به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

کدام قرارها قابل رسیدگی فرجامی هستند؟

قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

*قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. (قرارهای فوق در پست قبلی کاملاً تشریح شد)

*آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

+احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

+قرارهایی زیر مشروط به اینکه اصل حکم آنها قابلیت فرجام خواهی داشته باشند قابل فرجام خواهی هستند.

+قرار ابطال یا رد داخواست تجدیدنظر که از دادگاه استان صادر شده باشد.

+قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

۱۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه احکامی قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت؟

احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

*احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به صورت کتبی آن را قاطع دعوا قرار داده باشند.

*احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. (به این معنی که بلافاصله بعد از اقرار یا تقدیم نظریه کارشناسی به پرونده، رای صادر شود. در این زمان خواهیم گفت که قاطع دعوا بوده است.)

*احکامی که طرفین حق فرجام خواهی را از خود سلب نموده باشند.

*احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود. در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

*احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام است.

۱۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طبق نظر مشهور بین حقوقدانان

اگر مالی جهت تعمیر به اجیری سپرده شود و در مغازه اجیر به علل قهری تلف شود یا در جریان تعمیر، توسط اجیر اتلاف شود، آیا اجیر در فرض عدم تعدی یا تفریط، ضامن تلف و اتلاف مال است یا خیر؟


 ید اجیر نسبت به مالی که به او سپرده شده، امانی است بنابراین اگر مالی که به او سپرده شده، در اثر حوادث قهری تلف شود، اجیر ضامن نیست ولی طبق نظر مشهور، قاعده اتلاف بر ید امانی اجیر مقدم است یعنی اگر اجیر مال را بالمباشره اتلاف کند، ضامن است، حتی اگر تعدی یا تفریط نکرده باشد. البته مرحوم استاد کاتوزیان در کتاب ضمان قهری با این دیدگاه مشهور مخالفت کرده اند و معتقدند که ید امانی بر قاعده اتلاف حاکم است یعنی امین حتی در مورد اتلاف نیز بدون تعدی یا تفریط، ضامن نخواهد بود و این دیدگاه کاملاً منصفانه و معقول است ولی با دیدگاه مشهور مخالف است.

۱۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ثالثی که دین مدیون را میپردازد، اصولاً با اثبات اذن یا تبرع میتواند به مدیون رجوع کند؟

ثالثی که دین مدیون را میپردازد، در صورت اذن در تأدیه و نداشتن قصد تبرع میتواند به مدیون رجوع کند منتها از لحاظ اثباتی، اذن در پرداخت خلاف اصل است و باید اثبات شود، اما عدم قصد تبرع مفروض است و نیازی به اثبات ندارد بلکه مدیون باید برای توجیه عدم امکان رجوع، قصد تبرع ثالث را اثبات کند. رک زیرنویس 2 ماده 267 ق.م.

۱۶ دی ۹۷ ، ۱۳:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق العمل کار کیست حقوق_تجارت

طبق ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله می‌کند و در برابر این عمل، حق‌الزحمه (حق العمل) دریافت می‌کند. بنابراین بابت استیفاء از عمل وی به او اجرت می‌دهند.


تاجر اغلب به علت عدم دسترسی به خریدار یا فروشنده‌ی جنس، ممکن است اجناس خود را به‌وسیله‌ی شخص دیگری خرید و فروش کند. این شخص حق العمل کار (کمیسیونر) نامیده می‌شود.

طرفین معامله
همان‌طور که از ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت برمی‌آید سه طرف در قرارداد حق العمل کاری نقش ایفا می‌کنند. این سه طرف همان‌طور که اشاره شد: حق العمل کار، آمر و شخص طرف معامله با حق العمل کار ( ثالث )است.

بنابراین در انعقاد معامله با ثالث، حق العمل کار اصالتا وارد معامله می‌شود، اما نتیجه‌ی معامله او متعلق به آمر است.

وجود موضوع حقوقی
 حق العمل کار بر اساس قرارداد حق العمل کاری موظف به انعقاد معامله‌ای به نام خود و به حساب آمر در برابر دریافت حق العمل کار از آمر است. پس موضوع قرارداد، اعطای اختیار به‌منظور انعقاد معامله در مقابل حق العمل است.

وجود حق العمل
در اعمال و فعالیت‌های تجاری، کسب سود و منفعت‌گرایی انکارناپذیر است. بدین سبب قانونگذار در ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت در قبال خدمت حق العمل کار او را مستحقق دریافت حق العملِ کار یا کمیسیون می‌داند. وجود حق العمل، عنصر لازم و مقتضای ذات و ماهیت حق العمل کاری است. پس اگر قرارداد حق العمل کاری تبرعاً یا حتی با شرط عوض منعقد شود، قرارداد مذکور باطل خواهد بود.

اوصاف قرارداد حق العمل کاری

-حق العمل کاری عقد است

-حق العمل کاری قراردادی معوض است
-حق العمل کاری قرارداد مغابنه ای اس

-حق العمل کاری قراردادی عهدی است.

۱۶ دی ۹۷ ، ۱۳:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصول اساسی حاکم بر قرار داد بیمه :

1-اصل (حد اعلای) حسن نیت :
تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد .

اصل حسن نیت مورد بیمه گذار :
وی موظف است کلیه اطلاعاتی که درباره بیمه دارد در کمال درستی و صداقت اظهار کند .
اصل حسن نیت درباره بیمه گر :
 وی موظف است در سند بیمه هر انچه نشان دهنده تعهدات اوست به وضوح ذکر کند .


2-اصل غرامت یا اصل زیان :
هرگز نباید بیمه به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید.بیمه گر متعهد به رفع بی تعادلی و جبران خسارتی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدید آمده.

3-اصل نفع بیمه پذیر :
فرض بر این است که فرد بیمه شده یا استفاده کننده ، علاقه مند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند .

4-اصل جانشینی :
زمانیکه خسارت وارده بر اثر غفلت یا کوتاهی اشخاص به وجود می اید در این صورت با پرداخت خسارت "حق رجوع" به بیمه گر منتقل می شود و بیمه گر میتواند اقدامات پیگیری و قضایی را  بعمل آورد.

5-اصل تعدد بیمه : منظور این است که برای یک شئ چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد.تعدد بیمه موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست .درصورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد:

+اینکه جمع مبالغ از ارزش واقعی شئ بیمه شده تجاوز نکند .
+اینکه یک شخص از همه بیمه نامه ها منتفع باشد.
+خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد.
ادامه

6-اصل داوری :
هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار به ویژه از نظر فنی ترجیحا از طریق توافق و سازش حل میشود .در صورت عدم توافق موضوع داوری به میان می آید.
مزایای داوری :
داوری به دور از تشریفات وقت گیر بوده است و داوران اغلب از میان صاحب نظران فنی و مدیران بازنشسته یا شاغلین متخصص در امر بیمه بوده  که داوری مینمایند.

7-اصل علت نزدیک:
بیمه گذار باید بنا بر دریافت حق خسارتی که به دنبال آن است نشان دهد رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم بین خسارت وارده و وقوع حادثه  وجود دارد.

8-اصل اتکایی :
ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است میتواند پخش شود.بر ا ساس این اصل بیمه گر قادر است یا توجه به سرمایه خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه داشته و مازاد بر توان خود را میان بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم نماید .
منبع:نگارش فوق تخصصی حقوق بیمه

۱۶ دی ۹۷ ، ۱۳:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قسامه و حدنصاب قسم در قسامه

در اصطلاح قسامه از ادله اثبات قتل و جرح است و به سوگندهایی گفته می شود که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل یا جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی برای انکار آن اداء می شود.

+به عبارت دیگر هرگاه برای اثبات قتل، بینه (دو شاهد عادل)، اقرار و علم قاضی یا شرایط مربوط وجود نداشته باشد و همچنین از موارد لوث باشد به تعدادی سوگند توسط خویشاوندان و بستگان صورت می پذیرد را قسامه گویند.

ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی :

« قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صوررت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای رفع اتهام از خود اقامه می کند»
 

حدنصاب قسم در قسامه

الف) در قتل : در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد :

«نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی ، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود».

ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

« …. قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود».

*در ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است : «در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود .

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است

ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ- چهار قسم در جنایتی که دیه در آن دوسوم دیه کامل است.ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

چ- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.»

۱۶ دی ۹۷ ، ۱۳:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر در اینکه تعلیق در انشا است یا منشا تردید شود عقد چه وضعیتی خواهد داشت؟

در صورت شک در اینکه تعلیق در انشا است یا در منشا مطابق اصل عدم،تعلیق در انشا فرض شده و در نتیجه عقد باطل است توجه شود که در این صورت اصل صحت جاری نمی شود چرا که در صورت شک در وقوع عقد ،اصل عدم و در صورت شک در وقوع ظاهری عقد اصل صحت را جاری می کنیم و چنین شکی از نوع شک در وقوع عقد است.

تعلیق در انشاء

برخی عقیده دارند امکان تعلیق در انشا امری قابل تصور است. در ایقاع معلق ایقاع کننده با فرض تحقق معلق علیه ایقاع را واقع می سازد. به همین جهت تا زمانی که معلق علیه محقق نشده انشا واقع شده از اثر حقوقی برخوردار نیست

تعلیق در منشا

منشا عبارت است از ماهیت یا رابطه حقوقی که از انشا حاصل میشود و در واقع همان ایقاع در معنای اسم مفعولی است که در عالم اعتبار محقق شده و اثر اصلی ایقاع از آن ناشی میشود. چنانچه منشا معلق باشد و انشا منجز باشد، ماهیت  حقوقی انشا شده بلافاصه پس از انشا در عالم اعتبار به وجود آمده و تنها پس از تحقق معلق علیه از نفوذ حقوقی برخوردار خواهد بود البته باید گفت منشا با اثر اصلی فرق میکند. اثر اصلی ایقاع به طور مستقیم از انشا حاصل نمیشود. بلکه این اثر از منشا به عنوان ماهیت حقوقی ایقاع ناشی میشود.

۱۶ دی ۹۷ ، ۱۳:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از اسکیمینگ چه میدانید

اسکیمینگ یک نوع کلاهبرداری حرفه‌ای است که کلاهبردارانی که علم و آشنایی به کامپیوتر دارند می‌توانند به آن اقدام کنند. واژه «اسکیمینگ» یا کلاهبرداری‌های اسکیمری به معنی کپی‌برداری از کارت‌های اعتباری و برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی است که بیشترین آمار را در رده جرایم سایبری دارند.

قانونگذار در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای به مجازات مرتکبان این نوع جرایم پرداخته که رد مال به صاحب آن یا حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات است. بر اساس ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای:

+هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

+کلاهبرداران در این نوع جرایم برخلاف کلاهبرداری به روش‌های سنتی از روش‌های متقلبانه برای فریب و اغفال افراد استفاده نمی‌کنند، بلکه از روش‌های فنی استفاده می‌کنند و در واقع اقدام به فریب سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی می‌کنند و به دنبال آن، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص می‌کنند.

۱۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کلاهبرداری فیشینگ چیست؟

 فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت می برند. شبکه های اجتماعی، سایت های حراجی و درگاه های پرداخت آنلاین نمونه ای از ابزار های الکترونیکی ارتباطات می باشند.


انواع تکنیک هایی که در حقه فیشینگ مورد استفاده قرار می گیرد:
 
*دستکاری و تقلب در لینکها و آدرس ها

*دور زدن فیلتر
 
*وب سایت جعلی
 
فیشینگ از طریق تلفن
 
+تمامی حملات فیشینگ نیاز به استفاده از یک وب سایت جعلی و ساختگی ندارند. این نوع حملات شامل پیام هایی هم می شوند که ادعا می کند از طرف بانک هستند و از مشتری ها (استفاده کنندگان خدمات بانکی) می خواهند با توجه به مشکلی که برای حساب های آنها به وجود آمده است، با یک شماره تماس بگیرند. به محض این که مشتری با این شماره تلفن (که متعلق به مهاجم است و یک سرویس تلفن اینترنتی است) تماس بگیرد، دستوراتی به مشتری داده می شود تا شماره حساب و رمز خود را وارد کند. فیشرهایی که از سرویس تلفن اینترنتی استفاده می کنند، گاهی اوقات از داده های جعلی برای آی دی کالر استفاده می‌نمایند تا برای مشتریان این گونه به نظر برسد که این تماس از طرف یک سازمان مطمئن و معتبر انجام می شود.
 
سایر روش ها
 
  + نوع دیگری از حمله که موفقیت آمیز بودنش ثابت شده است، ارجاع دادن قربانی به وب سایت اصلی بانک است. سپس یک پنجره پاپ آپ در بالای صفحه سایت به نمایش در می آید و به شکلی که به نظر برسد این صفحه و این سایت متعلق به بانک است، اطلاعات حساس قربانی را درخواست می کنند.
 
  +یکی از جدیدترین روش های فیشینگ تب نبینگ است. این برنامه از صفحاتی که کاربر باز کرده استفاده می کند و به طور آهسته کاربر را به سایت ساختگی ارجاع میدهد.
 
 +دوقلوهای شر یا Evil twins روشی است که شناسایی و کشف آن کار بسیار سختی است. یک فیشر یک شبکه بی سیم (وایرلس) ساختگی ایجاد می کند. این شبکه همانند شبکه های معتبر عمومی و قانونی می تواند در مکان هایی مانند فرودگاه ها، هتل ها و کافی شاپ ها وجود داشته باشد. وقتی که یک نفر وارد شبکه جعلی می شود، کلاهبرداران سعی می کنند رمزهای عبور و یا سایر اطلاعات مرتبط با کارت اعتباری او را ثبت و ضبط کنند.

قانون مجازات اسلامی در رابطه با کلاهبرداری فیشینگ

=ماده ۷۴۰ ـ هر کس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

=ماده ۷۴۱ـ هر کس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

/همچنین ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص دسترسی غیرمجاز مقرر داشته است:«هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۱۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر شکایت رابطه نامشروع توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

*مدت زمان اثبات جرم رابطه نامشروع کمتر میباشد.

*نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

*وکیل میتواند در صورتیکه جرم مشهود باشد صورت جلسه ای توسط پلیس تنظیم کند.

*وکیل میتواند در صورتیکه به موکل خود افترا زده شده باشد یا قذف شده باشد برای موکل خود اعاده حیثیت کند.

*وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات میشود و کلا از بین نخواهد رفت.)

۱۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق و وظایف موجر در برابر مستاجر (اجاره)

موجر موظف است عین مستاجره را ، جهت انتفاع مستاجر به او تسلیم کند و در صورت امتناع موجر ، مستاجر می تواند الزام او را بر تسلیم عین مستاجره از دادگاه درخواست نماید در صورتی که اجاره موجر به تسلیم مورد اجاره، ممکن نباشد مستاجر خیار فسخ خواهد داشت و در صورتی که عقد را فسخ نکند می تواند اجرت المثل عین مستاجره را نسبت به مدت تصرف موجر از او درخواست کند.

1. موجر باید عین مستاجره را در وضعیتی به تصرف مستاجر بدهد که مستاجر بتواند استفاده مقرر را از عین مستاجر ببرد ( ماده 477 ق . م . ).
2. کلیه تعمیرات و مخارجی که برای امکان انتفاع مستاجر در عین مستاجره لازم است، برعهده مالک می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد، یا آنکه عرف اقتضای امر دیگری را داشته باشد.
3. موجر می تواند پس از عقد اجاره ، عین مستاجره را به دیگری منتقل کند؛ یعنی نه انتقال عین مستاجره سبب بطلان عقد اجاره خواهد شد و نه وجود عقد اجاره مانع از انتقال عین مستاجره بوسیله مالک به دیگری می شود . ماده 498 ق . م . در این قسمت اعلام می کند : اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود ، اجاره به حال خود باقی می ماند ، مگر اینکه موجر حق فسخ عقد را در صورت انتقال آن، برای خود شرط کرده باشد. مانند اینکه شخصی خانه ای را به مدت یک سال اجاره دهد و ضمن عقد بر مستاجر شرط کند که هرگاه پس از یکسال خواست خانه را بفروشد بتواند عقد اجاره را در مدت معین فسخ نماید.
ماده 487 ق . م . مقرر می دارد : هرگاه مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط کند و موجر نتواند او را از این عمل منع کند موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت . مانند این که مستاجر هرشب اطلاق های خانه مورد اجاره را بدون اذن مالک و بر خلاف عقد در اختیار مسافران قرار دهد
4. موجر حق ندارد مادام که عقد اجاره باقی است، در عین مستاجره تغییراتی ایجاد کند، به طوری که مانع از استفاده مستاجر باشد یا امکان استفاده مستاجر را دشوار نماید.
5. ماده 487 ق . م . مقرر می دارد : هرگاه مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط کند و موجر نتواند او را از این عمل منع کند موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت . مانند این که مستاجر هرشب اطلاق های خانه مورد اجاره را بدون اذن مالک و بر خلاف عقد در اختیار مسافران قرار دهد.

۱۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

۱۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مسئولیت کیفری فریب د‌هند‌ه د‌ر ازد‌واج

مطابق ماد‌ه ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال۱۳۷۵چنانچه هریک از زوجین قبل از ازد‌واج طرف خود‌ را به امور واهی از قبیل د‌اشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد‌ و امثال آن فریب د‌هد‌ و عقد‌ بر مبنای هر یک از آنها واقع شود‌ مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا د‌و سال محکوم می‌شود‌ پایه و اساس جرم مذکور فریب است.

۱۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات احراق و تخریب عمدی اموال دیگران چیست؟

مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بخصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند.

+هر کس عمداً هر محل مسکونی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس محکوم خواهد شد. قانون‌گذار جرم تخریب را تعریف نکرده بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است.

+عنصر مادی جرم تخریب شامل از بین بردن عمدی اشیاء، اعم از منقول و غیر منقول متعلق به دیگری است به هر نحوی از انحاء.

عمل مرتکب
جرم تخریب همانند اغلب جرایم علیه اموال و مالکیت، مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است. به‌ طوری که تحقق جرم مزبور با ترک فعل ممکن نیست. همچون آن‌که مستأجر خانه‌ای در فصل زمستان، برف بام خانه را به موقع پارو نکند و در اثر آن، خسارتی به عین مستأجره وارد شود. در این‌جا تنها از نظر مدنی ضامن خسارت وارده خواهد بود.
فعل مثبت در تخریب، ممکن است به طور مستقیم ارتکاب یابد؛ مثل شکستن یا قطع درخت و یا به صورت غیر مستقیم؛ مثل قطع آبی که باعث خشکاندن محصول یا درخت می‌گردد. البته تشخیص این‌که عمل ارتکابی، تخریب محسوب می‌شود یا نه، به عهده دادگاه است و دادگاه در این زمینه، عرف را در نظر خواهد گرفت.

موضوع جرم تخریب
هر چیز با ارزشی که امکان اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی در میان باشد، موضوع جرم تخریب خواهد بود که به سه گروه اموال، اشیاء و اسناد قابل تقسیم است.
اموال به اعتبار مال، به منقول و غیر منقول و به اعتبار مالک، به عمومی و شخصی یا مشاع و مفروز تقسیم می‌گردد. اسناد نیز به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می‌شد.

-لازمه اشیاء در جرم تخریب، مالیت آن‌ها نیست بلکه اشیاء به طور کلی مورد حمایت کیفری قانون‌گذار قرار گرفته است، گرچه آن اشیاء ارزش مالی هم نداشته باشند؛ اما از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند. (ماده 677 ق.م.ا).

=چنانچه اتلاف مال دیگری در اجرای ماده 677 مستوجب 6 ماه تا 3 سال حبس است در حالی که از بین بردن همان مال از طریق آتش زدن یا به کار بردن مواد منفجره در اجرای مواد 675 و یا 678 مستوجب 2 تا 5 سال حبس خواهد بود.

وسیله ارتکاب جرم
در جرم تخریب، وسیله خاصی شرط تحقق جرم نیست. در عین حال گاهی وسیله در تشدید مجازات مؤثر است. مثل تخریب از طریق ایجاد حریق یا مواد منفجره چنانچه اتلاف مال دیگری در اجرای ماده 677 مستوجب 6 ماه تا 3 سال حبس است در حالی که از بین بردن همان مال از طریق آتش زدن یا به کار بردن مواد منفجره در اجرای مواد 675 و یا 678 مستوجب 2 تا 5 سال حبس خواهد بود.

عنصر معنوی جرم تخریب
*سوء نیت عام: سوء نیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است. به طوری که تخریب مال دیگری بدون اراده و خواست مرتکب، به دلیل فقدان سوء نیت، فاقد جنبه کیفری بوده و تنها موجب مسئولیت مدنی می‌گردد.
* سوء نیت خاص: سوء نیت خاص اراده‌ی آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است.

*در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی، احراز قصد ایراد ضرر خسارت به دیگری ضروری است. به همین جهت تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات جان صاحب‌خانه در هنگام بروز خطر، قابل تعقیب کیفری نمی باشد
هرچند جرم تخریب اصولا از جرایم عمدی است لکن به حکم قانون، تخریب غیر عمدی اموال، در مواردی خاص، جرم تلقی شده است و آن زمانی است که انسان در ارتکاب آن‌ها، رعایت احتیاط و مقررات و نظامات دولتی را ننموده باشد.

۱۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جعل امضا توسط فرد چگونه قابل اثبات است؟

جعل به زبانی عامیانه یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را بوجود آورد و یا تغییر دهد به صورتیکه نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل میخواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد.

=جرم جعل از جمله جرایمی است که از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع بوجود آمده است. جرم جعل سبب میشود که آسایش و نظم عمومی جامعه از بین برود و ضررهای مالی به افراد وارد شود.

=آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.

*برای مثال اگر شخصی زیر گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده است ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذر نامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن  دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.

۱۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده_۵۰۱_ق_م_ا=قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.

۱۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

[جزایی تست جزا

یک تبعه افغانستان در پاکستان مرتکب جرمی از جرایم علیه منفعت ایران می شود که در موارد جرایم مندرج در ماده ۵ ق.م.ا ذکر نشده است در صورت یافت شدن در ایران....


 ۳) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه با احتساب مجازات تحمل شده است.


 ۱) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه است ولی قابل مجازات نیست.


 ۴) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه و مجازات مجدد نیست.


 ۲) در هر صورت در ایران قابل محاکمه و اعمال مجازات مجدد است.#پاسخ
 گزینه ۴ صحیح است. ر.ک به ماده ۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

* وقت شود که در ماده ۵ که در مقام اعمال صلاحیت واقعی است، حتی اگر مرتکب در خارج از ایران به طور کامل مجازات را تحمل کرده باشد، ایران در تعیین مجازات تعزیری میزان اجرا شده را محاسبه می کند در حالیکه ماده ۸ ق.م.ا اشاره دارد به اینکه «اگر شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود به جز جرایم مذکور در مواد قبل....» اولاً مشخص است که جرایم علیه منافع ایران خارج از موارد مندرج در ماده ۵ را مدنظر دارد و ثانیاً در این مورد دیگر جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ایران، قاعده ماده ۵ جاری نیست و قاعده مندرج در بندهای الف و ب ماده ۸ جاری است. بند الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در مح وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.


۱۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد؟

مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل دادگستری کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل دادگستری را ندارد.
آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، می‌انجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آرای تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
مطابق این قانون چنانچه شخصی تحت‌نظر قرار بگیرد، می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل دادگستری باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست وصول مهریه (اجراییه ثبت اسناد )

بسمه تعالی
مسئول محترم دفتر خانه ازدواج شماره …….. شهرستان
یا
سردفتر محترم دفتر خانه ازدواج شماره ……. شهرستان

با سلام ،
احتراماً به استحضار عالی می رساند :

با توجه به عقد نامه ازدواج شماره ………. تنظیمی در آن دفتر خانه به تاریخ ……… ، اینجانبه …….. در قبال مهریه ، به عقد زوجیت دایم آقای ……… درآمدم که مبلغ مزبور به عنوان دین ، بر ذمه زوج (شوهرم ) مستقر بوده و هند المطالبه قابل وصول است .
اکنون ، از آنجایی که زوج با وجود درخواست اینجانبه عامداً از تادیه مهریه امتناع می ورزد ، لذا تقاضا دارم تا ضمن صدور اجراییه نسبت به پرداخت (وصول ) مبلغ مهریه اقدام فرمایید .
با تشکر
نام و نام خانوادگی
امضاء

۱۳ دی ۹۷ ، ۱۷:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر