به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۵۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

سازش در دعوی حقوقی و استرداد دعوا

  سازش و استرداد دعوا دو مفهوم جداگانه در دعاوی حقوقی هستند. لذا بی جهت نیست اگر گفته شود مهمترین وجه تشابه آنها صرفاٌدر این است که هر دو به نوعی به کاهش دعاوی کمک می کنند. با این تفاوت که در استرداد دعوا ممکن است هنوز اختلاف کاملا مرتفع نشده باشد و خواهان صرفا دعوا خود را با در نظر گرفتن پاره ای مصالح مسترد نموده یا به این نتیجه رسیده که از ابتدا ذینفع نبوده حال آنکه در سازش همانطور که از نامش پیداست و در ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده با تراضی محقق می شود که ممکن است این تراضی با وضع تعهداتی نسبت به یکدیگر همراه باشد. به نظر می رسد به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی و یا الزامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر هر چه طرفین دعوا از فرهنگ والا تری برخوردار باشند در اختلافات خود از این دو نهاد مترقی بیشتر بهره خواهند برد. چرا که سازش در درجه اول نشان دهنده آن است که طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان مطلع هستند و بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست و نیز بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش متبلور می شود. استرداد نیز دست کم نشان دهنده روحیه قابل ستایش گذشت است.

  استرداد دعوا این امکان را می دهد که خواهان از ادامه مسیر  دادخواست تقدیمی و دعوا مطروحه منصرف شود.  البته این انصراف دارای ضوابطی خاص از جمله توجه به آثار مربوط به اعمال این حق در مراحل مختلف است، مهمترین منبع قانونی بحث استرداد دعوا و دادخواست، ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. به موجب بند الف دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید همچنین به موجب بند ب اگر خواهان مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .و در حالت پس از ختم مذاکرات استرداد دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه طبق بند ج قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

  بر خلاف تصور عده ای، الزاما ضرورت ندارد خواهان با شروع دعوا آن را تا پایان و تا صدور رای پیگیری کند و به اصطلاح هر طور شده حرفش را بر کرسی بنشاند، بلکه هر گاه خواسته‌هایش را تا حدودی تأمین شده دید یا به نتایج جدیدی رسید که اگر در ابتدا توجه می کرد، اقدام به طرح دعوا نمی نمود. بهتر است با استرداد دعوا یا دادخواست هزینه‌های ادامه رسیدگی را به دادگاه و خود تحمیل نکند. استرداد قبل از اولین جلسه دادرسی و مادامی که دادرسی تمام نشده یعنی بند الف و ب ماده 107 ق.آ.د.م. این مزیت را دارد که خواهان می تواند در آینده نیز همان دعوی را طرح کند (1) این از آن روست که مقصود از استرداد بیشتر مسکوت گذاشتن دعوا است لذا در چنین مواقعی استرداد به مجرد آنکه مورد موافقت مدعی علیه قرار بگیرد به وجه الزام آوری اثر خود را می بخشد و آن این است که اصحاب دعوا را به حالت قبل از اقامه دعوا بر می گرداند(2) اما چنانچه دعوی تا مرحله ای پیش رفته باشد که خواهان با استرداد دعوی امکان طرح مجدد همان دعوا را از دست بدهد یعنی بند ج ماده فوق الذکر قطعا ترجیح می دهد آن را ادامه دهد که این در کاهش تعداد استرداد دعوی و در نتیجه افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگاه بی تاثیر نیست. ضمن اینکه استرداد دعوی در این مرحله همراه با دو شرط است که خواهان تحت یکی از این دو شرط می تواند دعوا خود را استرداد کند "رضایت خوانده" و "صرفنظر کردن از دعوا به طور کلی" اینکه در این مرحله خواهان تنها با وجود یکی از دو شرط فوق می تواند دعوا خود را استرداد کند از آن روست که خواهانی که با سماجت دعوا را به پایان رسانیده و وقت خود، خوانده و به ویژه محکمه را به اندازه کافی گرفته اینک که شرایط را به ضرر خود می بیند، می خواهد دعوا را استرداد کند، لذا شرایط همچون مراحل قبل از ختم مذاکرات  نیست.

سازش در دعاوی حقوقی در هر مرحله ممکن است و تراضی به سازش از دو حالت خارج نیست. یا سازش صورت می پذیرد که در این صورت مفاد آن بین طزفین لازم الاجرا است و یا سازش صورت نمی گیرد که در این صورت حتی اگر تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.

  دعوای حقوقی بیانگر وجود یک اختلاف یا عقیده بر وجود اختلاف است که یکی از طرفین را به سمت دادخواهی سوق داده است و به عنوان یک التهاب فی مابین دو طرف تا حل و فصل موضوع استمرار خواهد داشت. بهره گیری از روحیه گذشت و خرد طرفین در جهت رفع التهاب فی مابین از طریق سازش اقدامی شایسته در جهت کاهش دعاوی حقوقی می باشد. از این حیث از سازش میتوان به عنوان ابزار (کمک های اولیه) برای رفع اختلافات حقوقی یاد کرد که بهداشت حقوقی را در جامعه می گستراند.

 

 1-شمس ،عبدالله؛آیین دادرسی مدنی،تهران،دراک،1385،پنجم،ج3،ص76

2-متین دفتری،احمد؛آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران،مجد،دوم،1381،ص340۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مدیریت تنظیم قرارداد

   انسان موجودی مدنی الطبع است به طوری که زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن خواهد بود، افراد جامعه به دنبال تامین نیازهای یکدیگر و دستیابی به کالا و خدمات مورد نیاز خود دست به معاملات مختلفی می زنند و قراردادهای متنوعی تنظیم می کنند. در این مسیر، گاه  اختلافاتی رخ می دهد که ضرورت وجود ابزار و دانش حقوقی به منظور تنظیم هر چه بهتر قرارداد احساس می شود چرا که ریشه بخش عمده ای از اختلافات و دعاوی را می توان در توافقاتی جستجو کرد که پیش از آن، رابطه مالی و اجتماعی ساده و معمولی به نظر می رسیدند که در فضای اعتماد شکل گرفته است این در حالی است که ماهیت حقوقی چنین روابطی توجه به نکات کلیدی تنظیم قرارداد را می طلبد تا در آینده از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود. از این حیث همگان را باید دانشجوی مدیریت تنظیم قرارداد دانست. البته در این نوشتار تنها مجال پرداختن به گوشه ای از مطالب این حوزه به صورتی که برای همگان ملموس باشد میسر است.

 

  

   طرفین قرارداد قبل از آنکه بخواهند معامله خود را روی کاغذ پیاده کنند باید اراده واقعی و رضایت سالم برای انجام آن قرارداد داشته باشند این نکته مهمی است که قانون مدنی در بند 1 ماده 190 آنرا از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است. در این مرحله طرفین باید به دو سوال اساسی پاسخ بگویند. اینکه هدف نهایی از تنظیم قرارداد انجام چه معامله ای است؟ ثانیا، آیا نسبت به مورد معامله، قیمت معامله، طرف معامله و سایر شروط مجموعا قصد و رضای طرفین محقق شده است؟

   در گام دوم لازم است بررسی هایی را نسبت به طرف معامله داشته باشید و اطمینان کسب کنید که شایستگی و توانایی برای انجام معامله مورد نظر در وی وجود دارد. سه ویِِِژگی بالغ، عاقل و رشید بودن اوصاف اولیه ای است که لازم است طرفین به آن متصف باشند. و نیز لازم است احتیاط لازم در اینکه طرف قرارداد ممنوع المعامله نباشد به ویژه هنگامی که رقم معامله سنگین است. در شرایطی که طرف قرارداد شخصیت حقوقی  از قبیل شرکت باشد،کسب اطمینام از قانونی بودن شرکت و بررسی صلاحیت امضاء کنندگان.  برای این منظور لازم است از طریق مراجعه به دفتر ثبت شرکتها و یا مطالبه آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات یا گواهی مصدق متن آگهی آخرین تغییرات، به اطمینان دست یابیم و صرفا به وجود شواهدی از قبیل تابلو و مهر و امثالهم اکتفا نکنیم.  گاه لازم است مو شکافانه اساسنامه شرکت نیز بررسی شود چرا که به این ترتیب حدود اختیارات مدیران و محدودیتهای این اختیارات و احیاناً تشریفات خاصی که ممکن است اساسنامه برای معاملات خاص پیش بینی کرده باشد ، روشن می شود ، به عنوان مثال ممکن است به موجب اساسنامه شرکت، اقدام به انواع خاصی از معاملات مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد و یا اختیارات مدیران در موارد خاصی به نوعی محدود یا مشروط شده باشد. بنابر این توجه به برگه نمایندگی و مجوز تنظیم قرارداد و یا اساسنامه یا حسب مورد مصوبه مجمع عمومی یا هیئت مدیره در معاملات با شرکت ها ضروری به نظر می رسد.        

   گام سوم در مدیریت تنظیم قرارداد موضوع معین مورد معامله است.فقه و قانون مدنی رفع ابهام و دوری از جهل در موضوع معامله را مورد تاکید قرار داده است، علم و یقین نسبت به اینکه دقیقا چه چیزی را معامله می کنید تا آنجا اهمیت دارد که حتی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود موجب بطلان قرارداد می باشد. طرفین در این مرحله لازم است به این سوال پاسخ بگویند که مورد معامله چیست و چه اوصافی دارد؟ علم و یقین در این زمینه با رویت یا وصف محقق می شود.

    در گام چهارم لازم است انگیزه مکتوب در قرارداد مورد توجه قرار گیرد. بند 4 ماده 190 قانون مدنی این موضوع را مشروعیت جهت معامله عنوان می کند و طبق ماده 217 همان قانون درج انگیزه نامشروع در قرارداد را سبب باطل شدن معامله برشمرده است. بنابر این انگیزه نامشروع طرف معامله در قرارداد از قبیل قاچاق، ایجاد خانه فساد و امثالهم  امری نیست که به طرف دیگر ربطی نداشته باشد. حتی به نظر برخی حقوقدانان در صورت عدم تصریح در اگر اوضاع و احوال دلالت بر آن داشته باشد که معامله به جهت نامشروع تنظیم شده مشمول همان حکم خواهد بود.

   توجه به شروط ضمن عقد به ویژه هنگامی که قرارداد به اصطلاح به صورت تیپ (پیش نویس) است ضرورت دارد. گرچه در چنین مواردی به دلیل وجود قرارداد تیپ فضای اعتماد حفظ می شود اما در عین حال نباید از نظر دور داشت که لازم است طرفین با رضایت و اراده کامل مفاد آنرا بپذیرند و توجه داشته باشند که همانطور که بر روی قیمت و مورد معامله به توافق رسیدند در شروط و تعهدات دیگر نیز لازم است چنین باشد و الزامی نیست که قرارداد تیپ را همانطور که از قبل طراحی شده بپذیرند.

    نکته دیگر اینکه می توانید در قراردادهای خود توافق کنید در صورت بروز اختلاف موضوع را به داوری مشخصی ارجاع کنید. این یکی از راه های تقویت و بکارگیری موثر نهاد داوری است. در این صورت نه تنها می توانید در قراردادهای تخصصی از داوری متخصصین همان فن بهره مند باشید، این مزیت را دارد که مجبور نمی شوید برای طرح دعوی در دادگاه متحمل هزینه و وقت زیاد شوید.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تحقق عدالت از دریچه قانونگذاری

   لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ (حدید-25)

   یکی ازمهمترین ابزارهای تحقق عدالت قانون است به طوری که مردم برای رسیدن به عدالت به قانون پناه می برند لذا عدالت پیش از هر چیزبرابری و تساوی را به ذهن می آورد و عده ای آن را قرار گرفتن هر چیز در جای خود بر شمرده اند ، عدل از مهمترین خواسته های جوامع بشری در طول تاریخ بوده و هست به طوری که  اهمیت و ضرورت وجود آن را هر عقل سلیمی می پذیرد و می توان آن را امری فطری دانست و لذا در بسیاری از جوامع  بشری  از عدالت به عنوان یک آرمان و به افتخار یاد می شود، در اصطلاح فقهی عدالت صفت کسی است که گناهان کبیره نکند وبر گناهان صغیره اصرار نورزد . فلاسفه نیز به کرات از عدالت سخن گفته اند افلاطون معتقد است که عدالت زمانی محقق می شود که هر کس به کاری دست بزند که شایستگی و استعداد آن را دارد ...در این نوشتار قصد دارم به صورت مختصریکی از ابزارهای تحقق عدالت را به عنوان خورشیدی که خود منشا ء آثار فراوان دیگر است مطرح نمایم  اما سنجه عدالت چیست ؟

   برای پاسخ به این سوال و روشن شدن  ضرورت ایجاد عدالت می توان استقرار عدالت را به بهداشت محیط تشبیه کرد همچنانی که اگر در محیطی که بهداشت نیست ریشه کن کردن یک بیماری و مبارزه با آن  تقریبا غیر ممکن و بسیار دشوار و طولانی خواهد بود،  در زمینه عدالت نیزباید گفت تا عدالت مستقر نشود بسیاری از بیماری های اجتماعی همچنان استمرار خواهد داشت.

  یکی ازمهمترین ابزارهای تحقق عدالت قانون است که به عنوان یک قاعده حقوقی به تنظیم روابط اجتماعی می پردازد و همه افراد جامعه موظفند رفتار های خود را بر اساس آن تنظیم نمایند و آن را بپذیرند. اصولی که رعایت آن از سوی قانونگذار به ترویج عدالت منجر خواهد شد و در علم حقوق از آن به اوصاف قاعده حقوقی یاد می شود عبارتند از  :

1-  کلی و دائمی بودن: قانونی که بدون هیچ علت خاصی به صورت موقت وضع شود به نوعی منجر به بی عدالتی می شود. البته منظور این نیست که همه مردم الزاما موضوع یک حکم  واحد قرار بگیرند بلکه لازم است نسبت به همه اشخاصی که در یک وضع مشترک قرار دارند قابل اجرا و لازم الاجرا باشد و نیز اثر آن با یک بار اجرا از بین نرود.

2-  صریح و روشن بودن: قانونی که دارای ابهام باشد منجر به بی عدالتی می شود چرا که برداشت های مختلفی از آن می شود و نتیجتا اثر یک قانون در شرایط برابر نسبت به دو شخص به صورت متفاوت خواهد بود.

3-  عطف بما سبق نشدن: عدالت اقتضا می کند که اشخاص نسبت به قوانینی که تصویب میشوند پس از لازم الاجرا شدن مسئول باشند نه نسبت به قوانینی که تصویب خواهد شد.

4-  انتشار قوانین: این موضوع از دو جنبه اهمیت دارد اول اینکه با انتشار قانون هر کس زمان دقیق لازم الاجرا شدن قانون را دانسته ولذا می تواند رفتار خود را بر اساس آن تنظیم نماید و  مشخص می شود چه اشخاصی موضوع حکم قرار می گیرند و چه اشخاصی به لحاظ عطف بما سبق نشدن قانون مشمول قانون قرار نمی گیرند. دوم اینکه با انتشارقانون فرض بر این است که همه افراد جامعه از آن قانون مطلع هستند و لذا تمکین به آن بی عدالتی نخواهد بود.

5-  تزاحم و تعارض نداشتن با قوانین دیگر: قانونی که در تعارض یا به بیان بهتر تزاحم با قوانین دیگر باشد به نوعی منجر به بی عدالتی میشود چرا که ابهام در قوانین ایجاد می کند  و منجر به آن است که  در اثر اجرای قوانین مختلف نسبت به دو شخص متفاوت با شرایط برابر بی عدالتی حادث شود.

6-  الزام آور بودن: نتیجه این وصف مهم قانون این است که همه به یک اندازه مشمول حکم قانون قرار گیرند و به عبارت دیگر نسبت به همه اشخاصی که در یک وضع مشترک قرار دارند در یک سطح مشخص داری ضمانت اجرا باشد در شرایطی که قانون الزام آور نباشد چنین نتیجه ای حاصل نخواهد شد این ضمانت اجرا گاه به صورت مجازات و گاهی با ابطال عمل خاطی ، اجبار وی به انجام عمل صحیح یا اقدام توسط دیگری ویا ترکیبی از این موارد دیده می شود.

7-  در بر دارنده خیر و صلاح جامعه باشد: این وصف بیشتر جنبه ماهیتی قوانین را شامل می شود و به نظر می رسد باید آن را نیز به عنوان اوصاف قاعده حقوقی اضافه کرد در این خصوص اگر جامعه را به جمعی تشبیه کنیم که در یک میهمانی حضور دارند و قانونگذار را به میزبانی که می خواهد در بهترین وضع پذیرایی کند و میهمانی را که دارای بیماری قند است شیرینی ندهد و متناسب با وضع وی از آن میهان پذیرایی کند . آیا این بی عدالتی است؟ این در واقع همان قرار گرفتن هر چیز در جای خود و عین عدالت است. اما برای رسیدن به این مقصود در هر حال لازم است که بدانیم چه چیز نیکو و به نفع بشر است تا آنگاه بتوانیم تشخیص دهیم که هر چیزباید کجا قرار گیرد تا مطمئن شویم که آن چیزدر جای خودش قرار گرفته است . برای رسیدن به این هدف توجه به نیازها و مسائل روز جامعه ، رفاه عمومی ، توزیع عادلانه ثروت ملی ، خواست مردم ، تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد سالم از جمله نکاتی است که پرداختن به آنها در قوانین متضمن تحقق عدالت است.

آنچه گذشت بخشی از اوصافی بود  که توجه به آن در قانونگذاری منجر به تحقق عدالت هر چه بیشتر در جامعه خواهد بود.

                                                                  

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۲۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

15 نکته برای رشد پیمانکار بلندپرواز در کسب و کار

پیمانکاران خارج از کشور نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا آنها کاملا ضروری هستند. بدون آنها می توانید مطمئن باشید که خانه ها و دفاتر به معنای واقعی کلمه سقوط می کنند.

نتیجه این است که کسب و کار پیمانکاری می تواند سودآور باشد.

اما، قبل از اینکه شما بیش از حد درگیر شوید، در اینجا 15 راه وجود دارد که شما می توانید یک کسب و کار قراردادی ایجاد کنید که قرار است تا کسب و کار قراردادی که قبلا دارید انجام شود.

1. با بهترین شیوه های کسب و کار کار کنید.
یکی از شایعترین مشکلی که پیمانکاران با آن مواجه می شوند، تلاش برای بهبود کارایی و رشد کسب و کار خود هستند، تصویب بهترین شیوه های صنعت است. پس از همه، آنها در حال حاضر برخی از سیستم در محل است که آنها با آن آشنا هستند و معتقد است که کار خوب است.

برای پایان دادن به این بحث، می توانید با استفاده از هر سیستمی که ترجیح می دهید همه چیز را از حسابداری، برنامه ریزی و پرداخت صورتحساب، به آموزش و مدیریت وظیفه برآورده کنید، تا زمانی که این سیستم شامل دانش پایه ای از این وظیفه و کمک به هر یک از کارکنان، دستورالعمل های گام به گام برای هر کارمند.

هنگامی که یک سیستم موثر در محل وجود دارد آن را به شما اجازه می دهد تا نه تنها موفقیت فعلی سطح خود را حفظ کنید، بلکه به شما کمک می کند تا زمانی که وقت خود را برای رشد رشد می کنید به درستی مقیاس آماده باشید.

2. سازمان داخلی خود را ارزیابی کنید.
پس از پرداختن به یک سیستم که از بهترین شیوه ها استفاده می کند، بعدا می خواهید ارزیابی جامع از شرکت خود انجام دهید. این شامل سوالاتی مانند:

آیا کسب و کار شما پایدار مالی است؟
آیا فروش تکراری دارید؟
آیا ارجاع مشتری دارید؟
مردم چگونه کسب و کار خود را به مشتریان و خدمات مشتریان را ارزیابی می کنند؟
نرخ گردش کار کارکنان شما چیست؟
این سوالات را می توانید با بررسی کتاب های خود، با توجه به آنچه مردم در مورد کسب و کار شما در اینترنت می گویند و صحبت کردن با کارکنان و مشتریان، پاسخ داده می شود. اگر حوزه هایی وجود داشته باشد که نیاز به بهبود دارند، قبل از اینکه کسب و کار خود را بیش از حد رشد دهید، روی آنها تمرکز کنید.

به عنوان مثال، اگر کارکنانی را که در خدمات مشتری برتر هستند را نداشته باشید و این یکی از شکایات شما از مشتریان است، پس شما ممکن است بخواهید افرادی را که در خدمات مشتری برتر هستند و یا بتوانند آموزش مناسب برای کارکنان فعلی خود را ارائه دهند.

3. خود را در دسترس قرار دهید
صحبت از خدمات مشتری، مشتریان آینده نویسی شما می خواهند با یک فرد واقعی صحبت کنند و نه یک ربات در ساعات کاری معمول. من متوجه شدم که بسیاری از افراد خواستار رسیدگی به تلفن در تمام طول روز هستند، اما اگر نمی خواهید مشتریان خود را به رقبای خود بکشید، لازم است.

یک راه برای کنار آمدن با این است که با ارسال تماس های تجاری به تلفن همراه خود را هنگامی که شما خارج از دفتر. حتی اگر شما نمی توانید به تلفن دسترسی داشته باشید، احتمالا می توانید مشتری را سریعتر از انتظار منتظر بمانید تا به دفتر بازگردید.

برای جلوگیری از هر گونه سردرگمی، به طور واضح ساعات کاری خود را در کارت های کسب و کار، وب سایت و کانال های اجتماعی خود تنظیم کنید و البته مکان فیزیکی خود را مشخص کنید. اگر در ساعت 5 بعدازظهر نزدیک بشوید، مشتری نباید ناراحت شود که هیچ کس در ساعت 8 صبح به تلفن جواب نمی دهد.

همچنین توصیه می کنم که ایمیل های خودکار و پیام های رسانه های اجتماعی را در خلال ساعات کاری تنظیم کنید. یک پیام ساده که مشتری را مطلع می کند پیام خود را دریافت کرده و در عرض 24 ساعت پاسخ خود را دریافت می کنند باید به اندازه کافی برای حفظ آنها راضی باشد.

4. به یک انجمن صنفی بپیوندید
انجمن صنفی، مانند پیمانکاران مرتبط، فقط برای شبکه ها مناسب نیست. آنها همچنین می توانند به شما در توسعه مهارت های کسب و کار ضروری بپردازند، از جمله چگونگی پرداخت هزینه مشتری برای چگونگی نوشتن یک قرارداد. آنها همچنین توصیه می کنند کدام یک از محصولات شما برای هر نوع شغل استفاده می شود و جایی که بتوانید معاملات زیر را پیدا کنید.

5. بازی بازاریابی خود را افزایش دهید.
مبارزات بازاریابی موفق تنها در مورد فرود مشتریان جدید نیست. آنها درباره تضمین پروژه های سودآور و حفظ مشتریان فعلی خویش هستند.

امروز، به این معنی داشتن حضور آنلاین و ارتباط با مخاطبین خاص خود از طریق ایمیل، رسانه های اجتماعی و پست های وبلاگ، جایی که شما نشان می دهید که چگونه کسب و کار شما مشکلات خود را حل کند.

با این حال، بر خلاف اینکه کسب و کارهای آنلاین کاملا آنلاین هستند، باید بر روی بازاریابی کسب و کار خود در سطح محلی متمرکز شوید. با اطمینان خاطر داشته باشید که آدرس، شماره تلفن و ساعت شما در دسترس هستند و به راحتی قابل جستجو هستند. پس از آن، شبکه در جامعه خود هر دو آنلاین و آفلاین با حضور در جلسات اتاق بازرگانی یا پاسخ دادن به سوالات در یک انجمن روزنامه محلی. و نگران نباشید چند دلار از تبلیغات خود را در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک تبلیغ کنید.


6. جذب بودجه بیشتر.
اگر شما مانند بسیاری از پیمانکاران کوچک هستید، احتمالا برای جلوگیری از گسترش خود، نیازی به پول ندارید. مبارزه با جریان های نقدی به دلیل پرداخت های تاخیری از مشتریان در واقع معمول است. این بدان معنی است که مسئولیت شما در پیدا کردن راه های مختلف دسترسی به خطوط اعتباری، بدست آوردن وام و حفاظت از اوراق قرضه است.

به یاد داشته باشید: اگر می خواهید برای جذب سرمایه، شما باید سوابق دقیق و سازمان یافته را نگه دارید و تحقیقات خود را در مورد بهترین نوع وام برای کسب و کار خود بر اساس نیازهای فعلی خود انجام دهید.

7. انعطاف پذیر باشید.
حتی اگر شما یک پیمانکار عمومی هستید، احتمالا متخصص در همه زمینه ها نیستید. به همین دلیل شما خدمات ویژه ای را برای مشتریان خود ارائه می دهید. با این حال، هنگامی که شما برای یک مشتری بالاتر و فراتر از آن هستید، احتمالا یک سرمایه گذار مادام العمر خواهید برد. به عنوان مثال، اگر شما در حال انجام کارهای الکتریکی هستید و متوجه خواهید شد که یک لوله دارای یک نشت جزئی است که شما به راحتی می توانید آن را تعمیر کنید، می توانید لوله را عوض کنید تا مشتری را با یک لوله کش تماس بگیرید.

8. یک مربی را پیدا کنید
بهترین چیز در مورد مربی این است که او می تواند شما را در حل مشکلات راهنمایی کند. مربی می تواند به شما در مورد نحوه مدیریت پول و مشتریان خود آموزش دهد و شما را به فروشندگان یا سرمایه گذاران معرفی کند. دلیل: مربی “قبلا” بوده است. گاهی اوقات این شخص می تواند یک عضو خانواده یا پیمانکار بازنشسته باشد؛ دیگران ممکن است کسی باشد که شما باید استخدام کنید.

9. استخدام افراد هوشمندانه و با استعداد تر از شما.
این پاسخ بلند مدت شما به هر گونه مشکلات میکرو مدیریتی است که شما ممکن است داشته باشید. با استخدام افرادی که دقیق تر و با استعداد تر از شما هستند، می توانید به آنها اعتماد کنید تا هر گونه تخصیصی را در اختیار آنها قرار دهند بدون نظارت شما. این به شما فرصت بیشتری برای تمرکز بر رشد کسب و کار پیمانکار شما می دهد. به علاوه، شما یک دسته کامل از آنها را در طول راه یاد بگیرند.

10. امور مالی خود را تماشا کنید.
کسب و کارهای ساختمانی زیادی تحت عنوان آنها صرفا نمی توانند هزینه های سربار خود را پوشش دهند. این به این معنی است که شما باید به هزینه های سربار توجه دقیق توجه داشته باشید و قبل از پذیرش شغل، از هزینه های اضافی مطلع شوید. هنگام ارسال پیشنهادات، هزینه های مربوط به پروژه، به ویژه مواد و نیروی کار را در نظر بگیرید، و مشتری را برآورد می کند.

راه دیگری برای رسیدگی به هزینه سربار خود را با ایجاد یک بودجه. این به شما نشان می دهد که چقدر پولی در اختیار دارید و چقدر هزینه می کنید. اگر مقدار بیرون از مقدار پیش درآمد پیشی بگیرد، پس باید با تغییر دادن هزینه های غیر ضروری و افزایش نرخ های خود، برخی از تغییرات را شروع کنید..

11. منحصر به فرد باشید.
آیا کسب و کار شما دارای یک تخصص خاص و یا به یک بازار طاقچه؟ سپس قطعا سرمایه خود را در آنچه کسب و کار شما متفاوت از دیگران در شهر است. این به سادگی می تواند توانایی شما برای ارائه خدمات به طور خاص برای دفاتر باشد، در مقایسه با سایر پیمانکاران، که صرفا بر روی خواص مسکونی تمرکز می کنند.

با این حال، اطمینان حاصل کنید که تعادل سالم محصولات خدماتی را ارائه دهید. در حالی که بازار های طاقت فرسا می تواند به شما در زمینه ی رقابتی کمک کند و به شما کمک کند تا شما را از خود بیازمایید، آنها همیشه به اندازه کسب و کارهایی هستند که به مخاطبان گسترده ای دسترسی ندارند.

12. بهترین مشتریان را انتخاب کنید.
من توصیه نمیکنم یک مشتری را کنار بگذارم اما حقیقت سخت این است که برخی از مشتریان بهتر از دیگران هستند. آیا واقعا ارزش خرید چند صد دلار از یک مشتری مرده است که فقط خواستار کار جزئی قراردادن است؟ یا، آیا می خواهید یک پروژه بزرگ از یک مشتری که از قبل به شما پرداخت می کند، فرود آورید؟

همیشه به خاطر داشته باشید که مشتریانی را می خواهید که ROI جامد را به جای آنهایی که به شما آسیب می رسانند، می خواهند. برای این که این مشکل را نجات دهید، یاد بگیرید که چگونه این مشتریان را قبل از موافقت در یک پروژه مشخص کنید. برای مثال، اگر قبلا تجربه ای در رابطه با این مشتری داشته اید، می توانید برخی از پیمانکاران همکار خود را بپرسید. نشانه های دیگری از مشتریان ناراحت کننده این است که آیا آنها به شما یا کارکنان خود بی ادب یا سوء استفاده می کنند و یا از شما می گیرند که شما یک پرداخت اولیه را انجام می دهید.

13. در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
در اینجا چند واقعیت است که باید قبول کنید: تنها 24 ساعت در روز وجود دارد. و شما کامل نیستید هنگامی که متوجه شدید، می توانید شروع به برون سپاری کارهای خاصی کنید تا بتوانید برخی از استرس ها را از بین ببرید و به طور پیوسته رشد کسب و کارتان را تمرین کنید. برای مثال، حسابداری می تواند عصبی و زمان گیر باشد. بنابراین، چرا تمام حسابداری و حسابداری شما قرارداد نداشته و نیاز به یک مترجم آزاد یا CPA دارد؟

14. آماده باشید.
مهم نیست که چه اندازه کسب و کار شماست، آماده سازی چیزی است که می تواند باعث ایجاد یا شکستن شما شود. با این حال، برای پیمانکاران، چیزهای کوچکی که می توانند تعیین کنند که آیا می خواهید زنده بمانید یا نه. پس از همه، آماده سازی کلید موفقیت و سودآوری است.

به عنوان مثال، بیایید بگوئیم که تقریبا با بازسازی حمام انجام می شود و متوجه می شوید که شما بخشی از 5 دلار را که لازم است به پایان برسانید، از دست ندهید. این بخش اکنون می تواند چند صد دلار را به شما بازگرداند زیرا شما مجبورید آن را یک شبه بخرید. حتی به فروشگاه سخت افزاری محلی می رود هزینه ها و هزینه های شما. و احتمالا مجبور خواهید شد که این هزینه را بخورید زیرا در نقل قول اصلی نیست.

شما نمیتوانید برای هر سناریوی برنامه ریزی کنید، اما قبل از پریدن بر روی پیشنهادهایتان، پیشاپیش خودتان پیش بروید تا اطمینان حاصل کنید که همه چیزهایی را که لازم دارید برای تکمیل کار انجام دهید.

15. نترسید که کوچک بمانید.
بسیاری از پیمانکاران در این منطقه میانی گیر کرده اند که در آن آنها مجبور به استخدام افراد بیشتری هستند زیرا نمی توانند حجم کار را اداره کنند، اما سود هرگز بالاتر نیست. برای بسیاری از پیمانکاران، برای آنها کوچکتر است. این تضمین می کند که آنها جریان نقدی مثبت را از آنجا که هزینه های خود را پایین نگه می دارد. استقرار کوچک نیز باعث کاهش استرس می شود زیرا حجم کار برای مدیریت آسان تر است.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری)

ماده 1 – طرفین قرارداد
1-1 موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .
1-2 مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .
ماده ۲ – موضوع قرارداد

عبارتست از تملیک منافع ……….. دانگ/دستگاه/یک باب …………. به آدرس ………………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره ……….. فرعی از ………….. اصلی …………… بخش ………….. به مساحت ………… متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………. صفحه ……………. دفتر ………… بنام …………………… مشتمل بر ……. اتاق خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصی/ اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ ………….. فرعی به متراژ ……… متر مربع/انباری فرعی ……… به متراژ ………. متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره ………………… و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.
ماده 3 – مدت اجاره
مدت اجاره ………. ماه/سال شمسی از تاریخ / / 13 الی / / 13میباشد.
ماده 4 – اجاره بها و نحوه پرداخت
۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ………….. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت ………………………. به نام ………….. نزد بانک ……………… واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد . ….. فقره چک به شماره های ………………………………………………. عهده بانک ………….. به موجر تحویل داده شده است.
۴-۲ مبلغ ………………. ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره ……. بانک …………. شعبه ………….. پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره ……….. بانک ………….. شعبه …………….. در تاریخ / / 13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.
ماده 5 – تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / 13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.
ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد
۶-۱ مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.
۶-۲ مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیردارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بوددر صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.
۶-۳ موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند.
۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید،موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.
۶-۵ پرداخت هزنه های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید.
6-6 پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان/مغازه ( حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.
۶-۷ پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ ،کولر ،آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین میکند.
۶-۸ مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل (تجاری،اداری) بر عهده مستاجر میباشد.
۶-۹ در خصوص اماکن تجاری مبلغ …………….. ریال به حروف ……………………… ریال به عنوان حق سر قفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.
۶-۱۰ مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره . مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.
۶-۱۱ موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستاجر از ملک میباشد. اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .
۶-۱۳ تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توتفق بخش لا ینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.
هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.
۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلسن آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.
ماده 7- اسقاط خیارات
کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده 8- مقررات ناظر
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.
ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

محل امضاء و اثر انگشت موجر نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت مستأجر نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه (تجاری)

ماده 1 – طرفین قرارداد
1-1 موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .
با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….. به موجب …………….
1-2 مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .
با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………. به موجب ……………
یا نماینده شرکت ……………………. به شماره ثبت ……………. که سمت وی با نامه رسمی شماره ………….. به تاریخ …………. از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است.
ماده 2 – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک واحد تجاری/مغازه به شماره پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش به زیربنای متر مربع واقع در طبقه مجتمع تجاری/خیابان به نشانی و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.
ماده 3 – مدت اجاره
مدت اجاره برابر است با : ماه/سال که تاریخ شروع آن از و خاتمه آن به تاریخ هجری شمسی است.
ماده 4 – اجاره بها و نحوه پرداخت
۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت به نام نزد بانک واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد فقره چک به شماره های عهده بانک به موجر تحویل داده شده است.
۴-۲ مبلغ ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره بانک شعبه پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره بانک شعبه در تاریخ / / 13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.
ماده 5 – تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / 13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.
ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد
۶-۱ مورد اجاره برای استفاده به اجاره واگذار شده است. مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد استفاده کند.
4- طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را از خود اسقاط می نماید.
۶-۲ مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد/ دارد.
۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید یا در صورت عدم وصول چک های اجاره تا تاریخ یک ماه پس از سر رسید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.
۶-۵ پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .
۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره مرکز تجاری نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .
۶-۷ مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .
۶-۸ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجر می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و شکستن شیشه و در به عهده مستأجر می باشد .
۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستاجر از ملک است،.اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.
چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره، مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .
هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد، باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.
۶-۱۳ موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد.
۶-۱۱ موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر اجرت المثل ناشی از تاخیر تخلیه با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.
۶-۸ مالیات مستغلات و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل بر عهده مستاجر میباشد.
تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.
ماده 7- اسقاط خیارات
کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده 8- مقررات ناظر
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.
ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و دو نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

امضاء و اثر انگشت موجر نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

امضاء و اثر انگشت مستأجر نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد

1-1- فروشنده / فروشندگان …………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ……………………………………………………………………………… کد پستی ……………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………………. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۱-۲ – خریدار / خریداران ……………………………. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………………. ساکن ………………………………………………………………….. کد پستی ………………… تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………………. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

ماده 2: موضوع قرارداد

عبارتست از تهیه و فروش خودرو مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در قبال دریافت عوض معلوم

ماده 3: مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه اتومبیل نوع ……………………. سیستم ……………………. تیپ ……………………. مدل …………………. رنگ ………………. ظرفیت ………………….. تعداد …………………. سیلندر نوع سوخت ………………….. تعداد محور ………………….. تعداد چرخ …………………. شناسنامه خودرو ( VIN ) به شرح برگ پذیرش سفارش مشتری شرکت سازنده خودرو / وارد کننده خودرو به شماره …………………. مورخ / / 13 به پیوست همراه با کلیه حقوق قانونی و شرعی و نیز تمامی هزینه ها و منافع قبل و بعد ناشی از حواله ( برگ درخواست خرید خودرو ) پذیرش سفارش مشتری شرکت سازنده خودرو / وارد کننده خودرو با تمام لوازم منصوبه اولیه و سفارشی مورد درخواست خریدار شامل : ……………………………. …………………………………………………………… که مشخصات مورد معامله تماماً به اطلاع خریدار رسیده است.

تبصره : تغییر مشخصات مورد معامله با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود .

ماده 4 : ثمن معامله و نحوه پرداخت و شرایط آن

4-1- ثمن معامله به طور مقطوع منطبق با تعرفه مصوب خواهد بود .

4-2- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( …………………………….. ریال ) و با حروف ( …………………………………………………………… ریال ) تعیین گردید .

4-3- همزمان با این توافق معادل ( …………………………………………………… ریال ) نقداً / طی چک شماره …………………………….. عهده بانک ……………….. شعبه ……………………… کد ………………… از سوی خریدار به فروشنده ( به اقراره ) پرداخت گردید و ما بقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی ……………… فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره های ……………………………………………………………. توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است.

ماده 5 : شرایط معامله

5-1- زمان تحویل خودرو همراه با برگ فروش و سایر مدارک مربوطه تاریخ / / 13 تعیین می گردد .

5-2- انصراف خریدار از مورد سفارش مادام که خودرو تحویل نشده میسر خواهد بود و خریدار لازم است با تکمیل و تسلیم فرم انصراف به نمایندگی مجاز طبق شرایط انصراف و فسخ که در برگ پذیرش سفارش مشتری یا قرارداد اولیه مندرج است ، اقدام نماید .

5-3- در صورت تأخیر در تحویل خودرو به خریدار در موعد مقرر حسب شرایط مندرجه در برگ پذیرش سفارش متقاضی مذکور فروشنده موظف پرداخت جریمه معادل……………در هر روز خواهد بود.

ماده ۶- اسقاط خیارات
کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده ۷- مقررات ناظر
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.
ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد انتقال/ واگذاری حواله خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- انتقال دهنده/انتقال دهندگان ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ………………………………. کد پستی …………………. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ………………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۱-۲ – انتقال گیرنده/ انتقال گیرندگان ……………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ………….. ساکن …………………………………………. کد پستی ……………………… تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف…………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

انتقال و واگذاری کلیه حقوق قانونی و تعهدات موضوع ثبت نام یک دستگاه خودرو سواری از نوع ……………….. به رنگ …………………… مدل……………..به شماره درخواست……………… مورخ…………………….. نزد شرکت………………….با شرایط مندرج در برگه پذیرش به خریدار/ (انتقال گیرنده) و بطوری که ایشان (انتقال گیرنده) مجاز و مختار است حقوق و تعهدات موضوع ثبت نامی را به هر گونه که تمایل دارد استیفا کند و یا به دیگری واگذار کند.

ماده ۳: ثمن معامله

ثمن معامله عبارت است از ( …………………………………………………… ریال ) نقداً / طی چک شماره …………………………….. عهده بانک ……………….. شعبه ……………………… کد ………………… از سوی انتقال گیرنده به انتقال دهنده پرداخت گردید.

ماده ۴: سایر شرایط

۴-۱- انتقال دهنده و انتقال گیرنده حق هر گونه اعتراض و ادعا و کلیه خیارات را از خود سلب و ساقط نمودند.

۴-۲- همچنین انتقال دهنده تعهد می نماید در صورت کشف هرگونه فساد که ناشی از فعل و اقدامات وی باشد به مراجع قانونی و شرکت …………….پاسخگو باشد.

۴-۳- با تنظیم این قرارداد ، فروشنده پس از واگذاری کلیه حقوقات خود حق مراجعه بعدی و دریافت المثنای حواله مورد معامله را از خود سلب و ساقط می نماید .

۴-۴- سایر شرایط مقرره به شرح مفاد برگ پذیرش سفارش مشتری خواهد بود .

ماده ۵: نسخ و تصدیق قرارداد
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۵ ماده و نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قرارداد صلح قطعی خودرو

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ………………………………………………………………………….. کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ………………………………………………………………………….. کد پستی …………………… تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۳- مورد مصالحه : تمامی حقوق مصالح تحت هر نام و نشان و اسم و عنوان قانونی و شرعی و عرفی در ششدانگ یکدستگاه اتومبیل از نوع ………………. مدل ……………… سیستم …………………. دارای موتور شماره …………………. و شاسی ……………. به رنگ ………………….. به پلاک انتظامی ملی اختصاص داده شده به مصالح به شماره…………… خریداری مصالح طبق …………………………….. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و لوازم آن کلاً و تماماً بدون استثناء چیزی که تمامی شرائط صحت عقد صلح ساری و جاری گردید .

۴- مال الصلح : …………………………….. ریال وجه رایج که تمام آن باقراره تسلیم مصالح نامبرده بالا گردید . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیارات غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین بعمل آمد و مفاد بخشنامه 130/10- 14/1/85 سازمان ثبت به متصالح تذکر داده شده مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی مصالح را عهده دار گردید. مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متصالحین است . علاوه آنکه مصالح با علم واقرار به مالکیت مورد صلح متصالح نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف موضوع این سند و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و مصالحه و بلامعارض بودن آن از لحاظ قانونی و شرعی و با مسئولیت تامه و کامله خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی تحت هر عنوان این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

۵- عوارض سالیانه تا آخر سال ………………. تماماً طبق گواهی شماره …………………….. شهرداری ………………. و طی فیش شماره …………………………. و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره ……………………… شهرداری ………………….. و فیش ……………………………. پرداخت و فیش های مربوطه عیناً تسلیم مصالح شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم این سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن بعهده متصالح است ، لیکن وی حق دارد آنرا از مصالح ، وصول و مطالبه نماید.

۶- ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد مصالح که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به متصالح تحویل داده شد . علاوه آنکه حسب الاظهاره متصالحین خودرو مورد صلح دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند . مالیات نقل و انتقال طی فیش …………………………. واریز گردید.

بتاریخ …. / …. / …………. هجری شمسی .

محل امضاء و اثر انگشت مصالح نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت متصالح نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان، به توضیح برخی از این اصطلاحات می پردازیم:

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. به عنوان مثال، عمل کلاهبرداری که بردن مال دیگری به نحو متقلبانه است، جرم است (فعل) یا خودداری از کمک به مصدوم علیرغم امکان کمک رسانی به او توسط راننده، جرم محسوب می شود (ترک عمل).

مجازات: پاداش و پاسخ قانونی جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه اش، مجازات نامیده می شود. اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث می شود که او از این پس به توافقات اجتماعی احترام بگذارد.
این مجازات ها در نظام کیفری کشور ما عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات های بازدارنده.

حد: به مجازاتی گفته می شود که نوع میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. در این گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضی نمی تواند در نوع و میزان مجازات تغییری دهد.

قصاص: به مجازاتی گفته می شود که مجرم به واسطه ارتکاب قتل یا آسیب بدنی عمدی تحمل می کند و باید با عمل مجرمانه او برابر باشد. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او اعدام است و همانطور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد. البته صاحب خون یا ولی دم می تواند از حق قصاص گذشت کند.

دیه: مالی است که به سبب ارتکاب جرم نسبت به تمامیت جسمانی یا اعضای صدمه دیده، از طرف مجرم پرداخت می شود. برای مثال دیه شکستن استخوان ران پای یک مرد که بهبود پیدا کند، معادل بهای هشت نفر شتر است.

تعزیر: مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر قاضی واگذار شده است مانند حبس یا جزای نقدی. باید توجه داشت که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون آمده و قاضی تنها در حدود مجازات های تعریف شده قادر به اعمال مجازات است.

مجازات بازدارنده: مجازاتی است که از طرف حکومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود مانند تعیین محل کسب و لغو پروانه. البته مرز بین این دسته جرایم و جرایم تعزیری به خوبی تعیین نشده و بین اهل فن نیز اختلاف نظر وجود دارد.

توضیح: در جرایم عمدی تعزیری یا بازدارنده، دادگاه می تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در محل معینی مجبور کند.

اقدامات تامینی و تربیتی: به تدابیری گفته می شود که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. (مجرمین خطرناک به اشخاصی گفته می شود که سوابق روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی شان، آنان را در مظان ارتکاب به جرم در آینده قرار دهد). این اقدامات هنگامی اعمال می شوند که کسی مرتکب جرم شده باشد. برای مثال اقداماتی چون نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان و مجرمین ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی.

تخفیف و تبدیل مجازات: دادگاه می تواند تحت شرایطی مجازات های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب تر باشد. برای مثال شخصی با انگیزه شرافتمندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می شود. در این حالت دادگاه می تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد. اما جهاتی که به دادگاه اجازه می دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند عبارتند از:

1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت مثل سرقت، کلاهبرداری.
2-اظهارات و راهنمایی های متهم برای شناخت شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است.
3-وجود اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده باشد. مانند: رفتار و گفتار تحریک آمیز طرف مقابل یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4-وضع خاص متهم یا سابقه او در جامعه.
5-اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب در مراجع قضایی یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم موثر باشد.
6-اقدام یا کوشش متهم با هدف تخفیف اثرات جرم و جبران زیادی ناشی از آن.

جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت:

جرایم قابل گذشت: اگر شاکی خصوصی (در جرایم قابل گذشت) پس از اعلام شکایت گذشت کند، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود. برای مثال بزه فحاشی از جمله جرایم قابل گذشت است. اعلام گذشت باید صریح بدون قید شرط باشد. برای نمونه اگر فردی به عنوان ارتکاب بزه ترک انفاق شکایت کرده باشد و بعد از مدتی (قبل از صدور حکم) اعلام گذشت کند.

تعدادی از جرایمی که قابل گذشت هستند:
توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری بدون ضرورت، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیر تجاری غیر دولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، قطع درخت خرمای دیگری بدون مجوز، تصرف عدوانی، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا به توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب.

جرایم غیر قابل گذشت:
اما بر عکس، جرایم غیر قابل گذشت جرایمی اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی توانند به استناد رضایت شاکی امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند. برای نمونه بزه هایی چون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه های غیر قابل گذشت هستند.

در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی چه تاثیری دارد؟
در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی می تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد (ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می دهد.
باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند.
اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت به ورثه او می رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات:
تعلیق اجرای مجازات جزیی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت های تعزیری یا بازدارنده، قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند.

دادگاه می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.

اگر شخصی مرتکب جرایم زیر شود، نمی تواند از این مزیت قانونی برخوردار شود و به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیستند:
1-وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر.
2-اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، آدم ربایی و جعل و استفاده از سند مجعول یا همکاری و معاونت در انجام این جرایم.
3-ارتکاب جرایم عمدی متعدد، مثل اینکه شخصی مرتکب صدور چک بلامحل و تصرف عدوانی شود.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال چه تفاوت هایی دارد؟

مواردی که مستاجر با انقضای مدت اجاره، اقدام به تخلیه ملک نمی‌کند

با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان اجاره به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین استعمال یا تصاحب یا تلف کند، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در چنین مواردی، مالک از مستاجر به دلیل تخلیه نکردن ملک تحت عنوان خیانت در امانت شکایت می‌کند. چنین شکایتی در مقطعی از زمان بسیار شایع بود تا اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه در سال ۸۲ در نظریه‌ای اعلام کرد که صرف عدم تخلیه مورد اجاره، پس از انقضای مدت اجاره یا استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک نیست تا مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی باشد. بنابراین صرف تخلیه نکردن، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. تفاوت دیگر، مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری، انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او است اما درجرم خیانت در امانت، انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.

تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت است؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده است، مرتکب خیانت می‌شود.

 

خیانت در امانت

این جرم از دیرباز و با عنایت به وجود نداشتن بانک ها و طولانی بودن راه ها و وجود راهزنان و از این جهت سپردن امانت به امین اتفاق می افتاده است. خصوصا در جایی که امین فوت می نماید.
غالبا چون به امین اطمینان دارند از وی رسید امانی اخذ نمی نمایند فلذا اثبات امانی بودن مال نزد امین امری مهم است که می تواند اینگونه موارد را از حالت حقوقی به جزایی یا بالعکس تبدیل نماید. چرا که تشخیص قرض با امانت یا ودیعه کاری تخصصی است که نیازمند تجربه وافری دراینگونه موارد بوده و تلاش شاکی باید بسیار باشد.
بهره مندی از حضور یک وکیل مجرب می تواند مسیر رسیدن به مال را امکان پذیر و چه بسا صد چندان کوتاه نموده و از افتادن در چاه تهمت و کلاهبرداری مصون نماید.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق ثبت املاک

تعریف خود پلاک: عبارت است از قطعه فلزى است به شکل مستطیل که شماره ملک،با ذکر ناحیه ى مربوطه در ان حک شده و به در ملک نصب مى شود.
اقدام دیگر در اگهى مقدماتى
تحقیق از مطلعین،قبل از شروع به عملیات ثبت عمومى است. و یک اقدام منطقى نیز است که اختلافات و اشتباهات را تا حدود زیادى بر طرف میکند زیرا که به موجب مواد ۶ و ۷ ایین نامه قانون ثبت. مامور ثبت قبل از شروع به عملیات ثبت عمومى،بایستى از اهالى محل تحقیق کند و اسامى مالک یا مالکان هر ملک را مشخص و با مشخصات ملک در دفتر توزیع اظهارنامه درج نماید.

در مورد املاک مزروعى خرده مالک باید به وسیله جار زدن و غیره مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان قریه را به بخشهاى معینى که حدود طبیعى از قبیل نهر ،جاده ،تپه و کوه داشته باشد.تقسیم و اسامى و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه با صورتمجلس نوشته به امضاء کدخدا و ریش سفیدان برساند و سپس در دفتر توزیع اظهارنامه( که قبلا توضیح داده شد.) وارد نماید و مراقبت کند که مندرجات دفتر و اظهارنامه و صورتمجلس کاملا مطابقت داشته باشد.
بعداز تحقیق و اطلاعاتى که بدست مى اید.مامور ثبت اقدام به توزیع اظهارنامه مى نماید.

*اظهارنامه: در مقررات جارى تعریفى از اظهارنامه نشده است.در این مورد تعریف اساتید را داریم:
=دکتر لنگرودى میفرمایند که: اظهارنامه ثبتى عبارت است از برگ رسمى ویژه اى که داراى فرم مخصوصى است و فصول مخصوصى دارد که به موجب ان ، متصرف بعنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت و یا به عنوان خالصه و یا به نمایندگى از طرف غیر،اقدام به درخواست ثبت ملک میکند.

استاد شهرى نیزتعریف زیرا ارائه میدهند:
اظهارنامه ثبتى فرم مخصوصى است که از طرف اداره ثبت به کسى که حق درخواست ثبت دارد( نماینده یا قاىم مقام او) داده مى شود تا تکمیل و اعاده ى ان درخواست ثبت نماید.

استاد تفکریان نیز اظهارنامه را اینگونه تعریف میکنند:
اظهارنامه فرمى است که سازمان ثبت به ابعاد کوچک یا بزرگ به اشکال مربع یا مربع مستطیل تهیه مى نماید تا به تناسب حجم مورد نظر از ان استفاده شود.

مندرجات اظهارنامه:
بر اساس مواد ۲١ و ۲۲ ایین نامه قانون ثبت،اظهارنامه ها به هر شکل و هر نوع،داراى نکات ذیل مى باشند که به صورت ستون هاى مخصوص باید تکمیل شود.
1-مشخصات متقاضى.
2-محل اقامت مستدعى ثبت.
3-تابعیت متقاضى ثبت.
4-مقدار،نوع ملک مورد تقاضا،محل وقوع ملک( حوزه ثبتى،بخش یا روستا و شماره پلاک اعم از اصلى و فرعى) ،حدود و اجزاء و متعلقات ان.
5-محل اقامت متقاضى ثبت.
6-بهاى ملک در تاریخ درخواست ثبت.( حق الثبت املاک و انتقالات براساس تقویم دولتى( قیمت منطقه اى) محاسبه مى شود.)
7-ادرس ملک
8-حقوق عینى که اشخاص در ملک دارند با تعیین صاحبان حقوق و به عکس حقوق عینى متقاضى ثبت در املاک مجاور.
9-ذکر مدارک مالکیت و تصرف متقاضى که اراىه نموده و ضمیمه پرونده شده است.
10-ملک مورد بیع شرط و غیره مى باشد یا خیر؟ درصورت این قبیل معاملات،شرح معامله و مشخصات و نشانى متعامل باید قید گردد.
حال پس از اظهارنامه به
دفتر توزیع اظهارنامه که قبلا به ان اشاره کمى شده بود میپردازیم.
*دفتر توزیع اظهارنامه: یکى از دفاتر ثبت اسناد و املاک که در ماده یک ایین نامه قانون ثبت املاک پیش بینى شده است.دفترى است بنام توزیع اظهارنامه که از راه تحقیقات مقدماتى نسبت به مالک متصرف املاک،اسامى انان در ان دفتر نوشته میشود.( ماده ۶ درباره دفتر است.)

اهمیت دفتر توزیع اظهارنامه:
*هنگام قبول تقاضاى ثبت باید مدارک و مستندات متقاضى را با دفتر توزیع اظهارنامه سنجید و حتى المقدور باید از کسى اظهارنامه پذیرفت که برابر دفتر توزیع اظهارنامه در تحقیقات مقدماتى،مالک شناخته شده است مگر اینکه مدارک و دلاىل صریح و روشنى نشان داده شود که این مدارک و دلاىل از نظر معنى و مدلول با مندرجات دفتر توزیع اظهارنامه فرق داشته باشد.( بعبارتى دلالت این مدارک و دلاىل ، قوى تر از انچه باشد که در دفتر توزیع اظهارنامه نوشته شده است.)
مثل انتقال ملک با سند عادى بین تحقیق از مطلعین و ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه و تحویل اظهارنامه.
تحویل اظهارنامه به اداره ثبت

*ممکن است برابر مندرجات دفتر توزیع اظهارنامه از مالکى که در ان دفتر شناسایی شده است اظهارنامه بپذیرند لکن بعدا مدعى براى او پدید اید.و هر دو نفر نسبت به ان ملک خود را مالک بدانند بدون اینکه اثار مادى تصرف در ان ملک داشته باشند.و هریک از طرفین اختلاف به سود خود گواهانى به اداره ثبت صلاحیتدار معرفى کنند،در اینصورت که گواهان با هم تعارض دارند و نتیجه اى از گواهى انان بدست نمى اید.ریس ثبت باید در اینجا با توجه به دفتر توزیع اظهارنامه.شهود کسى را که مندرجات دفتر بسود اوست را ترجیح دهد..( بعبارتى دفتر توزیع اظهارنامه میتواند بعنوان مرجح دلیل ،در اختلافات ثبتى مورد استفاده قرار بگیرد.)

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رعایت چهل نکته مهم در نگارش و تنظیم قرارداد ها

تنظیم قرارداد

رعایت چهل نکته مهم در نگارش و تنظیم قرارداد ها
۱: ذکر نام یزدان پاک در صدر و شروع قرارداد
۲: درج عنوان قرارداد(مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت و…)
۳: درج عنوان توصیفی قرارداد ( مبایعه نامه آپارتمان تجاری)
۴: ذکر صیغه عقد ( العقود تابعه المقصود، المومنون عند الشروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )
۵:ذکرعنوان طرفین قرارداد (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجرو…)
۶: ذکر سِِمَت حقوقی متعاملین(وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً ،ولایتاً، فضولتاً )
۷: موضوع قرارداد
۸: ذکر مبلغ قرارداد بادقت وحوصله(ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره و…)هم به صورت عددوهم حروف
۹: تعیین شیوه پرداخت در قرارداد
۱۰: تعریف و تعیین شروط وتعهدات

۱۱: تعیین محل وچگونگی جبران خسارت
۱۲: تعیین مرجع حل اختلاف ( از طریق داوری و حَکَمیت یا از طریق کمیته حل اختلاف
۱۳: تعیین نوع تضمینات درصورت عدم انجام تعهدات (اسناد تعهدآور)
۱۴: کیفیت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک
۱۵: تعیین کیفیت تحویل و تسلیم مورد قرارداد
۱۶: تعیین وضعیت تصرف کنونی ملک
۱۷: تعیین تکلیف خیارات
۱۸: کیفیت خاتمه قرارداد درصورت بروز حوادث و اختلاف( از طریق اقاله ،فسخ، انحلال، انفساخ و…)
۱۹: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد
۲۰: تعیین تکلیف وضعیت چک های صادره درصورت عدم موجودی
۲۱: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی معارض یا معارضین

۲۲: تعیین تکلیف کشف فساد در حین ویا پس از انجام معامله
۲۳: نگارش وتنظیم قراردادبدون عجله وشتاب وباخط خوش
۲۴:توجه به حق ریشه و حق رعیتی مستتر در اسناد واملاک وحفظ آن
۲۵: چنانچه ملک از حق ارتفاق(حقی است برای شما در ملک دیگری)برخوردار باشد ،هنگام انجام معامله و تنظیم قراردادتوجه ولحاظ شود.
۲۶: هرگونه توافقی را (ولو به صورت شفاهی باشد) درقرارداد عیناً درج وذکر کنیدوهرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید واگر چنین کردید انتظار اجرای آن را نداشته باشید.
۲۷: استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قراردادبه جای عبارت فسخ
۲۸:درصورتی که متعاملین ازنعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند ،متن قراردادبه صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت وتفهیم شود.
۲۹: چند قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد حتماً تمام صفحات با دقت مطالعه، تفکر و سپس امضاء نمایید.
۳۰: تعیین تکلیف قبض و اقباض مورد معامله
۳۱: تعیین تکلیف وام

۳۲: تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند وانتخاب دفتر خانه اسناد رسمی جهت نقل وانتقال سند
۳۳: تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه وکالت
۳۴: تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی
۳۵: مدنظر داشتن مؤلفه هاردشیپ (شرط مذاکره مجدد)
۳۸: درج وذکر مواد ومفاد قوانین مرتبط با موضوع قرارداد مثل مفاد قوانین زمین شهری ،شهرداری، اداره ثبت، مدنی ،تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُک اراضی توسط ارگان های دولتی و…
۳۹: تنظیم صورتجلسات درضمن یا پس از قرارداد
۴۰: زیر بار توافقات غیر معقولانه ،جانبدارانه و غیر قانونی نروید.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوتهای ازدواج موقت با دائم

با دائم عبارت است از:

زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد،البته در صورتیکه شرط نفقه و ارث نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.
زن در عقد موقّت آزاد است که کارى در خارج خانه براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط نیستدرصورتی که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولى در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.

عدّه عقد دائم سه بارعادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام مى شود، ولى عدّه عقد موقّت دوبار دیدن عادت ماهیانه است.
عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود.

در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد .فرزند حاصل ازازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است.
در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد.

در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.
در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند.

برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.
در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل(مردی که بازن سه طلاقه ازدواج میکند واورا طلاق میدهد تا آن زن بتواند دوباره باهمسر پیشین خود ازدواج کند) پیدا می شود و فرد نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل ایجاد نمی شود.

در ازدواج دائم مسلمان نمى تواند با غیر مسلمان ازدواج کند,ولی ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانى که از اهل کتاب است (مانند مسیحى و یهودى) مانعى ندارد.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هبه مهریه

آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.
حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.
برای مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام می‌کنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبه‌نامه ما رسمی باشد یا اینکه عادی و شفاهی باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذیرد؛ مجبور می‌شویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.
حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نیز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر دارای اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
شرط عدم رجوع از هبه

اگر طرفین عقد هبه در «عقد خارج لازمی» بر عدم رجوع از هبه فیمابین شرط کرده باشند، هبه مزبور غیرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتی غیر از حالت فوق‌الذکر، شرط کرده باشند امکان رجوع از آنها ساقط نمی‌شود و همچنان پابرجا می‌ماند.
منظور از عقد خارج لازم عقدی است غیر از عقد هبه فیمابین طرفین. این عقد از نوع عقود لازم است به این معنا که هیچ‌یک از طرفین عقد نمی‌توانند در هر زمان که بخواهند آن را به صورت یک‌طرفه برهم بزنند. در بیان مثال برای عقود خارج لازم می‌توان به دو عقد خرید‌وفروش و اجاره اشاره کرد.

 توجه به چند نکته مهم

اولا در مورد هبه‌نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانیا می‌توان از هبه‌هایی که به صورت رسمی به ثبت رسیده‌اند، رجوع کرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمی‌شود که نتوان از آن رجوع کرد.
ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
رابعا زمانی که زن می‌گوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود و زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می دانیدهای اختلافات حقوقی و دعاوی خانوادگی؟

۱)آیا می‌دانید؟
در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.
۲)آیا می‌دانید؟
فرزند دختر تا ۹ سال قمری و فرزند پسرتا ۱۵ سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند .
فرزند دختر پس از اتمام سن ۹ سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن ۱۵ سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.
۳)آیا می‌دانید؟
پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد؛ مگر با کسب اجازه از دادگاه.
۴)آیا می‌دانید؟
اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست ، سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد ، دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.
طبق قوانین جدیدتر بنابه مراتبی که عرض شد ، حتی ممکن است دادگاه صلاح کودک را خلاف توافق والدین و حتی در سن زیر ۷ سالگی ، که قانون اشعارمیدارد حضانت با مادر است ،تشخیص دهد و براساس غبطه کودک مبادرت به صدور حکم نماید .
۵)آیا می‌دانید؟
اگر کسی که حضانت طفل به عهده اوست ، پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد ، خودداری کند؛ برابر قانون به مجازات حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
۶)آیا می‌دانید؟
نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که اعم از مسکن ، اثاثیه منزل ، غذا ، لباس ، دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد و مشروط به بعد از عروسی نیست .
۷)آیا می‌دانید؟
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نیست.
۸)آیا می‌دانید؟
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند ، سکنی نماید ؛ مگر آنکه در شروط ضمن عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.
۹)آیا می‌دانید؟
اگر منزلی که شوهر تهیه نموده است، مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ، ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زن باشد؛ خروج زوجه از آن منزل، نشوز محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.
۱۰)آیا می‌دانید؟
زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمی‌کند هم می‌‌تواند به اتهام ترک انفاق شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی با خواسته مطالبه نفقه تقدیم نماید.
۱۱)آیا می‌دانید؟
نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری و طرح دعوای حقوقی قابل مطالبه است اما نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.
۱۲)آیا می‌دانید؟
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد و این زن ناشزه محسوب نمیگردد .
۱۳)آیا میدانید ؟
طبق قوانین جدیدتر ، در طلاق توافقی ، دادگاه “باید ” زوجین را ابتدا به مشاور ارجاع دهد .

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

باید و نبایدهای حقوقی

حقوقی

درامورمدنی،خواهان وخوانده درهرمرحله ازدادرسی می تواننددعوای خودراازراه سازش خاتمه دهندلیکن این سازش بایددردفتراسنادرسمی یادادگاه تنظیم گردد.
اگرپس ازصدورحکم اعسارمعلوم شودشهودبه دروغ به نفع معسرگواهی داده اندشهودنیزبه حبس محکوم می شوند.
هرکس می تواندقبل ازطرح دعوادرمراجع قضایی حق خودرابا ارسال اظهارنامه ازدیگری مطالبه کند.
برای شکایت ازتصمیمات ودستورهای مقامات دولتی وشهرداری بایدبه دیوان عدالت اداری مراجعه شود.
درصورت مفقودنمودن چک،بایدفوری موضوع رابه بانک مربوط وسپس دادسرااطلاع دهید.
هریک ازورثه یاشخص ذی نفع می تواندازدادگاه گواهی انحصارورثه تحصیل نماید.
اخذگواهی انحصاروراثت برای تعیین ورثه می باشد.
برای درخواست تأمین بایدبه شورای حل اختلاف مراجعه شود.
اشخاصی که توانایی وکیل ندارنددرامورمدنی
می توانندازدادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند.
نفقه اولادبرعهده پدراست.
سرپرستی طفلی که پدرومادرش جدامی شوندتا۷سالگی برعهده مادراست.
درصورت فوت پدر،حضانت طفل بامادراست مگردرصورت عدم شایستگی.
فرزنددخترپس ازاتمام۹سالگی وفرزندپسرپس ازسن ۱۵سالگی درتعیین محل زندگی(نزدپدریامادر)مختار
است.
نفقه زن دائم برعهده شوهراست نفقه شامل:خانه،اثاثیه،غذا،لباس ودارو ودرمان است.
زن ناشزه یعنی زنی که تمکین نکندوتمکین یعنی اطاعت زن ازشوهردرادای وظایف زوجیت ،حسن معاشرت وسکونت درمنزل شوهراست.زن ناشزه نفقه ندارد.
زن بایددرمنزلی که شوهرش تعیین کندسکنی گزیندمگراینکه اختیارتعیین منزل درحین عقدبه زن داده شود.
درزمان عده طلاق که ۳ماه وده روزپس ازثبت طلاق است مردمکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.
اگرمادردرغیرمواردقانونی جنین خودراسقط کندبایددیه آن رابپردازد.
باتحقق یکی ازشرایط دوازده گانه واثبات آن دردادگاه زن
می تواندبااستفاده ازوکالت ضمن عقدنکاح بامراجعه به دادگاه خانواده وطی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
مردباداشتن همسر
نمی تواندزن دیگری اختیارکندمگربااجازه دادگاه.
اگرزوج بدون اذن همسرش جهیزیه اورابفروشدبرابرقانون مسؤول است زن
می تواندبه عنوان فروش مال غیرازمردشکایت کند.

 

بدانیدکه:
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد.

بدانیدکه:
چنانچه هر یک از زوجین در محل های متفاوتی طرح دعوی کرده باشند، دادگاهی که دادخواست اول به آن داده شده است، اختیار رسیدگی دارد.

بدانیم که:
بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

۱۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ویژگی‌های اقرار

اقرار تنها زمانی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. یکی از ادله‌ای که در دادگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد اقرار است. به موجب ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

معنی اقرار

اقرار اخبار مقر به تحقق امری است که علیه شخص وی واجد آثار قانونی است و ممکن است چنین اقراری ناشی از تهدید و فشار و حتی صوری و در جهت بی‌گناه جلوه دادن افراد خانواده و مورد علاقه‌اش باشد. اقرار در قانون مدنی نیز این‌گونه تعریف شده است: اقرار عبارت است از اخبار به حقی به‌نفع غیر و به زیان خود. شخص اقرارکننده را مقر، کسی که اقرار به نفع او شده است، مقرله و مورد اقرار را مقربه گویند.

انواع اقرار

اقرار‌ به‌ معنی‌ اخص‌ کلمه، اظهاراتی شفاهی یا کتبی است که طی آن ذی‌نفع صحت تمام یا جزیی از اتهامات وارده علیه خود را تایید می‌کند؛ چنین اقراری ممکن است در دادگاه یا در خارج از دادگاه به عمل آید و در داخل دادگاه ممکن است به دو صورت اقرار در حین مذاکره در دادگاه و اقرار در یکی از لوایح تقدیمی به دادگاه باشد. اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست. یعنی اقرار که دلیل اثبات ارتکاب جرم است امری شخصی و اختیاری است و انجام آن قابل واگذاری به دیگری به عنوان وکیل ضمن وکالت‌نامه نیست و فقط در قالب شهادت بر اقرار از سوی مقر ارزش دارد. اقرار باید با لفظ یا نوشتن و در هر صورت روشن و بدون ابهام باشد یا در صورت تعذر با فعل اشاره باشد.  اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست. اقرار تنها زمانی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و اقرار فرد صغیر اعتباری ندارد.

برگرفته از حمایت

۱۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه تقاضای صدور اجراییه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه دادنامه شماره……..مورخ…….. به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و در فرجه مقرر و قانونی نسبت به رای دادگاه اعتراض واصل نشده و دادنامه مذکور به قطعیت رسیده است مستندا به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ درخواست صدور اجرائیه مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

۱۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه تقاضای صدور برگ جلب بدهکار

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه به موجب گزارش مامور اجرا هیچگونه مالی از محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به بدست نیامده است و محکوم علیه نیز به اجرا اعلام نموده است که هیچگونه مالی جهت معرفی به اجرا ندارد، لذا به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت محکوم به دارم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

۱۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر