول عملیه، شک است. به اصل عملی، دلیل فقاهتی نیز گفته میشود.
 
فقیه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه (یعنی قران، سنت، اجماع و عقل ) رجـوع می کند. فقیه گاهى در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه. یعنى گاهى (و البته غالبـاً ) بـه صورت یقینى و یا ظنى بـه حکم واقعى شرعى نائل میگردد؛ کـه در ایـن حالـت تکلـیفش روشن است، یعنى میداند و یا ظن قوى دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه میخواهد. ولى گاهى مأیوس و ناکام میشود؛ یعنى تکلیف و حکم خداوند را کشف نمـی کنـد و بـلا تکلیـف و مـردد میماند. که در این صورت اصول عملیه شرایطی را در نظر گرفته که از این بلاتکلیفی در آید.

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور ازحق شُفْعِه چیست؟

حق شفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هرگاه اموال غیرمنقول قابل تقسیمی مانند یک ملک بین دو نفر به صورت مشاع مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی بفروشد،در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آید به این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص سوم به شریک خود داده را به وی بدهد و سهم و حق وی را تملک کند.

🔹مثال:
شخص(الف) و (ب) در یک زمینی با هم شریکند مهم نیست به چه نسبتی.شخص(الف) سهم خود را در قبال ده میلیون تومان می فروشد به شخص(ج)،شخص(ب) می تواند ده میلیون را به شخص(ج) داده و سهم او را بگیرد.

◀️شرایط ایجاد کننده حق شفعه عبارتند از:

1⃣مال غیر منقول باشد.
2⃣مال مشاع باشد.
3⃣مال قابل افراز(تقسیم) باشد.
4⃣شرکا 2 نفر باشند.
5⃣سهم مشترک به وسیله بیع(خرید و فروش)منتقل شود.
6️⃣سهم مشترک به عنوان مبیع(کالا) یا  قرار گیرد.

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه صورتی افراد مشمول مستمری ازکارافتادگی کلی می‌شوند؟

اگر فرد بیش از ۶۶درصد ازکارافتادگی داشته باشد ازکارافتاده کلی شناخته شده و در صورت حادثه ناشی از کار، بدون نیاز به حداقل سابقه و در صورت حادثه غیرناشی از کار در صورت داشتن حداقل یک‌سال سابقه در ۱۰سال آخر قبل از وقوع از کارافتادگی و حداقل ۹۰روز سابقه در سال ماقبل از تاریخ وقوع ازکارافتادگی، مشمول مستمری ازکارافتادگی کلی خواهد شد.

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع مشروع چیست؟

دفاع مشروع، هر اقدامی، در راستای دفاع از خود، غیر اختیاری می‌شود و چاره‌ای جز توسل به آن باقی نمی‌ماند و علاوه بر این واکنشی نیز هست و بصورت دفاعی، انجام می‌شود و فراتر از اینها، اقدامی کاملاً قانونی و مشروع قلمداد می‌گردد

🔹از منظر قانونی هرگاه کسی به خاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است. یعنی اگر در حالت عادی صرف آن عمل از کسی سر بزند وی به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت لیکن در دفاع مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز می‌شود که هرچند احتمالاً به همراه آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازات مدافع نیست؛ بنابراین شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع است.

🔹از جمله شرایط خاص دفاع مشروع این است که مرتکب باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است. فرض کنیم شخصی توسط چند نفر ربوده شده یا در مقابل سارق و مهاجم قرار گرفته و توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند. در اینصورت وی باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست تا اولاً با تمسک به آن دفاع، جان خودش را نجات دهد، ثانیاً دادگاه را در روز محاکمه قانع کند و ثالثاً بخاطر آن دفاع مورد مجازات قرار نگیرد.

🔹علل موجهه ارتکاب جرم

✅علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجه، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. این امر مواردی مانند اکراه، اجبار، دفاع مشروع و امر آمر قانونی را در بر می‌گیرد که از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند.

🔹در برخی موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌دار، با احراز شرایطی، مشروع و موجه شناخته می‌شود. این شرایط شامل قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار، صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار و الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار است.

🔹در کنار موارد بالا، باید دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت، هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست. در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد.

یکی از موانع مسئولیت کیفری و مدنی دفاع مشروع میباشد، بدین معنی که با وجود شرایطی در مواردی خاص مرتکب از مجازات و جبران خسارت معاف می شود.

دفاع مشروع در پنج مورد قابل استناد میباشد که عبارتند از دفاع از ۱٫نفس ۲٫مال ۳٫شرافت و آبرو ۴٫امور ناموسی ۵٫آزادی تن(مانند تعرض از طریق آدم ربایی یا توقیف غیر قانونی)

نکته ای که در دفاع مشروع باید به آن توجه نمود این است که باید تجاوز یا خطر ایجاد شده باشد تا بتوان اقدامات دفاعی را انجام داد لذا اگر هنوز تعرضی وجود ندارد و قریب الوقوع هم نیست، هر گونه تدارک دفاع یا اقدامات پیشگیرانه، پیش دستی در دفاع محسوب شده و دفاع مشروع محسوب نمی گردد.

همچنین تجاوزی فعلی یا قریب الوقوع  محسوب می شود که قرائن معقول و متقن که نشان دهد احتمال تجاوز یا خطر وجود دارد به طوری که خوف عقلایی وجود دارد که احتمالا تعرض صورت میگیرد. لذا صرف احتمال تجاوز بدون قرائن معقول مجوز برای دفاع مشروع محسوب نمی شود.

برای استناد به دفاع مشروع شرایطی باید وجود داشته باشد تا بتوان بدان استناد کرد که  عبارتند از:

۱٫ ضرورت: یعنی هیچ راهی به غیر از ارتکاب جرم برای دفاع وجود نداشته باشد. لذا اگر راههای غیر مجرمانه وجود داشته اما مدافع ابتدا متوسل به جرم شود دفاع مشروع محسوب نشده و مجازات خواهد داشت. البته در این میان استثنایی وجود دارد که در زمانی که امکان فرار کردن جزء راههای آسانتر محسوب نمی شود یعنی حتی اگر فرد امکان فرار داشته باشد می تواند فرار نکرده و در مقام اعمال حق دفاع خود برآید زیرا دفاع مشروع یک حق است و هیچگاه فرار تکلیف قانونی فرد محسوب نمی شود.

۲٫ شرط تناسب: بدین معنی که باید بین ضرر حاصله از تهاجم با ضرر حاصله از دفاع تناسب وجود داشته باشد.  لذا در همه جرائم رعایت مراتب دفاع لازم است که شرط  تناسب موخر بر شرط ضرورت است. اما استثنا در جنایات، چنانچه نفس دفاع صدق کند(حتی اگر از مراتب آن تجاوز شود یعنی تناسب رعایت نگردد) باز هم مدافع قصاص نخواهد شد اگرچه دیه و مجازات تعزیری خواهد داشت.

اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب می شود (مثل قتل، ضرب وجرح و…)، در صورتی اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که:

  1. دفاع او متناسب با تجازو و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد.
  2. امکان توسل به مامورین انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آن ها در رفع تجاوز یاخطر موثر نباشد، به عبارت دیگر وجود تمام این شرایط ضرروی و لازم است و عدم تحقق آن ها موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نشود.

دفاع از جان یا ناموس یا مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع محسوب می شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد.

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بدانید که طبق ماده ۵۲۴ ق.م.ا

هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه_مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۲۰۳

مراد از #مجازات_اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ؛شدیدترین مجازات مندرج در حکم است .ضابطه برای تشخیص #مجازات_اشد در محکومیت های متعدد "مجازات اصلی جرم" بدون توجه به آثار تبعی است .در صورتی که مجازات اصلی یکسان باشد ،مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است،" #اشد" محسوب می شود و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر،با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ همان قانون،" #حبس" ملاک است.
۲۰ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

احکام_تعدد_جرایم_تعزیری ازحیث #زمان_ارتکاب

الف)- ارتکاب تمامی جرایم درزمان حاکمیت قانون سابق است:

۱-  #تعدد_مادی ازنوع #مشابه
چون برابرمقررات قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰ دراین فرض فقط یک فقره مجازات بدون الزام به تشدیدویاحکم به حداکثرمجازات تعیین می شد،لذا به ملاحظه اخف بودن، مقررات سال ۱۳۷۰ لازم الاجراء است.

۲- #تعددمادی ازنوع جرایم #مختلف

اگرجمع مجازات ها منطبق باقانون سابق میزاناً ازمجازات اشد تعیینی برابرقانون لاحق کمترباشد،برابرقانون سابق اقدام می شودوالااگربیشترباشدهماناقانون فعلی اخف وطبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می شود.

ب)- برخی جرایم درزمان حاکمیت قانون جدیدوبرخی درزمان حاکمیت قانون قدیم واقع شده اند.

دراین موردنسبت به هرفقره ازجرایم ارتکابی برابرقانون حاکم ومربوط درزمان وقوع جرم تعیین مجازات می شود. النهایه یک فقره مجازات اشد که به حال مرتکب مساعدتراست،اجراء خواهدشد.

🔰 #احکام_تکرارجرم ازحیث #زمان

الف)- تاریخ وقوع کلیه جرایم درزمان حاکمیت قانون قدیم است.
چون مقررات قدیم درباب #تکرارجرم مساعدتربه حال مجرم است،موردتابع قانون قدیم است.

ب)- جرم سابق درزمان حاکمیت قانون قدیم وجرم دوم درزمان حاکمیت قانون جدیدواقع شده است.
محکومیت قطعی وسابق وواقع قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه واجد جمیع شرایط مقرر درماده ۱۳۷ قانون اخیرباشدوجرم جدید وواقع شده درزمان حاکمیت قانون جدیددرجه یک تاشش تعزیری باشد،مجازات جرم جدیدمشمول احکام #تکرارجرم می شود/ قدرتی

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۵۰ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر