به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۵۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

دفاع در دعوی سلب حضانت چگونه است؟


دفاع در قبال دعوی زوجه به خواسته سلب حضانت از فرزند مشترک قبل از پایان هفت سالگی بدین نحو است
در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که با در دست داشتن نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر ما مراجعه و عنوان می دارد که همسرش (زوجه) با مراجعه به دادگاه خانواده، دعوایی به خواسته سلب حضانت از وی به لحاظ عدم صلاحیت اخلاقی مطرح کرده و مدعی شده است که به هر دلیلی، وی صلاحیت اخلاقی لازم را برای حضانت از فرزند مشترکشان که هنوز به سن هفت سال تمام نرسیده است ندارد.
در چنین مواردی قطع نظر از ماهیت ادعای زوجه در خصوص عدم صلاحیت اخلاقی موکل برای حضانت فرزند مشترک؛ باید به سنّ فرزند مشترک به عاملی مهم برای طرح دفاعی مؤثر توجه ویژه داشته باشیم.
می دانیم که به موجب ماده 1169 قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است؛ از این رو شرط اول دعوی حضانت؛ جدا زندگی کردن زوجین از یکدیگر است ولذا تا زمانی که زوجین در معیت یکدیگر زندگی می کنند؛ اصولاً دعاوی مربوط به حضانت اطفال، غیر قابل طرح بوده و نتیجتاً با همین دفاع، به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهد انجامید.
اما نکته قابل توجه به کیفیت منعکس در ماده 1169 قانون مدنی، اولویت مادر برای نگاهداری و حضانت طفل، تا هفت سال تمام از تاریخ ولادت فرزند مشترک است؛ در واقع حق نگهداری و تربیت فرزند تا قبل از هفت سالگی، با مادری است که جدای از شوهر خویش زندگی می کند و پدر، صرفاً می تواند دارای حق ملاقات با فرزند مشترک را داشته باشد.
بدین ترتیب، در صورتی که زوجه قبل از رسیدن فرزند مشترک به سن هفت سال تمام، دعوایی به خواسته سلب حضانت طفل مشترک از زوج مطرح کرده باشد؛ با دفاعی به شرح آتی به نتیجه مطلوب دست پیدا خواهیم کرد.
نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل تا رسیدن به سن هفت سالگی تمام با مادر است و تا قبل از حلول این سن، نوبت به حضانت پدر نمی رسد تا از این حیث بر مبنای مقررات ماده 1168 قانون مدنی، حقّی برای وی متصور باشد؛ از این رو با عنایت به عدم استقرار و عدم ایجاد حق حضانت برای موکل به عنوان پدرِ فرزند مشترک و با عنایت به اینکه تا قبل از هفت سالگی طفل، حق حضانتی برای شوهر متصور نیست تا قابل سلب و اسقاط باشد؛ چراکه صدور حکم بر اجابت خواسته خواهان، مصداق بارز اسقاط مالم یجب خواهد بود و بدیهی است وقتی که حضانتی در زمان طرح دعوی برای خوانده وجود نداشته است؛ طبعاً حقی هم برای خواهان برای انکار حق حضانت و سلب آن وجود نداشته تا دعوی مطروحه از ناحیه خواهان، قابل استماع باشد؛ از این رو نظر به اینکه دعوی مطروحه در زمانی مطرح شده که هنوز حقی برای موکل دایر بر حضانت از طفل مشترک ایجاد نشده است؛ لذا از دادگاه رسیدگی کننده، استدعای صدور قرار عدم استماع دعوی را می کنیم.
به خاطر داشته باشیم که در کسوت وکیل زوجه نیز باید از طرح چنین دعوایی با توجه به ایراد مطروحه بپرهیزم.

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

با اجراییه اشتباه چکار کنیم؟

نحوه اقدام در مواردی که در صدور اجراییه، اشتباهی حادث شده باشد.
در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که مدعی است اجرائیه صادره از مرجع قضایی علیه وی به اشتباه صادر شده و مثلا به جای درج پلاک ثبتی معینی، پلاک ثبتی دیگری در اجرائیه قید شده و یا اینکه مدعی باشد علی رغم اینکه مبلغ محکوم به را به محکوم له پرداخت کرده و سند رسمی نیز دریافت داشته است؛ لیکن محکوم له علی رغم دریافت مبلغ محکوم به، درخواست صدور اجرائیه کرده و دادگاه نیز علیه وی اجرائیه صادر نموده است.
در اینگونه موارد، تنها راهی که ممکن است برای حل مشکل چنین موکلی، متبادر به ذهن شود؛ تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه باشد؛ در حالیکه اصولاً در چنین مواردی نه تنها ضرورتی به طرح چنین دعوایی وجود ندارد بلکه دعوی مطروحه نیز با قرار عدم استماع دعوی مواجه خواهد شد؛ زیرا بر چنین درخواستی اصولاً عنوان دعوی صادق نیست و  قانونگذار از مجرای دیگری، امکان اصلاح یا ابطال اجرائیه صادره را در اختیار ذینفع قرار داده است و به همین جهت نیز محاکم از ورود به ماهیت چنین درخواستی در قالب دعوی امتناع می کنند.
بدین ترتیب در صورتیکه عهده دار وکالت از چنین شخصی باشیم، باید با اعلام وکالت در پرونده اجرایی و به استناد ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی کف مقرر داشته:«هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هریک از طرفین، به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و ...» حسب مورد درخواست خویش دایر بر اصلاح مفاد اجرائیه یا ابطال آن را در قالب لایحه ای مبتنی بر ماده مرقوم به دادگاهی که حکم صادره تحت نظر آن اجرا می شود تقدیم نماییم و از طرح دعوی خودداری کنیم.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مرد می تواند از ممنوع الخروجی خود مطلع شود..؟

با توجه به اینکه ممنوع الخروجی ابلاغ نمی شود و اشخاص تا قبل از مراجعه به فرودگاه از آن مطلع نمی شوند، اشخاصی که تمایل دارند می توانند قبل از مسافرت با در دست داشتن گذرنامه به اداره گذرنامه مراجعه نمایند تا از ممنوع الخروجی احتمالی مطلع گردند.

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا با صدور حکم اعسار و پرداخت به صورت تقسیط از ممنوع الخروجی رفع اثر می شود..؟

دادگاه اجرا کننده رأی به تقاضای ذینفع قرار ممنوع الخروج بودن را صادر میکند و این قرار تا زمان اجرا شدن رأی یا اثبات اعسار  و سپرد تأمین مناسب و یا محقق شدن کفالت به قوت خود باقی است این موضوع در خصوص مهریه و مرد نیز صادق است.

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا دیه قابل توقیف است..؟

دیه جزئی از دارایی اشخاص است لذا قابلیت توقیف را دارد و حتی همسر شخص می تواند دیه را توقیف و به عنوان مهریه  و... مطالبه نماید.

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مالیات بر اجاره املاک خالی تعلق می گیرد..؟

سابقاً افراد برای املاک متعددی که داشتند و به اجاره واگذار نمی کردند، مالیات نیز پرداخت نمی نمودند و این در حالی است که مطابق قانون جدید، چنانچه ملکی بیش از یک سال خالی بماند مشمول مالیات خواهد شد و این مالیات بر حسب مدت خالی ماندن ملک متفاوت و بدین شرح است:

1- سال دوم معادل یک دوم مالیات بر اجاره ملک
2- سال سوم معادل مالیات بر اجاره ملک
3- سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم برابر مالیات بر اجاره

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حضانت طفل پس از جدایی با چه کسی است..؟

براى حضانت و نگهدارى طفلى که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند، مادر تا  سن ٧ سالگى «فرقى بین دختر و پسر نیست» اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
پس از این سن هم در صورتى که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت غبطه و مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود.

لازم به ذکر است که دختر تا سن  ٩ سالگى و پسر تا سن ١٥ سالگى در حضانت والدین است پس از گذراندن مواعد و سنین بالا انتخاب اینکه باکدام یک از والدین زندگى کنند باخود کودک است.

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا صاحب خانه می تواند بدون اجازه مستأجر وارد منزل مسکونی و استیجاری شود؟

در اجاره گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مهریه بیش از 110 عدد سکه اعتبار دارد..؟

طبق قانون حمایت از خانواده جدید تغییراتی در خصوص مهریه پیش بینی شده است...

1- مهریه کمتر از 110 عدد سکه بهار آزادی که در این صورت باید تمامی مهریه پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت امکان جلب وجود دارد.

2- مهریه بیشتر از  110 عدد سکه بهار آزادی در این صورت فرد مکلف به پرداخت همین تعداد است و در صورت عدم پرداخت امکان جلب وجود دارد و نسبت به مازاد آن در صورت تمکن مالی فرد قابلیت دریافت خواهد داشت و نمی توان نسبت به همین مازاد از جلب استفاده نمود.

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل چیست..؟

اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن موبایل انجام داد اقدام برای سوزاندن یا همان مسدود نمودن سیم کارت مسروقه می باشد.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه «سیم کارت» مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی «بر اساس مقررات مربوط» اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود.
بنابراین با اقدام به مسدود نمودن خط موبایل خود از طریق دفاتر خدمات مشترکین، راه را برای سوء استفاده نمودن  احتمالی سارقان خواهیم بست.

مدارک مورد نیاز برای حضور در کلانتری..؟
مشترکان می بایست در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدن آن با مراجعه به کلانتری محل وقع جرم پیگیری موضوع را از مامورین بخواهند.

لازم به ذکر است که افراد می بایست مدارک ذیل را همراه خود داشته باشند:
الف- ارائه مرجوعه قضایی از دادسرا
ب- تهیه فتوکپی از دستور ردیابی مرجع قضایی
ج-  اصل و روبرگ فتوکپی از کارت ملی شاکی
د- اصل و روبرگ فتوکپی از فاکتور خرید و سریال پشت جعبه گوشی «مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید ستاره و سپس مربع و درنهایت عدد «۰۶» و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند».
و- الزامی بودن حضور شاکی

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات اخلال در نظم عمومی چیست..؟

به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف، با تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌ و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌ شود.
هر نوع رفتاری که ایجادگر اخلال در نظم عمومی باشد و موجب شود افراد جامعه به زحمت افتاده و آسایش و آرامش آن‌ها خدشه‌ دار شود، جرم است و مجازات آن حبس و شلاق است.

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بنچاق و کاربرد آن چیست..؟

در گذشته بنچاق به سندی عادی که قبل از تصویب قانون ثبت نوشته می شد اطلاق می گردید. این سند معمولاً توسط کاتبین و اشخاص باسواد نوشته می شد و توسط معتمدین و علمای دینی مهر و امضاء می گردید و اشخاص برای اثبات مالکیت خود، به آن استناد می کردند. بعد از اجرای قانون ثبت، بنچاق به سندی گفته می شود که پس از نقل و انتقال ملک، توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و حاوی تمام جزئیات و متعلقات و مشخصات ملک می باشد؛ مانند قید شماره های مربوط به آب، برق، تلفن و ...، و مطالبی در بنچاق نوشته می شود که در دفترچه مالکیت نیست و برای دسترسی به مشخصات ملک، بهتر است در هنگام انجام معامله، محتویات بنچاق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم نگهداری گاز اشک آور و شوکر چیست..؟

خیلی از اشخاص به بهانه دفاع از خود در مقابل تجاوز اقدام به حمل شوکر و گاز اشک آور می کنند حال آنکه حمل ونگهداری گازهای بی ‌هوش کننده و بی ‌حس کننده بدون مجوز جرم است و برای حمل و نگه داری گازهای بی ‌هوش کننده و بی ‌حس کننده از شش ماه تا دو سال حبس و برای حمل و نگهداری شوکر مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.
البته شوک دهنده‌ها و شوکرها به هرنوع وسیله ای گفته می‌شود که انواع انرژی الکتریکی و غیر آن را به  شوک به بدن انسان وارد می‌ کند و فرد را دچار بی حرکتی و ناتوانی موقت می‌کند.

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر